De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stefan Nieuwinckel WIJKONTWIKKELING, EEN ORIËNTATIE OP SAMENLEVINGSOPBOUW ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stefan Nieuwinckel WIJKONTWIKKELING, EEN ORIËNTATIE OP SAMENLEVINGSOPBOUW ?"— Transcript van de presentatie:

1 Stefan Nieuwinckel WIJKONTWIKKELING, EEN ORIËNTATIE OP SAMENLEVINGSOPBOUW ?

2 INHOUD Wijkontwikkeling 1.Inleiding 2.definitie Nieuwe netheidNieuwe stedelijkheid Besluit

3  Wijkontwikkeling is ontstaan in vroege jaren negentig  Verzameling van praktijken van ‘wijkontwikkelaars’  Moeilijk te omschrijven begrip  Verzameling van voorbeelden 1.INLEIDING

4  Beleidsproces opgezet door de lokale overheid om de leefbaarheid van de wijken te verbeteren.  Beleidsmaatregel tegen verwaarlozing of verkrotting  Beleid op maat van de wijk  Vormgeving aan bestuur voor vernieuwing uit standpunt van de wijk 2. WIJKONTWIKKELING

5  Leefbaarheid  Kwaliteitsvol antwoord bieden op klachten over leefbaarheid in de buurt  Voorbeeld: een alert toezichtsnetwerk bij gevoel van onveiligheid in de buurt  Overheid  Regisseur van samenlevingsopbouw: niet alle taken kunnen door overheid gedaan worden  Serviceversterker gepast reageren op signalen van burger snelle responstijd goede samenwerking tussen overheid en buurt 3. DE NIEUWE NETHEID

6  Regisseursrol  Operationele samenwerking  Bewoners betrekken  Participatie  Bewonersparticipatie centraal  Opbouwwerk  Rol van ‘makelaar’, klachten bij juiste dienst brengen  Mensen activeren om handen uit de mouwen te steken  Bewonersoverleg organiseren  Ambtenaren adviseren over communicatie met bewoners  Zwakkere groepen betrekken  Bemiddelende rol  Duobaan met ambtenaren 3. DE NIEUWE NETHEID

7  Leefbaarheid  Sociaal economisch zwakke nieuwkomers vestigen zich samen in de ‘goedkopere’ buurten  Verstorende effecten op de huisvestingsmarkt en samenlevingsproblemen  Niet altijd stadspessimisme: vermenging van culturen, vermenging van functies en vermenging van schaalniveaus  Wijken met sterkste grootstedelijke problematiek goede voedingsbodem voor creëren van bruisende stad  Regisseursrol  Overheid heeft bescheiden rol als regisseur. Vooral kaderscheppend  Projecten worden uitbesteed en specialisten  Voor creatieve impulsen worden kunstenaars insgeschakeld 4. DE NIEUWE STEDELIJKHEID

8  Participatie  Ingrepen gebeuren vaak over de hoofden van bewoners  Vooral goede communicatie is belangrijk  Toch worden de kansen van de stad zo veel mogelijk uitgewerkt in samenwerking met bewoners  Opbouwwerk  Partner die op vele manieren oriëntatie kan verrijken en krachtiger maken  Kritische distantie ten opzichte van overheid en andere partners 5. DE NIEUWE STEDELIJKHEID

9  Samenlevingsopbouw tussen netheid en stedelijkheid  Samenlevingsopbouw kan niet zonder samenlevingsproject  Sterke buurthechting nodig  Aanhangers nieuwe stedelijkheid  Meer neutrale netheid bepleiten  Aanhangers nieuwe netheid  Meer ‘moreel gevulde’ ruimte  Opbouwwerker als te veel gevraagde partner  Intensieve duobaan met lokale ambtenaar (?)  Ondersteuner van autonome bewonersactie (?)  Opbouwwerker kan verschillende rollen innemen  Wel onder elke voorwaarde meewerken aan ‘perspectief aan de wijkontwikkeling’. 6. BESLUIT: DILEMMA’S VOOR DE SAMENLEVINGSOPBOUW EN HET OPBOUWWERK


Download ppt "Stefan Nieuwinckel WIJKONTWIKKELING, EEN ORIËNTATIE OP SAMENLEVINGSOPBOUW ?"

Verwante presentaties


Ads door Google