De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 The Rotary Foundation’s Future Vision Plan. 2 Siebe Stellingwerff Beintema Voorzitter District Rotary Foundation Commissie Lid van Rotaryclub Voorhout.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 The Rotary Foundation’s Future Vision Plan. 2 Siebe Stellingwerff Beintema Voorzitter District Rotary Foundation Commissie Lid van Rotaryclub Voorhout."— Transcript van de presentatie:

1 1 The Rotary Foundation’s Future Vision Plan

2 2 Siebe Stellingwerff Beintema Voorzitter District Rotary Foundation Commissie Lid van Rotaryclub Voorhout

3 3 Onderwerpen Achtergrond Welke Grants Pilot versus non-pilot Kwalificeren Vragen, maar kan ook tussendoor

4 4 Waarom en doel? Voorbereiden op 100 jarig bestaan van TRF in 2017 Enorme groei van projecten Belang van TRF in de goede doelen wereld Veranderingen in de TRF organisatie Opmerkingen/kritiek van Rotarians Sustainability, impact, vereenvoudiging

5 5 1979Begin van 3-H grants and club partnership 1985 Aanvang PolioPlus campagne 1999Rotary Centers for International Studies 2000 10,000 Matching Grants goedgekeurd sinds 1965 2003 Begin van District Simplified Grants 2004 Volgende 10,000 Matching Grants goedgekeurd 2005 Future Vision Committee begint 2007 Gates $100 Million Challenge voor Polio de Wereld uit 2008Weer 10,000 Matching Grants goedgekeurd 2009Bill Gates zegt extra $255 miljoen toe, maar nu $200 Million Challenge Groei van TRF

6 6 Doelstelling van Future Vision Meer focus en betere impact van de grant activiteiten Vereenvoudiging van de TRF programma’s en organisatie Verschuiven naar clubs en districten van verantwoordelijkheden Vergroot zichtbaarheid, imago en middelen (samenwerken met NGO’s)

7 7 Rotary Foundation Motto & Missie Doing Good in the World …to enable Rotarians to advance world understanding, goodwill, and peace through the improvement of health, the support of education, and the alleviation of poverty. COL Endorsed, April 2007

8 8 Rotary Foundation District Grants Rotary Foundation Global Grants Twee soorten grants

9 9 Hoe zijn de geldstromen?

10 10 Rotary Foundation District Grants Eenvoud, flexibel en innovatief Scholing en humanitaire activiteiten aansluitend bij de missie van TRF Jaarlijks wordt aan district een “block” grant toegekend T.b.v. kleinere activiteiten en projecten Voor plaatselijke of internationale activiteiten Beslissing op district niveau binnen algemene richtlijnen

11 11 Voorbeelden District Grants — Missie-gerelateerd Uitwisseling van gemengde vocational training teams met ander district (traditional GSE) International travel voor artsen-vrijwilligers Beurs voor student aan plaatselijke of internationale universiteit Schenking materiaal voor buitenschoolse activiteiten Bekostigen ShelterBox containers bij natuurrampen in ander district

12 12 Rotary Foundation Global Grants Grootschaliger projecten Betrokkenheid van Rotariansn Groter grant bedrag Gericht op duurzaamheid Gericht op de Areas of Focus Bijdrage vanuit World Fund (minimaal US$ 15.000,--)

13 13 Onderwijs en alfabetisering Voorkomen en behandelen ziekten Ontwikkeling van economie en locale gemeenschap Gezondheid van moeder en kind Peace and Conflict Prevention/Resolution Water en hygiene Areas of Focus

14 14 Voorbeelden Global Grants en verband met Areas of Focus Internationaal project voor veilig drinkwater, riolering en bewustwording belang van hygiene Stuur student naar buitenlandse universiteit voor opleiding op gebied van water engineering Internationaal malaria project voor beschikbaarstelling netten en behandeling en voorkomen van malaria Stuur vocational training team uit voor deelname aan opleidingsprogramma op gebied van alfabetisering van volwassenen

15 15 Pilot Districten Rotary World – Waar zitten de Pilot Districten? WereldPilotWereldPilot USA & Canada31%28%Zuid-Oost Azie 3%4% West Europe 18%16%Korea 3%3% Latijns America 15%18%Sub-Sahara Afrika 3%5% Japan 6%6%Filipijnen 2%2% India 6%7%Midden Oosten en Noord-Afrika 1%1% Groot Brittannië 5%4%Centraal/Oost Europa1%1% Austral/N. Zeel/PI5%5%Caribisch gebied 1%0%

16 16 Mogelijkheden voor ons D1600 Pilot district? Pilot District District Grant activititeiten kunnen plaatsvinden in zowel pilot als non-pilot districten Global Grants vereist internationale samenwerking tussen 2 pilot districten

17 17 Mogelijkheden voor D1600 - vervolg Non-Pilot Districten District Simplified Grant activiteiten kunnen worden uitgevoerd in zowel pilot als non-pilot districten Kunnen studenten en GSE teams naar zowel pilot als non-pilot districten sturen Matching Grants zijn exclusief voorbehouden aan non-pilot districten

18 18 Alle Rotary Districten Graag doorgaan met ondersteunen van: PolioPlus Rotary Peace Centers

19 19 Kwalificeren Clubs en districten moeten worden gekwalificeerd alvorens fondsen van de Rotary Foundation te ontvangen Dit verzekert juiste juridische en financiele beheersing rond de besteding van de gelden Kwalificatie-proces is eenvoudig! Online Doelstelling: alle districten kwalificeren Districten begeleiden de clubs bij de kwalificatie

20 20 Meer informatie RI Web site (www.rotary.org)www.rotary.org –Future Vision Pilot News –FV e-learning modules –Terms and Conditions for District and Global Grants Future Vision Pilot Operations Staff Staff contact gegevens op RI Website District DGE, DRFC en Rotary Foundation commissie

21 21 www.rotary.org/futurevision futurevision@rotary.org


Download ppt "1 The Rotary Foundation’s Future Vision Plan. 2 Siebe Stellingwerff Beintema Voorzitter District Rotary Foundation Commissie Lid van Rotaryclub Voorhout."

Verwante presentaties


Ads door Google