De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DOSSIER 3 GELD EN GELUK.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DOSSIER 3 GELD EN GELUK."— Transcript van de presentatie:

1 DOSSIER 3 GELD EN GELUK

2 DOSSIER 3 GELD EN GELUK I Inleiding

3 Mijn klein geluk http://www.een.be/programmas/cafe-corsari/klein-geluk
3:00 -

4 Leo Bormans

5 Leo Bormans Laten we eens twee minuten zwijgen, stelde Leo Bormans, auteur van de internationale bestseller 'Geluk. The World Book of Happiness' maandagavond voor in Reyers Laat. 'Stilte is belangrijk om gelukkig te zijn, maar we kunnen niet meer stil zijn,' aldus de auteur. 'Twee minuten is ontzettend lang. Is 1 minuut ook voldoende?' reageerde presentator Lieven Van Gils wat schoorvoetend op het experiment. 'Hoe lang kan jij je mond houden?' vervolgde Bormans. 'Mensen staan in deze tijd alleen nog stil voor een rood licht. Stilte is kwaliteitsvolle aandacht.' 'U hebt spraakmakende televisie gemaakt,' zei Bormans toen hij de stilte doorbrak. 'Twee minuten is ontzettend lang, maar niet als u weet dat Vlamingen gemiddeld drie uur per dag tv kijken. Iedereen heeft een mening over alles en nog wat. Maar waarom zouden alle gedachten die we hebben woorden moeten worden?' 22:00-

6 II Dat heet dan gelukkig zijn
DOSSIER 3 GELD EN GELUK II Dat heet dan gelukkig zijn

7 A. Onderzoeken naar geluk

8 A. Onderzoeken naar geluk

9 B. Bruto Nationaal Geluk
Koning Jigme Singye Wangchuck Wou een economie opbouwen die aansloot bij de boeddhistische cultuur van zijn land Centre for Bhutan Studies: gevoel van welbevinden van de Bhutanen in kaart brengen: index voor ‘bruto nationaal geluk' Negen domeinen: tijdsbesteding, levensstandaard, goed bestuur, psychisch welbevinden, gemeenschapsvitaliteit, cultuur, gezondheid, onderwijs, ecologie. Pogingen om het BNG op te voeren verbod op plastic tassen en tabaksverkoop herinvoering van meditatie op scholen Politieagent regelt verkeer i.p.v. lichten

10 B. Bruto Nationaal Geluk
3 april 2012: conferentie over het World Happiness-rapport van de Verenigde Naties onder voorzitterschap van Bhutan 150 pagina’s rapport: stand van zaken, oorzaken, case studies Bhutan: 750 pagina's handleiding om bng te berekenen vragenlijst over 33 afzonderlijke indicatoren: psychisch welzijn, gezondheid, onderwijs, cultuur, bestuur, gemeenschap, ecologie, de levensstandaard, tijdgebruik, … Discussie: Bhutan heeft het bnp niet vervangen, maar aangevuld met 'een extra dimensie’ Alleen het bnp is een slechte indicator om de ontwikkeling aan te geven Ook de geluks-indicatoren zijn te zwak ontwikkeld om bruikbaar te zijn 'Het probleem is dat je niet precies weet wat je meet. Bij kindersterfte bijvoorbeeld is dat duidelijk, bij geluk is het niet duidelijk genoeg waar we het precies over hebben.’ Geluk-Bhutan-denkt-het-te-weten.dhtml

11 DOSSIER 3 GELD EN GELUK III Religie en geluk

12 Onderzoek naar geloof en geluk

13 A. Getuigenissen Joeri Nabila Maarten 26 jaar Christen 22 jaar Moslima
Boeddhist

14 B. Geluksgoden Js 65, 11 [11] Maar u, die de heer verloochent en mijn heilige berg vergeet, die de tafel dekt voor Gad en de beker vult voor Meni

15 C. Geluk in de Bijbel Het geluk van een nakomeling: Isaak (Genesis 15,1-6) Kom allen tot Mij die dorst hebt (Jesaja 55,1-13) Abraham krijgt Isaak terug uit de dood (Genesis 20,10- 14) De vreugdebode komt (Jesaja 52,7-10) De terugkeer uit de ballingschap (Jesaja 35,1-7) Jakob spreekt de gelukszegen over Jozef (Genesis 49,22- 26) Doorboring van Jezus? zijde (H. Hart van Jezus) (Johannes 19,31-37) De doortocht door de Rietzee (Exodus 14,26-15,1) Een goed mens vind je niet meer (Psalm 14) Gods geluksrecept voor Israël (Deuteronomium 10,12-14) Storm op het meer (Marcus 4,35-41) heer, bescherm ons (Psalm 12) Blijf leven! Blijf leven! (Ezechiël 16,1-14) Opdracht in Galilea (H. Drie-eenheid) (Matteüs 28,16-20) De intocht in Jeruzalem. Hosanna! (Matteüs 21,6-9) Ik houd u vandaag het leven en het geluk voor (Deuteronomium 30,15-20) Geboorte en naamgeving van Johannes (H. Johannes de Doper) (Lucas 1,57-80) Davids geluk in de strijd (1 Samuël 18,5-7) De leerlingen terug van hun eerste zending (Lucas 10,17- 24) De kussen van de bruidegom (Hooglied 2,1-7) Heb je een goede dag? Geniet ervan! (Prediker 7,13-14) Brandde ons hart niet onderweg? (Lucas 24,28-35) Wie acht geeft op het woord, vindt het geluk (Spreuken 16,20) Wie mag gast zijn in uw tent? (Psalm 15) Ziekte en dood overwonnen (Marcus 5,21-43) Hoe lang nog, heer? (Psalm 13) Jezus, Zoon van de levende God (HH. Petrus en Paulus) (Matteüs 16,13-20) Voorbereiding van het paasmaal (Sacramentsdag) (Marcus 14,12-16) Het geluk van de christelijke gemeenschap (Kolossenzen 3,12-17) Ze komen met geschenken (Jesaja 60,1-14)

16 C. Geluk in de Bijbel: Zaligsprekingen Mt 5, 1-16
‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten. gezien in 4B, niet in 4A

17 Zaligverklaring In een bisdom
“Kerkelijk proces”/”Onderzoek naar de heldhaftigheid van zijn deugden Op uitzonderlijke wijze christelijk geloof beleefd? Inspirerende figuur voor medemensen? Een mirakel Vanaf start onderzoek: “dienaar Gods” Heiligverklaring Inspirerende persoon voor de hele wereld Tweede mirakel nodig Bron:


Download ppt "DOSSIER 3 GELD EN GELUK."

Verwante presentaties


Ads door Google