De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) R&D tender 2015 Marcus Seume Procescoördinator Rijksdienst voor ondernemend Nederland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) R&D tender 2015 Marcus Seume Procescoördinator Rijksdienst voor ondernemend Nederland."— Transcript van de presentatie:

1 MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) R&D tender 2015 Marcus Seume Procescoördinator Rijksdienst voor ondernemend Nederland

2 Instrumenten voor het MKB kleine instrumenten (FCFS) Kennisvoucher (50% / € 3.750) Adviesproject (50% / € 10.000) Haalbaarheidsproject (40% / € 50.000) grote instrumenten (tender) R&D samenwerking (35% / € 200.000) -pilot Zuid-Holland R&D samenwerking groot (35% / € 350.000)

3 10 topsectoren CREATIEF WATER TUINBOUW ENERGIE CHEMIE HTSM/ICT LSH LOGISTIEK BIOBASED AGRIFOOD

4 Regio’s en vangnet primair indienen via regio (vestigingsadres PV) niet overal alle instrumenten geprioriteerde topsectoren -> landelijk vangnet

5 Landelijk vangnet als geldt: instrument niet open in regio (KV) topsector niet geprioriteerd bovenregionaal (overstijgend) project -> niet bij (regionale) budgetuitputting!

6

7 Loketwijzer 1.in welke provincie is penvoerder gevestigd? 2.instrument/projectvorm? -> R&D 3.min. 40% kosten gemaakt in regio (waar penvoerder is gevestigd)? 4.topsector? www.rvo.nl/mit/loketwijzer

8 loketten regio loket eLoket RVO -Landelijk vangnet -Zuid-Holland en Utrecht (RVO voert uit)

9 een goed loket is het halve werk…

10 Noord Noordvleugel1,4 Oost5,6 Zuid6,3 Zuidvleugel4,9 Landelijk vangnet11,0 29,2 R&D budget (mln)

11 R&D project

12 industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling (of een combinatie) voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd door een MIT-R&D- samenwerkingsverband (twee of meer niet in een groep verbonden MKB-ondernemers)

13 Kenmerken R&D project subsidie 35% € 25.000 ≤ pér deelnemer ≤ € 100.000 € 50.000 ≤ projectsubsidie ≤ € 200.000 kosten individuele deelnemer maximaal 70% van de totale kosten Looptijd 2 jaar Start binnen 6 maanden na aanvraag

14 Kenmerken R&D project groot Geldt alléén voor Zuid Holland Zelfde als ‘gewoon’ R&D behalve: -€ 50.000 ≤ pér deelnemer ≤ € 175.000 -€ 200.000 ≤ projectsubsidie ≤ € 350.000

15 Rankingscriteria 1.technologische vernieuwing 2.economische waarde 3.kwaliteit R&D samenwerking 4.sectoroverstijgende combinaties punten 1-30 1-10

16 1-technologische vernieuwing …of nieuwe toepassingen van een bestaand product, proces, of dienst -hoe vernieuwend? -aard vd innovatie: nieuw product, proces, of dienst of een nieuwe toepassing van bestaande -gekozen aanpak vernieuwend -haalbaarheid innovatie / technologisch risico -relatie tot int. ontwikkelingen en ontwikkelingen topsector

17 2-economische waarde …voor de deelnemers, sectoren, of Nederlandse economie -Aansluiting strategische doelstelling bedrijven en topsector -economische waarde projectresultaten voor bedrijven en Nederland (de betreffende regio) -cijfermatige (realistische) onderbouwing

18 3-kwaliteit R&D samenwerking …complementariteit, capaciteiten deelnemers en kwaliteit projectorganisatie -(gezamenlijk) voldoende expertise in huis -capaciteiten toereikend -kwaliteit projectorganisatie -Relatie/samenwerking met andere topsectorprojecten -evenwichtige resultaatverdeling (afspraken eigendom)

19 4-sectoroverstijgende combinaties …niet conventionele combinaties van sectoren -combinatie thema’s uit verschillende topsectoren (kwaliteit boven kwantiteit) -minder voor de hand liggende combinaties

20 Tijdslijn Sluiting regio’s 1 sept. (landelijk 15 sept.) Toets op volledigheid aanvraag Beoordelen Ranking Binnen 13 weken reactie

21 Verder nog van belang Gebruik de loketwijzer! Slechts één keer MIT-subsidie in 2015 (kennisvoucher telt niet mee) Niet met elkaar in een groep verbonden Indienen bij voorkeur via eLoket (op tijd eHerkenning aanvragen – niveau 1)

22 En verder www.rvo.nl/mit www.topsectoren.nl 088-042 42 42 klantcontact@rvo.nl

23 Vragen


Download ppt "MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) R&D tender 2015 Marcus Seume Procescoördinator Rijksdienst voor ondernemend Nederland."

Verwante presentaties


Ads door Google