De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HECHTING en video begeleiding 3 juni 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "HECHTING en video begeleiding 3 juni 2015"— Transcript van de presentatie:

1 HECHTING en video begeleiding 3 juni 2015
WORK SHOP HECHTING en video begeleiding 3 juni 2015

2 Arno Derikx. .

3 Inhoud Work shop. Introductie. Wat is dat, Hechting?
Belang van Hechting in het leven van ieder mens. Wanneer is het “oké”en wanneer niet meer? En als het niet oké is, wat zien we dan? Waarom werken met video-opnames? Verschillende interventies Complex trauma

4 We starten met hechting.

5 Een gehechtheidsrelatie opbouwen doe je samen.
Filmpje: Still Face.

6

7 Wetenschap Bowlby, grondlegger van gehechtheidstheorie Ainsworth
Van IJzendoorn Juffer FILMPJE Bowlby

8

9 Cirkel van veiligheid en vertrouwen

10 Een veilige gehechtheidsrelatie vergroot de kans dat:
Je vertrouwen hebt in de wereld. Je vertrouwen hebt in jezelf. Je vertrouwen hebt in de ander in die wereld. Je in staat bent tot het signaleren van de behoeften van een ander. Je gepast kunt reageren op de signalen van die ander. Je zelf troost en geruststelling kunt bieden en ontvangen.

11 Vertrouwen Je ziet de wereld en de ander als betrouwbaar en bent dat zelf ook voor de ander.

12 Dus veelal in staat tot het aangaan van gepaste relaties
Met je ouder/opvoeder En ook (nu en later) met: je leerkracht een partner familielid vrienden werkgever buur Je eigen kind(eren) maatschappij, enz. enz.

13 Window Of Tolerance. Filmpje “Charley bit me”.

14

15 Een onveilige gehechtheidsrelatie vergroot de kans dat
Er verwaarlozing optreedt ; fysiek en emotioneel. Behoeften cirkel Zo goed als nooit betrouwbaar beschikbaar zijn.

16 Onveilig gehechtheid vergroot de kans dat
Je de wereld ervaart als bedreigend, onbetrouwbaar en onveilig. Je het gevoel hebt dat het geen zin heeft om behoeftes kenbaar te maken. Je voortdurend alert bent op bedreigingen Je onvoldoende in staat bent om een veilige relatie aan te gaan. Roemeens weeshuis.

17 Dus veelal onvoldoende in staat tot het aangaan van gepaste relaties
Met je ouder/opvoeder En ook (nu en later) met: je leerkracht een partner familielid vrienden werkgever buur Je eigen kind(eren) maatschappij, enz. enz.

18 Vermijdende Gehechtheid

19 Ambivalente Gehechtheid

20 Kortom: Alles en iedereen lijkt veelal onbetrouwbaar.
Er is onvoldoende reden om zelf betrouwbaar te zijn. Risico op: Relatieproblemen Gezagsproblemen Werkproblemen Ontwikkelingsproblemen Opvoed problemen Enz.. Doorgevend aan de volgende generatie

21 Soms lukt het mijn hechtingsfiguur soms niet.
Ik weet het niet meer. De wereld moet voortdurend op betrouwbaarheid getoetst worden. Soms vertrouw ik bijna even de wereld. Soms ben ik ook zelf even te vertrouwen. Ik verken de wereld en doe alsof ik niemand nodig heb, Ik doe alsof ik de wereld verken, maar kan daar niet aan toe komen omdat ik doe alsof ik de ander nodig heb.

22 De verwarde of gedesorganiseerde reactie.
Sommige kinderen raken dan in de war of afwezig Het ene kind laat dit duidelijker zien, bij het andere kind is het goed opletten (subtiele signalen) Het ene kind raakt afwezig en is er niet meer bij met zijn gedachten. Het andere kind wordt boos en reageert buitensporig woedend op kleine gebeurtenissen of correcties. (Vaak is alledaagse begrenzing aanleiding tot verwarring, of tijdelijke verlating van de ouder)

23

24 Gedesorganiseerde gehechtheid

25 Gevolgen Verwarring bij jezelf Verwarring in de omgeving
Aantrekken – afstoten Relationele problemen Thuis In de wijk Op het werk / school

26 naar een veiligere relatie tussen ouder/opvoeder en kind
Oog krijgen voor wat er gebeurt binnen de gehechtheidsrelatie is de eerste stap naar een veiligere relatie tussen ouder/opvoeder en kind

27 Werken met Videobeelden
Omdat je dan micro analyses kunt maken: Van wat je in fracties van seconden ziet. En wat je gemist hebt. Waar de interactie succesvol verliep. En waar net (nog) niet. Waar de pogingen ondernomen werden. Hoe je leert zien en (aan)voelen wat de ander nodig heeft. Zodat je, je over en weer begrepen voelt.  En er gewerkt kan worden aan een veiligere gehechtheidsrelatie

28

29 Rubicon jeugdzorg biedt diverse interventies gericht op gehechtheid:

30 PPI Pleegouder Pleegkind Interventie
Dr Hans van Andel Dimence Deventer Door het Nji erkend als effectief Ondersteunt de startende relatie Gericht op het jonge pleegkind

31 Coaching On the Job. Het “praktijk gedeelte”van het voorbereidingsprogramma voor aspirant (Bestands)pleegouders. Ondersteunt de startende pleegouders in het “opstarten”van de relatie bij de eerste keer dat een pleegkind bij hen geplaatst wordt. Maakt de weg vrij om tot veilige gehechtheid te kunnen komen. Zodat het pleegkind zich veilig en begrepen voelt en zich kan ontwikkelen. (en omgekeerd de pleegouder)

32 VIPP-sd ?! Ontwikkeld door het Centrum
Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline Ontwikkeld door het Centrum voor gezinsstudies van De VIPP-SD is de enige erkende, bewezen effectieve interventie gebaseerd op de gehechtheidstheorie in Nederland

33 Achtergrond: De VIPP-SD is gebaseerd op de 2 theorieën:
De gehechtheidstheorie (Bowlby/Ainsworth) De coercion theory (Patterson) Positive Parenting Sensitive discipline

34 De interventie VIPP-SD: Gericht op: Het bevorderen en versterken van het (positieve) contact tussen opvoeders en kinderen en het voorkomen of verminderen van gedragsproblemen bij jonge kinderen (1 tot 6 jaar).

35 Hiertoe wordt gewerkt aan:
Het vergroten van de observatievaardigheden van de opvoeders Het vergroten van de kennis van opvoeders over opvoeding en ontwikkeling van jonge kinderen Het versterken van het vermogen van de opvoeders om zich in te leven in hun kind Het bevorderen van adequaat opvoedingsgedrag in de vorm van sensitieve responsiviteit en sensitieve discipline (invoelend, duidelijk en consistent)

36 Wat wordt er gefilmd? Bijvoorbeeld: - Alleen spelen met opvoeder erbij - Samen spelen - Puzzel/Bouw taakjes - Opruimen - Samen lezen - Een eetsituatie De VIPP-SD ondersteuner neemt zelf speelgoed mee

37 Werkwijze videofeedback: Via het samen bekijken van korte video-fragmenten (van steeds enkele minuten) van opvoeder en kind Concreet: - 7 (tot max. 9) huisbezoeken (1,5 tot 2 uur) - in ieder huisbezoek: eerst opnames maken van korte vooraf bepaalde situaties en daarna bespreken van de vorige opnames - tijdens de laatste 2 huisbezoeken mag de andere opvoeder aansluiten

38 Wat als de verzorger tegelijkertijd een bron van angst is?
Bijvoorbeeld als hij/zij Niet reageert bij een uiting van behoefte aan zorg Geen troost biedt Mishandelt Uitbuit Seksueel misbruikt

39 Stress..

40 Complex Trauma Complex trauma ontstaat wanneer er sprake is van:
Meerdere traumatische gebeurtenissen die op een zeer jonge leeftijd beginnen (voor de leeftijd van 5 jaar) Die veroorzaakt worden door volwassenen die voor het kind zouden moeten zorgen en het zouden moeten beschermen.

41 Gevolgen: Een groot risico op: Gedragsproblemen
Een verhoogde alertheid Leerproblemen Niet tot rust kunnen komen Gezondheidsproblemen Relationele/sociale problemen

42 Rubicon jeugdzorg biedt ook diverse interventies gericht op traumaverwerking bij o.a. complex trauma:

43 Traumatraining: “Zorgen voor Getraumatiseerde kinderen”
CLAS Traumatraining: “Zorgen voor Getraumatiseerde kinderen” Slapende Honden? Wakker maken! Stabilisatie t.b.v. traumaverwerking Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de stand rondom Trauma.

44 VRAGEN??

45 Dank voor uw aandacht!


Download ppt "HECHTING en video begeleiding 3 juni 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google