De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HECHTING en video begeleiding 3 juni 2015. .  Introductie.  Wat is dat, Hechting?  Belang van Hechting in het leven van ieder mens.  Wanneer is het.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HECHTING en video begeleiding 3 juni 2015. .  Introductie.  Wat is dat, Hechting?  Belang van Hechting in het leven van ieder mens.  Wanneer is het."— Transcript van de presentatie:

1 HECHTING en video begeleiding 3 juni 2015

2 .

3  Introductie.  Wat is dat, Hechting?  Belang van Hechting in het leven van ieder mens.  Wanneer is het “oké”en wanneer niet meer?  En als het niet oké is, wat zien we dan?  Waarom werken met video-opnames?  Verschillende interventies  Complex trauma

4

5  Filmpje: Still Face.

6

7  Bowlby, grondlegger van gehechtheidstheorie  Ainsworth  Van IJzendoorn  Juffer  FILMPJE Bowlby

8

9

10  Je vertrouwen hebt in de wereld.  Je vertrouwen hebt in jezelf.  Je vertrouwen hebt in de ander in die wereld.  Je in staat bent tot het signaleren van de behoeften van een ander.  Je gepast kunt reageren op de signalen van die ander.  Je zelf troost en geruststelling kunt bieden en ontvangen.

11  Je ziet de wereld en de ander als betrouwbaar en bent dat zelf ook voor de ander.

12  Met je ouder/opvoeder  En ook (nu en later) met: ◦ je leerkracht ◦ een partner ◦ familielid ◦ vrienden ◦ werkgever ◦ buur ◦ Je eigen kind(eren) ◦ maatschappij, enz. enz.

13  Filmpje “Charley bit me”.

14

15  Er verwaarlozing optreedt ; fysiek en emotioneel.  Behoeften cirkel  Zo goed als nooit betrouwbaar beschikbaar zijn.

16  Je de wereld ervaart als bedreigend, onbetrouwbaar en onveilig.  Je het gevoel hebt dat het geen zin heeft om behoeftes kenbaar te maken.  Je voortdurend alert bent op bedreigingen  Je onvoldoende in staat bent om een veilige relatie aan te gaan.  Roemeens weeshuis.

17  Met je ouder/opvoeder  En ook (nu en later) met: ◦ je leerkracht ◦ een partner ◦ familielid ◦ vrienden ◦ werkgever ◦ buur ◦ Je eigen kind(eren) ◦ maatschappij, enz. enz.

18

19

20  Alles en iedereen lijkt veelal onbetrouwbaar.  Er is onvoldoende reden om zelf betrouwbaar te zijn.  Risico op: ◦ Relatieproblemen ◦ Gezagsproblemen ◦ Werkproblemen ◦ Ontwikkelingsproblemen ◦ Opvoed problemen ◦ Enz.. ◦ Doorgevend aan de volgende generatie

21  Ik weet het niet meer.  De wereld moet voortdurend op betrouwbaarheid getoetst worden.  Soms vertrouw ik bijna even de wereld.  Soms ben ik ook zelf even te vertrouwen.  Ik verken de wereld en doe alsof ik niemand nodig heb,  Ik doe alsof ik de wereld verken, maar kan daar niet aan toe komen omdat ik doe alsof ik de ander nodig heb.

22 Sommige kinderen raken dan in de war of afwezig  Het ene kind laat dit duidelijker zien, bij het andere kind is het goed opletten (subtiele signalen)  Het ene kind raakt afwezig en is er niet meer bij met zijn gedachten. Het andere kind wordt boos en reageert buitensporig woedend op kleine gebeurtenissen of correcties. (Vaak is alledaagse begrenzing aanleiding tot verwarring, of tijdelijke verlating van de ouder)

23

24

25  Verwarring bij jezelf  Verwarring in de omgeving  Aantrekken – afstoten  Relationele problemen ◦ Thuis ◦ In de wijk ◦ Op het werk / school

26 Oog krijgen voor wat er gebeurt binnen de gehechtheidsrelatie is de eerste stap naar een veiligere relatie tussen ouder/opvoeder en kind

27 Omdat je dan micro analyses kunt maken:  Van wat je in fracties van seconden ziet.  En wat je gemist hebt.  Waar de interactie succesvol verliep.  En waar net (nog) niet.  Waar de pogingen ondernomen werden.  Hoe je leert zien en (aan)voelen wat de ander nodig heeft.  Zodat je, je over en weer begrepen voelt.  En er gewerkt kan worden aan een veiligere gehechtheidsrelatie

28

29 Rubicon jeugdzorg biedt diverse interventies gericht op gehechtheid:

30  Pleegouder Pleegkind Interventie  Dr Hans van Andel Dimence Deventer  Door het Nji erkend als effectief  Ondersteunt de startende relatie  Gericht op het jonge pleegkind

31  Het “praktijk gedeelte”van het voorbereidingsprogramma voor aspirant (Bestands)pleegouders.  Ondersteunt de startende pleegouders in het “opstarten”van de relatie bij de eerste keer dat een pleegkind bij hen geplaatst wordt.  Maakt de weg vrij om tot veilige gehechtheid te kunnen komen.  Zodat het pleegkind zich veilig en begrepen voelt en zich kan ontwikkelen. (en omgekeerd de pleegouder)

32 Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline Ontwikkeld door het Centrum voor gezinsstudies van De VIPP-SD is de enige erkende, bewezen effectieve interventie gebaseerd op de gehechtheidstheorie in Nederland

33 De VIPP-SD is gebaseerd op de 2 theorieën:  De gehechtheidstheorie (Bowlby/Ainsworth)  De coercion theory (Patterson) Sensitive discipline Positive Parenting

34

35 1)Het vergroten van de observatievaardigheden van de opvoeders 2)Het vergroten van de kennis van opvoeders over opvoeding en ontwikkeling van jonge kinderen 3)Het versterken van het vermogen van de opvoeders om zich in te leven in hun kind 4)Het bevorderen van adequaat opvoedingsgedrag in de vorm van sensitieve responsiviteit en sensitieve discipline (invoelend, duidelijk en consistent)

36

37

38 Bijvoorbeeld als hij/zij  Niet reageert bij een uiting van behoefte aan zorg  Geen troost biedt  Mishandelt  Uitbuit  Seksueel misbruikt

39

40 Complex trauma ontstaat wanneer er sprake is van:  Meerdere traumatische gebeurtenissen die op een zeer jonge leeftijd beginnen (voor de leeftijd van 5 jaar)  Die veroorzaakt worden door volwassenen die voor het kind zouden moeten zorgen en het zouden moeten beschermen.

41 Een groot risico op:  Gedragsproblemen  Een verhoogde alertheid  Leerproblemen  Niet tot rust kunnen komen  Gezondheidsproblemen  Relationele/sociale problemen

42 Rubicon jeugdzorg biedt ook diverse interventies gericht op traumaverwerking bij o.a. complex trauma:

43  CLAS  Traumatraining: “Zorgen voor Getraumatiseerde kinderen”  Slapende Honden? Wakker maken! Stabilisatie t.b.v. traumaverwerking Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de stand rondom Trauma.

44

45


Download ppt "HECHTING en video begeleiding 3 juni 2015. .  Introductie.  Wat is dat, Hechting?  Belang van Hechting in het leven van ieder mens.  Wanneer is het."

Verwante presentaties


Ads door Google