De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Educatief pakket Basis Onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Educatief pakket Basis Onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Educatief pakket Basis Onderwijs
Zwaluwen op School Educatief pakket Basis Onderwijs 09/

2 Eindtermen Wereldoriëntatie
Natuur: 1.1 De leerlingen kunnen in een beperkte verzameling van mensen, dieren en planten gelijkenissen en verschillen ontdekken en op basis van minstens één criterium een eigen ordening aanbrengen en verantwoorden. 1.3 De leerlingen kunnen bij organismen kenmerken aangeven waaruit hun aangepastheid blijkt aan hun voeding, aan bescherming tegen vijanden en aan omgevingsinvloeden. 1.4 De leerlingen kunnen illustreren dat de mens de aanwezigheid van planten en dieren in zin omgeving beïnvloedt

3 Eindtermen Wereldoriëntatie
Niet-levende natuur: 1.11 De leerlingen van courante voorwerpen uit hun omgeving zeggen uit welke materialen en grondstoffen ze gemaakt zijn. Basisinzichten techniek: 2.3bis De leerlingen leren effectief met informatica en informatieverwerking omgaan.

4 Eindtermen Wereldoriëntatie
Milieueducatie: 1.17 De leerlingen kunnen bij de verzorging van dieren en planten uit hun omgeving zelfstandig basishandelingen uitvoeren. 1.19 De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun eigen omgeving illustreren hoe mensen op negatieve maar ook op positieve wijze omgaan met het milieu en dat aan een milieuprobleem vaak tegengestelde belangen ten grondslag liggen.

5 Lesdoelen 1 2 3 Uiterlijke kenmerken
De leerlingen kunnen een zwaluw herkennen in een rij algemene vogelsoorten. De leerlingen kunnen een zwaluw (silhouet) herkennen. De leerlingen kunnen huis- en boerenzwaluw onderscheiden De leerlingen kunnen de kleuren van het verenkleed van een boeren/huiszwaluw opsommen. De leerlingen beoordelen de grootte en gewicht van een zwaluw. Insecteneter De leerlingen kunnen voorbeelden geven van wat een boeren/huiszwaluw eet. De leerlingen kunnen omschrijven wat een insecteneter is. De leerlingen weten dat de boeren/huiszwaluw z'n eten al vliegend vangt en dat de zwaluw hierdoor zig zag vliegt. De leerlingen kunnen het aankomend weer voorspellen aan de hand van de vlucht van de zwaluw. Een nest De leerlingen kunnen beschrijven waar boeren/huiszwaluwen hun nesten bouwen. De leerlingen weten met welk materiaal een zwaluwnest wordt opgebouwd. De leerlingen weten dan zwaluwen koloniebroeders zijn. De leerlingen kunnen een interview over de zwaluw voorbereiden, afnemen en verwerken tot een vlot artikel. Het jaar van de zwaluw De leerlingen kunnen het begrip trekvogel omschrijven. De leerlingen kunnen op de wereldkaart aanduiden waar de meeste Belgische boeren/huiszwaluwen de winter doorbrengen. De leerlingen kunnen enkele winterse factoren opnoemen die de zwaluwen verplichten te trekken. De leerlingen zien in dat de trek een gevaarlijke tocht is (niet elke zwaluw haalt het). De leerlingen kunnen op een tijdlijn (1 jaar) het leefpatroon van de zwaluw aanduiden: broedseizoen, trek, overwinteren. De leerlingen weten dat zwaluwen graag naar het zelfde nest terugkeren.   1 Een nest/Help de zwaluw De leerlingen kunnen factoren opsommen die de zwaluw bedreigen en eenvoudige oplossingen.

6 Lesdoelen Module “Uiterlijke kenmerken”
De leerlingen kunnen een zwaluw herkennen in een rij algemene vogelsoorten. De leerlingen kunnen een zwaluw (silhouet) herkennen. De leerlingen kunnen huis- en boerenzwaluw onderscheiden. De leerlingen kunnen de kleuren van het verenkleed van een boeren/huiszwaluw opsommen. De leerlingen beoordelen de grootte en gewicht van een zwaluw.

7 Lesdoelen Module “Insecteneter”
De leerlingen kunnen voorbeelden geven van wat een boeren/huiszwaluw eet. De leerlingen kunnen omschrijven wat een insecteneter is. De leerlingen weten dat de boeren/huiszwaluw z'n eten al vliegend vangt en dat de zwaluw hierdoor zigzagt. De leerlingen kunnen het aankomend weer voorspellen aan de hand van de vlucht van de zwaluw.

8 Lesdoelen Module “Een nest”
De leerlingen kunnen beschrijven waar boeren/huiszwaluwen hun nesten bouwen. De leerlingen weten met welk materiaal een zwaluwnest wordt opgebouwd. De leerlingen weten dat zwaluwen koloniebroeders zijn. De leerlingen kennen factoren die de boerenzwaluw bedreigen. De leerlingen kunnen een interview over de zwaluw voorbereiden, afnemen en verwerken tot een vlot artikel.

9 Lesdoelen Module “Het jaar van de zwaluw”
De leerlingen kunnen het begrip trekvogel omschrijven De leerlingen kunnen op de wereldkaart aanduiden waar de meeste Belgische boeren/huiszwaluwen de winter doorbrengen De leerlingen kunnen enkele winterse factoren opnoemen die de zwaluwen verplichten te trekken De leerlingen zien in dat de trek een gevaarlijke tocht is (niet elke zwaluw haalt het) De leerlingen kunnen op een tijdlijn (1 jaar) het leefpatroon van de zwaluw aanduiden: broedseizoen, trek, overwinteren.

10 Lesdoelen Help de huiszwaluw
De leerlingen kennen factoren die de huiszwaluw bedreigen en mogelijke oplossingen


Download ppt "Educatief pakket Basis Onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google