De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Vlaams EnergieBedrijf

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Vlaams EnergieBedrijf"— Transcript van de presentatie:

1 Het Vlaams EnergieBedrijf
Drie pijlers, één focus Brussel 28 april 2014 Inge Goessens

2 De Vlaamse Overheid als verbruiker
De Vlaamse Overheid verbruikt circa 300 miljoen euro energie per jaar, 3de grootste verbruiker in Vlaanderen Veelheid van entiteiten en structuren Weinig centraal overzicht en geen centrale functie voor energiebeheer Oud en weinig efficiënt gebouwenbestand NOODZAAK aan ontzorging en investering COMPETENTIES en MIDDELEN bij VEB

3 De drie pijlers van het VEB
Efficiëntie opdrachtencentrale: ondersteuning verlenen om lager verbruik te realiseren Investeren productie innovaties Levering aankoopcentrale: voor alle entiteiten van de Vlaams Overheid 1) klanten concrete diensten aanbieden om lager verbruik te realiseren 2) als aankoopcentrale fungeren voor alle entiteiten van de Vlaams overheid die onder de wet van de overheidsopdrachten vallen en decentraal opgewekte energie inkopen voor eigen leveringen 3) investeren in groene energieproductie 4) investeren in verdere energie-innovatie en naar de markt brengen van deze innovaties

4 1. Wij kunnen u bijstaan in projecten rond energie-efficiëntie

5 Potentieel Energie-efficiëntie
Energie kost VO ± 300 M€ per jaar Benchmark: GO <> Nederlandse scholen Mogelijke besparing van 40% Studie Mc Kinsey 2008 Besparing in gebouwen van 30% tegen 2030 mits investering van 4 milliard € met een TVT van 6 tot 8 jaar Potentieel van VO Technisch potentieel ± 33%: 100 M€ / jaar Maar: eigendom, ouderdom, TVT… Economisch besparingspotentieel : 30 M€ / jaar? Vraag? Traditionele Bestek? Energy Performance Contract? Welke financiering: overheid of privé?

6 EPC: Energie Prestatie Contract
EPC contract: resultaatsverbintenis Eén doet al (= ESCO) & lange termijn & garantie ESCO: ‘Energy Service Company’ Standaardovereenkomst: Doel: efficiëntie & standaardisatie Opgesteld door VEB en ESCO’s, publiek document Geldig voor de meeste EPC / ESCO projecten Basis voor competitie per project Eindcompetitie tussen Klant en ESCO Gunningscriteria: energiebesparing, prijs (TCO), kwaliteit… Per project, op basis van standaardovereenkomst

7 EPC: Samenwerking tussen partners
ESCO Kapitaal + aflossing Fonds of Bank Variabel bedrag afhankelijk van behaalde energiewinst+ vast onderhoudsbedrag - Studie - Investering - onderhoud Projectbegeleiding Energiemeting Energiescan Project: Energiekost Operationele kost Resultaatsverbintenis- contract Vergoeding Bouwheer = Overheid Overeenkomst Legende: Rood = contract Groen = lening/investering Blauw = betaling/winst Zwart = dienst

8 EPC: Evolutie in tijd

9 EPC: Beperkingen Renovatie van gebouwschil beperkt wegens lange TVT
Moeilijk indien meerdere stakeholders: huur… Enkel voor grotere verbruikers: gebouwen of clusters van gebouwen Onderhoud van de installatie door ESCO bedrijf en niet meer door eigen personeel of huidige leverancier Complexe contracten en aanbestedingen : daarom standaardovereenkomst

10 Ontzorging voor overheden
Onze dienstverlening Energieboekhouding en -meting Energiescan Opdrachtencentrale voor ‘ESCO EPC’ Begeleiden EPC contracten van begin tot einde Waar staan we vandaag? Projecten: OPZ Rekem, Bloso Gent, De Vlaamse Opera, Plantentuin Meise, 2 scholengroepen Monitoring & submetering: operationeel ESCO aanbieders: opstellen standaard-contract Gunning van meerdere projecten in 2014

11 Energie-efficiëntie: uw voordelen
ESCO bedrijf is verantwoordelijk voor engineering, uitvoering en opvolging, inclusief langetermijnonderhoud en energiebeheer ESCO bedrijf geeft garantie op energiebesparing, onderhoud en comfortbehoud Meeste risico’s worden toegewezen aan ESCO bedrijf VEB is uw partner

12 2. Wij kunnen uw energieprojecten mee financieren

13 Investeren Productie van hernieuwbare energie
Onder andere windturbines, zon, warmtekrachtkoppeling… Industriële aandeelhouder met optie op elektrische productie voor levering VEB Alle vormen van samenwerking met overheden Vb. Provincie Oost-Vlaanderen Samen met een industriële partner in een rollend fonds Eerste projecten ter goedkeuring door RvB Innovaties in energieproducten Groeifinanciering Doelgroep: ondernemers

14 10% burger-coöperatieve
Wind Oost-Vlaanderen Windturbineproject 20% VEB 10% burger-coöperatieve Partner B Electrabel Partner C Partner D Partner E Na vergunning en goedkeuring door RvB 10% lokale overheden

15 3. Wij kunnen uw energieleverancier worden

16 Levering gas en elektriciteit vanaf 1 jan 2015
Onze dienstverlening Aankoopcentrale: geen aanbesteding door klanten, maar door VEB Opmaak energiebudget Facturatie op maat klant Benchmark en advies inzake energie-efficiëntie Waar staan we vandaag? Leveranciersvergunningen aangevraagd: toekenning wordt kortelings verwacht Lopende aanbestedingen door VEB: inkoop energie, KBS platform, … Frequent overleg stuurgroep & geïnteresseerde klanten

17 VEB als aankoopcentrale
VEB = Aankoopcentrale Wet Overheidsopdrachten is van toepassing Klanten aankoopcentrale vrijgesteld van Wet Overheidsopdrachten doet de aanbesteding voert de aanbesteding uit betaalt de facturen Bevoorrading & Operaties Klantenbeheer- systeem Aankoop op groothandelsmarkt Eigen productie VEB levert aan de Vlaamse Overheid

18 Leveringsmodel: uw voordelen
Geen aanbesteding wegens aankoopcentrale Minder administratie Geen risico op procedurefouten Focus op dienstverlening Budget raming en opvolging, advies energie benchmark Afhandeling facturatie Portaal met opvolgingsmogelijkheid Maximale flexibiliteit door kortetermijnmarkten Willekeurige in- en uitstap Geen extra risico op volume Gunstige prijs Kostendekkende vergoeding Variabel op maandbasis Verwachte besparing VO: +/- 10 M€/jaar

19 Besluit De meest groene energie is die energie die je niet verbruikt
Investeren in groene productie en innovatieve energieproducten Koop zo goedkoop en zo groen mogelijk in

20 Blijft u graag op de hoogte?
“Gedragen door kennis, gedreven door energie” Blijft u graag op de hoogte?


Download ppt "Het Vlaams EnergieBedrijf"

Verwante presentaties


Ads door Google