De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Vlaams EnergieBedrijf Drie pijlers, één focus Brussel 28 april 2014 Inge Goessens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Vlaams EnergieBedrijf Drie pijlers, één focus Brussel 28 april 2014 Inge Goessens."— Transcript van de presentatie:

1 Het Vlaams EnergieBedrijf Drie pijlers, één focus Brussel 28 april 2014 Inge Goessens

2  De Vlaamse Overheid verbruikt circa 300 miljoen euro energie per jaar, 3 de grootste verbruiker in Vlaanderen  Veelheid van entiteiten en structuren  Weinig centraal overzicht en geen centrale functie voor energiebeheer  Oud en weinig efficiënt gebouwenbestand De Vlaamse Overheid als verbruiker NOODZAAK aan ontzorging en investering COMPETENTIES en MIDDELEN bij VEB NOODZAAK aan ontzorging en investering COMPETENTIES en MIDDELEN bij VEB

3 De drie pijlers van het VEB 1.Efficiëntieopdrachtencentrale: ondersteuning verlenen om lager verbruik te realiseren 2.Investerenproductie innovaties 3.Leveringaankoopcentrale: voor alle entiteiten van de Vlaams Overheid

4 Wij kunnen u bijstaan in projecten rond energie-efficiëntie 1.

5 Potentieel Energie-efficiëntie  Energie kost VO ± 300 M€ per jaar  Benchmark: GO <> Nederlandse scholen  Mogelijke besparing van 40%  Studie Mc Kinsey 2008  Besparing in gebouwen van 30% tegen 2030 mits investering van 4 milliard € met een TVT van 6 tot 8 jaar  Potentieel van VO  Technisch potentieel ± 33%: 100 M€ / jaar  Maar: eigendom, ouderdom, TVT…  Economisch besparingspotentieel : 30 M€ / jaar? Vraag?  Traditionele Bestek?  Energy Performance Contract?  Welke financiering: overheid of privé?

6 EPC: Energie Prestatie Contract  EPC contract: resultaatsverbintenis  Eén doet al (= ESCO) & lange termijn & garantie  ESCO: ‘Energy Service Company’  Standaardovereenkomst:  Doel: efficiëntie & standaardisatie  Opgesteld door VEB en ESCO’s, publiek document  Geldig voor de meeste EPC / ESCO projecten  Basis voor competitie per project  Eindcompetitie tussen Klant en ESCO  Gunningscriteria: energiebesparing, prijs (TCO), kwaliteit…  Per project, op basis van standaardovereenkomst

7 EPC: Samenwerking tussen partners ESCO Project: Energiekost Operationele kost Project: Energiekost Operationele kost Bouwheer = Overheid Legende Legende : Rood = contract Groen = lening/investering Blauw = betaling/winst Zwart = dienst Variabel bedrag afhankelijk van behaalde energiewinst+ vast onderhoudsbedrag Resultaatsverbintenis- contract Overeenkomst - Studie - Investering - onderhoud Kapitaal + aflossing Fonds of Bank Projectbegeleiding Energiemeting Energiescan Vergoeding

8 EPC: Evolutie in tijd

9  Renovatie van gebouwschil beperkt wegens lange TVT  Moeilijk indien meerdere stakeholders: huur…  Enkel voor grotere verbruikers: gebouwen of clusters van gebouwen  Onderhoud van de installatie door ESCO bedrijf en niet meer door eigen personeel of huidige leverancier  Complexe contracten en aanbestedingen : daarom standaardovereenkomst EPC: Beperkingen

10 Ontzorging voor overheden  Onze dienstverlening  Energieboekhouding en -meting  Energiescan  Opdrachtencentrale voor ‘ESCO EPC’  Begeleiden EPC contracten van begin tot einde  Waar staan we vandaag?  Projecten: OPZ Rekem, Bloso Gent, De Vlaamse Opera, Plantentuin Meise, 2 scholengroepen  Monitoring & submetering: operationeel  ESCO aanbieders: opstellen standaard-contract  Gunning van meerdere projecten in 2014

11 Energie-efficiëntie: uw voordelen  ESCO bedrijf is verantwoordelijk voor engineering, uitvoering en opvolging, inclusief langetermijnonderhoud en energiebeheer  ESCO bedrijf geeft garantie op energiebesparing, onderhoud en comfortbehoud  Meeste risico’s worden toegewezen aan ESCO bedrijf  VEB is uw partner

12 Wij kunnen uw energieprojecten mee financieren 2.

13 Investeren  Productie van hernieuwbare energie  Onder andere windturbines, zon, warmtekrachtkoppeling…  Industriële aandeelhouder met optie op elektrische productie voor levering VEB  Alle vormen van samenwerking met overheden Vb. Provincie Oost-Vlaanderen  Samen met een industriële partner in een rollend fonds  Eerste projecten ter goedkeuring door RvB  Innovaties in energieproducten  Groeifinanciering  Doelgroep: ondernemers  Samen met een industriële partner in een rollend fonds

14 Wind Oost-Vlaanderen Windturbineproject 20% VEB 10% burger- coöperatieve Electrabel Partner B Partner C Partner D Partner E Na vergunning en goedkeuring door RvB 10% lokale overheden

15 Wij kunnen uw energieleverancier worden 3.

16 1 jan 2015 Levering gas en elektriciteit vanaf 1 jan 2015  Onze dienstverlening  Aankoopcentrale: geen aanbesteding door klanten, maar door VEB  Opmaak energiebudget  Facturatie op maat klant  Benchmark en advies inzake energie-efficiëntie  Waar staan we vandaag?  Leveranciersvergunningen aangevraagd: toekenning wordt kortelings verwacht  Lopende aanbestedingen door VEB: inkoop energie, KBS platform, …  Frequent overleg stuurgroep & geïnteresseerde klanten

17 VEB als aankoopcentrale VEB = Aankoopcentrale Wet Overheidsopdrachten is van toepassing doet de aanbesteding voert de aanbesteding uit betaalt de facturen Klanten aankoopcentrale vrijgesteld van Wet Overheidsopdrachten Bevoorrading & Operaties Klantenbeheer- systeem Eigen productie Aankoop op groothandelsmarkt VEB levert aan de Vlaamse Overheid

18 Leveringsmodel: uw voordelen  Geen aanbesteding wegens aankoopcentrale  Minder administratie  Geen risico op procedurefouten  Focus op dienstverlening  Budget raming en opvolging, advies energie benchmark  Afhandeling facturatie  Portaal met opvolgingsmogelijkheid  Maximale flexibiliteit door kortetermijnmarkten  Willekeurige in- en uitstap  Geen extra risico op volume  Gunstige prijs  Kostendekkende vergoeding  Variabel op maandbasis  Verwachte besparing VO: +/- 10 M€/jaar

19 Besluit 1.De meest groene energie is die energie die je niet verbruikt 2.Investeren in groene productie en innovatieve energieproducten 3.Koop zo goedkoop en zo groen mogelijk in

20 “Gedragen door kennis, gedreven door energie” Blijft u graag op de hoogte? www.mijnveb.be inge.goessens@vlaamsenergiebedrijf.eu


Download ppt "Het Vlaams EnergieBedrijf Drie pijlers, één focus Brussel 28 april 2014 Inge Goessens."

Verwante presentaties


Ads door Google