De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Implema ntation of UN Resolutio n 1373 Financiële sancties FOD Financiën – Thesaurie 21 April 2015 21 april 2015 FOD Financiën - Thesaurie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Implema ntation of UN Resolutio n 1373 Financiële sancties FOD Financiën – Thesaurie 21 April 2015 21 april 2015 FOD Financiën - Thesaurie."— Transcript van de presentatie:

1 Implema ntation of UN Resolutio n 1373 Financiële sancties FOD Financiën – Thesaurie 21 April april 2015 FOD Financiën - Thesaurie

2 1.Basis VN resoluties die omgezet worden in EU Verordeningen door de Raad (vb. Iran) Autonome sancties van de EU (vb. Zimbabwe) 2. Soorten Gerichte: beperkingen op de financiering van bepaalde ondernemingen en bevriezen van tegoeden en economische middelen Algemene: beperkingen op geldovermakingen en op financiële diensten 121 April 2015

3 FOD Financiën - Thesaurie Beperkingen op de financiering van bepaalde ondernemingen  Financiële leningen  Verwerven of vergroten van deelname  Oprichten van een joint venture Staan in de sancties tegen Iran en Syrië maar komen niet zo vaak voor 221 April 2015

4 FOD Financiën - Thesaurie Bevriezen van tegoeden en economische middelen  Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van of in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van opgelijste personen/entiteiten worden bevroren. Dit betekent ook dat tegoeden en economische middelen direct of indirect niet ter beschikking mogen worden gesteld,  Bevriezing is geen confiscatie. Het tegoed of economisch middel wijzigt niet van eigenaar. 321 April 2015

5 FOD Financiën - Thesaurie Uitzonderingen op bevriezing Eerst toestemming vragen aan bevoegde autoriteit voordat de betaling kan worden uitgevoerd  Betaling door de opgelijste persoon/entiteit -Tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een justitieel, administratief of arbitrair retentierecht -Contract of overeenkomst gesloten vóór de datum van opname op de lijst door de VN of EU -Dekken van uitgaven voor basisbehoeften van de opgelijste persoon en leden van zijn gezin -Betalen van redelijke honoraria en vergoeding van kosten van juridische diensten -Betaling van kosten voor het houden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen -Voor diplomatieke of consulaire missies of internationale organisaties -Humanitaire doelen 421 April 2015

6 FOD Financiën - Thesaurie Uitzonderingen op bevriezing  Verkrijgen van tegoeden door opgelijste persoon/entiteit -Crediteren van bevroren rekening door financiële instelling op voorwaarde dat deze bedragen ook bevroren worden -Bijboeken van intresten of andere inkomsten op die rekeningen op voorwaarde dat deze worden bevroren -Bijboeken van betalingen op grond van contracten die gesloten zijn vóór de datum van oplijsting -Specifieke uitzonderingen met een cut-off date voor specifieke transacties -Vb. aardolie leveringen in Iran verordening 521 April 2015

7 FOD Financiën - Thesaurie Beperkingen op geldovermaking en financiële diensten  In Syrië: -voor de EIB op leningsovereenkomsten met de Staat of overheidsinstantie - Verhandelen van overheidsobligaties en het verschaffen van verzekeringen - Geen nieuwe banden met financiële of kredietinstellingen  In Iran : - 2 laatste van Syrië + geldovermakingen met drempels naargelang tussenkomst met of zonder Iraanse en Europese financiële instelling (art. 30 / 30bis) 621 April 2015

8 FOD Financiën - Thesaurie Procedure  Financiële instellingen geven de gegevens over eventuele bevroren rekeningen door  Aanvraag van toelating voor het overdragen van tegoeden 1.Wie doet de aanvraag? Elke belanghebbende kan dit doen, financiële instelling of economische actor via 2.Welke gegevens moeten bezorgd worden aan de bevoegde autoriteit? Identiteit exporteur, importeur, bedrag en munteenheid, tussenkomende bank(en), aard van de goederen, (pro forma) factuur 721 April 2015

9 FOD Financiën - Thesaurie 3.Hoe gebeurt de behandeling van de aanvraag? Aanvraag – welke verordening? – nakijken op de bijlagen van de verordening en VN lijsten of persoon is  Opgelijst : er bestaat een uitzondering ->toestemming per en brief (indien op meerdere verordeningen, voor elk van deze een uitzondering) er bestaat geen uitzondering->gemotiveerde weigeringsbeslissing per en brief 821 April 2015

10 FOD Financiën - Thesaurie  Niet opgelijst: entiteit kan eigendom zijn van opgelijste persoon of entiteit en dus identiek behandelen als opgelijste persoon financiering nagaan: ->geen artikel van toepassing: hoefde geen aanvraag in te dienen -> wel artikel van toepassing: ° notificatienummer per ° toestemming per en brief 821 April 2015

11 FOD Financiën - Thesaurie 921 April 2015 Websites - BELGIAN FEDERAL TREASURY, International and European Financial Affairs (IEFA): - FEBELFIN: -BUITENLANDSE ZAKEN: d/sancties

12 FOD Financiën - Thesaurie 1021 April Verenigde Naties: (lijst van de geviseerde personen en entiteiten) - Europa: (lijst van de huidige EU Verordeningen)

13 FOD Financiën - Thesaurie 1021 April 2015 VRAGEN?


Download ppt "Implema ntation of UN Resolutio n 1373 Financiële sancties FOD Financiën – Thesaurie 21 April 2015 21 april 2015 FOD Financiën - Thesaurie."

Verwante presentaties


Ads door Google