De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dick Hordijk, Dante van der Voort Leiden 10 maart 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dick Hordijk, Dante van der Voort Leiden 10 maart 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Dick Hordijk, Dante van der Voort Leiden 10 maart 2015
Onderzoek VZA-kabels woningen Hoeken, Oorden, Plaatsen en Zijden (HOPZ) te Leiden Dick Hordijk, Dante van der Voort Leiden 10 maart 2015

2 Inhoud Voorgeschiedenis Aanleiding onderzoek Onderzoek
Inhoud Voorgeschiedenis Aanleiding onderzoek Onderzoek Bevindingen onderzoek Berekening draagkracht vloeren Voorstel vervolgonderzoek en herstel Advies

3 Voorgeschiedenis Schade aan VZA-kabels in woningen Heerhugowaard
Voorgeschiedenis Schade aan VZA-kabels in woningen Heerhugowaard Corrosie als gevolg van toegepaste bouwmethode

4 Voorgeschiedenis Bij betonconstructies onderscheid in: Gewapend beton
Voorgespannen beton - Voorspanning Met Aanhechting (VMA) - Voorspanning Zonder Aanhechting (VZA)

5 Voorgeschiedenis Toepassing VZA in woningen

6 Voorgeschiedenis VZA-systeem

7 Voorgeschiedenis tussenspanpunt Toepassing VZA in woningen

8 Voorgeschiedenis Tussenspanpunt

9 Voorgeschiedenis Oorzaak van corrosie en breuk van de VZA-kabels:
Voorgeschiedenis Oorzaak van corrosie en breuk van de VZA-kabels: Vocht in VZA-kabel Toegetreden in kabels tijdens de bouw en vooral nabij tussenspanpunt en eindverankeringen Corrosie en kabelbreuk in jaren relatief kort na de bouw (naar verwachting tot ca. 10 jaar)

10 Voorgeschiedenis Onderzoek aan VZA-kabels
Analyse draagkracht VZA-vloeren VROM-Inspectie: “Handreiking onderzoek naar schade bij betonconstructies met VZA van voor 1985”

11 Aanleiding onderzoek Handreiking VROM-Inspectie De Sleutels wilde conditie van de VZA-vloer onderzocht hebben

12 Onderzoek Onderzoek naar voorspankracht:
Onderzoek Onderzoek naar voorspankracht: Uitgangspunt: bestaande situatie niet verslechteren Onderzoek vanaf kopgevels Gebroken kabels verwijderen en plaats breuk vaststellen

13 Bevindingen steekproef
Bevindingen steekproef Voorbeeld van resultaat

14 Bevindingen steekproef
Bevindingen steekproef Voorbeeld van resultaat

15 Bevindingen steekproef
Bevindingen steekproef In totaal 99 VZA-kabels onderzocht in eerste verdiepings- en dakvloer van 7 woonblokken - Bij 6 woonblokken één of beide kabels naast trapgat 1e verdiepingsvloer gebroken door mechanische beschadiging (boren) - Bij twee woonblokken enkele kabels in dakvloer gebroken door spanningscorrosie

16 Berekening draagkracht vloeren
Berekening draagkracht vloeren Vraag: - Bij hoeveel uitval van kabels wordt nog voldaan aan de geldende veiligheidseisen? Toetsen volgens regels Bestaande Bouw volgens het Bouwbesluit

17 Berekening draagkracht vloeren
Berekening draagkracht vloeren Bevindingen: - Voor verdiepingsvloer is vloerstrook naast trapgat beschouwd: Ten minste twee van de drie kabels naast het trapgat moeten functioneren om aan de eisen volgens het Bouwbesluit te voldoen - Voor dakvloer geldt dat bij circa 40% uitval van kabels (5 van kabels) nog voldaan wordt aan de eisen volgens het Bouwbesluit - Uit onderzoek Heerhugowaard blijkt dat ook bij aanzienlijk minder functionerende kabels de vloer ‘waarschuwend vermogen’ heeft

18 Voorstel vervolgonderzoek en herstel
Voorstel vervolgonderzoek en herstel Hoofdoorzaken voor de schade: - Schade door hak- en boorwerk - Breuk ter hoogte van badkamers op eerste verdieping - In verleden vanwege lekkageproblemen in badkamer nieuwe leidingen door verdiepingsvloer geboord - Schade door corrosie (incidenteel in dakvloer)

19 Voorstel vervolgonderzoek en herstel
Voorstel vervolgonderzoek en herstel Voorstel: - Richt het onderzoek op schade door boorwerkzaamheden naast trapgat - Inventariseer in alle nog niet onderzochte woonblokken of in de badkamer leidingen door de verdiepingsvloer zijn geboord. Indicatie dat dit aan de orde kan zijn, is de aanwezigheid van een verlaagd plafond in de keuken - Controleer bij woonblokken met woningen, waarbij een verlaagd plafond aanwezig is in de keuken, de voorspankracht in de 3 kabels naast het trapgat

20 Voorstel vervolgonderzoek en herstel
Te onderzoeken 3 kabels naast trapgat Entree (voorgevelzijde) Onderzoekslocatie

21 Voorstel vervolgonderzoek en herstel
Voorstel vervolgonderzoek en herstel Herstel als niet aan veiligheidseisen wordt voldaan Vervang kabels langs trapgat zodanig dat direct naast het trapgat tenminste twee van de drie kabels nog functioneren

22 Advies Boor- en hakwerkzaamheden in de VZA-vloer in principe niet uitvoeren, tenzij met de plaats van de VZA-kabels rekening wordt gehouden Bij verbouwingen en/of belastingverhoging op de vloer, controle op de conditie van de VZA-kabels


Download ppt "Dick Hordijk, Dante van der Voort Leiden 10 maart 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google