De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerk Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende  Informeren, Sensibiliseren, Vorming  Registreren  Partners samenbrengen Medewerkers  Algemeen Coördinator.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerk Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende  Informeren, Sensibiliseren, Vorming  Registreren  Partners samenbrengen Medewerkers  Algemeen Coördinator."— Transcript van de presentatie:

1

2 Netwerk Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende  Informeren, Sensibiliseren, Vorming  Registreren  Partners samenbrengen Medewerkers  Algemeen Coördinator  Vormingsverantwoordelijke

3 VZW Palliatieve Zorgen Westhoek – Oostende  MBE: mobiele begeleidingsequipe  4 verpleegkundigen: RIZIV-> palliatief deskundigen  Coördinator- verpleegkundige  Psychologe (halftijds)  vrijwilligers

4  We werken enkel na goedkeuring door de huisarts.  Tweedelijns zorg: we nemen het werk niet over van de thuisverpleegkundige of van de huisarts  Aanvullende zorg: ondersteunen en adviseren van de zorgverleners aan huis  Ondersteuning en informeren van patiënt en familie  Eerst kennismakingsgesprek, daarna contacten volgens wens of noodzaak (b.v. wekelijks bezoek)  Permanente bereikbaarheid via wachttelefoon  Gratis dienstverlening

5 1. Praktische ondersteuning 2. Ondersteuning bij lichamelijke problemen 3. Ondersteuning bij psycho-sociale problemen en levensvragen 4. Communicatie met betrekking tot het levenseinde 5. Aanbod vrijwilligers

6 1. Helpen bij het organiseren van de thuiszorg 2. Organisatie van interdisciplinair overleg 3. Aanvragen voor financiële tegemoetkomingen: palliatieve thuiszorgpremie, contacten met maatschappelijk werk van de mutualiteit. 4. Brochure “financiële tegemoetkomingen – diensten hulpverleners”, www.pzwvl.be: netwerk Westhoek-Oostende, informatie, financiële tegemoetkomingen.www.pzwvl.be

7 1. Overleg rond pijnbehandeling en symptoomcontrole. Advies ivm obstipatie, hik, nausea en braken, verwardheid, aanpassing van vocht en voeding. Volgens de richtlijnen van www.pallialine.bewww.pallialine.be 2. Verpleegtechnische ondersteuning (bv gebruik spuitaandrijver,…)

8 1. Luisteren naar patiënt, familie, mantelzorgers. 2. Ondersteunen van professionele hulpverleners. 3. Aandacht voor kinderen. We beschikken over didactisch materiaal en een brochure “Niet te jong voor verlies”. 4. Het tijdig bespreekbaar maken van verlies en verliesverwerking bij patiënten en naasten.

9  Informatie over beslissingen bij het levenseinde  Medisch begeleid sterven:  Het al dan niet opstarten of voortzetten van een curatieve of levensverlengende behandeling.  Pijn- en symptoomcontrole.  Palliatieve sedatie  Actieve levensbeëindiging: euthanasie

10 1. Vrouwen en mannen. 2. Kregen opleiding in de palliatieve zorg. 3. Wat doet vrijwilliger wel: extra aandacht voor patiënt, ondersteuning van familie en mantelzorgers, ontlasting van mantelzorger. 4. Wat doet vrijwilliger niet: hulp in huishouden of poetsen, oppasdienst 5. Engagement van halve dag per week (soms uitzonderingen, individueel te bespreken).


Download ppt "Netwerk Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende  Informeren, Sensibiliseren, Vorming  Registreren  Partners samenbrengen Medewerkers  Algemeen Coördinator."

Verwante presentaties


Ads door Google