De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basisschool Willemspark Informatie-avond Welkom!.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basisschool Willemspark Informatie-avond Welkom!."— Transcript van de presentatie:

1 basisschool Willemspark Informatie-avond Welkom!

2 Aanwezigheid Brengen en halen van de kinderen
Ziekmelden voor 8.20 (mail, cc: regeling (maandelijks bijgewerkt) Vervanging compensatiedagen

3 Ouders en school Overblijf Contactouders (wie voor dit jaar?)
Leesouders (AVI lezen op woensdagochtend en vrijdagochtend) Luizenmoeders

4 Algemene informatie Zorg dat we goede telefoonnummers hebben
Medicijnprotocol Geef allergieën door Gezonde voeding Traktaties: niet teveel, houd rekening met allergieën, graag kant en klaar mee (of om uur komen helpen)

5 Het spoor naar het VO Rekenen en begrijpend lezen wegen het zwaarst.
Alles                                     A             I             =             VWO                                     A/B        I/II         =             Havo/Vwo Alles                                     B             II            =             Havo                                              B/C        II/III       =             Havo/VMBO  TL, afhankelijk van begrijpend lezen Alles hoog                          C             III           =             VMBO  TL  (eventueel met LWOO)                                              C/D        III/IV     =             VMBO  B  (eventueel met LWOO) Lagere scores                                   IV/V       =             LWOO of Praktijkonderwijs Rekenen en begrijpend lezen wegen het zwaarst. Naast toetsen telt het volgende ook minstens even zwaar mee: werkhouding, doorzettingsvermogen, concentratievermogen, zelfverantwoordelijkheid, sociaal emotionele ontwikkeling en huiswerkattitude.

6 Informatievoorziening
Info om de donderdag op papier of per mail (aangeven op de website) Website Klasbord?

7 Materialen Eenmalig van school: Multomap Liniaal Stabilo-pen Schaar
Gymtas Vullingen naar gebruik

8 Methodes Taal in beeld Spelling in beeld Grip op lezen! Pluspunt 3
Pennenstreken Hemel en aarde Geobas Op Voeten en Fietsen IPC Kind van de week

9 Taal in beeld Doorlopende lijn vanaf groep 3 8 Blokken van 4 weken
Les 1 Woordenschat Les 2 Spreken/ luisteren Les 3 Taalbeschouwing Les 4 Schrijven Heldere lesopbouw Verschillende werkvormen mogelijk Taalmaker/ computerprogramma’s

10 Doelen taal groep 6 lessen woordenschat
Iedere les 10 nieuwe woorden Woorden op verschillende manieren onthouden Woorden leren met een zin of een ander woord Weten wat een spotprent is. Uitleg geven met tekst en plaatjes De betekenis van een woord in de tekst vinden Woorden onthouden met een woordkast of woordparaplu Uitdrukkingen Woorden opzoeken Plaatjes met een bijschrift maken

11 Doelen taal groep 6 lessen spreken/luisteren
Op verschillende manieren spreken (stemgebruik) Vertellen / iets uitleggen met behulp van een plaatje Een inleiding geven Verslag doen van iets Mening geven Reageren op de mening en informatie van een ander Een conclusie trekken aan het eind van het gesprek Informatie ordenen Letten op het lichaam tijdens het praten Informatie geven en verslag doen (alleen eerste rapport!)

12 Doelen taal groep 6 lessen taalbeschouwing
Weten wat werkwoorden, lidwoorden, zelfstandige naamwoorden en voorzetsels zijn Weten wat zelfstandige naamwoorden zijn Persoonsvorm, onderwerp en gezegde kennen en vinden Waar leestekens en hoofdletters horen Weten wat een samenstelling is en hoe deze is opgebouwd Wat tegenwoordige en verleden tijd is Het verschil tussen gesproken en geschreven taal Weten wat verbindingswoorden zijn Weten dat taal verandert Weten dat je taal letterlijk en figuurlijk, formeel en informeel kunt gebruiken Wat enkelvoud en meervoud is Directe en indirecte reden

13 Doelen taal groep 6 lessen schrijven
Een moeilijk woord uitleggen Verbindingswoorden gebruiken Een inleiding voor een boek, verhaal of weettekst schrijven Een verslagtekst schrijven en er plaatjes bij zoeken Zinnen bij een woordkast en woordparaplu schrijven Voor verschillende mensen schrijven Een weettekst schrijven met titel, inleiding en alinea’s Verschillen en overeenkomsten opschrijven Een vergelijking maken Een gedicht of toneelstuk schrijven

14 Spelling in beeld 8 Blokken van 4 weken 2 Lessen per week
Woorden van de week Verschillende werkvormen Klank- regel- en weetwoorden Signaaldictee en controledictee Kopieerbladen/ computerprogramma Per blok een brief op de site om te oefenen, erg belangrijk! Oefenen op

15 Grip op lezen! 45 minuten in de week
Lesgeven door middel van ‘modeling’ Interactieve les op het smartboard

16 Waarom Pluspunt? Voldoet aan alle eisen van de overheid
Een soepele overgang naar VO Veel oefenen en herhalen Goede voorbereiding op de Citotoets Ieder kind rekent op zijn eigen niveau Eisen van de overheid: De overheid stelt eisen aan het rekenonderwijs. Zo is vastgelegd wat de kinderen moeten kennen en kunnen aan het einde van groep 8. Pluspunt voldoet aan alle eisen die de overheid stelt aan rekenmethodes voor het basisonderwijs. Hierdoor wordt gegarandeerd dat de kinderen optimaal worden voorbereid op het VO. Oefenen en herhalen: Oefenen en herhalen is belangrijk in Pluspunt. Zo wordt de lesstof ‘ingeslepen’. Citotoets: De Citotoets is een belangrijk meetinstrument die o.a. de rekenvaardigheid van kinderen weergeeft. Een goede voorbereiding op de toets zorgt ervoor dat de rekenvaardigheid zo goed mogelijk kan worden gemeten. Pluspunt bereidt de kinderen voor door b.v. structureel te oefenen met de diverse oefenvormen die ook in de Citotoets worden gebruikt. Eigen niveau: Bij Pluspunt rekent ieder kind op zijn eigen niveau. Dit betekent dat er balans is tussen uitdaging en succeservaring. Is de stof te gemakkelijk, dan is er geen uitdaging en wordt rekenen saai. Maar als het altijd te moeilijk is, raakt een kind gedemotiveerd. Pluspunt zorgt ervoor dat voor ieder kind de balans optimaal is. Zo rekent iedereen op z’n best.

17 Pluspunt 3 12 Blokken, elk 3 weken Gele boek Blauwe boek Pluspunt
Toets  remediëring Extra: redactiesommen en informatieverwerking.

18 Veel oefenen en herhalen
- Lesduur 50 à 60 minuten - Elke les start met oefenen en herhalen Instructieles Zelfstandig werken les zelf oefenen instructie zelfstandig werken samen oefenen reflectie De lessen staan om en om in het teken van instructie en zelfstandig werken. Tijdens de instructieles krijgen de kinderen uitleg over een nieuw rekenonderwerp. De volgende dag gaan ze tijdens de zelfstandig werken les met dit onderwerp oefenen. En… elke les wordt er gestart met oefenen!

19 Hemel en aarde Zelfde thema door heel de school
6 Lessen van vakantie tot vakantie Lessen voor ob, mb en bb Verschillende werkvormen

20 Verkeer Methode van Veilig Verkeer Nederland: Op voeten en fietsen.
Kinderen krijgen boekjes. Praktijklessen: fietsvaardigheden en lessen op straat.

21 International Primary Curriculum
Ontstaan Shell-scholen  vertaald Duidelijke opbouw/ structuur Werken met leerdoelen Focus op leren Zelf onderzoeken Theorie van Meervoudige intelligentie Niet alleen op school, ook thuis Hulp ouders nodig

22 IPC units dit schooljaar
Schatten Invloedrijke personen Geld en handel Gezond en fit Uitvindingen en machines Ideeën zijn altijd welkom!

23 Les van vakleerkrachten
Gymles op dinsdag en donderdag (Geen kleding en/of schoenen = geen gymles, shirt is € 5,00 & was de gymkleding regelmatig.) Na de gymles douchen Engels op dinsdag van juf Janine, les van 45 minuten

24 Sportmomenten Sportdag
Handbaltoernooi, hockeytoernooi, turntoernooi, tafeltennistoernooi, atletiektoernooi en/of korfbaltoernooi bij genoeg aanmeldingen en één coach per team. School niet verantwoordelijk Niet verplicht, wel heel gezellig!

25 Zelfstandig werken Tijd voor extra instructie voor leerlingen die dit nodig hebben Instructietafel Stoplicht groen: mag overleggen en juf loopt rondje oranje: mag overleggen, juf niet beschikbaar rood: niet overleggen, juf niet beschikbaar

26 Coöperatief leren De opvatting achter Coöperatief Leren is dat het leren van leerlingen krachtiger wordt wanneer ze regelmatig met elkaar overleggen en elkaars expertise te benutten. Veel onderzoek bevestigt dat. ‘Samen leren door samen te werken’ is het motto van het coöperatief leren. Als kinderen in groepen (teams) werken, nemen ze op gelijke wijze deel aan een gezamenlijke taak. Ze zijn niet alleen verantwoordelijk voor de eigen prestatie, maar voor de prestatie van het hele team.

27 Coöperatief leren, hoe zie je het in de klas?
Werkvormen als: Binnen-Buitenkring, Zoek iemand die, placemat methode… Teambouwers / klassenbouwers Oogmaatje en schoudermaatje Liniaal-, team- en klassenstem

28 Toetsen Methode gebonden toetsen Cito-toetsen  toetskalender
(toetsweken: 11 t/m 22 januari en 23 mei t/m 3 juni) A-B-C-D-E/ I-II-III-IV-V Uitval  IB’er  Remedial Teaching (Amy) Wekelijks overleg, extern: HCO – SMW Sociaal / emotioneel: SCOL

29 Huiswerk Iedere vrijdag woordenschat, vanaf de herfstvakantie ook informatieverwerking (potloden en woordenboek of nodig) Sommige kinderen oefenen extra Spelling per blok (zie website) Topografie IPC Boekbespreking (USB-stick) Spreekbeurt (USB-stick)

30 Website Willemsparkschooldenhaag.nl Agenda Verslagen Huiswerk Foto’s

31 Zijn er nog vragen?


Download ppt "Basisschool Willemspark Informatie-avond Welkom!."

Verwante presentaties


Ads door Google