De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

10 februari 2015 Welkom op de voorlichtingsavond 2 klas INLEIDING: Dhr. J. van Nijen VOORLICHTING: Dhr. H. Dolfing.

Verwante presentaties


Presentatie over: "10 februari 2015 Welkom op de voorlichtingsavond 2 klas INLEIDING: Dhr. J. van Nijen VOORLICHTING: Dhr. H. Dolfing."— Transcript van de presentatie:

1 10 februari 2015 Welkom op de voorlichtingsavond 2 klas INLEIDING: Dhr. J. van Nijen VOORLICHTING: Dhr. H. Dolfing

2 EEN KWESTIE VAN KIEZEN Door: Dhr. Harry Dolfing Decaan Topmavo

3 Volgend schooljaar 3 e klas is eindexamenklas 3 of 4 schoolexamens per vak Definitieve sector kiezen

4 Welke vakken in de 3 e klas. Nederlands, Engels Frans Duits Aardrijkskunde Geschiedenis Wiskunde Biologie Economie Tekenen Natuurscheikunde (nask 1) Maatschappijleer 1 Lichamelijke opvoeding 1 Cultuur en kunstzinnige vorming Lichamelijke opvoeding 2

5 Meer en minder vakken Nieuwe vakken: Verplicht, Maatschappijleer 1 Culturele vorming Beide vakken worden in het 3 e leerjaar afgesloten. En verder: Techniek vervalt Verplichte keuze 4 uit 7 vakken

6 Verplichte keuze 4 uit 7 Standaard verplicht: Nederlands, Engels Wiskunde Biologie Economie Maatschappijleer 1 Lichamelijke opvoeding 1 Cultuur en kunstzinnige vorming Verplichte keuze uit: Natuur-/scheikunde 1 (nask) Frans Duits Aardrijkskunde Geschiedenis Tekenen Lichamelijke opvoeding 2

7 Welk vak !! Afhankelijk van beroepskeuze. Onverstandig NASK te laten vallen als je een technische opleiding wilt doen. Frans en/of Duits naast Engels zijn belangrijk o.a. bij: Toerisme, hotelmanagement, recreatie, evenementen organisatie, logistiek en Internationale handel Een moeilijk vak

8 Mogelijke Sectorkeuzen Sectoren: Verplicht in de 4 e klas. –TECHNIEK –ZORG & WELZIJN –ECONOMIE –GROEN

9 Sector Techniek Gemeenschappelijke vakken: Engels Nederlands Lichamelijke opvoeding 1 Sectorgebonden vakken: Wiskunde Nask Vrije keuze vakken 2 of 3 vakken uit de overige vakken

10 Sector groen Gemeenschappelijke vakken: Nederlands Engels Lichamelijke opvoeding 1 Sectorgebonden vakken: Wiskunde Biologie of nask Vrije keuze vakken: 2 of 3 vakken uit de overige vakken

11 Sector zorg en welzijn Gemeenschappelijke vakken Nederlands Engels Lichamelijke opvoeding 1 Sectorgebonden vakken Biologie Wiskunde of maatschappijleer of aardrijkskunde of geschiedenis Vrije keuze vakken 2 of 3 vakken uit de overige vakken

12 Sector economie Gemeenschappelijke vakken: Nederlands Engels Lichamelijke opvoeding 1 Sectorgebonden vakken: Economie wiskunde of Duits of Frans Vrije keuze vakken: 2 of 3 vakken uit de overige vakken

13 Tekenen: 3 e klas examenklas Groot deel examenstof komt aan de orde Heel veel theorie Slechts plaats voor 12 tot 15 leerlingen Toelichting: tekenen en Lo2

14 Lichamelijke opvoeding 2 In de 4 e klas een examenvak zonder Centraal Eindexamen Bestaat uit ⅓ deel: o.a. turnen, atletiek en balsporten ⅓ deel: theorie ⅓ deel: organisatie van o.a. wedstrijden, sportdagen en 20 uur stage. Slechts 25 leerlingen kunnen worden toegelaten. Verplichte financiële bijdrage € 30,-- voor outdoor activiteiten die verplicht zijn volgens het leerplan. Selectieprocedure: natuurkunde is aan te raden conditietest gesprek over motivatie

15 1 e keus! Keuzemogelijkheid: Verplichte keuze, 4 uit 7 vakken. –Frans –Duits –Aardrijkskunde –Geschiedenis –Natuurscheikunde (NASK 1) –Lichamelijke opvoeding 2 –Tekenen

16 Beperkingen! Zijn er beperkingen ontstaan in: - klassengrootte - rooster Opnieuw kiezen: - minder keuzemogelijkheden - volgorde van belangrijkheid aangeven

17 HAVO –6 vakken –Verplicht wiskunde en Duits of Frans ( ! ) –Gemiddeld een 6.8 –Slechts 1 x 5 toegestaan in de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde –Toelatingsprocedure, o.a. beoordeling huidige vakdocenten

18 Ja, wat dan? Waarom geen bevordering naar het volgende leerjaar? - bespreken - advies andere opleiding Vmbo-kaderberoeps-opleiding. Bijv. Stedelijk College Zoetermeer - instroom leerjaar 3 - geen verlies van tijd - diploma geeft recht op toelating MBO onderwijs ( net als een vmbo-theoretische opleiding) - veel meer praktijk gericht - vroegtijdig opgeven Vmbo-kader Stel je eens voor dat het niet lukt

19 Programma tweede klas: Keuzebegeleiding door mentoren. M.b.v. online begeleidingsprogramma QOMPAS. Opdrachten over: Interesses, zelfkennis, idealen, toekomstvisies, beroepsinteressetesten, vaardigheidsopdrachten, etc. Ook onderdelen in te vullen door ouder of verzorger. Vervolg in klas 3. Opbouwen portfolio. Ingevulde vakkenpakketformulier gaat ter ondertekening mee naar huis. Week 14.

20 Hoe te helpen bij het kiezen Wat kan ik: Vaardigheden Karaktereigenschappen Talenten/aanleg Wat vind ik leuk? Wat interesseert mij? Wat wil ik? Vereisten van beroepen: internet

21 Wat nog meer! Blijf praten met uw zoon of dochter. → motiveren → interesses → bezoeken open dagen vervolgscholen → bedrijfsbezoeken 21 maart 2015


Download ppt "10 februari 2015 Welkom op de voorlichtingsavond 2 klas INLEIDING: Dhr. J. van Nijen VOORLICHTING: Dhr. H. Dolfing."

Verwante presentaties


Ads door Google