De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Management accounting

Verwante presentaties


Presentatie over: "Management accounting"— Transcript van de presentatie:

1 Management accounting
Uitwerking case Lehigh Steel

2 Lehigh Steel Uitwerking van groep 3: Juni 2015 Jeroen Schmitz
Marjolijn Lambie Ralph Eijkenboom Wil van de Molengraft Pascal Prins Juni 2015 Universiteit van Maastricht, Master-opleiding Finance & Control

3 Ranking producten o.b.v. de verschillende systemen
In onderstaande tabellen wordt de ranking van de productlijnen o.b.v de verschillende kostensystemen (StageII (SII), Activity Based Costing (ABC) en Theory of Constraints (TOC)) weergegeven voor de profit en contribution margin/throughput per product (1 levert de beste resultaten 5 de minst beste resultaten). De verschillende systemen leveren uiteenlopende rankings/resultaten op die in het vervolg van deze presentatie verder worden toegelicht.

4 Kostprijs: Stage II vs ABC
In onderstaande grafieken wordt grafisch de kostprijsopbouw van de vijf in de case geselecteerde producten weergegeven op basis van SII en ABC. ABC levert een verschuiving in machinetijd en overhead op van met name “High Speed” en “Die Steel: Round Bar” naar “Alloy”.

5 Winstmarge: Stage II vs ABC
In onderstaande grafieken wordt grafisch de winst van de vijf in de case geselecteerde productlijnen weergegeven op basis van SII en ABC. ABC levert een sterke verbetering van de winstmarge op voor “High Speed” en “Die Steel: Round Bar” (van verliesgevend naar winstgevend).

6 TOC Ervan uitgaande dat op de korte termijn alleen de directe materialen daadwerkelijk variabel zijn, gaat TOC er van uit dat gestreefd dient te worden naar een maximalisatie van de zogenaamde Throughput, om zodoende maximaal bij te dragen aan de dekking van de overige kosten en de winst. “Alloy” en “High Speed” hebben de hoogste Throughput per constraint minute CRM.

7 Wanneer welke theorie? Stage II versus ABC TOC versus ABC Conclusie: voor de beste productmix moeten zowel de TOC als de ABC uitkomsten worden beoordeeld. Factor: Stage II ABC Beste keuze Lehigh Verhouding indirecte kosten t.o.v. directe kosten Laag Hoog Karakteristieken van de kostenobjecten Weinig verschil Veel verschil Competitieve omgeving Factor: TOC ABC Beste keuze Lehigh Houd systeem rekening met constraint ja nee Zijn productiemiddelen beinvloedbaar door management Nee enkel door investeringen Optimalisatie winst Korte termijn Lange termijn TOC/ABC

8 Advies productmix korte termijn (1)
“High Speed” scoort goed in de ABC systematiek op winstgevendheid (1) en contributiemarge (3). In de TOC systematiek scoort “High Speed” het beste op Throughput (1). Daarmee levert dit product op korte en lange termijn goede resultaten. Dit product moet zeker in de productportfolio gehandhaafd blijven en het biedt aanbeveling te onderzoeken of het marktaandeel vergroot kan worden. “Die Steel: Round Bar” heeft op basis van ABC weliswaar de laagst contributiemarge (5) echter door het grote volume wel winstgevend (2). Op Througput zit dit product in de middenmoot en kan daarmee gehandhaafd blijven in de productportfolio. “Alloy” is weliswaar verliesgevend (3), echter zowel de contributiemarge (1) als de Throughput (2) zijn goed, waarmee “Alloy” op korte termijn een goede bijdrage levert aan de dekking van de vaste kosten. Dit product moet dus zeker in de productmix worden opgenomen, gezien de zeer goede producten kan Lehigh een kleine premium rekenen voor deze producten, wellicht kan deze premium in de toekomst verhoogd worden. Ook “Conversion” heeft een hoge contributiemarge (2), doch heeft negatieve winstmarge (4) en een lage Throughput (4). -> productie geschiedt in belangrijke mate voor moedermaatschappij. In belang van concern is juiste IC-pricing van groot belang en dient te worden aangepast. Het product “Die Steel: Chipper Knife” scoort in alle systemen slecht, er moet worden overwogen deze productlijn af te stoten of indien dit van strategisch belang is uit te besteden.

9 Advies productmix korte termijn (2)
In de ABC berekeningen zijn: Material Handling & Setup Order processing Production planning Technical support als vaste kosten meegenomen, deze zijn echter beïnvloedbaar door management. Zeker met het uitsluiten van de marginale business die gedurende de recessie is ontstaan, moeten deze activiteiten effectiever en efficiënter georganiseerd kunnen worden. De enige echte vaste kosten op korte termijn zijn General&Administrative en Depreciation. Als we bovenstaande “variabele” kosten van de onder ABC berekende contributiemarge aftrekken krijgen we een tweede contributiemarge, die de dekking van de General&Administrative en Depreciation weerspiegeld. De uitkomsten hiervan zijn als volgt: Deze berekening ondersteunt de keuze voor de productmix op de vorige sheet. Alleen de productlijn “Die Steel: Chipper Knife” heeft een negatieve contributiemarge en levert geen dekking voor de vaste kosten (General&Administrative en Depreciation) en moet dus uitgesloten worden. Deze productlijn vergroot de problemen voor Lehigh alleen maar. Alloy: Condition round Conversion: Roller Wire Die Steel: Chipper Knife Die Steel: Round Bar High Speed: Machine Coil Contribution margin herberekend $ $68.728 -$63.760 $ $ Contribution margin (%) 9% 4% -3% 27% 15% Total contribution/lbs $0,21 $0,03 -$0,03 $0,25 $0,35 Total contribution/min $2,12 $0,22 -$0,08 $2,76 $11,80

10 Advies marktsegmenten/klanten (1)
Focus op marktsegmenten geeft inzicht in samenhang tussen verkoop en volume per klant

11 Advies marktsegmenten/klanten (2)
26% van de klanten genereren minimaal 99% van de omzet. Categorisering van de klantenbestand in A, B en C categorie. Advies is om categorie C klanten af te stoten, zij bestellen voornamelijk in kleine hoeveelheden producten met gespecialiseerde productieprocessen, weinig marge en geen winst. Uit categorie A en B, die klanten behouden en mogelijk uitbouwen die passen bij de gekozen productportfolio: “High Speed”, “Die Steel” en “Alloy”.

12 Advies strategie (1) Focus op strategie: Lehigh kan haar concurrentievoordeel verbeteren door: Constante goede kwaliteit, Juiste product mix Focus op bepaalde markt- en klantsegmenten Sterkten uitbreiden (kennis & innovatie), Zwakten elimineren. Kern draait om de combinatie van Volume (dit is nodig om zo efficiënt mogelijke te produceren), Prijs (competitief, voor complexiteit kan premium worden doorberekend) en Kosten (zo “lean” mogelijk) Praktische adviezen: Pas het incentive scheme aan voor productie (nu o.b.v. verschil in standaard kostprijs, doel is kwaliteit binnen lead time en tegen lage kosten) en voor marketing & sales (nu o.b.v. SII, overhead blijft buiten beschouwing). Breng incentive scheme voor marketing/sales en voor productie in lijn met keuze ABC/TOC, zodat zij hiermee volledig “aligned” zijn en op de juiste ratio’s gestuurd/beloond worden Vanwege complexiteit bij Alloy dienen hier meer metallurgists op te worden ingezet. Hier komt ruimte voor vanwege het aanbrengen van focus. Vanwege complexiteit kan de prijs wat hoger gesteld worden (premium) mits kwaliteit constant en goed is (deels geborgd via metallurgists).

13 Bijlage Voor de berekeningen die ten grondslag liggen aan deze presentatie verwijzen we naar onderstaand excel bestand.


Download ppt "Management accounting"

Verwante presentaties


Ads door Google