De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

School en ouders: een winnend team! Startbijeenkomst Triade 17-8-2015 Marianne van Zanten www.samenwerkingsverbandvowaterland.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "School en ouders: een winnend team! Startbijeenkomst Triade 17-8-2015 Marianne van Zanten www.samenwerkingsverbandvowaterland.nl."— Transcript van de presentatie:

1 School en ouders: een winnend team! Startbijeenkomst Triade 17-8-2015 Marianne van Zanten www.samenwerkingsverbandvowaterland.nl

2 Tot de startkwalificatie behaald is: minimaal een diploma op MBO niveau 2 (tot 23 jaar). 85% van de leerlingen ‘ rolt’ door het onderwijs zonder grote problemen/ met weinig hulp. 15% heeft meer hulp nodig. Samenwerking tussen school en ouders/verzorgers is essentieel ! Met succes naar het vmbo diploma en verder

3 3 De dynamische driehoek Groeiruimte Leerling Ouders Leerkracht groeiruimte contact- en communicatielijnen Mulligen W., Gieles P. en Nieuwenbroek A. (2001).

4 De groeiruimte krimpt als er niet met iedereen wordt samengewerkt 4 Leerling + Ouders leerkracht Leerling Ouders + Leerkracht De groeiruimte wordt kleiner De groeiruimte wordt kleiner naarmate ouders en kind samenvallen naarmate ouders en leerkracht samen vallen

5 5 De groeiruimte wordt structuurloos als er niet wordt samengewerkt. leerling ouders leerkracht Voorbeeld: leerling wiens ouders wantrouwend staan ten opzichte van de school, en daardoor moeilijk gemotiveerd mee kan doen met de les.

6 De ouders van Joost hebben geen hoge pet op van school. Joost komt elke dag thuis met verhalen over hoe zijn klasgenoten hem pesten en hoe zijn leraren erbij staan, maar niets doen. Wanneer de mentor van Joost hen belt om het gedrag van Joost tegenover zijn klasgenoten te bespreken, is de maat voor ouders vol. Vader schreeuwt tegen de mentor dat hij dat zootje ongeregeld eerst maar eens goed moet aanpakken, voordat hij commentaar heeft op het gedrag van Joost. “ Ik pik dit geterroriseer niet langer, “ zegt vader en hij gooit de hoorn op de haak Wat kun je doen?

7 Doen – Vragen stellen. – Melden belangrijke gebeurtenissen en/of veranderingen in de thuissituatie. – Signalen zijn dat er iets aan de hand is op school, in de vrije tijd of thuis? Neem contact op! Niet doen – Speculeren met collega’s/ klagen bij de buren in plaats van contact opnemen. – Denken dat het vanzelf wel overgaat. – Bang zijn dat je wordt uitgelachen als je je zorgen maakt. Samen sterk voor de leerling

8 We reageren allemaal anders: we hebben allemaal een unieke achtergrond (context) 8 1. familie 2. nabije omgeving 3. buiten de nabije omgeving LeerlingOuders, grootouders, broers, zussen Klas, groep, leraar, begeleider Sportclub, buurt- sportleider enzovoort OudersEigen ouders, grootouders, broers, zussen, eigen partner, kinderen, familie Werk, collega ’s, manager Ontspanning, clubs, sociale/kerkelijke verbanden, enz., vrienden, buurt leerkrachtEigen ouders, grootouders, broers, zussen, eigen partner, kinderen, familie School, collega’s, (mentor) leerlingen Ontspanning, clubs, sociale/kerkelijke verbanden, enz. Vrienden, buurt

9 Hoe reageer jij? 9

10 Luister altijd naar het verhaal van je kind en neem je kind serieus. Luister altijd naar het verhaal van de school en neem de school serieus. Luister altijd naar het gevoel bij je zelf en neem je gevoel serieus. Wees meerzijdig partijdig: houd bewust rekening met alle personen, alleen zo houd je de communicatie met beide partijen op gang en kun je toewerken naar een oplossing. Neem ook jezelf als partij serieus, jij kent tenslotte je kind. Dit hoort ook bij meerzijdig partijdig zijn. Bedenk dat samen met je kind tegenover de school gaan staan nooit een oplossing is. Je kind komt hiermee in een onveilige situatie op school terecht. Tips voor ouders Zie voor meer tips en voorbeelden het “HANDBOEK ‘VOOR ELKE OUDER’ Je kind succesvol begeleiden tussen thuis en school

11 Luister altijd naar het verhaal van je leerling en neem je leerling serieus. Luister altijd naar het verhaal van de ouders en neem de ouders serieus. Luister altijd naar het gevoel bij je zelf en neem je gevoel serieus. Wees meerzijdig partijdig: houd bewust rekening met alle personen, alleen zo houd je de communicatie met beide partijen op gang en kun je toewerken naar een oplossing. Neem ook jezelf als partij serieus, jij kent tenslotte je leerling. Dit hoort ook bij meerzijdig partijdig zijn. Bedenk dat als je als school tegenover de ouders en leerling gaat staan dat nooit een oplossing is. Je leerling komt hiermee in een onveilige situatie op school terecht. Tips voor school

12 En nu naar school!

13 Mentoren B1:Roeland van Goor – R.vangoor@atlascollege.nl R.vangoor@atlascollege.nl K1: Theo Kwakman – T.kwakman@atlascollege.nl T.kwakman@atlascollege.nl M1: Karen Scheele – K.scheele@atlascollege.nl K.scheele@atlascollege.nl Jeanine Dijkstra, Teamleider j.dijkstra@atlascollege.nl

14 Lestijden en roosters 1 e uur8.30- 9.15 uur 2 e uur9.15-10.00 uur pauze 3 e uur10.20-11.05 uur 4 e uur11.05-11.50 uur pauze 5 e uur 12.15-13.00 uur 6 e uur 13.00-13.45 uur pauze 7 e uur 14.00-14.45 uur 8 e uur14.45-15.30 uur 9 e uur 15.30-16.15 uur sms-bom

15 Magister atlas.magister.net U heeft een inlog ontvangen, zo niet neem contact met mentor op. Leerling logt in met eigen code.

16 werkwijze Boekenpakket + – Leerlingen werken met digitale boeken ondersteund door film en geluidsfragmenten – Luisteren naar gesprekjes bij de talen, kijken naar uitleg via filmpjes, kijken naar de docent. Ondersteund door digitale oefeningen, feedback krijgen. – Op Moodle opdrachten maken, verschillende apps ondersteunen het leerproces (WRTS, werkwoordspelling, beter spellen, beter rekenen, juf Melis) – Agenda op iPad Link via moodle, docenten schrijven, leerlingen lezen (indien ouder beschikt over apple device kan hij/zij ook de agenda inzien)

17 Begeleiding en contact Contact met mentor leerlingen: Altijd als de leerling dat wil 3 uur mentoruur – 1 uur gezamenlijk Studievaardigheden en LOB Sociaal emotionele groepsontwikkeling – 2 uur individueel (niet wekelijks) Contact met mentor voor de ouders: – ALTIJD wanneer u dat wilt – Communicatie veelal via mail – 3 vaste momenten per jaar waar u voor uitgenodigd wordt November 2015 Februari 2016 April 2016 – Voortschrijdend gemiddelde – Rapporten die eventueel leiden tot opstroom: Januari 2016 Juli 2016

18 Agenda Ingevuld door docenten Zelf ook invullen/plannen Ouders via moodle ook toegang (alleen apple)

19 Nederlands

20 Engels

21 Wiskunde

22 Geschiedenis

23 Aardrijkskunde

24 Nask

25 Rekenen

26 Hvt

27 Biologie

28 Wie is er verantwoordelijk voor de inhoud van de iPad School zorgt voor alle apps die voor school nodig zijn. Wij zorgen er ook voor dat de iPad werkt. De uitgeverijen maken een back-up van schooltas en bettermarks. De leerling is zelf verantwoordelijk voor een back- up van werkstukken, foto`s, notities etc. hiervoor zorgen wij dat er een dropbox-app op de iPad komt. Voor alle schoolapps dient het e-mailadres van school gebruikt te worden.

29 Verzekering €36,30 per jaar 2 schades gedekt. 50 euro eigen risico Diefstal of verlies niet gedekt Indien de iPad in zijn geheel vervangen moet worden is het maximaal verzekerde bedrag bereikt en zal er opnieuw een verzekering afgesloten moeten worden. Bij verwijtbare schade worden de kosten bij de ouders verhaald (expres stuk maken of op het randje van het aquarium leggen) Gebruikssporen zoals krasjes, putjes, deukjes welke het functioneren van je toestel niet hinderen, zijn uitgesloten van dekking, Schade die door gebruik van een deugdelijke cover/sleeve voorkomen had kunnen worden is uitgesloten van dekking. (Gebruik van bijgeleverde hoes is verplicht)

30 Determinatie Leerlingen werken op eigen temp Vastgesteld wanneer een toets gedaan moet zijn Indien een leerling eerder klaar is maakt hij/zij verdiepingsstof. Beeld van leerling, cijfer en verdiepingsstof kunnen leiden tot opstroom. – Alleen minstens een 7 is niet voldoende omdat de leerling ook in staat moet zijn om stof sneller te verwerken. – Het beeld dat de docenten van de leerling hebben is zwaarwegend. – Gedurende het jaar worden drie keer determinerende toetsen afgenomen (Nederlands, Engels en Rekenen), deze worden meegenomen in het besluit. – 2 opstroom-momenten: januari en juli. – Je maakt het jaar af in de klas waar je zit (alleen dan op ander niveau)

31 Wat verwachten wij van u?! Laat het ons weten als u of uw zoon/dochter ergens mee zit. Begeleid uw zoon/dochter bij het maken van huiswerk. Creëer een rustige werkplek voor uw zoon/dochter. Help uw zoon/dochter plannen (huiswerk om 23:00 uur maken is niet handig) Volg de vorderingen van uw zoon/dochter in magister, zowel absenties als cijfers. Wees positief in uw begeleiding naar uw zoon/dochter toe.

32 Hoe ziet deze week er uit Dinsdag: – 10:30 op school – iPads, kluisje, schoolpas, agenda Woensdag en donderdag: – 1 e 5 uur les (kijk op rooster) – 6 e uur afsluiting met mentor (of vervanger van mentor) Vrijdag: – 9:30 start op school – Lopend naar strandbad (zwemkleding dus mee!) – Zelf drinken meenemen (wij zorgen voor een patatje)


Download ppt "School en ouders: een winnend team! Startbijeenkomst Triade 17-8-2015 Marianne van Zanten www.samenwerkingsverbandvowaterland.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google