De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NHL Ouderavond 18 maart 2015 Welkom! Oege Reitsma Projectleider X-Honours.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NHL Ouderavond 18 maart 2015 Welkom! Oege Reitsma Projectleider X-Honours."— Transcript van de presentatie:

1

2 NHL Ouderavond 18 maart 2015 Welkom! Oege Reitsma Projectleider X-Honours

3 Programma 19.00 - 19.15 ontvangst 19.15 - 19.30 welkom | schets NHL
inhoudelijke presentatie 20.45 – vragen – napraten | borrelen | rondleiding

4 Studeren in het hbo Simon Gonlag studiekeuzeadviseur
Marloes Kuijper studiekeuzeadviseur Wouter Nannings student PABO Fleur Bakkum studente Scheepsbouwkunde Jakko Kuipers student HBO-Rechten Anna Dora Winius studente Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

5

6 Economie, Management & Communicatie Techniek Life Sciences
Opleidingen NHL Educatie Economie, Management & Communicatie Techniek Life Sciences Zorg & Welzijn

7 NHL Hogeschool Diversiteit Alle opleidingen in één groot gebouw
Persoonlijke aandacht Praktijkgericht Keuzeruimte

8 Ontdek je talent op NHL Hogeschool!
Nergens staat de ontwikkeling van je persoonlijke kwaliteiten en talenten zo centraal als bij NHL Hogeschool. X-Honours NHL

9 Opbouw presentatie: Kenmerken studeren NHL Praktische zaken
Begeleiding van studenten Goed kiezen kun je sturen

10 Kenmerken studeren NHL
Opzet studies: majors & minors European Credits (“EC’s”) Bindend studieadvies Per jaar 60 EC’s te behalen. Eerste jaar minimaal 50 van de 60 punten behalen. In tweede jaar ervoor zorgen dat de laatste punten hiervan nog worden behaald. Na behalen alle 60 punten uit het eerste jaar, krijgt de student een propedeuse. Learning Centre Stage/studie in het buitenland X-Honours Programma NHL

11 Lesrooster HRM jaar 1 Voorbeeld inhoud studie pabo J A R 1 Vakken
Taal en rekenen Aardrijkskunde, natuur en techniek Onderwijskunde Bewegingsonderwijs Assessment In het assessment wordt bijv. gekeken of je: Een eenvoudige les kunt opzetten Een boeiende uitleg kunt geven Orde kunt houden etc. Stage Je loopt stage in verschillende groepen binnen het basisonderwijs. Beroepsprofessionaliteit Wat heb je nodig om je beroep later goed te kunnen uit oefenen? 2 Didactisch competent Vakdidactiek alle groepen Vakken als: Kunstzinnige oriëntatie Natuur, techniek, geschiedenis Beroepsprofessionaliteit Je leert verantwoord lesgeven in alle groepen in het basisonderwijs. Je loopt stage in verschillende binnen groepen binnen het basisonderwijs. Je doet drie assessment met de volgende onderwerpen: communiceren met kinderen meer willen met verschillen activeren lesgeven 3 Vakinhoudelijk en vakdidactisch Je verdiept je in de vakinhoud en vakdidactiek met het accent op de zorgaspecten voor ‘het jonge kind’ of ‘het oudere kind’. Je kunt onderzoek doen op hbo-niveau (praktijk en onderzoek). Vakken als: • ontwikkelings- en leerpsychologie • taal • rekenen Beroepsprofessionaliteit: minor 1 Verdieping aan het lesgeven: theoretisch en tijdens je stage. Onderzoek op hbo-niveau. Door thema’s werk je aan beroepscompetenties. Stage bij ‘het jonge kind’ en een stage- periode bij ‘het oudere kind’. Stage in de specialisatie van jouw keuze. Eerst twee dagen daarna hele lesweken. Er wordt vastgesteld of je: • de lesgevende taak volledig kunt uitvoeren • onderzoek kunt verrichten in het onderwijs Je doet twee assessments met de volgende onderwerpen: • verdieping in ‘het jonge kind’ en ‘het oudere kind’ • zorg aan kinderen (keuze jonge kind of oudere kind) 4 LIO fase Profilerende minor Je kiest een minor Assessments Beoordeling lesgeven Beoordeling minor Lesrooster HRM jaar 1

12 Intranet NHL www.mijnnhl.nl Lesrooster Cijfers online
Digitale leeromgeving

13 Praktische zaken Toelating, controleer de eisen.
Informatie vanuit NHL Hogeschool Na lezen informatie nog vragen over toelating? Toelatingscoördinator is Karin Blaauw. Contact via Aparte toelatingsinformatie voor aankomende Pabo-studenten. Huisvesting

14 Aanmelden voor 1 mei via www.studielink.nl
Studiekosten - Wettelijk collegegeld 2015/2016 is €1951,- - kan in 9 termijnen - (nieuwe) boeken/leermiddelen circa € 600,- per studiejaar. Verschilt wel per opleiding. Eerste jaar vaak het duurst: veel belangrijke basisboeken die in de andere jaren ook gebruikt worden.

15

16 Nieuwe studiefinanciering Via bovenstaande link naar DUO is alle informatie te vinden. Hier kunt u ook bekijken of uw zoon/dochter recht heeft op een aanvullende prestatiebeurs, naast de lening. Goed om op te letten: de informatie wordt nog dagelijks op de site van DUO bijgewerkt. Vanaf april komt er in ieder geval meer informatie vrij. Ook kan uw zoon/ dochter vanaf 7 april studiefinanciering aanvragen. geeft u en uw zoon/ dochter informatie vanuit de overheid over diverse zaken als studiekeuze, geld en wonen.

17 Begeleiding van studenten
Studieloopbaanbegeleiders (mentor/coach) Stagebegeleiding Studentendecanen Studeren met studiebeperking Trainingen studievaardigheden

18 Goed kiezen kun je sturen
Voorlichtingsevents NHL Walk In Open Dag Dagje Studeren Studiekeuze-activiteiten

19 Goed kiezen kun je sturen
Studiekeuze-activiteiten Studiekeuzegesprek Studiekeuzetest Tijdens Open Dagen en studiekeuzegesprekken wordt gebruik gemaakt van door de NHL ontwikkelde middelen als een Studiekeuzeworkshop en Beroepenkeuzespel Rol ouders

20 Vragen? Neem contact op met onze studiekeuzeadviseurs!
Telefoon Website


Download ppt "NHL Ouderavond 18 maart 2015 Welkom! Oege Reitsma Projectleider X-Honours."

Verwante presentaties


Ads door Google