De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duurzaam ontwikkeld of duurzaam misleid? Reinout Heijungs Centrum voor Milieukunde Universiteit Leiden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duurzaam ontwikkeld of duurzaam misleid? Reinout Heijungs Centrum voor Milieukunde Universiteit Leiden."— Transcript van de presentatie:

1 Duurzaam ontwikkeld of duurzaam misleid? Reinout Heijungs Centrum voor Milieukunde Universiteit Leiden

2 Elementen van de lezing l LCA »betekenis/inhoud »werkwijze »functie/rol »bijdrage aan duurzaamheid »reikwijdte/beperkingen l Toepassing versus wetenschap »middel/doel

3 Een duurzame stelling... l “Milieuvriendelijke produkten bestaan niet, milieuvriendelijker produkten wel.” »voorwoord van de 1 e Handleiding LCA (Heijungs et al., 1992) »stelling bij proefschrift Jeroen Guinée (Leiden, 1995) »motto bij proefschrift Remke Bras-Klapwijk (Delft, 1999) l Bewijs (Heijungs et al., 1992), refererend naar NMP-plus: »“De doelstelling, dat milieuproblemen niet mogen worden afgewenteld op toekomstige generaties, kan alleen worden gehaald als onze huidige produktie- en consumptiepatronen worden aangepast. Dat vereist een trendbreuk in ons gedrag.” De resultaten van een LCA kunnen dus nooit onze consumptie legitimeren.

4 ... een duurzamere stelling l “Duurzame producten bestaan niet, duurzamere producten wel.” l Duurzaam meer dan milieuvriendelijk? »3D: ecologie, economie, sociaal »P3: people, planet, profit l LCA gaat over ecologie/planet »ook al gaat LCA over economische activiteiten »en gaat het om functievervulling voor mensen

5 “Optimale vervuiling bestaat wel” vervuiling kosten marginale preventie marginale schade * *

6 Een duurzame formule l I = P  A  T (Ehrlich & Holdren, 1975) »I = Impact –(op het milieu) »P = Population –(aantal consumenten) »A = Affluence (consumption per capita) –(welvaart) »T = Technological efficiency (impact per unit consumed) –(eco-efficiëntie) l LCA gaat over T

7 Eco-design l Aspecten »milieu-effecten »kosten »technische haalbaarheid »maatschappelijke haalbaarheid »imago »rebound-effect »... l LCA gaat over milieu-effecten

8 Life cycle... dinges l Dinges = »... thinking »... management »... costing »... design »... assessment/analysis l LCA gaat over analyse

9 Maar wat is analyse? l Analyse versus synthese l Reductionisme versus holisme l “LCA is holistisch” l “LCA is integraal” l Feiten versus opinies »participatie van belanghebbenden

10 Conceptual sequence in LCA (Graedel, 1998)

11 Voorbeeld van alle vier l Grand objectives »human species extinction »biodiversity l Concerns »climate change »acid deposition l Activities »energy use »transport l Recommendations »practice modular product design »utilize recycled materials

12 Rol van LCA (Heijungs et al., 1992)

13 Rol van LCA l Levert informatie over milieu-keten-aspecten aan »informatie, dus decision-support »milieu, dus geen non-milieu »keten, dus geen non-keten l Zelfstandige functie voor »kosten-baten analyse »risico-analyse »...

14 Een andere stelling l “Toepassing is geen wetenschap.” (Brandt Corstius, 2003) »L’art pour l’art »La science pour la science l Algemene versus technische universiteit? l Kundes/kunstjes/kunsten? »musicoloog/trompettist »farmacoloog/arts »rechtsgeleerde/advocaat »milieuwetenschapper/milieuconsultant

15 Wetenschappelijk instrumentarium l Vragen stellen/vragen beantwoorden »C14-methode als middel/ als doel »regressie-analyse als middel/ als doel »LCA als middel/ als doel l Middel/doel »Wat heb ik aan LCA? »Wat heeft LCA aan mij? l Artikel “Comparative LCA of three tomato cultivation systems” »in Journal of LCA? »in Journal of horticulture?

16 LCA voor ontwerpers l Niet vanzelfsprekend: »databehoefte »methodische problemen »beperking van tijd en budget l Streamlined LCA »minder/makkelijk verkrijgbare data »simpelere methode »vuistregels

17 Streamlined LCA (Graedel, 1998)

18 “Matrix” based LCA (Graedel, 1998) l Is dit een matrix? l Hoe komt men aan de getallen in de cellen? l Mag men deze getallen optellen?

19 Gewone LCA 10 kWh electricity 1 kg CO2 2 liter fuel Electricity production 100 liter fuel 10 kg CO2 498 kWh electricity Fuel production

20 Matrix based LCA (Heijungs & Suh, 2002) l Referentiestroom/functionele eenheid: 1000 kWh elektriciteit l resultaat: 30.000 kg kg CO2

21 Eén voordeel van matrix boven “matrix” l Gevoeligheidsanalyse: »als de “498” nu eens “499” is (m.a.w. 0.2% verandering) »de “30.000” verandert dan in “60.000” (m.a.w. 100% verandering) l Versterking van onzekerheid met een factor 500 in een »klein systeem »lineair systeem l Maar ook een waarschuwing: »Dit soort nuances gaat verloren in “matrix” »Streamlining leidt gemakkelijk tot desastreuze “afronding”

22 Afhankelijkheid van “30,000” op “498” Electricity demand (in kWh) per 100 liter fuel CO2 emission (kg) per 100 liter fuel

23 Conclusies l Duurzaam meer dan milieuvriendelijk »ecologie, economie, sociaal l Duurzaam minder dan milieuvriendelijk »optimale vervuiling als compromis tussen ecologisch optimaal en economisch optimaal l LCA is zowel middel als doel »middel voor de ontwerper en beleidsmaker »doel voor de onderzoeker l Streamlined LCA »nodig, maar met mate »gevaarlijk, maar met mate


Download ppt "Duurzaam ontwikkeld of duurzaam misleid? Reinout Heijungs Centrum voor Milieukunde Universiteit Leiden."

Verwante presentaties


Ads door Google