De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Erkenning buitenlandse artsdiploma’s Pieter-Jan Van Hoof, AKOV Jan Eggermont, KU Leuven Antwerpen – 28 maart 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Erkenning buitenlandse artsdiploma’s Pieter-Jan Van Hoof, AKOV Jan Eggermont, KU Leuven Antwerpen – 28 maart 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Erkenning buitenlandse artsdiploma’s Pieter-Jan Van Hoof, AKOV Jan Eggermont, KU Leuven Antwerpen – 28 maart 2015

2 Erkenning buitenlandse artsdiploma’s Begrippenkader: Gelijkwaardigheid diploma arts versus toegang tot beroep ‘buitenland’ Overzicht van procedures Procedure Gelijkwaardigheid diploma arts (NARIC) Procedure Interuniversitaire Niveautest (VLIR) Procedure Toelating klinische opleiding (FOD) Bedenkingen / aandachtspunten

3 Erkenning buitenlandse artsdiploma’s Begrippenkader Onderscheid tussen Gelijkwaardigheid diploma arts = gelijkstellen van een behaald diploma Toegang tot het beroep van arts = licence to practice Dus ook onderscheid in aanvraag voor Gelijkwaardigheid diploma arts Toelating tot uitoefening van de geneeskunde Bijzondere procedure: toelating tot klinische opleiding gedurende beperkte periode aan Belgische universiteit/UZ

4 Intermezzo: onderscheid EER versus niet-EER Europese Economische Regio = EER EU landen Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen Zwitserland: geen lid, maar inwoners hebben zelfde rechten Niet-EER landen Onderscheid in procedure ifv Nationaliteit Land waar artsdiploma behaald

5 Overzicht procedures Gelijkwaardigheid vs toegang tot beroep Gelijkwaardigheid diploma artsToegang tot beroep Wat? Gelijkstelling buitenlands diploma met Vlaams diploma van arts ≠ Vlaams diploma behalen Toelating om de geneeskunde uit te oefenen in België = “Licence to practice” BevoegdheidVlaamsFederaal/Vlaams Europese regelgeving Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region, Lisbon 1997 Directive 2013/55/EU on the recognition of professional qualifications Onderscheid EER – niet-EER Ja EER  geen gelijkwaardigheid nodig Ja EER  directe aanvraag ProcedureNARIC FOD Volksgezondheid – Orde – RIZIV Academie voor Geneeskunde Kennis van NederlandsGeen element van beoordelingElement van beoordeling (landstaal)

6 Inschrijving orde van geneesheren Visum FOD Volksgezondheid Diploma behaald in EER + Zwitserland Diploma behaald buiten EER + Zwitserland Gelijkwaardigheid diploma NARIC - Vlaanderen Beslissing minister Volksgezondheid Advies Academie voor Geneeskunde Niet-EER nationaliteit EER nationaliteit Toegang tot beroep Overzicht procedures

7 Gelijkwaardigheid: NARIC-Vlaanderen Onderdeel van AKOV (Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming) Staat in voor de academische gelijkschakeling van buitenlandse studiebewijzen met een overeenstemmend Vlaams diploma Academische gelijkwaardigheid ≠ beoordeling van competenties Uitgangspunt: gelijkwaardig met Vlaams studiebewijs tenzij substantieel verschil (positieve) gelijkwaardigheidsbeslissing → ministerieel besluit

8 Gelijkwaardigheid: procedure Krachtens regelgeving verplichte beoordeling op ‘papier’ Bewijsstukken dossier: diploma, vakbeschrijving, scriptie, info over de stage, … Fraudecheck op belangrijkste documenten Commissie ‘volledige gelijkwaardigheid’

9 Gelijkwaardigheid: procedure Vergelijking tussen buitenlands diploma en Vlaams diploma master/bachelor of Medicine in de geneeskunde Vaste beoordelingscriteria (gekoppeld aan CanMEDS) Vergelijking op basis van de in de regelgeving vastgelegde criteria: Zijn alle belangrijke vakken/domeinen gevolgd? Studieduur? Is er een scriptie geschreven of zijn er publicaties (master)? Voldoende begeleide en gevarieerde stage?

10 Gelijkwaardigheid: procedure Verplichte beoordeling op ‘papier’ Uitzonderlijk: bijkomend onderzoek nodig → toets volledige gelijkwaardigheid Resultaat van de gelijkwaardigheidsprocedure (eerste stap in erkenning): Master of Medicine in de geneeskunde Bachelor of Science in de geneeskunde Geen gelijkwaardigheid

11 Gelijkwaardigheid: procedure Toets volledige gelijkwaardigheid Wanneer? Indien niet mogelijk om op basis van dossier ja/neen beslissing te nemen Samenstelling van toets Geïntegreerd kennisexamen: EBMA = gevalideerd Europees MKV examen (Engels) Toets klinische vaardigheden: long case met simulatiepatiënt Toets wetenschappelijke vaardigheden: abstract schrijven + literatuursearch Uitkomst Indien geslaagd op 3 onderdelen  gelijkwaardigheid master diploma arts Indien niet geslaagd op 1 of meer onderdelen  geen gelijkwaardigheid

12 JA NEEN Procedure Gelijkwaardigheid via NARIC Beoordeling op dossier Vaardighedentoets (Longcase-examen + wetenschappelijk artikel) Kennistoets Gelijkwaardig Niet gelijkwaardig JA NEEN TWIJFEL Visum FOD Volksgezondheid Interuniversitaire Niveautest VLIR JA

13 Procedure Interuniversitaire Niveautest - VLIR Wanneer? Indien geen gelijkwaardigheid van diploma arts Samenstelling van INT  door VLIR/Vlaamse faculteiten geneeskunde Geïntegreerd kennisexamen: op basis van eindexamen Master KU Leuven Gestructureerd interview door interuniversitaire jury In het Nederlands Uitkomst Instroom in bachelor  verplicht toelatingsexamen Instroom in master  geen toelatingsexamen Start van 1 e master Start van stages Met mogelijkheid van aangepast studieprogramma in functie van EVC/EVK

14 Bijzondere procedure: toelating tot klinische opleiding volgens Art 49ter voor niet-EER Toegang tot beroepToelating voor klinische opleiding Wat? Toelating om de geneeskunde uit te oefenen in België = “Licence to practice” Toelating om de geneeskunde uit te oefenen in België ikv opleiding BevoegdheidFederaal/Vlaams Regelgeving Directive 2013/55/EU on the recognition of professional qualifications KB78 Art 49ter Onderscheid EER – niet-EER Ja EER  directe aanvraag Voor artsen met niet-EER diploma Procedure FOD Volksgezondheid – Orde – RIZIV Academie voor Geneeskunde FOD Volksgezondheid – Academie voor Geneeskunde Bijzondere voorwaarden Voor artsen in opleiding uit niet-EER Beperkt in tijd: 1 j  2 j Goedkeuring van universitaire dienst

15 Inschrijving orde van geneesheren Visum FOD Volksgezondheid Diploma behaald in EER + Zwitserland Diploma behaald buiten EER + Zwitserland Gelijkwaardigheid diploma NARIC - Vlaanderen Beslissing minister Volksgezondheid Advies Academie voor Geneeskunde Niet-EER nationaliteit EER nationaliteit Toegang tot beroep Samenvatting

16 Aandachtspunten / Bedenkingen Procedure gelijkwaardigheid = beoordeling op dossier Hoe correct inschatten van kennis, vaardigheden, attidude Houdt geen rekening met kennis Nederlands Indien gelijkwaardigheid diploma  actief als “000 arts”? Procedure toegang tot beroep voor niet-EER aanvragers Advies Academie voor Geneeskunde vereist, maar hoe correct inschatten van Kennis van organisatie van gezondheidszorg, medicolegale en deontologische context Kennis van Nederlands Idealiter: één gestroomlijnde procedure met geïntegreerde toetsing van alle relevante elementen


Download ppt "Erkenning buitenlandse artsdiploma’s Pieter-Jan Van Hoof, AKOV Jan Eggermont, KU Leuven Antwerpen – 28 maart 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google