De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De donkere kleur van armoede

Verwante presentaties


Presentatie over: "De donkere kleur van armoede"— Transcript van de presentatie:

1 De donkere kleur van armoede
Bea Van Robaeys

2 Thema en onderzoeksvraag
Armoede bij allochtonen Onderzoeksvraag Allochtonen zijn veelal achtergesteld op belangrijke domeinen zoals tewerkstelling, onderwijs en huisvesting. Betekent dit dan ook dat zij met een hoger armoederisico geconfronteerd worden? En worden alle buitenlandse groepen in dezelfde mate met armoede geconfronteerd? Thema en onderzoeksvraag

3 Onderzoeksgroepen ‘Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad’
OASeS, Universiteit Antwerpen ‘Studiecentrum Etniciteit en Migratie’ CEDEM, Universiteit Luik Onderzoeksgroepen

4 Een representatieve steekproef die de inkomens van de Belgische huishoudens nagaat.
→ Inkomen is niet de enige, maar wel een belangrijke indicator van armoede. Onderzoeksmethode

5 Onderzoeksresultaten
België in 2001 → 12,6 % van de totale bevolking leeft onder de armoedegrens MAAR → Bij personen van BELGISCHE herkomst = 10,2 % → Bij personen van MAROKKAANSE herkomst = 55,6 % → Bij personen van TURKSE herkomst = 58,9 % Onderzoeksresultaten

6 Verschillen en gelijkenissen
In het artikel komen enkele verschillen en gelijkenissen naar boven tussen autochtone en allochtone personen die in armoede leven. Verschillen en gelijkenissen

7 Verschillen Het relatieve karakter van armoede
= Armoede wordt altijd gedefinieerd binnen een samenleving en vanuit haar waarden en normen. 2. Andere noden = Het behoeftepatroon van personen van buitenlandse herkomst verschilt op een aantal punten van dat van personen van Belgische herkomst. Verschillen

8 Gelijkenissen Gelijklopende armoedeprocessen en –situaties
= Ze streven in grote mate dezelfde waarden na, de leefwereld van beiden is aangetast door de armoede en beiden ervaren de kloof tussen doelen en middelen als onoverbrugbaar. 2. Gevoel van uitsluiting = Zowel allochtone als autochtone armen gaan hun situatie vergelijken met die van andere groepen en voelen zo vormen van achterstelling aan. Gelijkenissen

9 Cijfers en levensverhalen tonen de moeilijke socio-economische situatie aan waarin allochtonen vaak leven. Vandaag bezitten de buitenlandse gemeenschappen nog de nodige veerkracht, maar deze dreigt te verdwijnen. → Nieuwe generatie ‘generatiearmen’? Conclusie

10 Mogelijke oplossingen
Doelgericht arbeidsmarktbeleid Extra aandacht voor: Identiteitsproblemen Socio-economische situatie Welzijnsproblematiek Aanvullingen op inburgeringstrajecten Verdere interculturalisering van het middenveld Meer kleur in het armoedebeleid Mogelijke oplossingen


Download ppt "De donkere kleur van armoede"

Verwante presentaties


Ads door Google