De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1Korinthe 9 18-25. OM NIET 18 Wat is dan mijn loon? Dit: door mijn evangelieprediking HET EVANGELIE OM NIET te mogen brengen, en zo van mijn bevoegdheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1Korinthe 9 18-25. OM NIET 18 Wat is dan mijn loon? Dit: door mijn evangelieprediking HET EVANGELIE OM NIET te mogen brengen, en zo van mijn bevoegdheid."— Transcript van de presentatie:

1 1Korinthe 9 18-25

2 OM NIET 18 Wat is dan mijn loon? Dit: door mijn evangelieprediking HET EVANGELIE OM NIET te mogen brengen, en zo van mijn bevoegdheid als evangelieprediker geen gebruik te maken. 1Korinthe 9 2

3 19 Want hoewel ik vrij sta tegenover allen, heb ik mij allen dienstbaar gemaakt, om er zoveel mogelijk te winnen; 1Korinthe 9 nl. als slaaf 3

4 20 en ik ben voor de Joden geworden als een Jood, om Joden te winnen; hun, die onder de wet staan, als onder de wet (hoewel persoonlijk niet onder de wet) om hen, die onder de wet staan, te winnen; 1Korinthe 9 4

5 21 hun, die zonder wet zijn, ben ik geworden als zonder wet (hoewel niet zonder de wet van God, want ik sta onder de wet van Christus) om hen, die zonder wet zijn, te winnen. 1Korinthe 9 lett. ben wettig van Christus 5

6 22 Ik ben voor de zwakken zwak geworden, om de zwakken te winnen; voor allen ben ik alles geweest, om in elk geval enigen te redden. 1Korinthe 9 6

7 23 Alles doe ik ter wille van het evangelie, om er zelf ook deel aan te verkrijgen. 1Korinthe 9 7

8 24 Weet gij niet, dat zij, die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts één DE PRIJS kan ontvangen? Loopt dan zo, dat gij die behaalt! 1Korinthe 9 8

9 14... één ding doe ik: vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel, om DE PRIJS der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus. Filippi 3 9

10 15... een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld, 16 het woord des levens vasthoudende, mij ten roem tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos [mijn wedloop] gelopen, noch vruchteloos mij ingespannen heb. 15... een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld, 16 het woord des levens vasthoudende, mij ten roem tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos [mijn wedloop] gelopen, noch vruchteloos mij ingespannen heb. Filippi 2 10

11 25 En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles; zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. 1Korinthe 9 11

12 19 Want wie is onze hoop of blijdschap of EREKRANS voor onze Here Jezus bij zijn komst, wie anders dan gij? 1Thessalonika 2 12

13 1 Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie mijn verlangen uitgaat, mijn blijdschap en KROON, staat alzo vast in de Here, geliefden! Filippi 4 13

14 7 Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; 8 voorts ligt voor mij gereed DE KRANS DER RECHTVAARDIGHEID, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad. 2Timotheüs 4 14

15 10... Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven DE KROON DES LEVENS. Openbaring 2 lett. gelovende 15

16 11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw KROON neme. Openbaring 3 >> vers 10: "omdat u het Woord bewaard..." 16

17 10 zullen de vierentwintig oudsten zich nederwerpen voor Hem, die op de troon gezeten is en Hem aanbidden, die tot in de aeonen der aeonen leeft, en zij zullen hun KRONEN voor de troon werpen, zeggende: 11 GIJ, onze Here en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht... Openbaring 4 17


Download ppt "1Korinthe 9 18-25. OM NIET 18 Wat is dan mijn loon? Dit: door mijn evangelieprediking HET EVANGELIE OM NIET te mogen brengen, en zo van mijn bevoegdheid."

Verwante presentaties


Ads door Google