De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Faculteiten Toegepaste Wetenschappen Wetenschappen 1 Bachelor en Master Toegepaste Wetenschappen Wetenschappen 2004 - 2005 Wat verandert er ? Situering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Faculteiten Toegepaste Wetenschappen Wetenschappen 1 Bachelor en Master Toegepaste Wetenschappen Wetenschappen 2004 - 2005 Wat verandert er ? Situering."— Transcript van de presentatie:

1 Faculteiten Toegepaste Wetenschappen Wetenschappen 1 Bachelor en Master Toegepaste Wetenschappen Wetenschappen 2004 - 2005 Wat verandert er ? Situering !

2 Faculteiten Toegepaste Wetenschappen Wetenschappen 2 De evolutie van het Europees hoger onderwijs Begonnen met economische integratie Sixties, begin seventies : intergouvernementele samenwerkingen 1976Actieprogramma inzake onderwijs (conferenties, onderzoek) 1987Groot mobiliteitsprogramma voor studenten in het H.O. (in 15 jaar> 10 6 studenten)

3 Faculteiten Toegepaste Wetenschappen Wetenschappen 3 Onderwijslandschap verwarrend BelgiëLicentiaat4 - 5 jaar DuitslandMagister4 - 5 jaar ItaliëLaurea4 - 5 jaar EngelandBachelor3 - 4 jaar NederlandDoctorandus4 - 5 jaar FinlandKandidaatti3 jaar SpanjeLicenciado5 1/2 jaar GriekenlandPtychion4-5 jaar HongarijeEgyetemi Oklevel4 - 6 jaar ………..

4 Faculteiten Toegepaste Wetenschappen Wetenschappen 4 Naar afstemming van hoger onderwijs in Europa Mei 1998Sorbonneverklaring (GB, F, I, D) Juni 1999Bolognaverklaring(31 ministers) Mei 2001Praag1ste opvolging Sep. 2003 Berlijn2de opvolging (34 ministers)

5 Faculteiten Toegepaste Wetenschappen Wetenschappen 5 “Joint declaration on harmonisation of the European higher education system” - “Europe is not only that of the Euro, of the banks and the economy : it must be a Europe of knowledge as well.” Sorbonne verklaring

6 Faculteiten Toegepaste Wetenschappen Wetenschappen 6 De Bolognaverklaring of “De Europese Hogeronderwijsruimte” Geen verdrag wel politiek statement juridisch bindend binnen EU Aanleidingen : Opkomst Europese arbeidsmarkt Toename belang andere onderwijsactoren Gebrek competitiviteit Europees H.O. versus VS, Azië

7 Faculteiten Toegepaste Wetenschappen Wetenschappen 7 De Bolognaverklaring of “De Europese Hogeronderwijsruimte” Geen verdrag wel politiek statement juridisch bindend binnen EU Gemeenschappelijk doel : Creatie van een coherente Europese onderwijsruimte als middel om mobiliteit en arbeidsmarktinzetbaarheid in Europa te verzekeren en internationale competitiviteit en aantrekkelijkheid van het Europees H.O. in de wereld te verbeteren.

8 Faculteiten Toegepaste Wetenschappen Wetenschappen 8 De Bolognaverklaring of “De Europese Hogeronderwijsruimte” Geen verdrag wel politiek statement juridisch bindend binnen EU Instrumenten : Eénduidige studietrajecten en diploma’s Invoering van studiepuntensysteem (credits) Europees samenwerken rond kwaliteitsbewaking

9 Faculteiten Toegepaste Wetenschappen Wetenschappen 9 Voordelen voor de studenten Studies gemakkelijker over meerdere instellingen en landen Vanuit eigen interesses meer accenten in opleiding Gemakkelijkere overstap naar andere opleiding Meer op eigen tempo Voordelen voor afgestudeerden Werkgever beter zicht op kwalificaties Gemakkelijker met diploma aan de slag in buitenland

10 Faculteiten Toegepaste Wetenschappen Wetenschappen 10 De “nieuwe” trajecten ! Accredidatie Hogescholen Professionele bachelors Bachelor na bachelor Academische bachelor Master maar in associatie Universiteiten Academische bachelor (mininum 180 SP) Master (mininum 60 SP) met masterproef  Master na master Doctoraat 1 jaar  60 SP 3 SP  30 u HOC

11 Faculteiten Toegepaste Wetenschappen Wetenschappen 11 Masterproef Werkstuk waarmee een masteropleiding wordt voltooid. Daardoor geeft een student blijk van een analytisch en synthetisch vermogen of van een zelfstandig probleemoplossend vermogen op academisch niveau. Minimum 15 SP - maximum 30 SP

12 Faculteiten Toegepaste Wetenschappen Wetenschappen 12 Accredidatie De formele erkenning van een opleiding op grond van een beslissing van een onafhankelijk orgaan waarin vastgesteld wordt dat de opleiding voldoet aan vooraf vastgestelde minimale kwaliteits- en niveauvereisten onderwijsinhoud, onderwijsproces competenties (algemeen, wetenschappelijk, vakspecifiek) onderzoek

13 Faculteiten Toegepaste Wetenschappen Wetenschappen 13 Burgerlijk- of Bio-ingenieur2 + 3 3 + 2 Licentiaat2 + 23 + 1 + 1 Faculteiten WE en TW Kandidaturen120 SP (2j) Licentiaat120 SP (2j) Graad (ir)180 SP (3j) Vandaag Morgen Acad. bachelor 180 SP (3 j) Acad. master60 à 120 SP Acad. master120 SP (2j)

14 Faculteiten Toegepaste Wetenschappen Wetenschappen 14 Docenten Faculteit Wetenschappen VUB en UA voor 3 + 2 Strijd voor traject van 300 SP (5j) Nl, F, D, N, Dk… en de Franstalige gemeenschap : vijfjarig programma Vl. studenten voldoen niet meer aan internationale standaard Studiebelasting in wetenschappelijke richtingen zeer hoog ( ) ! Studeerbaarheid en voorbereiding op onderzoek Studie van Tauch & Rauchvargers “Belgian Master degrees awarded after a total of only 240 credits might find it difficult to obtain full recognition within the European Higher Education Area”

15 Faculteiten Toegepaste Wetenschappen Wetenschappen 15 Terminologie Master na master Academische bachelor Master Binnen de opleidingen Opleidingsniveau Afstudeerrichting Minor Keuze Profiel

16 Faculteiten Toegepaste Wetenschappen Wetenschappen 16 Academisch gerichte bacheloropleiding (Art. 12) Doel : studenten brengen tot niveau van kennis en competenties eigen - aan wetenschappelijk functioneren in het algemeen - aan een specifiek domein van de wetenschappen in het bijzonder Hoofddoelstelling : doorstromen naar masteropleiding (Aanvullende doelstelling : uitstromen naar de arbeidsmarkt)

17 Faculteiten Toegepaste Wetenschappen Wetenschappen 17 Masteropleidingen Doel : studenten brengen tot gevorderd niveau van kennis en compe- tenties : eigen aan wetenschappelijk functioneren in het algemeen eigen aan een specifiek domein van de wetenschappen in het bijzonder dat noodzakelijk is voor autonome beoefening van de wetenschappen of voor aanwending van wetenschappelijke kennis in de zelfstandige uit- oefening van een beroep

18 Faculteiten Toegepaste Wetenschappen Wetenschappen 18 Afstudeerrichting Betreft een beperkt pakket van OO die een specifieke specia- lisatie vormen binnen het breder geheel. Het gaat daarbij om een pakket met een differentiatie van tenminste 30 SP tegen- over andere afstudeerrichtingen binnen de opleiding. Decretaal gedefinieerd  diploma OO = opleidingsonderdeel = vak

19 Faculteiten Toegepaste Wetenschappen Wetenschappen 19 Bachelor of Science in Ingenieurswetenschappen bouwkunde werktuigkunde-elektrotechniek elektronica & informatietechnologie scheikunde & materiaalkunde afstudeerrichtingen

20 Faculteiten Toegepaste Wetenschappen Wetenschappen 20 Geografie Bio-ingenieurs- wetenschappen Informatica Wiskunde Fysica Chemie Biologie Ingenieurswetenschappen : Milieutechnologie Ingenieurswetenschappen : Cel en gen biotechnologie Ingenieurswetenschappen : Bioproceskunde Toegepaste informatica kundeWis sica Fy mieChe logie Bio Sciences Environm. SciencesBiomolec. marine Eco BiologyMolecular grafieGeo engels Fundamentele wiskunde Stochastiek en financiële wiskunde Informatica Fundamentele fysica Toegepaste fysica Biochemie Nano en computationele chemie Milieuchemie Organische chemie Genetica Cel en ontwikkelingsbiologie Biodiversiteit en ecosystemen Geowetenschappen Stadsstudies Geo-informatiekunde Voedingsbiotechnologie Katalyse- biomoleculair ontwerp Medische biotechnologie Biomoleculaire technologie Bachelor of scienceAfstudeerrichtingenMasters engels ICP Informatica

21 Faculteiten Toegepaste Wetenschappen Wetenschappen 21 Profiel Een samenhangend geheel van OO met als doel te komen tot een bepaald niveau van specialisatie binnende de opleiding. Globaal gaat het om een pakket van 9 SP waarbij de eisen opgelegd door het decreet verbonden aan de afstudeerrichting niet gelden (geen eis qua differentiatie).

22 Faculteiten Toegepaste Wetenschappen Wetenschappen 22 Minor Betreft een samenhangend geheel van OO van min 24 SP en max 60 SP waardoor de student die hiervoor opteert vlot kan doorstromen naar een andere opleidingvlot kan doorstromen naar een andere opleiding of een basiskennis kan verwerven in een andere kwalificatieeen basiskennis kan verwerven in een andere kwalificatie  specialisatie buiten de opleiding maar opleiding zelf moet nog voldoende onderbouwd blijven; niet in master van 1 jaar

23 Faculteiten Toegepaste Wetenschappen Wetenschappen 23 Informatica Spec.minor Wiskunde Spec.minor Fysica Spec.minor Chemie Spec.minor Ingenieurswetenschappen : Milieutechnologie Ingenieurswetenschappen : Cel en gen biotechnologie kundeWis sica Fy mieChe Fundamentele wiskunde Stochastiek en financiële wiskunde Informatica Fundamentele fysica Toegepaste fysica Biochemie Nano en computationele chemie Milieuchemie Organische chemie Medische biotechnologie Biomoleculaire technologie Bachelor of scienceAfstudeerrichtingenMasters Biologie Spec.minor Geografie Spec.minor Bio-ingenieurs- wetenschappen Spec.minor Ingenieurswetenschappen : Bioproceskunde logie Bio Sciences Environm. SciencesBiomolec. marine Eco BiologyMolecular grafieGeo engels Genetica Cel en ontwikkelingsbiologie Biodiversiteit en ecosystemen Geowetenschappen Stadsstudies Geo-informatiekunde Voedingsbiotechnologie Katalyse- biomoleculair ontwerp engels ICP Toegepaste informatica Informatica

24 Faculteiten Toegepaste Wetenschappen Wetenschappen 24 Profielen en minors in bachelors Informatica Profielen over 2 jaar Artificiële intelligentie Internet en informatiesystemen Software ontwikkeling Tele-informatica Minors over 2 jaar Bio-informatica Management Filosofie Wiskunde Communicatiewetenschappen Geografie

25 Faculteiten Toegepaste Wetenschappen Wetenschappen 25 Tijdsschema VUB (geleidelijk) Decreet 2004 - 2005 Start met 1ste jaar bachelor  Start- bacheloropleiding (alleen) - master na master 2005 - 2006 Start met 2de jaar bachelor 2007 - 2008 Start met 3de jaar bachelor  Start masteropleiding 2008 - 2009  Geen VAO meer

26 Faculteiten Toegepaste Wetenschappen Wetenschappen 26 Tijdsdruk Omvormingen en nieuwe opleidingen Nieuwe curricula Interopleidingenoverleg Interfacultair overleg Interuniversitair overleg

27 Faculteiten Toegepaste Wetenschappen Wetenschappen 27 Waarom voor de VUB kiezen ? Onderwijs gestoeld op kwaliteitsvol onderzoek wetenschappelijk artikels VUB-onderzoekers, 16 % vaker geciteerd investering privépartners in fondsen valorisatie spin off bedrijven Uitgebreid opleidingsaanbod (32 Ba, 55 Ma, 40 Ma na Ma) Studiebegeleiding, onderwijs in kleine groepen (o.a. Begeleidings- en Zelfstudiecentrum B) Alle opleidingen (behalve GF) op één campus (minor)


Download ppt "Faculteiten Toegepaste Wetenschappen Wetenschappen 1 Bachelor en Master Toegepaste Wetenschappen Wetenschappen 2004 - 2005 Wat verandert er ? Situering."

Verwante presentaties


Ads door Google