De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

S TEUNPUNT G ELIJKEKANSENBELEID ZOEMT IN OP SOCIAAL - CULTURELE INTEGRATIE BIJ ALLOCHTONEN Maarten Van Craen, Kris Vancluysen, Johan Anckaert, Marjan Aerschot.

Verwante presentaties


Presentatie over: "S TEUNPUNT G ELIJKEKANSENBELEID ZOEMT IN OP SOCIAAL - CULTURELE INTEGRATIE BIJ ALLOCHTONEN Maarten Van Craen, Kris Vancluysen, Johan Anckaert, Marjan Aerschot."— Transcript van de presentatie:

1 S TEUNPUNT G ELIJKEKANSENBELEID ZOEMT IN OP SOCIAAL - CULTURELE INTEGRATIE BIJ ALLOCHTONEN Maarten Van Craen, Kris Vancluysen, Johan Anckaert, Marjan Aerschot Steunpunt Gelijkekansenbeleid – ZOEM september 2008 Suzan Vancraeynest – 1BaOc

2 1. ZOEM DOEL Artikelenreeks over gelijkekansenthema’s Opgestart door Steunpunt Gelijkekansenbeleid www.steunpuntgelijkekansenbeleid.be Verzameling en bespreking cijfergegevens uit onderzoek Vlaanderen i.v.m. gelijke kansen Een betere ontsluiting van onderzoekgegevens over gelijke kansen

3 2. S OCIAAL - CULTURELE INTEGRATIE  Het artikel beschrijft de sociaal- culturele integratie van Turkse en Marokkaanse allochtonen in Vlaanderen. TaalbeheersingSociaal kapitaal IdentiteitsbelevingWaardeoriëntaties Subdimensies sociaal- culturele integratie

4 2.1 D E TAALBEHEERSING EN HET TAALGEBRUIK Turkse allochtonen Meer gericht op hun eigen taal Spreken en schrijven minder vaak in het Nederlands Media: voornamelijk in de eigen taal  Turken hebben een gemeenschappelijke taal + veel media- aanbod in het Turks in België Marokkaanse allochtonen Minder gericht op eigen taal Spreken en schrijven meer in het Nederlands Media: voornamelijk in het Nederlands  Marokkanen hebben geen gemeenschappelijke taal + weinig media- aanbod in België

5 2.2 S OCIAAL KAPITAAL ( SOCIALE CONTACTEN + LIDMAATSCHAP VERENIGINGEN ) Turkse allochtonen Meer sociale contacten binnen eigen gemeenschap Meer contact met familieleden in het thuisland Meer vrienden en sociale contacten binnen eigen gemeenschap Voornamelijk lid van allochtone verenigingen  Sterke nationale trots  Gemeenschappelijke taal  Grote delen van de Turkse gemeenschap migreerden naar Belgie (bv. dorpen/stadjes); sociale structuur blijft bestaan Marokkaanse allochtonen Verdeelde contacten eigen gemeenschap + autochtone bevolking Participeren minder vaak aan verenigingsleven algemeen Minder gericht op eigen gemeenschap  Minder sterk nationaal bewustzijn  Geen gemeenschappelijke taal  Migratie = individuele aangelegenheid

6 2.3 I DENTITEITSBELEVING Etnische identiteit “ Het besef van lidmaatschap van een etnisch- culturele groep als een evaluatief en/of affectief element dat een zeker gevoel van verbondenheid met die groep benadrukt.” (Van Crean ea, 2007). Religieuze identiteit De mate van identificatie en verbondenheid van een individu met een bepaalde religie.

7 2.3 I DENTITEITSBELEVING Turkse allochtonen Turkse identiteit sterk aanwezig Religieuze identiteit sterk aanwezig Voelen zich evenveel Turk als moslim Minderheid identificeert zich met Belgische identiteit  Eigen etnische en religieuze identiteit weegt het sterkst door Marokkaanse allochtonen Marokkaanse identiteit sterk aanwezig Religieuze identiteit sterk aanwezig Voelen zich meer Marokkaan als moslim Minderheid identificeert zich met Belgische identiteit (maar meer dan Turkse allochtonen)  Eigen etnische en religieuze identiteit weegt het sterkst door

8 2.4 W AARDEORIËNTERING In welke mate delen Turkse en Marokkaanse allochtonen dezelfde opvattingen als Vlamingen? Thema’s Emancipatie van de vrouw Hoofddoekendebat Gemengde huwelijken

9 2.4 W AARDEORIËNTERING Turkse allochtonen Conservatief t.o.v. emancipatie vrouw Tegenstander gemengd huwelijk Toleranter t.o.v. hoofddoek Marokkaanse allochtonen Moderne opvatting t.o.v. emancipatie vrouw Minder tegenstander gemengd huwelijk Sterke voorstanders t.o.v. hoofddoek

10 B RONNEN Van Craen, M., Vancluysen, K. & Ackaert, J. (2007). Voorbij wij en zij? De sociaal- culturele afstand tussen autochtonen en allochtonen tegen de meetlat. Brugge: Vanden Broele. Van Craen, M., Vancluysen, K., Ackaert J. & Van Aerschot, M. (2008). Steunpunt Gelijkekansenbeleid zoemt in op sociaal- culturele integratie. Studie (PDF- document). Geraadpleegd op 29 oktober 2010, op http://hdl.handle.net/1942/9335 http://hdl.handle.net/1942/9335


Download ppt "S TEUNPUNT G ELIJKEKANSENBELEID ZOEMT IN OP SOCIAAL - CULTURELE INTEGRATIE BIJ ALLOCHTONEN Maarten Van Craen, Kris Vancluysen, Johan Anckaert, Marjan Aerschot."

Verwante presentaties


Ads door Google