De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenvatting Artikel/boek: Lesgeven aan Fatima en Ahmed

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenvatting Artikel/boek: Lesgeven aan Fatima en Ahmed"— Transcript van de presentatie:

1 Samenvatting Artikel/boek: Lesgeven aan Fatima en Ahmed
Gemaakt door Ellen Ramboer Klas B Bachelor Sociaal Werk, 1e jaar Opdracht ICT

2 Het boek Titel: Lesgeven aan Fatima en Ahmed
Ondertitel: Praktijkboek voor het werken met Marokkanen en Turken Auteur: Ali Salmi Eerste druk: 1996 Uitgeverij: Acco, Tielt

3 De auteur Naam: Ali Salmi
Is schepen in Mechelen (bevoegd voor welzijn, preventie, diversiteit, gelijke kansen, emancipatie en ontwikkelingssamenwerking). Hij leest graag. Hij was vroeger een echte filmkenner. Hij heeft een hele rij staan onder ‘professionele beroepsloopbaan’: jeugdhuiseindverantwoordelijke, leerkracht, mentor, directeur, preventiewerker, directeur, raadgever enz.

4 Hij was meermaals te zien op de televisie: VTM (het nieuws), VRT (Koppen, Ombudsjan), hij deed mee met ‘Recht van Antwoord’(VTM) en werd meermaals geïnterviewd.

5 Thema van het boek Het gaat over lesgeven aan allochtone kinderen (specifiek: Marokkanen en Turken). In het boek wordt vermeld hoe je dit moet doen. Vooral de omgang en het contact met de allochtone kinderen wordt besproken. Het boek biedt heel wat pedagogische tips.

6 Waarom koos ik dit boek? Het sluit aan met ons project: computerlessen geven aan kinderen van 6-12 jaar. Die computerlessen vinden plaats in de buurt ‘De Lange Munte’. In die buurt zijn er erg veel allochtone mensen. Daardoor koos ik voor dit boek; ‘lesgeven aan allochtone kinderen(Fatima en Ahmed)’. Ik en de groep kunnen daar veel van leren. Er staan tips in hoe je het kan aanpakken en ook veel informatie over lesgeven.

7 Korte samenvatting van het boek (deel er van)
De onderwijssituatie van leerlingen uit de migratie Er zijn verschillende namen voor kinderen die naar hier geïmmigreerd zijn: migranten, allochtonen, vreemdelingen,… Maar voor het onderwijsvoorrangsbeleid in Vlaanderen, zijn die kinderen de ‘doelgroepleerlingen’.

8 ‘Doelgroepleerlingen’
Dat zijn kinderen wiens: - Grootmoeder (langs moederszijde) niet in België geboren is en niet in het bezit is van de Belgische nationaliteit door geboorte. - Moeder ten hoogste tot het einde van het schooljaar waarin zij de leeftijd van achttien jaar bereikte, van onderwijs heeft genoten. Deze ‘doelgroepleerlingen’ doen het niet zo goed in het onderwijs. En hier moet iets aan gedaan worden! Want zonder een degelijke opleiding en goed onderwijs kan men het in deze maatschappij haast vergeten.

9 Deze leerlingen (migranten) worden gekenmerkt door aspecten van kansarmen en specifieke aspecten van ‘migranten’: - Het zijn overwegend taalarme kinderen - Ze hebben vaak geen begeleiding of steun van hun ouders - Ze missen dikwijls een degelijke studiemethode - De ouders kennen kansarmoede (laag gezinsinkomen, slechte huisvesting, gebrekkige arbeidssituatie) - Ze hebben te maken met discriminatie - Ze hebben een andere moedertaal - Ze hebben een onzekere toekomst - Er zijn socioculturele en etnisch- culturele factoren - De gezinnen kennen een ander rollen- en opvoedingspatroon - Ze hebben te maken met discriminatie en met racisme Mààr er is wel verbetering op komst (of al aan de gang)!

10 Bibliografie (bronvermelding)
SALMI A, Lesgeven aan Fatima en Ahmed, Leuven, Acco,1996 Google (2009,25) Opgeroepen op , van afbeeldingen: ahmed/ /index.html wijs.klas.425.jpg n.jpg


Download ppt "Samenvatting Artikel/boek: Lesgeven aan Fatima en Ahmed"

Verwante presentaties


Ads door Google