De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.wetenschappen.be Faculteit Wetenschappen BAMA-programma's in de faculteit wetenschappen studeerbaarheid en onderzoek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.wetenschappen.be Faculteit Wetenschappen BAMA-programma's in de faculteit wetenschappen studeerbaarheid en onderzoek."— Transcript van de presentatie:

1 www.wetenschappen.be Faculteit Wetenschappen BAMA-programma's in de faculteit wetenschappen studeerbaarheid en onderzoek

2 www.wetenschappen.be Faculteit Wetenschappen OpleidingenOpleidingen

3 www.bio-ingenieur.be Faculteit Wetenschappen Bio-ingenieurs 2 jaar kandidaat Bio-ingenieur  3 jaar Bachelor of Science in Bio-ingenieurswetenschappen 3 graadsjaren Bio-ingenieur  2 jaar Master of Science in Ingenieurswetenschappen • geen ingangsexamen • geen studieverlenging • behoud ingenieurstitel (ir.) AndersAnders

4 www.bio-ingenieur.be Faculteit Wetenschappen Bio-ingenieur, de ingenieur van de levende materie - het toepassen van kennis over de levende wereld in dienst van de industrie en de maatschappij - het leren aanwenden van ingenieurstechnieken bij de productie, de bewerking, de verwerking en het duurzaam beheer van de levende materie Brede, polyvalente opleiding - Gemeenschappelijke stam in BSc en Master - grondige basiskennis van de wiskunde en fysica - fundamentele en toegepaste biologie en scheikunde - technische en ingenieursvakken - diverse (bedrijfskunde, bioinformatica, high throughput,..) - Specialisatievakken eigen aan de Master

5 www.Bio-ingenieur.be Faculteit Wetenschappen 1 ste Bachelor of Science in Bio-ingenieurswetenschappen 2 de Bachelor of Science in Bio-ingenieurswetenschappen 3 de Bachelor of Science in Bio-ingenieurswetenschappen 1 ste Master of Science in ingenieurswetenschappen Cel- en genbiotechnologie 2 de Master of Science in ingenieurswetenschappen Cel- en genbiotechnologie Afstudeerrichtingen: • Medische biotechnologie • Biomoleculaire technologie 1 ste Master of Science in ingenieurswetenschappen Milieutechnologie 2 de Master of Science in ingenieurswetenschappen Milieutechnologie Afstudeerrichtingen: • Voedingsbiotechnologie • Katalyse & biomoleculair ontwerp 2 de Master of Science in ingenieurswetenschappen Bioproceskunde 1 ste Master of Science in ingenieurswetenschappen Bioproceskunde In de richting Biomoleculaire technologie ligt het accent op de cel- en weefselkweek, recombinant DNA-technologie, genoomanalyse en bio-informatica met het oog op de gerichte aanpassing van biomoleculen, celculturen, micro-organismen en planten en dieren. In de richting Medische Biotechnologie wordt meer aandacht besteed aan immunologie, parasitologie, microbiologie, ontwikkelingsbiologie, moleculaire farmacologie en biomedische en klinische ingenieurstechniek. In de richting Voedingsbiotechnologie ligt de nadruk op de productieprocessen van de chemische, de landbouw- en de voedingsindustrie. De richting Katalyse en biomoleculair ontwerp richt zich op de moleculaire structuuranalyse, biofysische methoden, eiwitmodificatie, enzymkatalyse en natuurproductsynthese. Moleculaire herkenning, eiwitmodificatie en chemisch ontwerp staan centraal in de farmaceutische sector. In de Milieutechnologie worden technologische vakken verweven met opleidingsonderdelen waarin preventie, remediëring en sanering van vervuiling behandeld worden. Ook milieubeheer, millieu-effectrapportering, bedrijfsbeheer en milieu-economie komen ruimschoots aan bod. Profileringen (verdiepend, 30 SP): • Cel- en genbiotechnologie • Bioproceskunde • Milieutechnologie

6 www.wetenschappen.be Faculteit Wetenschappen OpleidingenOpleidingen

7 www.wetenschappen.be Faculteit Wetenschappen 2 jaar kandidaat  3 jaar bachelor Studeerbare bachelors • studiebelasting hoog • instroom breed • slagingspercentages laag Academische bachelors • doorstroom naar de masters Polyvalentere bachelors • doorstroom naar verschillende masters mogelijk AndersAnders

8 www.wetenschappen.be Faculteit Wetenschappen 2 jaar licenciaat  2 jaar Master of Science Eénjarige professionele master mogelijk • 30 SP opleidingsonderdelen uit de onderzoeksmaster • 30 SP thesis Lerarenopleiding???? Onderzoeksmaster! • Belgische context • Internationale context

9 www.wetenschappen.be Faculteit Wetenschappen 1 ste Bachelor of Science in de Informatica 2 de Bachelor of Science in de Informatica 3 de Bachelor of Science in de Informatica Master of Science in de Informatica Optierichtingen: • Artificiële inteligentie • Internet- en informatiesystemen • Software ontwikkeling De éénjarige master of Science in de Informatica is een profesionele master die rechtstreeks aansluit op de BSc Informatica. De tweejarige Master of Science in de Computerwetenschappen is een onderzoekserichte master waarbij je actief betrokken wordt bij het lopend onderzoek. De tweejarige Master of Science in de Toegepaste Informatica richt zich tot studenten met een andere wetenschappelijke of economische Bachelor. Ze biedt een breed overzicht van de informatica met nadruk op interdisciplinaire toepassingen. Wetenschappelijke & Economische BSc’s 1 ste Master of Science in de Toegepaste Informatica 2 de Master of Science in de Toegepaste Informatica Profileringen (verdiepend, 30 SP): • Artificiële inteligentie • Internet- en informatiesystemen • Software ontwikkeling • Communicatietechnologie Minoren (verbredend, 30 SP): • Geografie • Managment • Filosofie • Bio-informatica • Wiskunde • Communicatiewetenschappen Optierichtingen: • Artificiële inteligentie • Internet- en informatiesystemen • Software ontwikkeling 2 de Master of Science in Computerwetenschappen 1 ste Master of Science in Computerwetenschappen

10 www.wetenschappen.be Faculteit Wetenschappen 1 ste Bachelor of Science in de Wiskunde 2 de Bachelor of Science in de Wiskunde 3 de Bachelor of Science in de Wisunde Afstudeerrichtingen: • Fundamentele Wiskunde • Stochastiek en Financiële Wiskunde • Informatica 2 de Master of Science in de Wiskunde 1 ste Master of Science in de Wiskunde Profileringen (verdiepend 30 SP): • Fundamentele Wiskunde • Stochastiek en Financiële Wiskunde Minor (verbredend 30 SP): • Natuurkunde • Informatica De afstudeerrichting Fundamentele Wiskunde is het meest op onderzoek georiënteerd warbij de toepasingsgebieden zich situeren in de economie, de natuurkunde en de informatica. De afstudeerrichting Stochastiek en Financiële Wiskunde richt zich voornamelijk naar economische en financiële toepassingen van de wiskunde.

11 www.wetenschappen.be Faculteit Wetenschappen 1 ste Bachelor of Science in de Fysica 2 de Bachelor of Science in de Fysica 3 de Bachelor of Science in de Fysica Afstudeerrichtingen: • Fundamentele Fysica • Toegepaste Fysica 2 de Master of Science in de Fysica 1 ste Master of Science in de Fysica Profileringen (verdiepend 30 SP): • Fundamentele Fysica • Toegepaste Fysica Minor (verbredend 30 SP): • Wiskunde • Scheikunde In de afstudeerrichting Fundamentele Fysica ligt de nadruk op de studie van de elementaire deeltjes, de astrofysica, de nietlineaire dynamica en kwantumtechnieken. De afstudeerrichting Toegepaste Fysica behandelt aspecten van de Optica, de fotonica en de elektronica, van de bio- en medische fysica en de biomedische instrumentatie.

12 www.wetenschappen.be Faculteit Wetenschappen 1 ste Bachelor of Science in de Chemie 2 de Bachelor of Science in de Chemie 3 de Bachelor of Science in de Chemie Afstudeerrichtingen: • Milieuchemie • Biochemie • Nano- en computationele chemie • Organische chemie 2 de Master of Science in Chemie 1 ste Master of Science in Chemie Profileringen (verdiepend 30 SP): • Milieu chemie • Biochemie • Nano- en computationele chemie • Organische chemie Minors (verbredend 30 SP): • Fysica • Biologie In de Biochemie wordt je vertrouwd met de moleculaire en cellulaire basis van de levende organismen. In de Nanochemie bestudeert men chemische en fysische processen en eigenschappen van de materie op nanolengteschaal. In de Computationele Chemie leert men modellen ontwikkelen en gebruiken om de eigenschappen van atomen, moleculen en vaste stoffen theoretisch te bestuderen. In de Milieuchemie ontwikkel je analysemethodes en bestudeer je natuurlijke en verstoorde processen in onze omgeving. De afstudeerrichting Organische chemie is gericht op het ontwerpen van nieuwe organische moleculen als mogelijke nieuwe geneesmiddelen, het opstellen van het verband tussen de struktuur en de biologische activiteit.

13 www.wetenschappen.be Faculteit Wetenschappen 1 ste Bachelor of Science in de Biologie 2 de Bachelor of Science in de Biologie 3 de Bachelor of Science in de Biologie Afstudeerrichtingen: • Genetica • Cel- en ontwikkelingsbiologie • Milieubiologie: Biodiversiteit en ecosystemen 2 de Master of Science in de Biologie 1 ste Master of Science in de Biologie Profileringen (verdiepend 30 SP): • Genetica • Biomoleculen • Humane biologie • Ecologie Minors (verbredend 30 SP): • Scheikunde • Geografie In de afstudeerrichting Genetica word je geconfronteerd met de veelzijdige fundamentele en toegepaste aspecten van de genetica. De afstudeerrichting Cel- en ontwikkelingsbiologie is gericht op het opbouwen van een grondig begrip van de levende organismen. Je leert over de functies van de cel, de bouwstenen van een organisme, over stamcellen, over de interacties tussen cellen en weefsels gedurende de embryonale ontwikkeling, en over de cellulaire processen. De afstudeerrichting Milieubiologie: Biodiversiteit en ecosystemen is gericht op het stimuleren van een doorgedreven kennis van de relaties tussen fauna, flora, micro- organismen en ecosystemen..

14 www.wetenschappen.be Faculteit Wetenschappen 1 ste Bachelor of Science in de Geografie 2 de Bachelor of Science in de Geografie 3 de Bachelor of Science in de Geografie Afstudeerrichtingen: • Geowetenschappen • Geo-informatiekunde • Stadstudies 2 de Master of Science in de Geografie 1 ste Master of Science in de Geografie Profileringen (verdiepend 30 SP): • Geowetenschappen • Geo-informatiekunde • Stadstudies Minoren (verbredend 30 SP): • Biologie • Scheikunde In de afstudeerrichting Geowetenschappen ligt de klemtoon op de natuurwetenschappelijke aspecten van het milieu: klimatologische processen, weer, biogeochemische cycli, reliëf, grond- en oppervlaktewater, natuurrampen, de bouw en ontwikkeling van de aardkorst, natuurkunde van de aardbol, evolutie en toekomst van het milieu. De afstudeerrichting Stadstudies geeft een wetenschappelijk onderbouwd inzicht in de structuur, de werking en de dynamiek van steden. De afstudeerrichting Geo-informatiekunde spitst zich toe op alle aspecten van het verzamelen, beheren, analyseren en cartografisch voorstellen van ruimtelijke gegevens.

15 www.wetenschappen.be Faculteit Wetenschappen http://www.wetenschappen.be http://www.bio-ingenieur.be infoinfo


Download ppt "Www.wetenschappen.be Faculteit Wetenschappen BAMA-programma's in de faculteit wetenschappen studeerbaarheid en onderzoek."

Verwante presentaties


Ads door Google