De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

18de vd Tijd door het Jaar B Luisterend naar de lofzang bidden wij tot de handen van Jezus (“Ad manus” v Buxtehude) die de Broden vermenigvuldigden Regina.

Verwante presentaties


Presentatie over: "18de vd Tijd door het Jaar B Luisterend naar de lofzang bidden wij tot de handen van Jezus (“Ad manus” v Buxtehude) die de Broden vermenigvuldigden Regina."— Transcript van de presentatie:

1

2 18de vd Tijd door het Jaar B Luisterend naar de lofzang bidden wij tot de handen van Jezus (“Ad manus” v Buxtehude) die de Broden vermenigvuldigden Regina

3 JEZUS - BROOD INLEIDING: Welk Brood? Joh 6, 22-25 1- Jezus is het die het ware Manna geeft ( teken van het Oude Testament) Joh 6, 26-29 Zondag 18 2- Zijn Lichaam en zijn Bloed zijn het Brood van de christenen (teken vh Nieuwe Testament) Jo 6,41-51 Zondagen 19-20 REACTIES: Geloven wij erin? Joh 6,60-68 Zondag 21 Synagoge van Kafarnaüm waar Jezus zijn rede over de Eucharistie uitsprak

4 Huis en synagoge van Kafarnaüm

5 De Dom van Siënna Afbeeldingen van Duccio Buoninsegna. Siënna 13de eeuw

6 Joh 6,24-35 In die toen de mensen bemerkten dat noch Jezus noch zijn leerlingen daar waren, gingen zij in de boten en voeren in de richting van Kafarnaüm op zoek naar Jezus. Joh 6,24-35 In die tijd toen de mensen bemerkten dat noch Jezus noch zijn leerlingen daar waren, gingen zij in de boten en voeren in de richting van Kafarnaüm op zoek naar Jezus.

7 Een Redder die zin geeft aan onze weg Bewust of onbewust zoeken wij allen een Redder: op spiritueel, economisch, of politiek of politiekvlak

8 Zij vonden Hem aan de overkant van het meer en zeiden: 'Rabbi, wanneer bent U hier gekomen?' Jezus nam het woord en zeide: 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Niet omdat gij tekenen gezien hebt, zoekt ge Mij, maar omdat gij van de broden hebt gegeten tot uw honger was gestild.

9 Vaak is men tevreden met het materiële En men loopt voorbij aan de spirituele GAVE

10 Werkt niet voor het voedsel dat vergaat, maar voor het voedsel dat blijft om eeuwig te leven en dat de Mensenzoon u zal geven. Op Hem immers heeft de Vader, God zelf, zijn zegel gedrukt.

11 Jezus verbreekt niet enkel onze ketens maar Hij spreekt tot het hart (Hosea 2,16). Zich voeden met Hem is de LIEFDE smaken Het Brood dat Jezus ons geeft zijn sprankels eeuwigheid Profeet Hosea (Tekst: “Uit Egypte heb Ik mijn zoon geroepen” Hos. 11,1)

12 Daarop zeiden zij tot Hem: 'Welke werken moeten wij voor God verrichten?' Jezus gaf hun ten antwoord: 'Dit is het werk dat God van u vraagt: te geloven in Degene, die Hij gezonden heeft. Daarop zeiden zij tot Hem: 'Welke werken moeten wij voor God verrichten?' Jezus gaf hun ten antwoord: 'Dit is het werk dat God van u vraagt: te geloven in Degene, die Hij gezonden heeft. '

13 « God heeft heimwee naar uw vroegere liefde… Hij klaagt erover dat je Hem nu niet meer zoekt… Je hebt je goden gewijzigd. Ja, de misdaad begaan door mijn volk is dubbel : zij verlaten Mij, Mij, de bron van levend water, om zich waterputten te graven, gebarsten waterputten die het water niet kunnen behouden ». (Jer 2) Het geloof, de natuur overstijgend, stelt u in staat binnen te treden in het Mysterie van de Liefde, zonder het te ledigen Profeet Jeremia

14 Zij zeiden tot Hem: 'Wat voor teken doet Gij dan wel, waardoor wij kunnen zien dat wij in U moeten geloven? Wat doet Gij eigenlijk? Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven staat: Brood uit de hemel gaf hij hun te eten.' Jezus hernam: 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wat Mozes u gaf was niet het brood uit de hemel; het echte brood uit de hemel wordt u door mijn Vader gegeven;

15 Als we de aardse tekenen niet ontdekken, zullen wij de tekenen van de hemel niet zien en onze twijfels zullen blijven! Heel het leven van Jezus is een teken om te geloven

16 want het brood van God daalt uit de hemel neer en geeft leven aan de wereld.'

17 Zijn verrijzenis is het nieuwe leven, dat leeft in de wereld Het Brood van God is de verrezen Jezus

18 Zij zeiden tot Hem: 'Heer, geef ons altijd dat brood.' Jezus sprak tot hen: 'Ik ben het brood des levens: wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen.

19 Hem eten, is de armen openen opdat allen verzadigd zouden worden; en gelukkig zijn je leven te geven voor de armsten, voor de stemlozen, de thuis- lozen, de meest hongerigen Zijn LEVEN staat open voor iedereen

20 Jezus, geef dat onze lichamen even solidair mogen zijn als het Uwe, gegeven in dienst van de menigte.

21 Monialen v St Benedictus v Montserrat www.benedictinescat.com/montserrat www.benedictinescat.com/montserrat


Download ppt "18de vd Tijd door het Jaar B Luisterend naar de lofzang bidden wij tot de handen van Jezus (“Ad manus” v Buxtehude) die de Broden vermenigvuldigden Regina."

Verwante presentaties


Ads door Google