De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Top Hockey presentatie 27 augustus 2007 Beleidsvisie Top Hockey HOD 2007-2011 “een regionale topper”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Top Hockey presentatie 27 augustus 2007 Beleidsvisie Top Hockey HOD 2007-2011 “een regionale topper”"— Transcript van de presentatie:

1 Top Hockey presentatie 27 augustus 2007 Beleidsvisie Top Hockey HOD 2007-2011 “een regionale topper”

2 Top Hockey presentatie 27 augustus 2007 Realisatieplan TopHockey HOD 2007-2011 Globale resultatenvereiste De TopHockey lijn van HOD moet een stabiele regionale topper opleveren die gezichtsbepalend is voor de sportieve kwaliteit van de vereniging Lange termijndoelstelling HOD wil dat haar eerste teams (dames en heren) in 2011 stabiel op eerste klasse niveau spelen en dat de jeugdteams in de regionale top meedraaien

3 Top Hockey presentatie 27 augustus 2007 Korte termijndoelstelling Heren: Promotie naar 2 e klasse in 2007 Promotie naar 1 e klasse uiterlijk in 2009 Handhaving in 1 e klasse Dames: Handhaving in 1 e klasse Behorende tot de (sub)top (positie 2 tot 5) in de 1 e klasse vanaf uiterlijk 2009 Jeugd : Alle standaard-teams A t/m C actief in topklasse (1 en 2) regionaal uiterlijk in 2009 D-jeugd in 1 e klasse Handhaving in deze (top)klasses

4 Top Hockey presentatie 27 augustus 2007 Identiteit (streefniveau) Een senior-speler van HOD heeft naast zijn hockey-technische en tactische kwaliteiten inzicht in alle aspecten van zijn sport en kan de sportbeoefening op een evenwichtige wijze combineren met de andere aspecten van het leven. Daarnaast is deze zich bewust van de voorbeeldrol en beschikt deze over goede sociale vaardigheden en verantwoordelijkheidsgevoel jegens de vereniging. Een jeugdspeler uit de tophockey-lijn van HOD is een goede speler op technisch en tactisch gebied die heeft geleerd meerdere spelsystemen en in dienst van het teamresultaat te spelen en die zich daarnaast op mentaal en sociaal-emotioneel vlak ontwikkelt/heeft ontwikkeld tot een zelfverzekerd en sociaal vaardig persoon.

5 Top Hockey presentatie 27 augustus 2007 Doelstelling Commissie TopHockey: Vormgeven, implementeren en bewaken van de visie en doelstellingen Rol en taken van de Commissie TopHockey Rol en positie van de Commissie TopHockey: De CTH is de smeerolie die er voor zorgt dat de doelstellingen kunnen worden bereikt. Zij heeft daarbij met name een adviserende, signalerende en ondersteunende rol. Zij treedt op als intermediair tussen de betrokken partijen met name bestuur, trainerscoördinator, technische commissies, trainers, coaches en lijncoördinatoren. De CTH heeft geen bevoegdheid in termen van besluitvorming.

6 Top Hockey presentatie 27 augustus 2007 Samenstelling en aandachtsgebieden CTH Bestuurslid: Mike Rohof Trainerscoördinator, Jeugdige Sr.talenten (H/D) Lonneke FioletMD1/JD1 Giel van OyenJB1/JC1 Harrie van LieshoutMB1/MC1 Derk Jollesstersponsoring Ad de BoerD1/MA1 Joop BrusselersH1/JA1

7 Top Hockey presentatie 27 augustus 2007 Bestuur Trainers en Coaches TopHockey Bestuurslid TopHockey Commissie TopHockey Technische Commissies Lijncoördinatoren Trainers- coördi nator Trainers en Coaches overige teams Bestuurslid Sponsoring Sponsor commissie Ster sponsoring

8 Top Hockey presentatie 27 augustus 2007 Bestuur bestuurslid TopHockey Commissie TopHockey Lijncoördinatoren bestuurslid Sponsoring Sponsor commissie Ster sponsoring bestuurslid JTC bestuurslid STC D1 MA1 MB1 MC1 MD1 H1 JA1 JB1 JC1 JD1 H2, H3, H4, Vet A,B,C,LD2,3,4,5,6, DA,B en Vet A,B,C JA2, JA3 MB2, B3, B4, B5, B6 MD2,D3,D4,D5, D6, D7, D8, D9 MA2, MA3 MC2, C3, C4, C5, C6, C7 JB2 JC2, C3 JD2,D3,D4 J E1-E5 M E1- E11

9 Top Hockey presentatie 27 augustus 2007 Bestuur bestuurslid TopHockey Commissie TopHockey Lijncoördinatoren bestuurslid Sponsoring Sponsor commissie Ster sponsoring bestuurslid JTC bestuurslid STC D1 MA1 MB1 MC1 MD1 H1 JA1 JB1 JC1 jD1 H2, H3 H4, Vet A,B,C,LD2,3,4,5,6, DA,B en Vet A,B,C JA2, JA3 MB2, B3, B4, B5, B6 MD2,D3,D4,D5, D6, D7, D8, D9 MA2, MA3 MC2, C3, C4, C5, C6, C7 JB2 JC2, C3 JD2,D3,D4 J E1-E5 M E1- E11 TC

10 Top Hockey presentatie 27 augustus 2007 ActiviteitenTaken Visie en beleid - Beleidsondersteuning en voorbereiding richting bestuur inzake TopHockey - Bewaking en toetsing op het bereiken van doelstellingen TopHockey - Up-to-date houden kennis en inzichten in tophockey - Benchmarking en netwerken Adviseren en coachen - het begeleiden van de trainerscoördinator in zijn taken - ondersteunen en adviseren van trainers en coaches bij de uitvoering van hun taken - advies en ondersteuning bij het opstellen van de meerjarenplannen - coachen van trainerscoördinator, trainers en coaches uit de TopHockey-lijn bij de eigen ontwikkeling - advies en ondersteuning richting Technische commissies inzake TopHockey Uitvoeren - het overnemen van uitvoerende taken van het bestuur - afbakenen bevoegdheden trainerscoördinator - in overleg met trainerscoördinator en de benoemde trainers opstellen van meerjarenplan met heldere en meetbare doelstellingen - afbakenen van criteria voor benoeming trainers en coaches - in overleg met trainerscoördinator vaststellen verplichte scholing en deskundigheids-bevordering trainers en coaches - (tussentijdse) evaluaties over de voortgang van de plannen van trainers, coaches en trainerscoördinator Communicatie - overleg over uitvoering van taken met trainingscoördinator - link leggen met initiatieven van speciale fondswerving voor tophockey/ stersponsoring - externe en interne PR en communicatie t.a.v. TopHockey - communicatie en afstemming met bestuur over beleid, voortgang en doelstellingen - communicatie en afstemming met Technische Commissies over uitvoering activiteiten in lijn met TopHockey beleid - communicatie en afstemming met Sponsorcommissie over (aanvullende) financiële en materiele benodigdheden/wensen

11 Top Hockey presentatie 27 augustus 2007 Acties korte termijn Individuele afspraken per aandachtsgebied Invulling verwachtingen, rol en activiteiten trainerscoördinator Invulling verwachtingen, rol en activiteiten trainers/coaches Aanzet tot en structureren meerjarenplannen

12 Top Hockey presentatie 27 augustus 2007 Eerste gedachten over inhoud meerjarenplannen Per categorie vast te stellen Op basis van opleidingsplannen/-structuur Structureren van evaluatie en bijsturing Prioriteitenstelling TopHockey nauw verbinden met de overige teams van de vereniging

13 Top Hockey presentatie 27 augustus 2007 Gezamenlijke uitgangspunten (beleidsplan HOD) HOD stelt zich ten doel de jeugd op te leiden tot allround hockeyers. Zij streeft ernaar iedereen hockey op de top van zijn/haar eigen niveau te laten spelen. Daarbij geldt als uitgangspunt dat het prestatieve element hand in hand dient te gaan met het plezier in het spel Afgeleide doelstellingen: 1. Groei van het aantal jeugdhockeyers tot minstens 600 leden in 2009 2. Creëren van een club (HOD)-mentaliteit bij jeugdspelers 3. Verhogen/behouden van het speelniveau van de jeugdteams

14 Top Hockey presentatie 27 augustus 2007 Er is geen top zonder een solide basis


Download ppt "Top Hockey presentatie 27 augustus 2007 Beleidsvisie Top Hockey HOD 2007-2011 “een regionale topper”"

Verwante presentaties


Ads door Google