De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM OP DE INFORMATIEAVOND VAN GROEP 8a.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM OP DE INFORMATIEAVOND VAN GROEP 8a."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM OP DE INFORMATIEAVOND VAN GROEP 8a

2 Inhoud informatie–avond
Activiteiten groep 8 Huiswerk Leeradvies Extra hulp Schoolkeuze Citotoets: Basis en Niveau- toets Algemene informatie

3 Activiteiten groep 8 Kinderpostzegels; 23 september 2015
Citotoets; 19, 20 en 21april 2016 (?) (IEP) Kamp; 1, 2 en 3 juni 2016 Musical; dinsdag 28 juni 2016

4 Huiswerk Dictee oefenen via www.bloon.nl Werkblad taal/rekenen
Wereldoriëntatie Aardrijkskunde/Topografie Geschiedenis NAUT (natuur en techniek) Spreekbeurt Boekverslag Werkstuk Incidentele werkbladen Nieuwsschrift

5 Leeradvies voor de kinderen
Netjes schrijven, je aantekeningen moeten goed leesbaar zijn Op tijd beginnen met leren, dus niet een dag van tevoren 4x een kwartier is beter dan 1x een uur Laat je overhoren.

6 Extra hulp Individueel Groepen Aandacht voor de zwakkere leerling
Extra leerstof voor de meerbegaafde leerling Kindgesprekken

7 Schoolkeuze Ouders en school komen samen tot een advies
Wens van de ouders Wens van het kind Advies van de leerkracht: Leerlingvolgsysteem(rekenen en begrijpend lezen) werkhouding Het moet een verstandige keus worden

8 Wij kunnen de volgende adviezen geven
Praktijkonderwijs Vmbo-b(asis) Vmbo-k(ader) Vmbo-t(heoretisch) Havo Vwo Gymnasium

9

10

11 Citotoets 19, 20, 21 april 2016 Iedereen doet mee aan de citotoets
Lwoo toets Cito niveau- en basistoets Taal, rekenen, wereldoriëntatie https://www.centraleeindtoetspo.nl/ Resultaten na ongeveer 3 weken Advies van de basisschool en het leerlingvolgsysteem vormen het advies van de selectieraad Plaatsingsgesprek Noordik 8 maart 2016 Eventueel een psychologische test (bindend)

12 Algemene Vertrouwenspersoon Ouderhulp Huisbezoek voor de kerstvakantie
Gymschoenen Website

13 Bedankt voor uw belangstelling en tot ziens!


Download ppt "WELKOM OP DE INFORMATIEAVOND VAN GROEP 8a."

Verwante presentaties


Ads door Google