De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

JEUGDWERKING Sk Eernegem

Verwante presentaties


Presentatie over: "JEUGDWERKING Sk Eernegem"— Transcript van de presentatie:

1 JEUGDWERKING Sk Eernegem
BACK TO THE ROOTS !!!!!

2 Infobrochure - Jeugdopleiding
SK EERNEGEM Sk Eernegem Stamnummer: 2777 Seizoen

3 Inhoudstafel: Voorwoord Structuur jeugdopleiding De jeugdwerking:
De Algemene visie De Visie van de jeugdopleiding De missie van Sk Eernegem De ploegen Wedstrijdorganisatie Trainingsschema Nuttige info: Lidgeld Reglement speler Panathlonverklaring Charter ouders Wat te doen bij blessure Afgelastingen

4 Sk Eernegem een club in beweging
Beste spelers Geachte heer/mevrouw Het voetbal seizoen is nog maar pas beëindigd of het nieuwe seizoen staat al voor de deur Na een korte rust periode staan we terug klaar om hen voor te bereiden op nieuwe sportieve successen zowel als speler of als ploeg Met ons nieuw moto in ons achterhoofd Sk Eernegem back to the roots wil Ske terug het familiale karakter terugbrengen in het voetbal en de club. Goesting, Passie, Engagement en Ambitie zijn de kernwoorden van Ske Volgend seizoen zullen we dan ook hard werken om opnieuw de structuur en uitstraling van vroeger terug te krijgen waarvoor Ske gekend en geprezen werd door vriend en tegenstander Dit seizoen hebben we 13 jeugdploegen die vertegenwoordigd worden door ongeveer een 150tal jeugdspelers. Het spreekt voor zich dat hiervoor een duidelijke en gestructureerde jeugdwerking nodig is om alle spelers zowel sportief of mentaal te laten groeien. Deze infobrochure verschaft u alle nodige informatie voor komend seizoen. Laat ons toe om samen verder te werken" Het jeugdbestuur van Sk Eernegem

5 Organigram gdj jeugdvoorzitter jeugdbestuur jeugdbestuur jeugdbestuur
mma Mat & kledij eeve evenementen ssssss Gc-Sec soccer online Sportief beleid Vertw ouders TVJO indoortoernooi voetbalschool Trainers OB Trainers MB Trainers BB scouting Teams 5/5 Teams 8/8 Teams 11/11

6 Algemene Visie 1. We willen mee zijn met de recenste ontwikkelingen op gebied van jeugdopleiding met het oog op een kwaliteitsvolle opleiding. Het volgen van workshops of trainersopleidingen door de trainers wordt op prijs gesteld. Onder bepaalde voorwaarden wordt door de club financieel tegemoet gekomen 2. Spelvreugde en vriendschap staat centraal 3. Elk kind is welkom en staat centraal en krijgt gelijke kansen 4. Ouders, kinderen, begeleiders en trainers moeten zich thuis voelen binnen SKE. Er moet een samenhorigheidsgevoel zijn. Iedereen wordt gestimuleerd om deel te nemen aan het clubleven. Voorstellen hieromtrent zijn altijd welkom 5. Op training wordt er op een speelse manier alles bij geleerd. 6. Orde en discipline vormen een belangrijke basis voor een goed leerproces. Er wordt toegewerkt naar zelfdiscipline . Trainers moeten streng zijn maar eerlijk 7. Er wordt overlegd en gedacht op lange termijn. Winnen is belangrijk maar geen must 8. Pesten , stelen , racisme en achterbaks gedrag dienen te worden voorkomen en afgekeurd. 9. Opvoeding staat steeds centraal. De trainers en begeleiders moeten steeds het voorbeeld voor de jongeren 10. De trainer denkt na over zijn trainings inhoud en probeert tekorten bij spelers en ploeg te verbeteren. 11. De TVJO heeft een visieplan en begeleidt en ondersteunt de trainers bij de uitvoering hiervan.

7 Visie van de jeugdopleiding
De jeugdopleiding (JO) van SKE moet ervoor zorgen dat de spelers uit de regio kunnen genieten van een kwaliteitsvolle opleiding.  Dit alles in een kindvriendelijke omgeving waar naast een voetbaltechnische opleiding, ruimte is voor educatieve en sociale waarden. Het WIJ-gevoel moet ervoor zorgen dat spelers met plezier naar SKE komen en later medewerker of supporter worden. Doorstroming naar het 1ste elftal blijft een primaire opdracht.  Dit wordt bereikt door de betere elementen een zo hoog mogelijke kwaliteitsbegeleiding te geven.. De JO binnen de vereniging moet borg staan voor kwaliteit omringt met de best mogelijke mensen.  Dit alleen kan de naam en de faam van SKE in de regio ten goede komen.

8 Missie van SK EERNEGEM Als voetbalvereniging streeft SKE ernaar, enerzijds het bestendigen om een kwaliteitsvolle amateurvereniging te zijn en anderzijds haar sociale rol voor de onmiddellijke buurt zo optimaal mogelijk te vervullen.  Daarbij wil SKE zich duidelijk profileren als een jeugdvereniging. Via samenwerking met plaatselijke scholen, Gemeente Eernegem en andere sportclubs proberen we onze naam en faam hoog te houden. Het sportief ontwikkelen van spelers uit de regio, clubliefde, sociaal-maatschappelijk engagement zijn noodzakelijke pijlers van SKEernegem om het WIJ-gevoel te creëren en te behouden

9 De Ploegen U7 GEEL (gew) RUDI ILLEGEMS U7 BLAUW (gew) RUDI ILLEGEMS
U8 GEEL STIJN ROMMELARE U8 BLAUW BREND VANTORNHOUT U9 GEEL CHRIS BILKE U9 BLAUW DAVID HENNEBERT U10 CHRIS BECUE U11 JOHN FIERS U11(gew) ANDY VERMEERSCH U12 REX DENOO U13 KOEN DELREU U15 WERNER DEMAEREL U17 FRANCIS STOCQAERT U21 JOHN FIERS

10 LIDGELD Bal balschool : €120 (130) ploegen 5/5 : 190 (200)
Het lidgeld voor het seizoen werd bepaald op: Bal balschool : €120 (130) ploegen 5/5 : 190 (200) ploegen 8/8 : 250 (260) ploegen 11/11 : 275 (285) voor een tweede kind is er 25 euro korting en het derde kind is gratis Deze geldelijke bijdrage dient betaald te worden tegen 15 augustus Bij betaling na deze datum komt er 10euro administratie kosten bij (dit is niet van toepassing bij nieuwe aansluitingen) het lidgeld kan betaald worden door storting op het volgend rekeningnummer : BE Melding: Naam van de speler + Categorie. (vb. "Jan Peeters - U12") Bij betaling van dit lidgeld ontvangt de speler een "spelerskaart" die recht geeft op het volgende: Gratis toegang tot alle competitiewedstrijden van de eerste ploeg. 20% korting bij aankoop voetbaluitrusting bij Deweert Sport te Oostende Het kind is gratis verzekerd voor mogelijke ongevallen op trainingen en wedstrijden Na iedere thuiswedstrijd in de competitie krijgt het kind een gratis drankje en een hapje( fruit, wafel ....) De ouders krijgen een koppelkaart die geeft recht op gratis bijwonen van thuiswedstrijden in de competitie van het eerste elftal. Uitgangskledij om naar de wedstrijden te komen in de vorm van een training en voetbalkousen (waarde ongeveer €45).

11 WEDSTRIJDSCHEMA ZATERDAGMORGEN ZATERDAGMIDDAG ZONDAGMORGEN U17 GEW
U7 GEEL RUDI ILLEGEMS U13 WERNER DEMAEREL U7 BLAUW U17 FRANCIS STOCQAERT U8 GEEL STIJN ROMMELARE U8 BLAUW BERND VANTOURHOUT U21 JOHN FIERS U9 GEEL CHRIS BILKE ZONDAGMORGEN U9 BLAUW DAVID HENNEBERT U12 REX DENOO U10 CHRIS BECUE HANS HYDE U11 U15 U11 GEW ANDY VERMEERSCH U17 GEW KURT DELAERE

12 trainingsschema MAANDAG VAN TOT DINSDAG WOENSDAG U7 GEEL 18,00hr 19,45hr U13 18,30HR 19,45HR U7 BLAUW U17 19,00HR 21,00HR U8 GEEL 19,30hr U8 BLAUW U21 19,30HR U9 BLAUW 18,30ht 20,00hr U9 GEEL 18,00ht U10 17,30HR 18,45HR U10 GEW U11 17,00HR U13 GEW 18,00HR 19,15HR U15 U12 VRIJDAG DONDERDAG keepertraining donderdag van 18,00hr tot 19,00hr = U7 - U8 - U9 koen degraeve van 19,00hr tot 20,00hr = U10 - U11 keepertraining maandag van 18,00hr tot 19,15hr = U12 - U13 koen vandamme van 19,15hr tot 20,30hr = U15 - U17

13 Gedragsregels voor de speler
De spelers zijn als de leden van Sk Eernregem de kern van de voetbalvereniging. De speler:  Doet niets dat de goede naam van SKE in diskrediet kan brengen.  Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld.  Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen.  Onthoudt zich van onsportief gedrag in het algemeen  Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.  Draagt tijdens de wedstrijden het tenue van SKE  Toont respect voor de tegenstander en het publiek en onthoudt zich van een negatieve reactie (in welke vorm dan ook) op het gedrag van de tegenstander en / of het publiek.  Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en onthoudt zich van een negatieve reactie (in welke vorm dan ook) op de leiding.  Is zuinig op alle materialen van SKE en andere verenigingen, dus ook op de velden en de kleedkamers.  Gebruikt geen onwelvoeglijke taal zoals discriminerende opmerkingen, vloeken, scheldwoorden, krachttermen en dergelijke.  Zorgt dat de gebruikte kleedkamer schoon wordt achtergelaten.  Gebruikt geen alcohol en rookt niet in het sportcomplex thuis als op verplaatsing  Wordt geacht medespelers aan te spreken, die handelen in strijd met de geldende gedragsregels.  Spreken onderling af wie de kleedkamer na gebruik schoonmaakt

14 PANATHLON VERKLARING OVER ETHIEK IN DE JEUGDSPORT
Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. We verklaren dat: 1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven. Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind. We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen, succes en plezier net als mislukking en frustratie te ervaren, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen. We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten. We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport. 2. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen. Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatmaturen, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.

15 Zich te vermaken en te spelen. In een gezonde omgeving te leven.
3. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen. We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen. We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf... We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen. We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches. 4. We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport. We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport. We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend. 5. Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’. Alle kinderen hebben het recht: Sport te beoefenen. Zich te vermaken en te spelen. In een gezonde omgeving te leven. Waardig behandeld te worden. Getraind en begeleid te worden door competente mensen. Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden. Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie. In veilige omstandigheden aan sport te doen. Te rusten. De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden. Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.

16 4) Gezond enthousiasme langs de zijlijn juichen we van harte toe.
Charter voor de ouders. 1)      Probeer "mijn kind, schoon kind" te relativeren en rekening te houden met het algemeen belang. 2)      Als de trainer hem/haar een keer op de bank zet, weet dat dit de speler op termijn ten goede komt. 3)      Voetbal is een groepssport, wie scoort is niet zo belangrijk, een assist is minstens even belangrijk. 4)      Gezond enthousiasme langs de zijlijn juichen we van harte toe. 5)      Laat de coaching over aan de trainer. 6)      Hoe begaafd uw zoon ook is, karakter vormt de topper ! Steun hem ook als het eens minder loopt. 7)      Als uw zoon/dochter ziek of gekwetst is, laat hem/haar NIET spelen. 8)      Wees positief kritisch tegenover ALLE spelers en blijf de jongens steunen. 9)      Heb respect voor het werk van de scheidsrechter, hij is ook maar een mens. 10) Wordt ook eens een jaartje jeugdtrainer, afgevaardigde of bestuurslid.

17 WAT BIJ EEN BLESSURE ? Stap 1 De speler consulteert binnen de 14 dagen na het voetbalongeval een dokter en neemt het formulier “ aangifte voor een ongeval “ en een kleefbriefje van het ziekenfonds mee .De dokter vult de kant “ medisch getuigschrift “ in. In geval “Kine” nodig is moet dit door de dokter duidelijk vermeld of aangestipt worden. Termen als “mogelijk” of “voorlopig niet” worden door de KBVB als negatief beschouwd.De dokter dient onmiddellijk genoeg kine-beurten voor te schrijven: verlenging van de beurten wordt door de verzekering niet meer aanvaard. Je brengt het formulier en de klever in een gesloten omslag zo vlug mogelijk bij onze secretaris , (trainer of afgevaardigde die bezorgt ze dan aan de secretaris) Deze vult het luik “ aangifte voor ongeval “ in , brengt de klever aan en stuurt alles op naar de KBVB , dienst FSF . Stap 2 Je biedt je aan bij de kinesist-revalidatietrainer om de diagnose van de dokter aan hem mee te delen. Na de rustperiode voorgeschreven door de dokter mag je niet zomaar weer meedoen: eerst biedt je je weer aan bij de kinesist-revalidatietrainer die in overleg met de trainer en speler/ouders een revalidatieplan omschrijft . Mogelijks moet de speler eerst revalidatietraining krijgen vooraleer weer aan te sluiten bij de ploeg. De kinesist-revalidatietrainer geeft groen licht om weer te trainen of wedstrijden te spelen. Voordat dit gebeurt mag de speler aan geen wedstrijden deelnemen. Trainers en spelers moeten zich aan het revalidatieplan houden. Stap 3 Na ongeveer 2  weken ontvangt de clubsecretaris, gc van het FSF een “ geneeskundig getuigschrift van herstel “, samen met het dossiernummer. De gc bezorgt de speler of zijn ouders dit nieuwe formulier. Bij genezing wordt dit formulier door de dokter ingevuld en samen met de nodige bewijsstukken voor de tussenkomst ( o.a. tussenkomst van de mutualiteit ) door de gc opgestuurd naar KBVB dienst FSF . Stap 4 Het bedrag van de aanvaarde tussenkomst wordt na ongeveer 2 maanden op de lopende rekening van KSK gestort nadat eerst een uittreksel naar de secretaris, gc werd gestuurd. De speler ontvangt dit bedrag van de penningmeester. Het FSF houdt automatisch bij elk voetbalongeval een vast bedrag af (ongeveer 10 euro) voor de administratieve kosten. In alle andere gevallen behoudt de vereniging zich het recht voor deze kosten niet te vergoeden en zal je hiervoor persoonlijk moeten opdraaien !!!    Te onthouden - De kosten van de behandeling ( dokter, kin..) worden slechts terugbetaald na toestemming van het FSF. Dus dien tijdig je aangifte in!! -  Vraag bij de apotheker een duidelijke factuur ( kasticket is onvoldoende ) -  Heb altijd klevertje of sis-kaart bij . de formulieren kunnen verkregen worden via trainer, afgevaardigde of worden gedownload via de site sk eernegem (jeugd- wat te doen bij blessure)

18 afgelastingen De gemeente beslist als eerste of er mag getraind worden op de velden De sportieve cel kan bij onverwachts verandering van weder ook beslissen om de trainingen af te lasten Wat wedstrijden betreft is het de KBVB die beslist De beslissing van de KBVB kan je terug vinden op teletekst, op de site footbel,en op de site van Ske Bij twijfel kan je altijd navragen bij je trainer


Download ppt "JEUGDWERKING Sk Eernegem"

Verwante presentaties


Ads door Google