De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WMO, Een deugd voor de jeugd?? Mini-conferentie voor Alumni Sociale Studies Donderdag 24 mei 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WMO, Een deugd voor de jeugd?? Mini-conferentie voor Alumni Sociale Studies Donderdag 24 mei 2007."— Transcript van de presentatie:

1 WMO, Een deugd voor de jeugd?? Mini-conferentie voor Alumni Sociale Studies Donderdag 24 mei 2007

2 1.Wat is de meerwaarde van de WMO voor jeugd? 2.Voldoen de huidige ontwikkelingen op het gebied van jeugd aan de uitgangspunten van de WMO? 3.Wat zijn de consequenties voor hulpverleners werkzaam met jeugd

3 Jeugd en de verschillende prestatievelden:  Prestatieveld 1: versterken samenhang en leefbaarheid dorpen, wijk en buurt  Prestatieveld 2: op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden  Prestatieveld 3: het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning  Prestatieveld 7: het bieden van opvang, bestrijding huiselijk geweld  Prestatieveld 9: het bevorderen van verslavingsbeleid

4 5 Gemeentelijke functies van opvoed-en opgroeiondersteuning  Informatie en advies  Signalering  Toegang tot het gemeentelijk hulpaanbod a.d.h.v. een sociale kaart  (licht) pedagogische hulp  Coördinatie van zorg (gezinscoaching)

5 Het ontbreekt aan visie en samenhang op beleidsniveau!!!!

6 Aandacht voor jeugd in relatie met de WMO  Literatuur en media –Actualiteit De jeugd van tegenwoordig  Minister voor Jeugd en Gezin  Al eerder ingezette ontwikkelingen zoals

7 Nieuwste ontwikkelingen  Centrum Jeugd en Gezin  Verwijsindex  Elektronisch kinddossier  Veiligheidshuis  Steunpunt Huiselijk Geweld

8 Het ontbreekt aan visie en samenhang op beleidsniveau!!!!

9 1.Wat is de meerwaarde van de WMO voor jeugd? 2.Voldoen de huidige ontwikkelingen op het gebied van jeugd aan de uitgangspunten van de WMO? 3.Wat zijn de consequenties voor hulpverleners werkzaam met jeugd

10 Ideologische Uitgangspunten WMO Meedoen Zo lang mogelijk zelfstandig wonen Niet leunen maar steunen Informele zorg/mantelzorg Zelfredzaamheid Vrijwilligerswerk Solidariteit met kwetsbaren

11 Centrum Jeugd en Gezin  Basistakenpakket jeugdgezondheidszorg  5 gemeentelijke functies WMO  Informatievoorziening  Zo mogelijk basis verloskundige zorg

12 Centrum Jeugd en Gezin Eindhoven  Opvoedcentrum per 7 juni 2007  Stedelijk casusoverleg risicojeugd  Signaleringssysteem Zorg voor jeugd

13 WMO en CJG  Meedoen?  Informele zorg stimuleren?  Vergroten van de zelfredzaamheid?  Stimuleren solidariteit?  Draagt CJG bij aan een mentaliteitsverandering?  Komt preventie goed uit de verf?  Maken CJG gebruik van de inbreng/netwerk van jeugdigen zelf?

14 1.Wat is de meerwaarde van de WMO voor jeugd? 2.Voldoen de huidige ontwikkelingen op het gebied van jeugd aan de uitgangspunten van de WMO? 3.Wat zijn de consequenties voor hulpverleners werkzaam met jeugd

15 Te doen:  Zoek ouders en jeugdigen op (de wijk in)  Ontwikkel WMO competenties –Onderhandelen met de cliënt over de reikwijdte zorg –Onderhandelen op instellingsniveau over effectieve interventies –Onderhandelen met lokaal sociaal beleid  Zoek de samenwerking en samenhang  Ontwikkel een visie :samenhang algemeen preventief jeugdbeleid en specifiek beleid


Download ppt "WMO, Een deugd voor de jeugd?? Mini-conferentie voor Alumni Sociale Studies Donderdag 24 mei 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google