De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Faculteit Industriële ingenieurswetenschappen Technologiecampus Geel Voorstelling van de opleiding Biotoop voor ingenieurs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Faculteit Industriële ingenieurswetenschappen Technologiecampus Geel Voorstelling van de opleiding Biotoop voor ingenieurs."— Transcript van de presentatie:

1 Faculteit Industriële ingenieurswetenschappen Technologiecampus Geel Voorstelling van de opleiding Biotoop voor ingenieurs

2 2 Voorstelling faculteit iiw Binnen KU Leuven is de faculteit industriële ingenieurswetenschappen een eigen faculteit Fiiw is een multicampus faculteit met 6 campussen Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Technologiecampus Geel

3 3 Voorstelling faculteit iiw – technologiecampus Geel Industriële ingenieurswetenschappen o Elektromechanica - Automatisering - Elektromechanica - B iomedische technologie o Energie o Elektronica – ict - Elektronica - Ict - Biomedische technologie Biowetenschappen o Land- en tuinbouwkunde - plantaardige en dierlijke productie - animal life - natuur en milieu - tuinbouwkunde o Voedingsindustrie Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Technologiecampus Geel

4 4 Industrieel Ingenieur Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Technologiecampus Geel

5 5 Interesse voor industrieel ingenieur? Je denkt na over de werking van: o je iPod o de brug waarover je rijdt o de scanners in een ziekenhuis o de helpende hand van een robot o welzijn van dieren o voedsel op je bord o milieu en omgeving … Je bent gefascineerd door de toepassing Heb je ideeën om onze leefomgeving te optimaliseren? Ben jij een teamplayer die praktische problemen bedenkt? Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Technologiecampus Geel

6 6 Opleiding Industriële ingenieurswetenschappen Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Technologiecampus Geel Rechtstreeks naar Biowetenschappen

7 7 Opbouw van de opleiding Bachelor 180 sp o 3 fasen o Industriële Ingenieurswetenschappen Master 60 sp Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Technologiecampus Geel

8 8 Profiel Interesse in wetenschap, technologie met nadruk op hoe, wat en waarom praktische opleiding, die direct toepasbaar is vernieuwend en innoverend werken communicatie- en management functie met verantwoordelijkheid met toepassing van je technische kennis Kennis en vaardigheden praktische problemen oplossen oog voor veiligheid en omgeving grote hoeveelheden informatie kunnen verwerken teamgericht kritisch tegenover eigen handelen en technologische ideaalbeeld ASO of TSO met stevige wetenschappelijke en/of wiskundige basis Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel

9 9 Semester 1, 2 en 3 Vormt een stevige basis voor de toekomstige ingenieur Ingedeeld in clusters (leerlijnen) per wetenschappelijk domein Bevatten onderdelen die het verschil in vooropleiding wegwerken Semester 3 geeft reeds meer verdieping voor gevorderde toepassingen Modeltraject gemeenschappelijk deel Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Technologiecampus Geel

10 10 Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Technologiecampus Geel

11 11 Elektromechanica Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Technologiecampus Geel

12 12 Bachelor elektromechanica Semester 4, 5 en 6 Basisonderdelen uit de fysica (elektriciteit, mechanica, thermodynamica) worden naar technische toepassingen vertaald Volgende componenten komen aan bod: o Opbouw, werking en toepassingen van mechanische componenten o Thermodynamische systemen o Elektrische en elektronische componenten en systemen o Kennis van materialen en verwerkingsmethodes Door een globale benadering leer je een project in zijn totaliteit te beheersen Veel aandacht voor practicum en projectwerk Maakt kennis met rapporteren, presenteren, vergaderen en leidinggeven Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Technologiecampus Geel

13 13 Master industriële wetenschappen: elektromechanica 1/2 Afstudeerrichting elektromechanica o Brede multidisciplinaire opleiding met belangrijkste pijler mechanische ontwerp en productie o Aandacht voor computerondersteund ontwerpen van producten en machines o Materiaaltechnologie, moderne productietechnieken en CAD/CAM-systemen Afstudeerrichting automatisering o Klemtoon op automatiseren en beheren van processen en systemen o Elektrische, pneumatische en hydraulische aandrijfsystemen o Robotica en vermogenelektronica Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Technologiecampus Geel

14 14 Master industriële wetenschappen: elektromechanica 2/2 Afstudeerrichting elektromechanica optie biomedische technologie o Focus op biomechanica en mechanisch ontwerpen van technologische hulpmiddelen en apparaten o Interactie tussen techniek, patiënt en arts: Medische apparatenbouw Ontwerp van technologische hulpmiddelen voor patiënt en arts Computerondersteuning in de chirurgie Toepassing van biocompatibele materialen Uniek in Vlaanderen Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Technologiecampus Geel

15 15 Energie Volgt op Bachelor Elektromechanica Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Technologiecampus Geel

16 16 Master in industriële wetenschappen: energie Ontwerp, ontwikkeling, beheer en automatisering van energiesystemen Belangrijkste pijlers: o Energieproductie en duurzaamheid o Intelligente en optimale energieverdeling o Efficiënt energiegebruik o Automatisering en optimaal energiebeheer Specialisatierichtingen o Thermische energiesystemen o Elektrische energiesystemen Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Technologiecampus Geel

17 17 Elektronica - ict Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Technologiecampus Geel

18 18 Bachelor elektronica – ICT Semester 4, 5 en 6 Brede technische kennis van analoge en digitale elektronica Informatie- en communicatietechnieken Systeem- en algoritmisch denken Je leert gestructureerd en modulair werken Je leert je flexibel aan te passen aan nieuwe technologieën en situaties Je past de kennis toe in praktijksessies (practica, seminaries en ontwerpen Maakt kennis met rapporteren, presenteren, vergaderen en leidinggeven Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Technologiecampus Geel

19 19 Master industriële wetenschappen: elektronica – ICT 1/2 Afstudeerrichting elektronica o Focus op: Hardware: analoge en digitale elektronische schakelingen en technologie Analoge en digitale signaalverwerking Elektronische ontwerpmethoden Afstudeerrichting ICT o Focus op: Software Computernetwerken Besturingssystemen Ontwerpen van websites, grafische programmeertalen, object georiënteerd programmeren, computer learning, software engineering Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Technologiecampus Geel

20 20 Master industriële wetenschappen: elektronica – ICT 2/2 Afstudeerrichting elektronica optie biomedische technologie o Focus op: Gebruik elektronica en informaticatools in de geneeskunde om comfort van de patiënten te verbeteren Informatie- en communicatienetwerken in ziekenhuizen Nieuwe kansen voor de ondersteuning in patiëntvriendelijke gezondheidszorg Beeldvormings- en bewerkingstechnieken om aandoeningen op te sporen Uniek in Vlaanderen Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Technologiecampus Geel

21 21 Beroepsuitwegen Industriële ingenieurswetenschappen Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Technologiecampus Geel

22 22 Beroepsuitwegen 1/2 Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Technologiecampus Geel Een master in de industriële ingenieurswetenschappen leidt niet op tot een specifiek beroep  Voorbeelden van functies volgende dia Volgende soorten bedrijven en instellingen: o van eenmanszaak tot grote multinational o meestal als werknemer, soms als zelfstandige of KMO o in de meest technische jobs, in research en ontwikkeling of economische jobs o veel met wetenschap en techniek omgaan, tot veel met mensen omgaan o in overheidsdiensten, als leraar

23 23 Beroepsuitwegen 2/2 Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Technologiecampus Geel Elektromechanica Machinebouwer Projectontwikkelaar Matrijsontwerper Productieleider Onderhoudsingenieur Automatiseringsingenieur Procesingenieur Facilitair management Medische instrumentatie Ingenieur logistieke processen … Elektronica – ICT Systeemanalist Systeemarchitect Softwarearchitect Application Engineer Netwerkspecialist Hardware ontwerper Signaalanalist Programmeur van hardware Medische beeldverwerking … Energie Energiedeskundige Specialist smart grids Energieadviseur Ontwerper elektrische installaties Hoofd energiedienst Ingenieur duurzame energie Ingenieur HVAC3 …

24 24 Opleiding Biowetenschappen Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Technologiecampus Geel Biowetenschappen overslaan

25 25 Opbouw van de opleiding Bachelor 180 sp o 3 fasen o Biowetenschappen Master 60 sp Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Technologiecampus Geel

26 26 Profiel Interesse in wetenschap en biotechnologie planten, dieren, milieu en/of voeding innovatief en creatief denken en werken communicatie- en management functie met verantwoordelijkheid waarin je je technologische kennis toepast ethisch, veilig en ecologisch handelen Kennis en vaardigheden aanleg voor abstract denken praktische problemen oplossen grote hoeveelheden informatie kunnen verwerken wetenschappelijk-kritisch ingesteld teamgericht ASO of TSO met stevige wetenschappelijke en/of wiskundige basis Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel

27 27 Bachelor Biowetenschappen Fase 1 en 2 Vakken: plantkunde, dierkunde, celbiologie, wiskunde, chemie, ecologie, fysica, biochemie, cel- en gentechnologie, bodemkunde, biosystemen, elektronica en elektriciteit, thermodynamica en algemene competenties Vormt een stevige basis voor de toekomstige ingenieur Combineert alle “exacte wetenschappen” o Fase 1 Bevat onderdelen die het verschil in vooropleiding wegwerken o Fase 3 en master meer praktisch toepassingen Biowetenschappen gaat prat op een stevige wetenschappelijke onderbouw Campus Geel is gekend voor een gemoedelijke sfeer Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel

28 28 Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Technologiecampus Geel

29 29 Keuzepakketten Animal life Natuur en milieu Landbouw Tuinbouw Voeding Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Technologiecampus Geel

30 30 Keuzepakketten In fase 3 kies je voor een keuzepakket o animal life o natuur en milieu o landbouw o tuinbouw o voeding Verbreding en verdieping in je interesse gebied Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Technologiecampus Geel

31 31 Master biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Technologiecampus Geel

32 32 Master biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde Afstudeerrichting plantaardige en dierlijke productie o Bestudeert de primaire productie van plantaardige en dierlijke grondstoffen o Landbouw is een belangrijke economische sector o Omvat: basiswetenschappen plantkunde en dierkunde toegepaste teelten en zoötechnie fysica, klimatisatie en machines economische en ecologische aspecten Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Technologiecampus Geel

33 33 Master biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde Afstudeerrichting animal life o Dieren nemen een belangrijke plaats in ons leven in o Ze leveren niet alleen voedsel, maar houden ook gezelschap en voor velen zij ze een hobby o Verschillende invalshoeken: diergedrag dierwelzijn de relatie dier-techniek dierenvoeding en optimale dierlijke productie Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Technologiecampus Geel

34 34 Master biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde Afstudeerrichting natuur & milieu o Open ruimte is schaars in Vlaanderen o Verantwoord beheer van natuur, landschappen en openbaar groen o Stevige wetenschappelijke kennis over: bodem plant dier o Milieutechnologieën om ons leefmilieu gezond te houden of terug gezond te maken Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Technologiecampus Geel

35 35 Master biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde Afstudeerrichting tuinbouwkunde o Basis bouwstenen zijn: plantenfysiologie plantenvoeding plantenbescherming o Van hieruit bestudeer je de teelt van: sierplanten groenten fruit o Technologie van serreklimatisatie en tuinbouwmachines o Duurzame concepten waarbij economie en milieu hand in hand gaan Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Technologiecampus Geel

36 36 Master biowetenschappen: voedingsindustrie Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Technologiecampus Geel

37 37 Master biowetenschappen: voedingsindustrie o Kerntaak levensmiddelen veilig en kwaliteitsvol produceren o Basiswetenschappen van: chemie biologie fysica o Toegepaste studie van levensmiddelen vanuit chemisch, technologisch, microbiologisch en analytisch oogpunt o Toepassingen uit veevoederindustrie en verpakkingstechnologie verruimen de opleiding Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Technologiecampus Geel

38 38 Beroepsuitwegen Biowetenschappen Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Technologiecampus Geel

39 39 Beroepsuitwegen Voedingsindustrie o kwaliteitsingenieur o veiligheidsingenieur o productieverantwoordelijke o onderzoek en ontwikkeling Natuur en milieu o regionale landschappen en natuurverenigingen o studiebureaus voor milieusanering en natuurstudie o bosgroepen en overheidsdiensten o certificaat milieucoördinator (indien gewenst) Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Technologiecampus Geel

40 40 Beroepsuitwegen Land- en tuinbouw o agro en toeleveringsbedrijven o veilingen, adviesbureaus, proeftuinen o tuinaanleg en groendiensten o sommige starten eigen bedrijf Animal life o dierproductie o melkveebedrijven o stallenbouw o veevoederbedrijven Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Technologiecampus Geel

41 41 Academiejaar & Studiebegeleiding Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Technologiecampus Geel

42 42 Academiejaar Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Technologiecampus Geel 13 w Les 2 w Kerst- vakantie 1 w Blok 3 w Examens 1 EP 13 w Les 1 w Blok 3 w Examens 2 EP 2w Paas- vakantie 3 w Examens 3 EP 3 w Vrij Opstellen ISP Zomervakantie 4 e maandag september Testen Fase 1 Testen Fase 1 Ca. 17 aug Ca. 1 juli Zomervakantie

43 43 Studiebegeleiding 1/2 Vakantiecursus Wiskunde en Chemie o indien ≤ 4u wiskunde o indien richting met weinig chemie Mentor (fase 1 en schakel) o per 15 studenten o begeleidt je in de nieuwe academische omgeving o helpt bij studieproblemen o volgt je resultaten van testen en examens op Testen o in fase 1, halfweg het semester o soort proefexamen (resultaat telt reeds mee) o geven een idee of je de leerstof op de juiste manier aan het verwerken bent Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Technologiecampus Geel

44 44 Studiebegeleiding 2/2 Terugkomdag o tijdens de blokweek o docenten zijn beschikbaar voor vragen Trajectbegeleider o vanaf fase 2 krijg je een trajectbegeleider o helpt je studiepakket samenstellen o helpt bij de opleidingskeuze (einde Sem 3 is er een algemeen infomoment voor de studiekeuze) Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Technologiecampus Geel

45 45 Opleidingsprofielen & Multicampus faculteit Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Technologiecampus Geel

46 46 Onderwijsprofielen binnen W&T Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Technologiecampus Geel

47 47 Voordelen multicampus faculteit Je kan je volledige studies doen op 1 campus (zowel bachelor als master) Je kan je in de master je focus leggen op een ander interessegebied o hiervoor kan je op een andere campus terecht bv. kunststoffen in Oostende o kan gaan van 3 weken tot een semester Uitwisseling van kennis en docenten Versterking van het onderzoek Steeds een opleiding dicht bij huis Nieuwe faculteit heeft de organisatorische kenmerken en de gemoedelijkheid van een hogeschool Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Technologiecampus Geel

48 48 Faculteit Industriële ingenieurswetenschappen Technologiecampus Geel Vragen ? Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Technologiecampus Geel Biotoop voor ingenieurs


Download ppt "Faculteit Industriële ingenieurswetenschappen Technologiecampus Geel Voorstelling van de opleiding Biotoop voor ingenieurs."

Verwante presentaties


Ads door Google