De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

10 november 2014 klas go1b Welkom! Welkom in lokaal GN02.

Verwante presentaties


Presentatie over: "10 november 2014 klas go1b Welkom! Welkom in lokaal GN02."— Transcript van de presentatie:

1 10 november 2014 klas go1b Welkom! Welkom in lokaal GN02.
Namens 17 leerlingen. Belang van deze avond: ‘Samen zoeken naar het beste voor uw zoon/dochter.’ Leerlingen komen van verschillende scholen en uit verschillende plaatsen: Goes (3x), ‘s-Gravenpolder (3x), Lewedorp (1x), Nieuwerkerk (2x), Nisse (1x), Borssele (2x), Bruinisse (1x), Terneuzen (1x), Kamperland (1x), Kapelle (1x), ‘s Heer Hendrikskinderen (1x) 10 november klas go1b

2 Wat wil ik met u bespreken?
 Kennis maken  Feitelijke informatie  Zorg voor uw kind

3 Feitelijke informatie
Kernteam Leerplein Cijfers en pluspunten Testen en toetsen Informatiebronnen Contactpersonen ond = ondersteuning kwt = keuze werk tijd: 4 lesuren per week mr Studieles Rekenvaardigheid (ffLerenRekenen) Van alles wat…

4 Feitelijke informatie - Kernteam
Lie (teamleider) Nwh (go1a + zorgleider) Brt (go1b) Opb (go1c) Kla (go2a) Roe (go2b) Vrt (onderwijsassistent) Hrs (conciërge) Vertrouwenspersoon Gastdocenten Voordelen kernteam: Beter kennen en volgen van de leerlingen. Meerdere vakken. Korte lijnen. Alle docenten hebben hiervoor gekozen en voelen zich prettig in het kenteam.

5 Feitelijke informatie - Leerplein
Leerstof Wiskunde Nederlands Mens en Maatschappij Engels Vier lesuren in de week Weekplanner Zelfstandig werken

6 Feitelijke informatie - Cijfers en pluspunten
- Pluspunten aan de hand van de gemiddelde cijfers! - Aan de hand van dit voorbeeld: Check of pluspunten correct zijn.

7 Feitelijke informatie Cijfers en pluspunten
Basis leerling t/m 15 punten. Toekomst opleiding op niveau 2. Kader leerling 15 punten en hoger. Toekomst opleiding op niveau 3 en 4. Belangrijk voor kaderadvies. Leerling kenmerken, zoals inzet, motivatie, huiswerk attitude, … Totaalscore minder dan -2 = bespreekzone. Goede leerling? Mogelijkheden voor GT? Bespreking bij Kerstrapport. Overstapvergadering begin februari. -2 is blijven zitten of niet? Bespreekgeval tijdens vergadering.

8 Feitelijke informatie - testen en toetsen
SAQI-test voor welbevinden (www.saqi.nl) Is vorige week afgenomen. Dit schooljaar: Dyslexiescreening Is afgenomen voor de Herfstvakantie. Bij bijzonderheden is er contact opgenomen. Cito volg- en adviessysteem Cito instaptoets is afgenomen voor de Herfstvakantie. Uitslag heeft u vorige week ontvangen. Uitleg percentiel score Cito. C (Centraal) I ( Instituut voor) T (Toets) O (Ontwikkeling) S ( School) A (Attitude) Q (Questionnaire) I (Internet) Motivatie voor de schoolvakken; Tevredenheid met school; Zelfvertrouwen. Gaat het fijn op school?; Gaat het goed met uw kind?; Er zijn geen goede/slechte antwoorden. Eerlijk invullen.

9 Feitelijke informatie - Informatiebronnen
Schoolgids Nieuwsbrief per mail Magister Huiswerk Absenties Cijfers Calvijn Contact Mentor

10 Feitelijke informatie - Contactpersonen
Vragen rond resultaten en welbevinden? Mentor Over de gang van zaken tijdens een les. De betreffende docent Vrij vragen (met brief van u, via uw kind) Alleen bij de teamleider Bij boodschappen voor uw kind Níet via de mobiel van uw kind (belt u a.u.b. naar school en vraag naar de teamleider)

11 Feitelijke informatie - ond
Ond = ondersteuning Uitval in vroegtijdig stadium signaleren bij de leerling. Individueel helpen en aandacht. BEMOEDIGING! Ondersteuningsuur = GEEN vrij moment, maar lestijd.

12 Feitelijke informatie - Kwt
Kwt = keuze werk tijd: 4 lesuren per week mr Studieles Rekenvaardigheid (ffLerenRekenen) Van alles wat…

13 Wat wil ik met u bespreken?
 Kennis maken  Feitelijke informatie  Zorg voor uw kind

14 Zorg voor uw kind - Wat wil ik graag?
Het vertrouwen winnen van uw kind Aandacht Zorg Uw kind kennen Informatie Belangrijke/ingrijpende gebeurtenissen thuis Medicijngebruik ?

15 Zorg voor uw kind - Wat doe ik als mentor?
Mentorgesprek U als ouder(s)/verzorger(s) Contactmogelijkheden: telefoon/ Ouderbezoeken Eventueel: doorsturen naar leerlingbegeleiding/zorgleider

16 Zorg voor uw kind ~ Sturing
Wat verwacht uw kind van u? Mag u ook iets van uw kind verwachten? Bespreek dit concreet met uw kind. Belangrijk hierbij is: planning omgaan met vrije tijd huiswerk

17 Vragen? Zegt u het maar….


Download ppt "10 november 2014 klas go1b Welkom! Welkom in lokaal GN02."

Verwante presentaties


Ads door Google