De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Effecten van transparant welstandstoezicht, buurtbudgetten en referenda op de door burgers waargenomen afstand tot het bestuur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Effecten van transparant welstandstoezicht, buurtbudgetten en referenda op de door burgers waargenomen afstand tot het bestuur."— Transcript van de presentatie:

1 Effecten van transparant welstandstoezicht, buurtbudgetten en referenda op de door burgers waargenomen afstand tot het bestuur

2 Wat is de kloof Een idee in de hoofden van bestuurders gestoeld op – Lage opkomst bij verkiezingen – Daling steun voor grote volkspartijen Bij verkiezingen Bij leden

3 Wat is de vraag Kloppen de beleidstheorieën? Hoe hebben – de vermaatschappelijking welstandsprocedure – buurtbudgetten – referenda effect op – de perceptie van burgers – van de afstand tot de overheid?

4 Methode – De konijnmethode: mechanisme leidt tot resultaat Mechanisme – Rechtvaardige verdeling: distributieve rechtvaardigheid – Rechtvaardige procedure Effectformule – (Gepercipieerde uitkomst - Verwachting) * Gevoelsbeleving

5 Mechanismen Distributieve rechtvaardigheid – Rechtvaardige verdeling: distributieve rechtvaardigheid: krijgt een ander hetzelfde? Procedurele rechtvaardigheid – Rechtvaardige procedure: Tyler. Bij straffen is bejegening van groot belang bij het accepteren van de straf. Mensen accepteren een streng doch rechtvaardige straf.

6 Beleidstheorie welstandstoezicht Welstandsnota verbetert voorspelbaarheid Voorspelbaarheid  kleinere kloof Toename invloed college leidt tot bijstelling op maatschappelijke gronden Bredere afweging  kleinere kloof Bezoek vergadering welstandscommissie bevordert inzicht totstandkoming welstandsadvies Face to face contact  kleinere kloof

7 Welstand Welstandsnota – Geen effect gevonden Krachtiger positie college – Geen effect gevonden: eerder het tegendeel Openbaarheid welstandscommissievergadering – Procedurele rechtvaardigheidsgevoel neemt toe bij one-shotters – Distributieve rechtvaardigheid ongewijzigd: de uitkomst werd niet anders, kennis is bij one-shotters te laag voor effect

8 Beleidstheorie buurtbudget Emmen – Beter begrip voor de problemen waar de lokale overheid mee kampt – Begrip  kleinere kloof

9 Buurtbudget Effect bij buurtvertegenwoordigers – Distributieve rechtvaardigheid heeft positief effect Voorwaarden dat vertegenwoordigers doorslaggevend zijn bij het nemen van besluiten Uitleg als iets niet kan – Procedurele rechtvaardigheid heeft positief effect Voorwaarde: steun van het college, heldere regels.

10 Beleidstheorie Referenda Referenda – Beslissingsbevoegdheid verhoogt betrokkenheid – Betrokkenheid  kleinere kloof

11 Referenda Effect alleen gevonden bij – Distributieve rechtvaardigheid Alleen als collegevoorstel sneuvelt & College neemt uitslag direct & onverkort over DE SPORTIEVE VERLIEZER Na 2005 het aantal referenda dramatisch afgenomen… De onsportieve verliezer

12 Conclusie Rechtvaardige distributie Rechtvaardige procedure Overall effect Vermaatschappelijking welstansdprocedure 0++ Aanvrager One shotter: bij weinig mensen veel effect Buurtbudgetten Arrangement Emmen ++ Buurtbestuur Bij beperkt aantal mensen effect Referenda++ / 0- / 0 Electoraat Bij veel mensen weinig effect

13 Finale Kloof verkleinen kan door – Regelmatig – Kleinschalig – Structureel Contact Tussen overheidsdienaren & burgers Bij onderwerpen die burgers raken

14 Democratische vermoeidheid 14

15 Kiezersontrouw 15

16 16 Aantal inwoners per gemeente

17 Inwonersklassen per gemeente

18 Lokale bestuurders per inwoner 18

19 Beoordeling procedure 19

20 Verandering in vertrouwen GRoningen 20


Download ppt "Effecten van transparant welstandstoezicht, buurtbudgetten en referenda op de door burgers waargenomen afstand tot het bestuur."

Verwante presentaties


Ads door Google