De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voor Rocky Prof.dr. Sara Willems, MA, PhD

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voor Rocky Prof.dr. Sara Willems, MA, PhD"— Transcript van de presentatie:

1 Kinderarmoede: toegang tot maatschappelijke dienstverlening: gezondheidszorg
Voor Rocky Prof.dr. Sara Willems, MA, PhD Prof.dr. Jan De Maeseneer, MD, PhD Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg Universiteit Gent Wijkgezondheidscentrum Botermarkt Ledeberg vzw Voorstelling: vakgroep huisartsgeneeskunde – onderzoeksgroep ‘ongelijkheid in gezondheid/zorg/gebruik’ Twee collega’s binnen onze vakgroep betrokken in ontwikkelen van SONG-lens: allereest werkgroep binnen KBS waarin academische oefening werd gemaakt. Later door VIGEZ-VVSG aangepast voor praktijk. SONGlens wil mensen in staat te stellen te evalueren in welke mate hun interventie rekening houdt met SEGV. Vandaar deze start van de dag: in deze presentatie: bestaan van SEGV- hoe groot probleem?- hoe evolueert dit? Beleidsmaatregelen voorstellen geformuleerd door de WHO Brussel, 6 juli 2015

2 Kinderarmoede: Toegang tot maatschappelijke dienstverlening: gezondheidszorg
Sociale verschillen in gezondheid Verklaringsmechanismen Aanpak in de praktijk Aanpak vanuit de politiek Werk internationaal samen

3

4

5 Iedereen gelijk geboren?

6 Geboortegewicht volgens opleidingsniveau van de moeder
Bron: Studiecentrum Perinatale Epidemiologie, 2007.

7 Infant mortality (0-1 jaar) volgens opleidingsniveau van de moeder
x 2 Bron: Studiecentrum Perinatale Epidemiologie, 2007 IM: infant mortality

8 Kind zijn in Gent: niets aan de tand …

9 Prevalentie: 18,5% 7,4% in the hoogste beroepsklasse
15,6% in de middelste beroepsklasse ,6% in the laagste beroepsklasse kinderen met moeders van Oost-Europese afkomst: 19 x meer kans op cariës

10 Bron: Woodroffe et.al., 1993.

11 % jongeren met een BMI tussen 25-30
Bron: Studie Jongeren en Gezondheid; Maes L, Vereecken C, Hublet A., Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidszorg, Universiteit Gent, cijfers van 2006

12

13 Healthy life expectancy in Belgium
(Bossuyt, et al. Public Health 2004) Socio-economic inequalities in health

14 Lower secundary education
Age-standardised prevalence and prevalence ratio of diabetes by educational level in men and women, years of age in selected countries (source: Eurothine, 2007) Country Tertiary education Lower secundary education Spain Men Women 2.7 1.1 4.9 5.1 Belgium Men 1.5 1.2 4.4 4.6 Estonia 2.0 4.1 5.3 8.2 Remarks The prevalence ratio (PR) can be interpreted as the ratio between the prevalence of diabetes in the upper/lower secondary educational group and the prevalence of diabetes in the tertiary educational group. If the PR is larger than 1, this means that the prevalence of diabetes is higher in the upper/lower secondary educational group than in the tertiary educational group. The classification of the educational groups used in the figure above is adapted from the ISCED. Data apply to the 1990s and the early 2000s. Also see Age-standardised prevalence ratio of diabetes by educational level in men and women, years of age in selected countries.

15 Aantal kinderen at risk in Vlaanderen?

16 Evolutie kansarmoede index bij zeer jonge kinderen (Vlaams gewest)
0,74 procentpunt gestegen sinds 2012 Bron: Kind en Gezin - Ikaros/Mirage (2013)

17 Evolutie kansarmoede index bij zeer jonge kinderen (Vlaams gewest)
Bron: Kind en Gezin - IMirage (2013)

18

19 Trends in average health (A), absolute inequalities in health (B) and relative inequities in health (C) Bron: Elgar et al. (2015)²

20 Conclusion Socioeconomic differences in adolescents’ mental and physical health increased from 2002 to 2010 in a large sample of high-income countries. Widening socioeconomic inequalities in adolescent health contrast with improvements seen for children in the early years, with reductions in child poverty and inequalities in child health. Research and policy attention is needed to continue monitoring of these trends and to develop and assess policy approaches to promotion of health and health equity in adolescents. Bron: Elgar et al. (2015)²

21 Kinderarmoede: Toegang tot maatschappelijke dienstverlening: gezondheidszorg
Sociale verschillen in gezondheid Verklaringsmechanismen Aanpak in de praktijk Aanpak vanuit de politiek

22 Determinanten van sociale ongelijkheid in gezondheid
Plaats op de sociale ladder Hogere blootstelling aan gezondheidsrisico’s Eenzelfde blootstelling aan gezondheidsrisico’s maar verschillende gevolgen Levensloopeffecten Verschillen in de sociale en economische gevolgen van ziekte

23 Determinanten van sociale ongelijkheid in gezondheid
Plaats op de sociale ladder Hogere blootstelling aan gezondheidsrisico’s Eenzelfde blootstelling aan gezondheidsrisico’s maar verschillende gevolgen Levensloopeffecten Verschillen in de sociale en economische gevolgen van ziekte

24 Sociale positie op zich heeft invloed op gezondheid
“Als ik naar het ziekenhuis ga, is het eerste wat ze vragen: ‘heb je schulden hier?’, in plaats van ‘wat scheelt er?’ Ze bekijken je altijd scheef”

25 Determinanten van sociale ongelijkheid in gezondheid
Plaats op de sociale ladder Hogere blootstelling aan gezondheidsrisico’s Eenzelfde blootstelling aan gezondheidsrisico’s maar verschillende gevolgen Levensloopeffecten Verschillen in de sociale en economische gevolgen van ziekte

26 Hoger risico op factoren die gezondheid negatief beïnvloeden
Schadelijke gewoonten komen meer voor bij mensen in armoede: Bv. Roken, vochtige huizen, werkomstandigheden Bron: Maes & Vereecken, 2006

27 Determinanten van sociale ongelijkheid in gezondheid
Plaats op de sociale ladder Hogere blootstelling aan gezondheidsrisico’s Eenzelfde blootstelling aan gezondheidsrisico’s maar verschillende gevolgen Levensloopeffecten Verschillen in de sociale en economische gevolgen van ziekte

28 Determinanten van sociale ongelijkheid in gezondheid
Plaats op de sociale ladder Hogere blootstelling aan gezondheidsrisico’s Eenzelfde blootstelling aan gezondheidsrisico’s maar verschillende gevolgen Levensloopeffecten Verschillen in de sociale en economische gevolgen van ziekte

29

30 Determinanten van sociale ongelijkheid in gezondheid
Plaats op de sociale ladder Hogere blootstelling aan gezondheidsrisico’s Eenzelfde blootstelling aan gezondheidsrisico’s maar verschillende gevolgen Levensloopeffecten Verschillen in de sociale en economische gevolgen van ziekte

31

32 Kinderarmoede: Toegang tot maatschappelijke dienstverlening: gezondheidszorg
Sociale verschillen in gezondheid Verklaringsmechanismen Aanpak in de praktijk Aanpak vanuit de politiek Werk internationaal samen

33

34

35

36

37 CSO

38 CSO

39

40 Kind zijn in Gent: niets aan de tand …
Signalisatie wijkgezondheidscentra: veel problemen mondgezondheid bij kinderen. Zagen vaak moeders met buggy, kind met fles fristi Gevoel dat preventie mondgezondheid (Dr. Knabbel) minder invloed op laagste klasse.

41 COPC-example: dental problems: periodontal disease
Risk factor for: Diabetes Coronary Heart Disease Preterm birth and low birth weight Osteoporosis

42 Wijkgezondheidscentrum:
Huisartsen; verpleegkundigen; diëtisten; gezondheidspromotoren; maatschappelijk werk; tabacoloog; … 6000 patiënten; 70 nationaliteiten Forfaitaire betaling; patiëntenlijst; geen persoonlijke bijdrage COPC-strategie

43 COPC-project : van individuele zorg naar gemeenschapszorg
Identificatie van een gezondheidsprobleem: Huisartsen/verpleegkundigen: problematische gebitstoestand bij zuigelingen, leidend naar problemen bij de voeding, huilen, slecht slapen...

44 COPC-project : GEZONDE TANDEN!
Een tandarts? Kan ik niet betalen! Focus Group sessies met de locale gemeenschap Ik weet niet waar ik een tandarts kan vinden Mijn kind is bang van de tandarts, net als ik. Ik doe Fristi in zijn fles zodat hij ophoudt met wenen!

45 COPC-project : GEZONDE TANDEN!
Samenwerking tussen… Brugse Poort De Sleep Botermarkt

46 COPC-project : GEZONDE TANDEN!
Resultaten bij onderzoek van zuigelingen op 30 maand: 18,5 % symptomen van ‘early childhood caries’ 100% behandelnood! Samenhang met: Kansarmoede: 7,4 % tot 29,6 % Etniciteit

47 COPC-project : GEZONDE TANDEN!
Caries bij kinderen: Informatie en sensibilisering Betrekken van zorgverstrekkers, maatschappelijk werk, ouders, scholen, Kind en Gezin,… Strategieën: Gemeenschapsgericht, intersectoraal, participatief Opleidingsplatform voor tandartsen

48 Toegankelijke eerstelijnstandzorg
COPC-project : GEZONDE TANDEN! Toegankelijke eerstelijnstandzorg Centrum voor Eerstelijnsmondzorg Botermarkt (CEMOB) Start: 01/09/2006

49 COPC-project : GEZONDE TANDEN
Maar: Beperking RDB! Knelpunt: Federaal akkoord tandartsen - ziekenfondsen

50 Integration of personal and community health care
The Lancet 2008;372:871-2

51 “Towards Unity for Health”

52 Wijkwelzijnsoverleg 40 to 50 hulpverleners 3-maandelijks
Informatie-uitwisseling “Community diagnosis” B.v. Intra-familiaal geweld

53 Intersectorale actie rond gezondheid: meso
Stad Gent ( inw.) Implementatie Local Sociaal Beleid: 11 clusters: Werk Interculturaliteit Kritisch inkomen Senioren Gezondheid Top-prioriteiten: Leefomstandigheden (woning) Toegang tot gezondheidspromotie en -zorg Creatie van een Stedelijke Gezondheidsraad

54

55

56 Focus op de laagste groepen is niet voldoende om de kloof aan te pakken. Nood aan universele maatregelen waarvan de schaal en de intensiteit proportioneel zijn met de mate van achterstelling universeel proportionalisme

57 Healthy life expectancy in Belgium
(Bossuyt, et al. Public Health 2004) Socio-economic inequalities in health

58

59 “The analysis showed that strong primary care was associated with better population health; lower rates of unnecessary hospitalizations; and relatively lower social inequality, as measured by an indicator linking education levels to self-rated health.” (Kringos et al, Health Affairs 2013;32(4): )

60

61

62 Kinderarmoede: Toegang tot maatschappelijke dienstverlening: gezondheidszorg
Sociale verschillen in gezondheid Verklaringsmechanismen Aanpak in de praktijk Aanpak vanuit de politiek

63 Kinderarmoede en gezondheid: Aanpak vanuit de politiek
Verminder de inkomensongelijkheid Geef elk kind een goede start in het leven, en creëer kansen via onderwijs Investeer in een drempelloze en kwaliteitsvolle eerstelijnsgezondheidszorg Monitor de gezondheid van kinderen systematisch Werk internationaal samen

64

65

66

67 Kinderarmoede en gezondheid: Aanpak vanuit de politiek
Verminder de inkomensongelijkheid Geef elk kind een goede start in het leven, en creëer kansen via onderwijs Investeer in een drempelloze en kwaliteitsvolle eerstelijnsgezondheidszorg Monitor de gezondheid van kinderen systematisch Werk internationaal samen

68 Mensen worden niet gelijk geboren
Het doel is niet te streven naar “gelijkheid” (equality), maar naar “billijkheid” (equity) Zorg mag niet variëren volgens geslacht, ethnische achtergrond, opleiding, inkomen, politieke voorkeur, seksuele voorkeur, … maar volgens zorgnood. Gelijke zorg voor mensen met gelijke zorgnood. Belangrijk dit in hoofd te houden. Niet iedereen is gelijk voor gezondheid Bv. Sikkelcelanemie en zwarten Bv. Mijn gezondheid en die van mijn oma Is natuurlijke variatie in gezondheid MAAR wat wij bekijken zijn de structurele en onrechtvaardige verschillen in gezondheid!

69 Hoe sociaal-economische verschillen in gezondheid terugdringen?
Bv. Aantal vroeggeboorten beperken door toegankelijkheid zorg te verbeteren: hiervan kan je niet HET antwoord verwachten. Bv. Tandproblemen kinderen: tandzorg voor – 18 is gratis in ons land!! Er is algemeen beleid nodig, en daarin verschillende projecten: verschillende niveaus en verschillende determinanten Jammergenoeg tot op heden geen algemeen beleid voor SEGV in België.

70

71 Gezondheidsongelijkheid kent zijn oorsprong in sociale ongelijkheid
Gezondheidsongelijkheid aanpakken vraagt actie m.b.t. alle sociale determinanten van gezondheid

72 6 doelstellingen voor beleid:
Geef elk kind de beste start in het leven Ieder kind, jongere en volwassene kansen om eigen mogelijkheden te ontwikkelen Naar een eerlijke arbeidsmarkt en goede jobs voor iedereen Een gezonde levensstandaard voor iedereen Gezonde buurten en gemeenschappen Een belangrijke rol voor preventie (van ziekte, armoede, van sociale verschillen in gzh, …)

73 6 doelstellingen voor beleid:
Geef elk kind de beste start in het leven Ieder kind, jongere en volwassene kansen om eigen mogelijkheden te ontwikkelen Naar een eerlijke arbeidsmarkt en goede jobs voor iedereen Een gezonde levensstandaard voor iedereen Gezonde buurten en gemeenschappen Een belangrijke rol voor preventie (van ziekte, armoede, van sociale verschillen in gzh, …)

74 Geef elk kind de beste start in het leven
Verhoog de inzet van middelen voor interventies gericht op de eerste levensjaren Ondersteun gezinnen (pre-conceptioneel, pre- en post nataal, opvoedingsondersteuning, ondersteuning bij transitiemomenten, …) Verhoog de kwaliteit van de eerste levensjaren en zet in op outreaching projecten (vroedvrouwen)

75 Een positieve en warme opvoedingsstijl
Meerdere malen per week voorlezen Positieve interacties tussen ouder en kind Moeders met controle over het eigen leven buffert in de link tussen sociale status en gzh (roken, alcoholgebruik, risicovol seksueel gedrag, agressie, criminele feiten, ontwikkeling) én leidt bij ouders tot een betere mentale gzh

76 Kinderarmoede en gezondheid: Aanpak vanuit de politiek
Verminder de inkomensongelijkheid Geef elk kind een goede start in het leven, en creëer kansen via onderwijs Investeer in een drempelloze en kwaliteitsvolle eerstelijnsgezondheidszorg Monitor de gezondheid van kinderen systematisch Werk internationaal samen

77

78 Mesoniveau Eerstelijnszones =
Geografische duidelijk omschreven aaneensluitende gebieden à inwoners +/- 110 zones in België Ondersteund door 15 à 20 ziekenhuiszorgzones

79

80 Microniveau Elke burger schrijft zich in in een huisartspraktijk functionerend binnen het kader van een eerstelijnszorgvoorziening Eerstelijnszorgvoorziening Biedt rechtstreeks toegang tot het eerstelijnsaanbod Interprofessioneel (onder één dak, in een netwerk, beide) Bestaat uit meerdere eerstelijnspraktijken Eerstelijnspraktijk Operationele eenheid Aanbod van laagdrempelige generalistische zorg (gezondheid en/of welzijn) Interprofessionele benadering Toegankelijk, continu, kwaliteitsvol Gericht op de noden van de persoon en de populatie Zowel ambulant als naar thuisvervangend milieu (WZC, MPI,..)

81 Microniveau Eerstelijnspraktijk
Monodisciplinair of interprofessioneel – al dan niet onder één dak Focus op gezondheid of op welzijn of op beide Voorbeelden: Gezondheid: groepspraktijk met diëtiste en eerstelijnspsycholoog Welzijn: CAW, OCMW, Diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen Beide: wijkgezondheidscentrum met ingebouwde dienst maatschappelijk werk

82

83 Kwetsbare gezinnen Huizen van het Kind / ONE
Integratie in eerstelijnszorg: verbinding gezondheid en welzijn Aandacht voor de “context” bij gezinsplanning, geassisteerde procreatie (IVF) Outreach en inzetten op “aanklampende zorg” met inschakeling van vroedvrouwen op de eerste lijn Drempelloze zorg

84

85 Kinderarmoede en gezondheid: Aanpak vanuit de politiek
Verminder de inkomensongelijkheid Geef elk kind een goede start in het leven, en creëer kansen via onderwijs Investeer in een drempelloze en kwaliteitsvolle eerstelijnsgezondheidszorg Monitor de gezondheid van kinderen systematisch Werk internationaal samen

86 Beleid moet ook (onbedoelde) negatieve effecten monitoren Selecteer geschikte tools om de omvang van sociale ongelijkheid in gezondheid te meten en de geboekte vooruitgang

87 Kinderarmoede en gezondheid: Aanpak vanuit de politiek
Verminder de inkomensongelijkheid Geef elk kind een goede start in het leven, en creëer kansen via onderwijs Investeer in een drempelloze en kwaliteitsvolle eerstelijnsgezondheidszorg Monitor de gezondheid van kinderen systematisch Werk internationaal samen

88 ©Julie Remy/AZG

89 Kinderarmoede en gezondheid: Aanpak vanuit de politiek
Toegang tot gratis gezondheidszorg voor alle kinderen zonder papieren van 0-18 jaar (aanpassing KB )

90 IN 2016: RIGA ! Amsterdam 30 August /1 September 2015
"Integrated Primary Care: Research, Policy & Practice“ 10th EFPC conference at the: Local partners: IN 2016: RIGA ! Sponsored by: What is needed to make that happen? Bringing the different stakeholders together in shared networks! Using different and new formats in order to create room for communication between the different levels: policy, research and practice! Conference fees Students € 150 Early bird EFPC members € 150 Early bird Non members € 300 EFPC members € 250 Non members € 400 Pre-conference Sunday 30/8 + € 75 Early bird ends June 15 90

91 Dank U, Merci … Sara.willems@ugent.be; jan.demaeseneer@ugent.be WHO
Collaborating Centre on PHC

92 Ghent University


Download ppt "Voor Rocky Prof.dr. Sara Willems, MA, PhD"

Verwante presentaties


Ads door Google