De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Implema ntation of UN Resolutio n 1373 Financiële sancties FOD Financiën – Thesaurie 21 April 2015 21 april 2015 FOD Financiën - Thesaurie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Implema ntation of UN Resolutio n 1373 Financiële sancties FOD Financiën – Thesaurie 21 April 2015 21 april 2015 FOD Financiën - Thesaurie."— Transcript van de presentatie:

1 Implema ntation of UN Resolutio n 1373 Financiële sancties FOD Financiën – Thesaurie 21 April 2015 21 april 2015 FOD Financiën - Thesaurie

2 1.Basis VN resoluties die omgezet worden in EU Verordeningen door de Raad (vb. Iran) Autonome sancties van de EU (vb. Zimbabwe) 2. Soorten Gerichte: beperkingen op de financiering van bepaalde ondernemingen en bevriezen van tegoeden en economische middelen Algemene: beperkingen op geldovermakingen en op financiële diensten 121 April 2015

3 FOD Financiën - Thesaurie Beperkingen op de financiering van bepaalde ondernemingen  Financiële leningen  Verwerven of vergroten van deelname  Oprichten van een joint venture Staan in de sancties tegen Iran en Syrië maar komen niet zo vaak voor 221 April 2015

4 FOD Financiën - Thesaurie Bevriezen van tegoeden en economische middelen  Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van of in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van opgelijste personen/entiteiten worden bevroren. Dit betekent ook dat tegoeden en economische middelen direct of indirect niet ter beschikking mogen worden gesteld,  Bevriezing is geen confiscatie. Het tegoed of economisch middel wijzigt niet van eigenaar. 321 April 2015

5 FOD Financiën - Thesaurie Uitzonderingen op bevriezing Eerst toestemming vragen aan bevoegde autoriteit voordat de betaling kan worden uitgevoerd  Betaling door de opgelijste persoon/entiteit -Tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een justitieel, administratief of arbitrair retentierecht -Contract of overeenkomst gesloten vóór de datum van opname op de lijst door de VN of EU -Dekken van uitgaven voor basisbehoeften van de opgelijste persoon en leden van zijn gezin -Betalen van redelijke honoraria en vergoeding van kosten van juridische diensten -Betaling van kosten voor het houden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen -Voor diplomatieke of consulaire missies of internationale organisaties -Humanitaire doelen 421 April 2015

6 FOD Financiën - Thesaurie Uitzonderingen op bevriezing  Verkrijgen van tegoeden door opgelijste persoon/entiteit -Crediteren van bevroren rekening door financiële instelling op voorwaarde dat deze bedragen ook bevroren worden -Bijboeken van intresten of andere inkomsten op die rekeningen op voorwaarde dat deze worden bevroren -Bijboeken van betalingen op grond van contracten die gesloten zijn vóór de datum van oplijsting -Specifieke uitzonderingen met een cut-off date voor specifieke transacties -Vb. aardolie leveringen in Iran verordening 521 April 2015

7 FOD Financiën - Thesaurie Beperkingen op geldovermaking en financiële diensten  In Syrië: -voor de EIB op leningsovereenkomsten met de Staat of overheidsinstantie - Verhandelen van overheidsobligaties en het verschaffen van verzekeringen - Geen nieuwe banden met financiële of kredietinstellingen  In Iran : - 2 laatste van Syrië + geldovermakingen met drempels naargelang tussenkomst met of zonder Iraanse en Europese financiële instelling (art. 30 / 30bis) 621 April 2015

8 FOD Financiën - Thesaurie Procedure  Financiële instellingen geven de gegevens over eventuele bevroren rekeningen door  Aanvraag van toelating voor het overdragen van tegoeden 1.Wie doet de aanvraag? Elke belanghebbende kan dit doen, financiële instelling of economische actor via email quesfinvragen.tf@minfin.fed.bequesfinvragen.tf@minfin.fed.be 2.Welke gegevens moeten bezorgd worden aan de bevoegde autoriteit? Identiteit exporteur, importeur, bedrag en munteenheid, tussenkomende bank(en), aard van de goederen, (pro forma) factuur 721 April 2015

9 FOD Financiën - Thesaurie 3.Hoe gebeurt de behandeling van de aanvraag? Aanvraag – welke verordening? – nakijken op de bijlagen van de verordening en VN lijsten of persoon is  Opgelijst : er bestaat een uitzondering ->toestemming per e-mail en brief (indien op meerdere verordeningen, voor elk van deze een uitzondering) er bestaat geen uitzondering->gemotiveerde weigeringsbeslissing per e-mail en brief 821 April 2015

10 FOD Financiën - Thesaurie  Niet opgelijst: entiteit kan eigendom zijn van opgelijste persoon of entiteit en dus identiek behandelen als opgelijste persoon financiering nagaan: ->geen artikel van toepassing: hoefde geen aanvraag in te dienen -> wel artikel van toepassing: ° notificatienummer per email ° toestemming per email en brief 821 April 2015

11 FOD Financiën - Thesaurie 921 April 2015 Websites - BELGIAN FEDERAL TREASURY, International and European Financial Affairs (IEFA): http://iefa.fgov.be/nl/Topics_Sanctions.htm - FEBELFIN: http://www.febelfin.be/nl/embargos -BUITENLANDSE ZAKEN: http://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veilighei d/sancties

12 FOD Financiën - Thesaurie 1021 April 2015 - Verenigde Naties: http://www.un.org/en/documents/resolutions http://www.un.org/sc/committees/list_compend.shtml (lijst van de geviseerde personen en entiteiten) - Europa: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm (lijst van de huidige EU Verordeningen) http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm

13 FOD Financiën - Thesaurie 1021 April 2015 VRAGEN?


Download ppt "Implema ntation of UN Resolutio n 1373 Financiële sancties FOD Financiën – Thesaurie 21 April 2015 21 april 2015 FOD Financiën - Thesaurie."

Verwante presentaties


Ads door Google