De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Lerarenopleiding GezondheidsZorg en Welzijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Lerarenopleiding GezondheidsZorg en Welzijn."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Lerarenopleiding GezondheidsZorg en Welzijn

2 Opbouw van de Voorlichting Voorstellen Check achtergrond / vragen Werkveld cq. Beroepsperspectief Competentiegericht leren Opleidingsprogramma –Leerlijnen –Algemeen programma overzicht

3 Werkveld en Beroepsperspectief De opleiding is gericht op het lesgeven aan leerlingen / cursisten / medewerkers van: Praktijkschool: kleine groepen lln, praktijkgericht, leerstoornissen Voortgezet onderwijs onderbouw met het vak verzorging of Leergebieden Mens en natuur / Mens en gezondheid VMBO Zorg en Welzijn met WPS BVE (MBO) niveau 1 t/m 4

4 Competentiegericht leren Landelijke afspraken in ADEF verband: kennisbasis landelijk vastgesteld SBL competenties: Docentcompetenties. Basiskennis vakinhoudelijk en didactisch Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP): groeit met je mee Portfolio: Bewijslast Toetsing en beoordeling (o.a. voortgangsgesprekken, assessments)

5 Leerlijnen Integrale leerlijn Kennisleerlijn Vaardighedenleerlijn Studieloopbaanleerlijn Praktijkleerlijn

6 Integrale leerlijn Projecten Project in periode 1,2 en 3 Themadag op papier, Lessenseries, Beeldende producten etc. Kenmerken Relatie met de P-taken Heterogene groepering Tutoren jaar 2

7 Kennisleerlijn Kennisbasis: Vakinhoudelijke kennis Je moet voldoen aan landelijk afgesproken eisen (ADEF verband) Orientatie op je vak Toetsing en beoordeling: Tentamen / Verslag

8 Kennisbasis GezondheidsZorg en Welzijn Thema’s: Docent GZW in het VO Thema: Introductie van het vak (PGO) Thema: Ik als docent VO + Ik als docent MBO. Om eindproduct te kunnen maken: Verdieping in onderwerp / doelgroep.

9 Kennisbasis GezondheidsZorg en Welzijn De kennisbasis is met de volgende accenten op de verschillende beroepsperspectieven en jaren verdeeld. Jaar 1: Onderbouw voortgezet onderwijs Gericht op leergebied(en) Mens en natuur Mens en gezondheid Jaar 2: Bovenbouw VMBO Jaar 3: MBO

10 Kennisbasis GezondheidsZorg en Welzijn Vakken jaar 1: Introductie in het vakLevensloop 1 Thema PGOIntroductie Gezondheidszorg Thema Project onderbouw VOGenotmiddelen TijdsbestedingSeksualiteit en intimiteit Consument en rechtVoedingsgedrag Warenkennis kleding en wonenVoedingsleer Science

11 Vaardighedenleerlijn Communicatieve vaardigheden ICT Trainingen ondersteunend aan de P-taken

12 Studieloopbaanleerlijn Coachgroepen en studieloopbaanbegeleider Heterogene groepering ± 7 studenten POP en portfolio

13 Praktijkleerlijn Werkplekleren Een dag in de week in periode 3 en 4 Groepen van 2 of 3 studenten Werken aan beroepscompetenties Werken aan projecten en P-taken

14 Vragen? Open dag: Zaterdag 19 november!

15 Bedankt! En succes met je keuze!!!


Download ppt "Welkom Lerarenopleiding GezondheidsZorg en Welzijn."

Verwante presentaties


Ads door Google