De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studentenstudios bouSST01p.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studentenstudios bouSST01p."— Transcript van de presentatie:

1 Studentenstudios bouSST01p

2 Index Opdracht Toegewezen locaties Specificaties Product Weekschema
Begeleiding Organisatie

3 Opdracht Bouwen van studentenwoningen Analyse 4 typen bouwmethoden
Kiezen bouwmethode Indeling appartementen Bouwkosten

4 Specificaties beeldvorming
Vergelijking 4 verschillende concepten. Éen voorbeeld als zelfstandige unit Afmetingen, tekeningen voor: Woningen Complex Ontsluitingen Buitenruimte Electrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties

5 Rochussenstraat Rochussenstraat
Vanaf overzijde hoek Saftlevenstraat tot ca. nummer 107 (globaal vanaf de metrohalte tot aan de hoek). Voor deze locatie geldt: blijf op redelijke afstand van de metro Dijkzigt (lift), hou de rooilijn van het witte gebouw aan en sluit aan tegen de stoep van de Zimmermanweg.

6 Snellinckstraat Slooplocatie (globaal voormalige huisnummers 2 – 40.
Blijf met de zijgevel 35 meter uit de hoek van de ‘s Gravendijkwal.

7

8 Specificaties Inventarisatie
Programma van Eisen De te realiseren woonvorm Eisen m.b.t tot het bouwbesluit voor; Bereikbaarheid Verblijfsgebied Verblijfsruimte Brandveiligheid incl. ontsluiting

9 Specificaties Analyse
Efficiëntste methode m.b.t: Realiseren casco op locatie Beschrijving bouwmethoden Kostenafweging bouwmethoden Optimale woningplattegrond (uitgaande van zelfstandige unit) conform bouwbesluit. Voorstel E en W

10 Produkt Afweging uiteindelijke keuze efficiëntste bouwmethode m.b.t. de omstandigheden op locatie. Afweging efficiëntste bouwmethode m.b.t kosten op elementenniveau. Advies voor de uiteindelijke uitvoering Planning bouwproject (ms-project) Werktekening casco 1:100 Werktekening 1:50 (woningstichting), met indeling plattegrond wooneenheid. Materiaalstaat Kleurenstaat Afwerkingsniveau Installaties Gevelaanzichten Rapportage bouwbesluit op: Verblijfsgebied Vluchtwegen Buitenruimte Presentatie

11 Weekschema Week 1: start Week 3: PvA Week 7: tussenpresentatie
Week 9: eindpresentatie Let op: projectweken !

12 Begeleiding Wekelijks projectvergadering met verslag.
Per week minimaal één werkvergadering Notulen Vastlegging agenda B, E en W Aktiepunten Bewaking voortgang Rondvraag Verzending (Verslaglegging in Word)

13 Voorbeeld agenda Project & datum Aanwezig / Afwezig (namen & rol)
Welkom Behandeling vorig verslag en goedkeuring Ingekomen stukken Tekeningenlijst Wijzigingen Tekeningen en berekeningen Organisatie Planning en voortgang Financiële aspecten Bouwlocatie Overheid, regelgeving en vergunningen Bouwkundig E en W Infrastructuur Aansluitingen Meer – en minderwerk (bijlage) Contactadressen (bijlage) Veiligheid en gezondheid Aktiepunten Rondvraag Sluiting Naam notulist

14 Einde presentatie Door M.J.Roos


Download ppt "Studentenstudios bouSST01p."

Verwante presentaties


Ads door Google