De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Energieperformante publieke gebouwen, makkelijker te realiseren dan u denkt. Dexia Green Building Solutions Sophie Alloin, Commercial Advisor Public Real.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Energieperformante publieke gebouwen, makkelijker te realiseren dan u denkt. Dexia Green Building Solutions Sophie Alloin, Commercial Advisor Public Real."— Transcript van de presentatie:

1 Energieperformante publieke gebouwen, makkelijker te realiseren dan u denkt. Dexia Green Building Solutions Sophie Alloin, Commercial Advisor Public Real Estate Oostende, 2 september 2011

2 2 A A A A A A A A A A A A A A A A A A Agenda I. Uw projecten II. Dexia en duurzaamheid III. Dexia Green Building Solutions

3 3 A A A A A A A A A A A A A A A A A A Agenda I. Uw projecten II. Dexia en duurzaamheid III. Dexia Green Building Solutions

4 4 A A A A A A A A A A A A A A A A A A Uw projecten Garages, parkings Administratieve centra, vredegerecht... Administratie Cultuur, sportinfrastructuur, bibliotheken... Vrijetijdsbesteding Sociale en middelgrote woningen Huisvesting Rusthuizen, ziekenhuizen, zorgcentra, poliklinieken... Zorg Gemengde voorzieningen, voorzieningen van algemeen nut, crematoria… Andere Politiekantoren, brandweerkazernes... Veiligheid Crèches, scholen, kinderopvang... Onderwijs Talrijke behoeften in de sectoren…

5 5 A A A A A A A A A A A A A A A A A A Uw projecten Duurzame groene immoprojecten U wil uw huidig gebouwenpatrimonium energiezuiniger maken via een totaalaanpak U wil een nieuwbouwproject realiseren met aandacht voor duurzaamheid U wil investeren in hernieuwbare energie (geïntegreerd in een totaalaanpak of afzonderlijk)

6 6 A A A A A A A A A A A A A A A A A A Uw projecten …een aantal sleutelvragen …  Wil u alle taken zelf uitvoeren of bepaalde taken uitbesteden?  Welke vastgoedrisico’s wil u zelf dragen en welke overdragen aan een derde partij?  Impact van het project op de begroting  Is het belangrijk eigenaar te zijn of kan huren ook?  Binnen welke termijn moet u erover kunnen beschikken?  Externe financiering of financiering met eigen middelen?  Kunt u het onderhoud zelf organiseren, of wil u dit liever uitbesteden? Immo? U doet alles zelf U wenst project- begeleiding en administratieve ondersteuning U wenst het onderhoud uit te besteden U wilt zekerheid over de kost en timing Sleutelvragen

7 7 A A A A A A A A A A A A A A A A A A Uw projecten …maar ook … Hoe “groen” wenst u het gebouw te maken ?  Hoe energiezuinig?  Wil u de wettelijke energienormen naleven of denkt u eerder aan een passiefbouw of bijna-energie-neutraal-gebouw?  Wil u hernieuwbare-energie-technieken toepassen? Green? Sleutelvragen

8 8 A A A A A A A A A A A A A A A A A A Uw projecten Uw wensen Welke wensen heeft u op het vlak van  Duurzaamheid en energie efficiëntie Naleving van de wettelijke normen of méér? Integratie van geavanceerde technieken Beschikbare expertise en ervaring  Budgetoptimalisatie Efficiënte inzet van mensen en middelen Een duidelijke planning Flexibele financiële oplossingen Investeringen die terugverdiend worden Debudgettering

9 9 A A A A A A A A A A A A A A A A A A Uw projecten  Risicobeheersing Betrouwbare externe expertise Resultaatsgaranties  Comfort Technische en administratieve ondersteuning Vereenvoudigd administratief beheer en projectopvolging Eén gesprekspartner i.p.v. vele Uitbesteding van het onderhoud Uw wensen

10 10 A A A A A A A A A A A A A A A A A A Agenda I. Uw projecten II. Dexia en duurzaamheid III. Dexia Green Building Solutions

11 11 A A A A A A A A A A A A A A A A A A Dexia en duurzaamheid “Dexia wil een toegevoegde waarde creëren voor Haar klanten Haar medewerkers De maatschappij en andere stakeholders door via haar producten en gedrag, sociale, milieugerelateerde en economische uitdagingen aan te gaan, steeds met een visie op lange termijn en met respect voor de keuzevrijheid van de klant.” Mission Statement

12 12 A A A A A A A A A A A A A A A A A A Dexia en duurzaamheid Om deze missie op het vlak van duurzaamheid waar te maken en u te helpen bij de realisatie van duurzame groene immoprojecten, heeft Dexia het gamma Green Building Solutions ontwikkeld: oplossingen om uw huidig gebouwenpatrimonium energiezuiniger te maken met een totaalaanpak formules waarin u kan beslissen hoe “groen” uw nieuwbouwprojecten moeten worden gerealiseerd investeringen in hernieuwbare energie kunnen in de totaalaanpak worden opgenomen of afzonderlijk worden aangeboden

13 13 A A A A A A A A A A A A A A A A A A Agenda I. Uw projecten II. Dexia en duurzaamheid III. Dexia Green Building Solutions

14 14 A A A A A A A A A A A A A A A A A A Dexia Green Building Solutions  Kan Dexia uw gebouw energieperformant(er) maken met de formule van het Energy Efficiency Krediet. Deze formule beoogt een totaalaanpak. Wenst u een modulaire realisatie, dan kan dit ook.  Biedt Dexia in samenwerking met een partner een ESCO-formule aan, waarbij de becijferde energiebesparing, die dankzij de te realiseren investeringen verwacht wordt, gegarandeerd is. Voor uw bestaand patrimonium… ESCO formule Energy Efficiency Krediet

15 15 A A A A A A A A A A A A A A A A A A Voorstudie U keurt het voorgestelde actieplan goed of wijzigt het (Wil u de realisatie uitstellen, dan betaalt u enkel de voorstudie) Aanbesteding diverse technieken en investeringen* Begeleiding bij de realisatie en implementatie Financiering (krediet met terugbetaling vanaf oplevering) Dexia staat in voor: de voorstudie omtrent de mogelijke energiebesparende investeringen de begeleiding tot bij de oplevering van de werken en investeringen de financiering. en werkt daarvoor samen met gespecialiseerde partners en experten Energy Efficiency Krediet (1/2) Dexia Green Building Solutions * Voorbeelden: Relighting (energie-efficiënte lampen, energiezuinige installaties, tijdsklok, aanwezigheidsdetectoren, aanpassing verlichtingsniveau…) Verwarming (hoogrendements- of condensatieketel, optimalisering van de afstelling, pompen van de verwarmingsinstallatie op een lagere stand zetten) Warmtekrachtkoppeling, Zonnepanelen (thermische, fotovoltaïsche) Isolatie / Zonnewering, Systeem voor ventilatie-airconditioning, Gebouwenschil (luchtdichtheid van ramen, dak…, hoogrendementsglas). Beschrijving Stappenplan

16 16 A A A A A A A A A A A A A A A A A A Uw voordelen Dexia Green Building Solutions Rendement: relatief korte terugverdientijden, nog jaren (financiële) voordelen in het vooruitzicht Goed voor het imago: kostenreductie, creatie van werkgelegenheid, minder grote afhankelijkheid van prijsstijgingen, beperking CO 2 -uitstoot Voordelen van een duurzaam gebouw: meer comfort, stimulering energiezuinig gedrag, betere positionering op de vastgoedmarkt Ondersteuning van specialisten bij de realisatie: projectbegeleiding, projectmanagement Een totaalaanpak waarbij u de beslissingen neemt in iedere stap Energy Efficiency Krediet (2/2)

17 17 A A A A A A A A A A A A A A A A A A Dexia Green Building Solutions Energieaudit / 0-meting Aanbesteding Energieprestatiecontract Implementatie van de energiebesparingsmaatregelen Exploitatie Onderhoud Monitoring en jaarlijkse evaluatie Een ESCO (Energy Services Company) staat in voor : het energieperformant maken van een of meerdere gebouwen op basis van een energieprestatiecontract voor een bepaalde duur. De ESCO neemt de nodige investeringsbeslissingen en garandeert de energiebesparing Op basis van een (bestaande) energieaudit (die als 0-meting geldt) wordt het contract ondertekend en start de ESCO met de implementatie van de besparingsmaatregelen U betaalt een periodieke vergoeding voor de investering en de dienstverlening Verbruiken worden gemeten. Wanneer de gegarandeerde besparing niet behaald werd ontvangt u het verschil Dexia heeft met een technische partner een dergelijke oplossing uitgewerkt. ESCO-formule met resultaatsgarantie (1/2) Stappenplan Beschrijving

18 18 A A A A A A A A A A A A A A A A A A Uw voordelen Dexia Green Building Solutions Specialisten installeren, exploiteren en onderhouden het gebouw. Expertise verzekerd. De ESCO werkt volledig zelfstandig. U hebt er geen omzien naar. U krijgt de garantie dat de vooropgestelde energiebesparingen worden gehaald. Het risico hiervoor ligt bij de ESCO. Mooi rendement: relatief korte terugverdientijden, nog jaren (financiële) voordelen in het vooruitzicht. De garantie heeft uiteraard ook een prijskaartje. Positief imago: kostenreductie, creatie van werkgelegenheid, minder grote afhankelijkheid van prijsstijgingen, beperking CO 2 -uitstoot Rentabiliteit van een duurzaam gebouw : meer comfort, stimulering energiezuinig gedrag, betere positionering op de vastgoedmarkt) ESCO-formule met resultaatsgarantie (2/2)

19 19 A A A A A A A A A A A A A A A A A A Dexia Green Building Solutions  Verschillende formules om uw project te realiseren en te financieren : financiering + projectrealisatie.  IMMOKREDIET (adviserende rol) ->PPS formule (bouwrisico en eventueel beschikbaarheidsrisico).  keuzes inzake de graad van duurzaamheid en energieperformantie van uw projecten. Voor uw nieuwe projecten of een belangrijke renovatie… PPS Immokrediet

20 20 A A A A A A A A A A A A A A A A A A  Financiering via klassieke lening  Met ondersteuning projectbeheer en advies tijdens de bouwfase Administratief Budgettair Technisch  U als opdrachtgever blijft eigenaar en bouwheer van het project en neemt de beslissingen Dexia Green Building Solutions Immokrediet (1/2) Beschrijving

21 21 A A A A A A A A A A A A A A A A A A Uw voordelen Dexia Green Building Solutions Sterk vereenvoudigde administratieve formaliteiten Begeleiding tijdens de verschillende fases van uitwerking van uw project (selectie en gunning van aannemers, opvolging van facturen, werfopvolging…) Verbetering van de kwaliteit dankzij de regelmatige technische opvolging van de werf door Dexia Vereenvoudigde integratie van de kosten in de begroting en het financieel plan Het immokrediet kan ook voor een grondig renovatieproject waar belangrijke investeringen gebeuren. Een combinatie met het Energy Efficiency Krediet stappenplan is perfect mogelijk. Een geïntegreerde aanpak verdient altijd de voorkeur. Immokrediet (2/2)

22 22 A A A A A A A A A A A A A A A A A A  Samenwerking tussen een openbare dienst en een privépartner voor de realisatie van een specifiek project  Creatie van toegevoegde waarde voor elk van de partijen door een optimale risicoverdeling 2 standaardformules: DBF en DBFM: Design, Build, Finance, (Maintain) Rol van de privépartner:  Resultaatsverbintenis naar timing en prijs (en beschikbaarheid van het gebouw)  Het constructierisico (en onderhoudsrisico of beschikbaarheidsrisico) wordt door de private partner gedragen Rol Dexia:  Bouwheer (via een recht van opstal) en uniek aanspreekpunt  Belast met ontwerp, bouw, financiering (en onderhoud) in eigen beheer  Resultaatsverbintenis qua prijs en timing (en beschikbaarheid gebouw) Dexia Green Building Solutions PPS (1/2) Beschrijving

23 23 A A A A A A A A A A A A A A A A A A Uw voordelen Dexia Green Building Solutions Dexia = single point of contact voor de realisatie van uw project (en eventueel het onderhoud, i.g.v. een DBFM) Resultaatsverbintenis naar bouwprijs en timing toe (DBF en DBFM) Dexia neemt het technisch en bouwfysisch onderhoudsrisico op zich (DBFM) Kostenbesparing dankzij een lifecycle benadering (DBFM) Boekhoudkundig eventueel niet op uw balans (DBFM) PPS (2/2)

24 24 A A A A A A A A A A A A A A A A A A Dexia Green Building Solutions Op maat  Uw project past niet binnen voorgaande formules?  U wenst een leasingformule?  U wenst uw patrimonium onder te brengen in een afzonderlijke vennootschap? Dexia kan voor u een oplossing op maat uitwerken Een oplossing op maat nodig?

25 25 A A A A A A A A A A A A A A A A A A Zonnepanelen WKK Green IT Uw voordelen Lagere energiefactuur  Fotovoltaïsch: gedeeltelijk zelfvoorzienend (in elektriciteitsbehoefte)  WKK: minder brandstof nodig door recuperatie van warmte  Green IT: optimale samenstelling ICT-park, energiezuiniger Extra inkomsten  Fotovoltaïsch: groenestroomcertificaten, dakverhuur  WKK: warmtekrachtcertificaten Een groen imago Dexia Green Building Solutions Nog meer “green” oplossingen; geïntegreerd in het project of afzonderlijk

26 26 A A A A A A A A A A A A A A A A A A Dexia Green Building Solutions  Een langetermijnvisie met bijzondere aandacht voor het duurzame  Kennis van « duurzame » technieken (bv. passiefbouw Aeropolis)  Een volledig aanbod oplossingen, ook maatwerk  Een gespecialiseerd team dat zich toelegt op uw project  Gebruik van geavanceerde technologieën  Ondersteuning op lange termijn, inclusief onderhoud, is mogelijk  Eén enkel aanspreekpunt voor de realisatie van uw project Zo veel meer dan financiering…

27 27 A A A A A A A A A A A A A A A A A A Contacten Meer info? Op https://www.dexia.be/ vindt u alvast meer informatie in de dossiers « Duurzamehttps://www.dexia.be/ Ontwikkeling », « Energy Line » en « Immo Line ». Een afspraak? Uw relatiebeheerder zal graag samen met u uw project en wensen doornemen en in samenwerking met de specialistenteams analyseren. Zo kunnen we u de gepaste « groene » oplossing voorstellen.


Download ppt "Energieperformante publieke gebouwen, makkelijker te realiseren dan u denkt. Dexia Green Building Solutions Sophie Alloin, Commercial Advisor Public Real."

Verwante presentaties


Ads door Google