De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lerarenopleiding GezondheidsZorg en Welzijn

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lerarenopleiding GezondheidsZorg en Welzijn"— Transcript van de presentatie:

1 Lerarenopleiding GezondheidsZorg en Welzijn
Welkom Lerarenopleiding GezondheidsZorg en Welzijn

2 Opbouw van de Voorlichting
Voorstellen Check achtergrond / vragen Werkveld cq. Beroepsperspectief Competentiegericht leren Opleidingsprogramma Leerlijnen Algemeen programma overzicht

3 Werkveld en Beroepsperspectief
De opleiding is gericht op het lesgeven aan leerlingen / cursisten / medewerkers van: Praktijkschool: kleine groepen lln, praktijkgericht, leerstoornissen Voortgezet onderwijs onderbouw met het vak verzorging of Leergebieden Mens en natuur / Mens en gezondheid VMBO Zorg en Welzijn met WPS BVE (MBO) niveau 1 t/m 4

4 Competentiegericht leren
Landelijke afspraken in ADEF verband: kennisbasis landelijk vastgesteld SBL competenties: Docentcompetenties. Basiskennis vakinhoudelijk en didactisch Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP): groeit met je mee Portfolio: Bewijslast Toetsing en beoordeling (o.a. voortgangsgesprekken, assessments)

5 Leerlijnen Integrale leerlijn Kennisleerlijn Vaardighedenleerlijn
Studieloopbaanleerlijn Praktijkleerlijn

6 Projecten Integrale leerlijn Project in periode 1,2 en 3
Themadag op papier, Lessenseries, Beeldende producten etc. Kenmerken Relatie met de P-taken Heterogene groepering Tutoren jaar 2

7 Kennisleerlijn Kennisbasis: Vakinhoudelijke kennis
Je moet voldoen aan landelijk afgesproken eisen (ADEF verband) Orientatie op je vak Toetsing en beoordeling: Tentamen / Verslag

8 Kennisbasis GezondheidsZorg en Welzijn
Thema’s: Docent GZW in het VO Thema: Introductie van het vak (PGO) Thema: Ik als docent VO + Ik als docent MBO. Om eindproduct te kunnen maken: Verdieping in onderwerp / doelgroep.

9 Kennisbasis GezondheidsZorg en Welzijn
De kennisbasis is met de volgende accenten op de verschillende beroepsperspectieven en jaren verdeeld. Jaar 1: Onderbouw voortgezet onderwijs Gericht op leergebied(en) Mens en natuur Mens en gezondheid Jaar 2: Bovenbouw VMBO Jaar 3: MBO

10 Kennisbasis GezondheidsZorg en Welzijn
Vakken jaar 1: Introductie in het vak Levensloop 1 Thema PGO Introductie Gezondheidszorg Thema Project onderbouw VO Genotmiddelen Tijdsbesteding Seksualiteit en intimiteit Consument en recht Voedingsgedrag Warenkennis kleding en wonen Voedingsleer Science

11 Vaardighedenleerlijn
Communicatieve vaardigheden ICT Trainingen ondersteunend aan de P-taken

12 Studieloopbaanleerlijn
Coachgroepen en studieloopbaanbegeleider Heterogene groepering ± 7 studenten POP en portfolio

13 Praktijkleerlijn Werkplekleren Een dag in de week in periode 3 en 4
Groepen van 2 of 3 studenten Werken aan beroepscompetenties Werken aan projecten en P-taken

14 Vragen? Open dag: Zaterdag 19 november!

15 Bedankt! En succes met je keuze!!!


Download ppt "Lerarenopleiding GezondheidsZorg en Welzijn"

Verwante presentaties


Ads door Google