De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

17de vd Tijd door het Jaar B Tijdens het “Laudate pueri” (schola v Montserrat) van Mendelssohn, loven wij de edelmoedigheid vd kinderen en alle “kleinen”

Verwante presentaties


Presentatie over: "17de vd Tijd door het Jaar B Tijdens het “Laudate pueri” (schola v Montserrat) van Mendelssohn, loven wij de edelmoedigheid vd kinderen en alle “kleinen”"— Transcript van de presentatie:

1

2 17de vd Tijd door het Jaar B Tijdens het “Laudate pueri” (schola v Montserrat) van Mendelssohn, loven wij de edelmoedigheid vd kinderen en alle “kleinen” vh Rijk Regina

3 Omdat het evangelie van Marcus korter is hebben we op de zondagen 17-21 vd B-cyclus het thema van de Broden en de Eucharistie volgens St. Jan Om het belang te tonen staat bij Johannes de broodvermenigvuldiging en de rede over de EUCHARISTIE tussen de 7 TEKENEN (mirakelen): Voor: Kana, honderdman, lamme, broodvermenigvuldiging (centraal) Na: op het water lopen, de blinde, Lazarus

4 Intérieur de L'Église de Tabgha, où la tradition situe le miracle Byzantijnse mozaïek onder het altaar No clic

5 Sienna (Toscane) ligt aan de oorsprong van de Stefani di Giovanni, “Sasseta” genaamd, XV E., in Laat- Gotische stijl, eigen aan de “Quattrocento”. Beelden vd “Sassetta” Sienna (Italië)

6 Joh 6,1-15 In die tijd begaf Jezus zich naar de overkant van het meer van Galilea, bij Tiberias. Een grote menigte volgde Hem, omdat zij de tekenen zagen die Hij aan de zieken deed. Jezus ging de berg op en zette zich daar met zijn leerlingen neer. Het was kort voor Pasen, het feest van de Joden. Claustrum vh Benedictijns klooster v Tabga (7 bronnen)

7 Om het even wat geven om het even hoe is altijd (Pascal) sterven om te leven, om te doen leven « Kort voor Pasen », wanneer Jezus de kelk zou drinken

8 Toen Jezus zijn ogen opsloeg en zag dat er een grote menigte naar Hem toekwam, vroeg Hij aan Filippus: 'Hoe moeten wij brood kopen om deze mensen te laten eten?' -Dit zei Hij om hem op de proef te stellen, want zelf wist Hij wel wat Hij ging doen.- Filippus antwoordde Hem: 'Wil ieder ook maar een klein stukje krijgen, dan is voor tweehonderd denarien brood nog te weinig.'

9 Men heeft nood aan de “profetische geest” om een nieuwe maatschappij te doen ontstaan Om te delen moet men de wil hebben meer te geven dan wat geld St. Franciscus liet zijn kleren aan de voeten van zijn vader, Pietro Bernardone. Voortaan zal hij arm leven voor zijn hemelse Vader.

10 Een van zijn leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, merkte op: 'Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen, maar wat betekent dat voor zo'n aantal?'

11 Maar zeggen: “dat uw Woord aan mij geschiede”, opent ons voor een armoede die velen verrijkt Zoals Andreas beseffen ook wij dat wat we hebben niet volstaat opdat iedereen zou te eten hebben

12 Jezus echter zei: 'Laat de mensen gaan zitten.' Er was daar namelijk veel gras. Zij gingen dan zitten; het aantal mannen bedroeg ongeveer vijfduizend.

13 Men zal dan een gemeenschap, een “Comm-unio” zijn Men zal maar delen als men samen naast elkaar optrekt

14 Toen nam Jezus de broden en na het dankgebed gesproken te hebben, liet Hij ze uitdelen onder de mensen die daar zaten, alsmede de vissen, zoveel men maar wilde.

15 ...gekomen uit het Oosten en het Westen Zijn TAFEL zal zich vullen met disgenoten...

16 Toen ze verzadigd waren zei Hij tot zijn leerlingen: 'Haalt nu de overgebleven brokken op om niets verloren te laten gaan.' Zij haalden ze op en vulden van de vijf gerstebroden twaalf manden met brokken, welke door de mensen na het eten overgelaten waren.

17 Als ieder van harte geeft wat men kan, zal de solidariteit de LIEFDE vermenigvuldigen Het mirakel doen we allen samen Sint Martinus geeft aan een bedelaar wat hij bij de hand heeft, de helft van zijn mantel, en ‘s nachts doet een engel hem de vruchtbaarheid van zijn gebaar begrijpen.

18 Toen de mensen het teken zagen dat Hij gedaan had, zeiden ze: 'Dit is stellig de profeet die in de wereld moet komen.' Daar Jezus begreep, dat zij zich van Hem meester wilden maken om Hem mee te voeren en tot koning uit te roepen, trok Hij zich weer in het gebergte terug, geheel alleen.

19 Hoeveel eeuwen zullen nog voorbij gaan alvorens men beslist om het tot een goed einde te brengen? Jezus trok zich terug en vertrouwde aan onze handen het programma van zijn Rijk toe. Sint Franciscus aan de voet van het Kruis, toen Jezus de Koning van de Joden en van HEEL DE WERELD begon te zijn.

20 Jezus maak ons tot een voor heel de wereld gebroken Brood. Een Brood dat gij kunt VERMENIGVULDIGEN voor het welzijn van ALLEN

21 Monialen v St. Benedictus v Montserrat www.benedictinescat.com/montserrat www.benedictinescat.com/montserrat


Download ppt "17de vd Tijd door het Jaar B Tijdens het “Laudate pueri” (schola v Montserrat) van Mendelssohn, loven wij de edelmoedigheid vd kinderen en alle “kleinen”"

Verwante presentaties


Ads door Google