De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stimulerend Snoezelen Joke Coenen, Carmen Mercelis, Patricia ‘t Jampens, Ruben Vrachten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stimulerend Snoezelen Joke Coenen, Carmen Mercelis, Patricia ‘t Jampens, Ruben Vrachten."— Transcript van de presentatie:

1 Stimulerend Snoezelen Joke Coenen, Carmen Mercelis, Patricia ‘t Jampens, Ruben Vrachten

2 Stimulerend Snoezelen2

3 3 Overzicht Probleem- en doelstelling Methodologie Doelgroep Methode Basale Stimulatie Snoezelen Praktijk Product: –Sfeerbeelden voorstelling –Sfeerbeelden knutselen

4 Stimulerend Snoezelen4 Probleem- en doelstelling De ‘Sprankel’ –Kleuters type 2 –Nieuwe doelgroep –Startvraag: Stimulerende materialen Info rond aangepaste basishouding –Aandachtspunten: duurzaam, compact en verplaatsbaar

5 Stimulerend Snoezelen5 Methodologie Basiswerk: Fröhlich Literatuurstudie (Timmers-Huigens, snoezelen, wetenschappelijke artikels,…)‏ Bezoek ‘Blijdorp’

6 Stimulerend Snoezelen6 Doelgroep Algemeen Onze doelgroep Ontwikkelingspsychologie –Piaget –Timmers - Huigens Normale ontwikkeling Gedragsproblemen bij de doelgroep

7 Stimulerend Snoezelen7 Algemene doelgroep Personen met een ernstige mentale handicap –Beperkte belevings- en uitingsmogelijkheden –Individuele benaderingswijze

8 Stimulerend Snoezelen8 Onze doelgroep Buitengewoon onderwijs Type 2 –Kalenderleeftijd: 2,5 tot 5 jaar –Ontwikkelingsleeftijd: 12 tot 18 maanden Vergelijking ernstige met matige mentale handicap

9 Stimulerend Snoezelen9 Ontwikkelingspsychologie Piaget –Sensori motorische fase (0- 24 maanden)‏ Motoriek en sensoriek Ervaringen Trial-and-error Timmers-Huigens –Lichaamsgebonden ervaringsfase Contact nemen Snoezelen en Basale Stimulatie

10 Stimulerend Snoezelen10 De normale ontwikkeling Schema kalenderleeftijd (vanaf pagina 16)‏ Ongelijk ontwikkelingsprofiel

11 Stimulerend Snoezelen11 Gedragsproblemen bij de doelgroep Stereotypieën als autostimulatie Verwerkingsproblematiek van prikkels

12 Stimulerend Snoezelen12 Methode Basale Stimulatie Definitie Twee aspecten van B.S. Zintuiglijke waarneming –Nabije zintuigen –Verte zintuigen –Waarneming en beweging –Waarneming en communicatie Andere auteurs en praktijkwerkers

13 Stimulerend Snoezelen13 Methode Basale Stimulatie Definitie: « Basale Stimulatie is een benaderingsmethode waarbij de begeleider somatische, vibratorische en vestibulaire prikkels uitlokt bij mensen, die dit zelf niet of nauwelijks kunnen. Deze lichaamsgebonden ervaringen doen de bewoner zijn lichaam voelen, gewaarworden als vertrekpunt (basis) om mogelijks ook met de ruimere omgeving in contact te komen. » (Fröhlich, 1995)‏

14 Stimulerend Snoezelen14 Twee aspecten van B.S. Stimuleringsmethode Basishouding

15 Stimulerend Snoezelen15 Zintuiglijke waarneming Waarneming –Ontvangen van prikkels –Leggen van zinvolle verbanden –Betekenisverlening  uitwisselingsproces: info zoeken/ opnemen/ verwerken

16 Stimulerend Snoezelen16 Nabije zintuigen Vibratorische waarneming –Trillingen Somatische waarneming –Huid, spieren en gewrichten –Kanalen: proprioceptie/ beweging/ tactiele waarneming Vestibulaire waarneming –Zwaartekracht –Beweging in ruimte

17 Stimulerend Snoezelen17 Verte zintuigen Orale stimulatie –Reuk en smaak –Mondgeluiden Auditieve stimulatie –Vibratorische ervaringen –Gehoororgaan Tactiele stimulatie Visuele stimulatie –Sterk contrasterende materialen

18 Stimulerend Snoezelen18 Waarneming en beweging Nauw verbonden –Voorbeeld: oog-handcoördinatie Grenzen aan de waarneming

19 Stimulerend Snoezelen19 Waarneming en communicatie « Leven en communicatieve bekwaamheid vallen nagenoeg samen. » (Fröhlich, 1995)‏ Lichaam als belangrijkste communicatieorgaan Lichaamscontact Communicatieproblemen

20 Stimulerend Snoezelen20 Andere auteurs en praktijkwerkers Winfried Mall –‘Basale Communicatie’ Philip Vanmaekelbergh Luk Bekaert Christel Bienstein Nakker –‘Individuele ontwikkelingsondersteuning’

21 Stimulerend Snoezelen21 Snoezelen Wat? –Snuffelen en doezelen –Individueel Link Basale Stimulatie –Overeenkomsten –Verschil Belang sfeerbepalende middelen –Vormen, materiaal, verlichting, klimaat, muziek, kleuren

22 Stimulerend Snoezelen22 OMGEVING MENSENLIJK GEDRAG SFEER STEMMING Verlichting Kleuren Materiaal Klimaat Muziek Geur... Omgangs- en bejegening- vormen

23 Stimulerend Snoezelen23 Belang van kleuren Kleurensymboliek –Rood - groen –Geel - blauw –Oranje - turkoois –Geelgroen - violet Kritiek

24 Stimulerend Snoezelen24 Praktijk Verzorgingsmomenten –Vrije momenten Basishouding van Basale Stimulatie Bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne

25 Stimulerend Snoezelen25 Verzorgingssituaties Hulp Tijd Bewuste houding? Structuur? Zindelijkheidstraining, eten en drinken, beweging, activiteiten en therapie, en vrije momenten

26 Stimulerend Snoezelen26 Vrije momenten Ervaring Rust Beweging = verandering Aanraking Duidelijke overgang: vrij moment - begeleide activiteit

27 Stimulerend Snoezelen27 Basishouding van B.S. Afwisseling van actieve momenten en rustmomenten –Bewust en intens spelen –Ongestoord rusten –Ritualiseren

28 Stimulerend Snoezelen28 Basishouding van B.S. Inrichting van de leerruimte –Sfeer en structuur –Kleine omhullende ruimtes Nissen (Affolter, 1987)‏ Snoezelkamertjes (Nielsen)‏ Draaifauteuil –Lichtinval, akoestiek, klimaat, vorm,…

29 Stimulerend Snoezelen29 Basishouding van B.S. Interactieaanbod –Relatieopbouw –Aangepaste communicatievorm Deelname aan dagdagelijkse activiteiten

30 Stimulerend Snoezelen30 Bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne Bewegingservaring Essentiële thema’s Basisprincipes –Lichaamsbewustzijn –Relaties –Ruimtebewustzijn

31 Stimulerend Snoezelen31 Product Kastje Draaifauteuil Leidraad Activiteitenmap


Download ppt "Stimulerend Snoezelen Joke Coenen, Carmen Mercelis, Patricia ‘t Jampens, Ruben Vrachten."

Verwante presentaties


Ads door Google