De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Disclosure belangen sprekers (potentiële) belangenverstrengelingGeen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven NVT  Sponsoring of onderzoeksgeld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Disclosure belangen sprekers (potentiële) belangenverstrengelingGeen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven NVT  Sponsoring of onderzoeksgeld."— Transcript van de presentatie:

1 Disclosure belangen sprekers (potentiële) belangenverstrengelingGeen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven NVT  Sponsoring of onderzoeksgeld  Honorarium of andere (financiële) vergoeding  Aandeelhouder  Andere relatie, namelijk … NVT

2 Recept? voor een werkbaar opleidingsplan Invitational Conference Opleidingsplannen 23 juni 2015 Reinier Hoff Roel Bennink Karen Keijsers & Marieke Bolk

3 Wat gaan we doen? Doel: hoe en wat kunnen we van elkaar leren? Door: een kijkje in elkaars keuken Inleiding: Is er een recept?? – Door Marieke Bolk 7 minuten ‘pitches’ door panel over hun voorbeelden: – Radiologie, door Roel Bennink – Anesthesiologie, door Reinier Hoff – Klinische geriatrie, door Karen Keijsers Vraag maar raak – Door allen Afsluiting & toelichting handreiking EPA

4 Werkbaar opleidingsplan: hét recept?? (1) Ingrediënten – Een afgestreken eetlepel visie, uitgangspunten en verantwoording – Circa 500 ml. actualiteit – 300 gr. actuele maatschappelijke thema’s, incl. 100 gr. leerdoelen Ouderenzorg – 20/30 brokken (naar smaak) voor dagelijkse praktijk herkenbare en toetsbare vakinhoud (gekoppeld aan selectie 7 CanMeds-competenties) – 1 mespuntje (niet teveel!) vastgelegde aantallen/(stage)duren – 2 flinke scheppen (hanteerbaar aantal) eenduidige beoordelingscriteria – 1 eetlepel ruimte voor professioneel oordeel – Een flinke dosis vereenvoudiging & praktische bruikbaarheid – Een vleugje aantrekkelijke vormgeving

5 Werkbaar opleidingsplan: hét recept?? (2) Bereiding – Zet alle ingrediënten klaar, inclusief een aantal enthousiaste opleiders en aios – Analyseer het huidige plan op ‘wat echt werkt in de praktijk en wat echt moet’ – Voeg eventueel wat goede voorbeelden andere specialismen toe – Werk zo compact als (wettelijk) verantwoord en uitgebreid als nodig – Voeg praktische handreikingen toe (in bijlagen) – Mix tot een substantie met heldere structuur – Bewaak samenhang (Opleidingsplan, Toetsen en Beoordelen en inrichting E-Portfolio) – Laat het plan eerst proeven aan de gasten (voeg evt. nog wat zout/peper toe) – Ondersteun regionale implementatie plan – Laat het plan circa 5 jaar, onder af en toe roeren, zachtjes sudderen – Onderhoud het plan Eet smakelijk!

6 Oorsprong recept (1): Analyse opleidingsplannen Quickscan 27 opleidingsplannen Diverse ordeningspricipes: thema’s, EPA’s, kritische beroepssituaties, verrichtingen etc. Begrippen worden verschillend gebruikt Verschil in ruimte voor lokale invulling/uitwerking Niet alle plannen bieden aanknopingspunten voor (tussentijds) bekwaam verklaren Nodig: Herkenbare eenheden om op bekwaam te verklaren

7 Oorsprong recept (2): Analyse opleidingsplannen Webenquête zomer 2014 Gesprekken bijna alle wetenschappelijke verenigingen Bijeenkomsten bureaumedewerkers Constateringen: Meer dan helft wv’n reviseert opleidingsplan 17 door RIO ondersteund -> landelijke kruisbestuiving 4 plannen met EPA’s, 10 werken aan EPA’s Opleidingsplannen: leren van en met elkaar!

8 Veel goede ingrediënten zijn er al! (1) Visie: Gynaecologie Heldere Samenhang: Oogheelkunde CanBetter/Actualiteit: Interne

9 Veel goede ingrediënten zijn er al! (2) Reumatologie Uitgewerkte EPA’s: Anesthesiologie Fasering opleiding: Radiologie

10 Veel goede ingrediënten zijn er al! (3) Begeleiden en volgen: Gynaecologie Specifatie bekwaamheidniveaus: Radiologie Bekwaamverklaringen: Klinische geriatrie

11 Een kijkje in de keuken van Radiologie: 5+5 = 5 – Roel Bennink

12 Nieuwe gecombineerde opleiding Radiologie-Nucleaire Geneeskunde Ontwikkeling met EPA’s

13 Opleiding Radiologie-NG Modernisering opleiding –Radiologie 2010, NG 2011 Besluit tot samengaan 2013 –Multimodality beeldvorming –Kwalitatief goede topspecialist, efficiëntie –Integrale opleiding, start 1/7/2015

14 Corona Common trunk 2,5 jaar Differentiatiefase 2,5 jaar –Cardiothoracale radiologie (18) –Abdominale radiologie (18) –Interventieradiologie (18) –Nucleaire geneeskd. en mol. radiologie (nucleair radioloog) (18) –Neuro en hoofd- halsradiologie (12) –Musculoskeletale radiologie (12) –Mammaradiologie (6) –Kinderradiologie (6) En minimaal 12 maanden algemene radiologie

15 Radiologie Hora Common trunc50% differentiatie, 50% algemeen Nucleaire Geneeskunde Interne Nucleaire Geneeskunde Radiologie Nucleaire Geneeskunde Radiologie Corona 2015 Common trunc (2 mnd NG) 18 mnd differentiatie, 12 mnd algemeen Cardiothoracale radiologie (4 mnd NG) Abdominale radiologie (4 mnd NG) Interventieradiologie Nucleaire geneeskunde &MR (18 mnd) Algemeen Mamma Kinder Neuro/hoofdhals MSK (3 mnd NG) Algemeen Kinder Mamma Algemeen Kinder MammaAlgemeen 12 345

16 EPA Entrustable Professional Activity –Is een wezenlijk onderdeel van het werk in de lokale context. –Vereist een zekere mate van beroepsgerichte kennis, vaardigheid en/of attitude. –Leidt tot een erkend en meetbaar werkresultaat. –Behoort tot het werk van de erkende beroepsbeoefenaar. –Is uitvoerbaar als afzonderlijke activiteit. –Is uitvoerbaar binnen een beperkt tijdbestek. –Is observeerbaar en beoordeelbaar naar proces en product. –Weerspiegelt meerdere competenties uit het competentieprofiel van de radioloog.

17 Thema 1: Cardiothoracale radiologie medisch handelen communicatie samenwerking kennis en wetenschap maatschappelijk handelen organisatie professionaliteit Jaar 1 Jaar 2,5 Jaar 5 algemeen Jaar 5 differentiatie Stage Cardiothoracale radiologie xxxxxxx Cardiovasculaire radiologie CT acuut (bijv. aortadissectie, aneurysma, PE, coronairstenose) xx 3345 CTA en MRA vaten (ook bij IR) xx 2334 CT cardio xx 2334 CTA specialistisch (EVAR, TAVI) xx 1234 MR cardio xx 1234 Echografie vasculair (AAA, DVT) xx 3445 Myocardperfusiescintigrafie incl. inspanningstest en ejectiefractie (MUGA) xx 1224 Thoracale radiologie X-thorax xx 3445 CT algemeen (infectie, luchtwegen, COPD) xx 2345 CT oncologie (Hovon, Recist, longnodulen) xx 2345 CT specialistisch 1 (oncostadiëring long, tumoren overig) xx 2234 Puncties specialistisch (biopsie, drain) xxx 1234 FDG-PET/CT pulmonaal xx 1224 Longperfusiescintigrafie xx 1224 Algemeen Radiologiebesprekingen xx x x1245 Multidisciplinair overleg (MDO) xx x x1134 Presentaties (heilig uur, CAT, referaten etc.) x x x Van EPA tot Specialisme

18 Thema 1: Cardiothoracale radiologie Jaar 1 Jaar 2,5 Jaar 5 algemeen Jaar 5 differentiatie Stage Cardiothoracale radiologie Cardiovasculaire radiologie CT acuut (bijv. aortadissectie, aneurysma, PE, coronairstenose) 3345 CTA en MRA vaten (ook bij IR)2334 CT cardio2334 CTA specialistisch (EVAR, TAVI)1234 MR cardio1234 Echografie vasculair (AAA, DVT)3445 Myocardperfusiescintigrafie incl. inspanningstest en ejectiefractie (MUGA) 1224

19 Bekwaamheidsniveaus BekwaamheidsniveauSpecificatie 1. De aios heeft kennis van Het is de aios niet toegestaan zelfstandig verrichtingen uit te voeren of onderzoeken te verslaan. 2. De aios handelt onder strenge supervisie Alle onderzoeken die de aios doet worden gesuperviseerd en bij verrichtingen is de supervisor fysiek aanwezig (proactieve supervisie). 3. De aios handelt onder beperkte supervisie De aios kan onderzoeken/verrichtingen zelfstandig doen. De supervisie is laagdrempelig maar vindt in principe plaats op initiatief van de aios (reactieve supervisie). 4. De aios handelt zelfstandigDe aios doet onderzoeken/verrichtingen zelfstandig. 5. De aios geeft zelf supervisieDe aios geeft zelf supervisie en fungeert als docent.

20

21

22 EPA PET-CT oncologie/ontsteking

23 Zelfstandigheid Binnen EPA’s Afgeronde EPA’s –Aios zelfstandig functioneren –Geleidelijke groei naar zelfstandigheid Individualisering –Schakeljaar –EPA pallet behaald

24 Een kijkje in de keuken van: Anesthesiologie: Herkenbare structuur door EPA’s – Reinier Hoff

25 Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie EPA’s in de opleiding anesthesiologie Invitational Conference Opleidingsplannen 23 juni 2015 Dr. Reinier Hoff Opleider anesthesiologie UMC Utrecht

26 Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie Redenen voor verandering Anesthesiologie niet in de volle breedte te leren in 5 jaar Verschuiving in werkterrein: perioperatieve zorg, sedatie Differentiatie in de vraag naar anesthesiologische deskundigheid Veranderende rol anesthesioloog: regisseur in multidisciplinair team Patiëntveiligheid vraagt veranderingen in de opleiding (simulatie) en helderheid voor de patiënten in verworven kwalificaties Opleidingsnetwerken Levenslang leren Individualisering van de opleidingsduur

27 Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie Strategische verkenning de anesthesioloog van de toekomst Strategische verkenning verschillende werkvelden Raadpleging diverse stakeholders binnen & buiten NVA o.a. secties (Cardio, neuro, obstetrie, IC, urgentie), AIOS-vereniging, NVSHA, Patiëntenfederatie NPCF, Stichting Kind & Ziekenhuis Instellen Projectgroep Herziening Opleidingseisen Concilium Anesthesiologicum & Raad van hoogleraren anesthesiologie

28 Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie Uitgangspunten herziening Common Trunk (CT) gevolgd door drie mogelijke uitstroomprofielen: Anesthesioloog - Perioperatief specialist Anesthesioloog - Pijnspecialist Anesthesioloog - Intensivist Competentiegericht opleiden: nog meer leidend Eerdere ervaring bepaalt mede de invulling van het individuele opleidingsplan Diversiteit tussen & binnen clusters is een kracht Clusters zorgen voor breed palet aanbod AIOS heeft de regie, samen met de eindverantwoordelijk opleider Operationaliseren van competentiegericht opleiden: -> de EPA als verbinding tussen competenties en klinische praktijk

29 Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie

30 Delphi-survey naar EPA’s in de anesthesie Delphi: methode om groepscommunicatie te structureren, middels herhaalde vragenlijsten & feedback Individuele opinie -> groepsconsensus Competenties huidige curriculum vertaald naar 60 concept EPA’s Alle A- & B-opleiders anesthesiologie in Nederland, drie rondes, respons rate +/- 70% -> 20 EPA’s voor de Common Trunck

31 Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie 20 EPA’s in de Common Trunck No.Titel EPA 1Preoperatieve screening 2Postoperatieve zorg in de recovery periode 3Pre-, per-, postOK zorg bij laag tot middelhoog risico ingreep bij ASA I-II 4Management van acute pijn 5Pre-, per-, postOK zorg bij ingrepen in dagbehandeling 6Neuraxiale & regionale anesthesietechnieken 7Opvang van een multitrauma patiënt 8Opvang van de acuut zieke patiënt 9Pre-, per-, postOK zorg bij laag tot middelhoog risico ingreep bij ASA III 10Pijnbestrijding rondom de partus 11Opvang en initiële behandeling van een patiënt op de IC 12Post-acute & langdurige IC zorg 13Pre-, per-, postOK zorg bij laag tot middelhoog risico ingreep bij ASA IV 14Pre-, per-, postOK zorg bij hoog risico ingreep bij ASA I-II 15Pre-, per-, postOK zorg bij longchirurgie 16Reanimatie 17Wetenschappelijk actief 18Actief in onderwijs 19Management van chronische benigne pijn 20Management van oncologische pijn & palliatieve zorg

32 Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie Vervolgstappen en –planning Maart 2015 - Juni 2015 Uitwerking EPA’s door de diverse opleidingsclusters Uniformering EPA’s door projectgroep herziening opleidingseisen Juli 2015 – December 2015 Testfase, enkele EPA’s per cluster Formuleren EPA’s voor uitstroomprofielen Evaluatie en bijstellen EPA’s door projectgroep Herziening landelijk opleidingsplan door projectgroep Voorjaar 2016 Indienen opleidingsplan / voorstel wijziging besluit Anesthesiologie Voorjaar 2017 Inwerkingtreding herzien opleidingsplan (?)

33 Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie EPA’s als bouwstenen, maar ook andere onderdelen !

34 Een kijkje in de keuken van: Klinische geriatrie: Van Beginner naar Bekwaam ‒Karen Keijsers

35 Van beginner naar bekwaam met een portfolio Dr. Karen Keijsers Klinisch geriater en klinisch farmacoloog Voorzitter werkgroep portfolio NVKG

36 Van opleidingsplan naar portfolio

37 37 Verzamelen vs reflectief leren NVMO werkgroep portfolio, 13 november 2008

38

39 39 Formatief Beoordelen/summatief

40

41 WIE BEN JE ALS PERSOON WAT KAN JE ALS DOKTER WAT WEET JE VAN INHOUDELIJKE THEMA’s Competenties Bekwaamheden met kernleerdoelen (±Milestones en EPA) Thema’s met kritische problemen

42 OmschrijvingInhoudSubonderdeelVoorbeeld Hoe functioneert de AIOS als persoon Competenties (CanMEDS) subcompetentieProfessionaliteit: kent de grenzen van de eigen competentie en handelt daarbinnen Wat kan de AIOS Bekwaamheids Verklaring (“milestone”) Kernleerdoel (“EPA”) Comprehensive Geriatric Assessment: anamnese oudere patiënt Wat weet de AIOS Thema’skritisch probleemAcute geriatrie: de gevallen patiënt

43 met het PORTFOLIO kan de AIOS zichzelf laten zien als medisch specialist

44

45 ToetsinstrumentMeetFormatief/summatiefAantal/jr PortfolioAlle onderstaandenF en Scontinu KPBCompetenties, kritische problemen kernleerdoelen F (S)10 CATCompetenties, kritische problemen kernleerdoelen F (S)4 360 gradencompetentiesF (S)1 KennistoetsKritische problemenF1 Zelfbeoordeling competenties competentiesF2-4 BekwaamhedenkernleerdoelenSNvt A/B, C formuliercompetentiesS1

46 INHOUD Aansluiten bij huidige portfolio – CanMEDS:persoonskenmerken – Eindtermen:beroepsspecifieke situaties Extra’s – Kennistoets verslag erin – Bekwaamheidsverklaringen – Uitgebreide overdrachtsdocumenten – ….

47 Portfolio https://www.pe-online.org/login/?css=373%25langid=23

48 Van beginner naar bekwaam met een portfolio Dr. Karen Keijsers Klinisch geriater en klinisch farmacoloog Voorzitter werkgroep portfolio NVKG

49 Vraag maar raak!

50 Tot slot: Welke ingrediënten ga je gebruiken? Handreiking: Voorbeelden uitgewerkte EPA’s Voorbeelden uitwerking Algemene CanMeds/ CanBetter thema’s Goede voorbeelden wv’n specialistenopleidingopmaat.nl


Download ppt "Disclosure belangen sprekers (potentiële) belangenverstrengelingGeen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven NVT  Sponsoring of onderzoeksgeld."

Verwante presentaties


Ads door Google