De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studentenstudios bouSST01p. Index Opdracht Toegewezen locaties Specificaties Product Weekschema Begeleiding Organisatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studentenstudios bouSST01p. Index Opdracht Toegewezen locaties Specificaties Product Weekschema Begeleiding Organisatie."— Transcript van de presentatie:

1 Studentenstudios bouSST01p

2 Index Opdracht Toegewezen locaties Specificaties Product Weekschema Begeleiding Organisatie

3 Opdracht Bouwen van studentenwoningen Analyse 4 typen bouwmethoden Kiezen bouwmethode Indeling appartementen Bouwkosten

4 Specificaties beeldvorming Vergelijking 4 verschillende concepten. Éen voorbeeld als zelfstandige unit Afmetingen, tekeningen voor: –Woningen –Complex –Ontsluitingen –Buitenruimte –Electrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties

5 Rochussenstraat Vanaf overzijde hoek Saftlevenstraat tot ca. nummer 107 (globaal vanaf de metrohalte tot aan de hoek). Voor deze locatie geldt: blijf op redelijke afstand van de metro Dijkzigt (lift), hou de rooilijn van het witte gebouw aan en sluit aan tegen de stoep van de Zimmermanweg.

6 Snellinckstraat Slooplocatie (globaal voormalige huisnummers 2 – 40. Blijf met de zijgevel 35 meter uit de hoek van de ‘s Gravendijkwal.

7

8 Specificaties Inventarisatie Programma van Eisen De te realiseren woonvorm Eisen m.b.t tot het bouwbesluit voor; –Bereikbaarheid –Verblijfsgebied –Verblijfsruimte –Brandveiligheid incl. ontsluiting

9 Specificaties Analyse Efficiëntste methode m.b.t: –Realiseren casco op locatie –Beschrijving bouwmethoden –Kostenafweging bouwmethoden –Optimale woningplattegrond (uitgaande van zelfstandige unit) conform bouwbesluit. –Voorstel E en W

10 Produkt Afweging uiteindelijke keuze efficiëntste bouwmethode m.b.t. de omstandigheden op locatie. Afweging efficiëntste bouwmethode m.b.t kosten op elementenniveau. Advies voor de uiteindelijke uitvoering Planning bouwproject (ms-project) Werktekening casco 1:100 Werktekening 1:50 (woningstichting), met indeling plattegrond wooneenheid. Materiaalstaat Kleurenstaat Afwerkingsniveau Installaties Gevelaanzichten Rapportage bouwbesluit op: –Verblijfsgebied –Vluchtwegen –Buitenruimte Presentatie

11 Weekschema Week 1:start Week 3:PvA Week 7:tussenpresentatie Week 9:eindpresentatie Let op: projectweken !

12 Begeleiding Wekelijks projectvergadering met verslag. Per week minimaal één werkvergadering Notulen –Vastlegging agenda –B, E en W –Aktiepunten –Bewaking voortgang –Rondvraag –Verzending (Verslaglegging in Word)

13 Voorbeeld agenda Project & datum Aanwezig / Afwezig (namen & rol) Welkom Behandeling vorig verslag en goedkeuring Ingekomen stukken Tekeningenlijst Wijzigingen Tekeningen en berekeningen Organisatie Planning en voortgang Financiële aspecten Bouwlocatie Overheid, regelgeving en vergunningen Bouwkundig E en W Infrastructuur Aansluitingen Meer – en minderwerk (bijlage) Contactadressen (bijlage) Veiligheid en gezondheid Aktiepunten Rondvraag Sluiting Naam notulist

14 Einde presentatie Door M.J.Roos


Download ppt "Studentenstudios bouSST01p. Index Opdracht Toegewezen locaties Specificaties Product Weekschema Begeleiding Organisatie."

Verwante presentaties


Ads door Google