De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 © RLNH vzw en Natuurpunt vzw De huiszwaluw, metselaar in smoking.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 © RLNH vzw en Natuurpunt vzw De huiszwaluw, metselaar in smoking."— Transcript van de presentatie:

1 1 © RLNH vzw en Natuurpunt vzw De huiszwaluw, metselaar in smoking

2 2 © RLNH vzw en Natuurpunt vzw Zwaluwen in onze taal Van Dale:

3 3 © RLNH vzw en Natuurpunt vzw Zwaluwen in onze taal Van Dale:

4 4 © RLNH vzw en Natuurpunt vzw Zwaluwen in onze taal Van Dale:

5 5 © RLNH vzw en Natuurpunt vzw Zwaluwen  Trek als mysterie: Aristoteles en Plinius: winterslaap Transmutatie (veranderen in een andere diersoort: merel, vis) Baron Cuvier (1769-1832, Frans zoöloog): huiszwaluwen brengen winter onder water door, rustend op de moerasbodem.  Pas in 19e eeuw meer inzicht

6 6 © RLNH vzw en Natuurpunt vzw Dé zwaluw?  Verschillende soorten: Huiszwaluw Boerenzwaluw Oeverzwaluw  “Niet-zwaluwen”: Gierzwaluw Nachtzwaluw

7 7 © RLNH vzw en Natuurpunt vzw Dé zwaluw “Metselaar in smoking”  Huiszwaluw

8 8 © RLNH vzw en Natuurpunt vzw Dé zwaluw?  Boerenzwaluw

9 9 © RLNH vzw en Natuurpunt vzw Dé zwaluw?  Oeverzwaluw

10 10 © RLNH vzw en Natuurpunt vzw Andere ordes  Gierzwaluw

11 11 © RLNH vzw en Natuurpunt vzw Andere ordes  Nachtzwaluw

12 12 © RLNH vzw en Natuurpunt vzw  Bijna altijd onder uitstekend deel van gebouw of onder bruggen  Vrij gemakkelijk op te merken aan gebouwen De Huiszwaluw

13 13 © RLNH vzw en Natuurpunt vzw  ca. 14.000 koppeltjes (t.o.v. 1968 daling van 60-80 % t.o.v. 1990 daling van 45 %)  In andere landen ook daling maar afname in Vlaanderen bijna zwaarste voor hele Europa  Grootste aantallen onder bruggen (daling 40 %) en aan grote gebouwen Ook afname in gem. aantal nesten per broedplaats  0,6 tot 2,25 broedparen/km² De Huiszwaluw

14 14 © RLNH vzw en Natuurpunt vzw De Huiszwaluw Aantal nesten

15 15 © RLNH vzw en Natuurpunt vzw  Aanvankelijk rotsbroeder, pas sinds 19e eeuw: gebruik van gebouwen  Koloniebroeders (> 4-tal nesten)  Honkvast (vooral mannetjes)  Arriveren eind april-mei (tot juni)  Eerste mannetjes palmen oude nesten in  Hergebruik of herstel van oude nesten (paar dagen werk): in 73 % hergebruik bij volwassen vogels, 15 % bij eerstejaars  Nieuw nest: in buurt van anderen: 1-2 weken Vochtigheidsgraad belangrijk (modder).  Strootjes doen dienst als ‘betonijzers’ De Huiszwaluw-nestbouw

16 16 © RLNH vzw en Natuurpunt vzw De Huiszwaluw-nestbouw

17 17 © RLNH vzw en Natuurpunt vzw  Keuze nestplaats? Voorkeur wit? O of N-kant? “wij blijven onder vrienden” Nesten moeten groot en stevig zijn  Afhankelijk van hoek dak en materiaal (beton en ruw hout hebben voorkeur!) De Huiszwaluw-nestbouw

18 18 © RLNH vzw en Natuurpunt vzw  Liefst “steuntje” Ouderparen mogen zich niet kwetsen Sociaal, maar toch schuw De Huiszwaluw-nestbouw

19 19 © RLNH vzw en Natuurpunt vzw  Mannetje toont vrouwtje het nest  Zingen in de vlucht, kop naar beneden, vleugels naar beneden, staart heen en weer…  Paring in het nest  3-5 eitjes  Mannetje neemt deel aan broeden (2 à 3 weken)  Jongen uit nest: 3 weken  Vaak 2 (-3) broedsels  1e broedsel helpt 2e mee grootbrengen De Huiszwaluw- broedgedrag

20 20 © RLNH vzw en Natuurpunt vzw  Voedsel: kleine insecten koppel met 2 X 2 jongen: 5 mioljoen insecten! In vlucht gevangen Boven open ruimte, water, rond bomen Maar: vrije aanvliegroute naar nest Meestal in omgeving nest, bij slecht weer verscheidene kms Jongen kunnen paar dagen in rusttoestand gaan bij gebrek aan voedsel  Weersvoorspellers??? De Huiszwaluw

21 21 © RLNH vzw en Natuurpunt vzw  Huiszwaluwen vertrekken later dan Boerenzwaluw (sept. en vooral okt. i.p.v. aug.-sep.)  Overwinteren in Tropisch West- Afrika en Z.O.-Afrika  Zoeken daar hoog in de lucht voedsel boven de oerwouden (700 m tot 3.000 m). De Huiszwaluw- overwintering

22 22 © RLNH vzw en Natuurpunt vzw  Weersomstandigheden Trek: storm, droogte Sahel Nest: modder Opgroei jongen: insecten!  Gebruik insecticides / afname in aantal insecten  Luchtvervuiling (F, NO, SO ²,vliegas, …)  Afbraak broedplaatsen  Stadsrand nog interessant, kern niet meer (verstedelijking)  Afname in Vlaanderen groter dan in Nederland (gebrekkige ruimtelijke ordening) De Huiszwaluw: bedreigingen

23 23 © RLNH vzw en Natuurpunt vzw De Huiszwaluw- mijn vriend?  Insecteneter  Ware luchtacrobaten (landen normaal enkel bij verzamelen nestmateriaal)  Kondigt zomer aan  Geluksbrenger!  Maar, …

24 24 © RLNH vzw en Natuurpunt vzw De Huiszwaluw: wat te doen? Mestplankje  Plankje onder nest Minstens op 50 cm  Niet verstoren tijdens broeden (bij wet beschermd trouwens)  Als op hinderlijke plek: Wachten tot na broedseizoen! Mogelijkheid:  Hoek met dak sluiten m.b.v. een plank of kippengaas Toegang tot plaatsen waar ze niet hinderen niet beletten

25 25 © RLNH vzw en Natuurpunt vzw  Goede nestgelegenheid (>< moderne huizen)  Bouwmateriaal  Insecten Wat kunnen we allemaal doen? Doorgeven locaties Gebruik insecticiden beperken Kattebelletje? Illegaal om nesten te vernietigen: mensen op aanspreken of natuurwachter verwittigen Modder Eventueel kunstnesten (direct of indirect effect) Zwaluw-latje De Huiszwaluw: bescherming

26 26 © RLNH vzw en Natuurpunt vzw De Huiszwaluw: mijn vriend!

27 27 © RLNH vzw en Natuurpunt vzw Kunstnesten

28 28 © RLNH vzw en Natuurpunt vzw Colofon:  Deze PowerPoint presentatie werd samengesteld door Regionaal Landschap Noord-Hageland  Financiering Provincie Vlaams-Brabant  Met medewerking van Natuurpunt, verschillende gemeenten.


Download ppt "1 © RLNH vzw en Natuurpunt vzw De huiszwaluw, metselaar in smoking."

Verwante presentaties


Ads door Google