De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stand van zaken en wijzigingen inzake inkomenstarief Inkomenstarief Individueel verminderd tarief.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stand van zaken en wijzigingen inzake inkomenstarief Inkomenstarief Individueel verminderd tarief."— Transcript van de presentatie:

1 Stand van zaken en wijzigingen inzake inkomenstarief Inkomenstarief Individueel verminderd tarief

2 Septemberverklaring: “We verhogen het minimumtarief voor de kinderopvang en behouden hierbij het minimum van vandaag voor diegenen die recht hebben op het individueel verminderd tarief voorzien in een sociale correctie voor wie in een activeringstraject zit of een laag inkomen uit arbeid heeft. Daarnaast behouden we de kindkorting op de ouderbijdrage in de kinderopvang voor kinderen ten laste tot de leeftijd van 12 jaar.” Beleidsnota WVG: De berekening van de ouderbijdragen wordt bijgestuurd. Daarbij zoeken we, voor wat betreft de definiëring van inkomensbegrippen, afstemming met andere vormen van financiële ondersteuning van gezinnen, zoals de kinderbijslag, de studietoelagen en de systemen die we uitwerken voor de Vlaamse sociale bescherming. Wijzigingen inkomenstarief: Vlaamse Regering

3 Samengevat overzicht inhoud BVR & MB* *onder voorbehoud van politieke goedkeuring

4 ALGEMEEN Bevestiging van huidige standaard berekeningswijze: (Inkomen x coëfficiënt of schijvensysteem) Maximumtarief blijft behouden (€ 27,72) Verminderingen blijven (laagste inkomens, kinderlast, meerling) Korting kind ten laste: vanaf 2 de kind ten laste tot en met het jaar waarin het 12 jr wordt Minimumtarieven: – Standaard minimumtarief: € 5 – Uitzonderlijk minimumtarief: € 3 – Laagste inkomenstarief: € 1,56

5 Binnen 2 maanden voor de start De maand van wijziging van mee inwonende persoon De maand vanaf bijkomend kind ten laste De maand waarin kind 3,5 jr. wordt (en 6, 9 en 12) Binnen de twee maanden voor einde geldigheid individueel verminderd tarief Daarbuiten (mag men) niet herberekenen: jaarlijkse indexering Steeds mogelijk: individueel verminderd tarief via aanvinklijst - OCMW Wanneer moet men berekenen of herberekenen ?

6 Individuele verminderde tarieven In afwijking van standaard berekeningswijze Worden ‘bepaald’ niet ‘berekend’ (administratief eenvoudiger) 12 maanden geldig, tenzij verplichte herberekening Na aflopen van het individueel verminderd tarief, herberekenen Voor specifieke situaties / categorieën

7 Mogelijkheden: – Reductie 50% op berekende IKT – Reductie 25% op berekende IKT – Standaard minimum tarief (€ 5) – Uitzonderlijk minimumtarief (€ 3) – Laagst mogelijke tarief (€ 1,56) Individuele verminderde tarieven

8 25% reductie als 1 van de ouders : – Invaliditeitsuitkering – Minstens 12 md verlaagd inkomen (WN: loon; zelfst.: verlaagde soc. bijdragen) – 6 maanden volledig werkloos (WN) of faillissementsuitkering (zelfstandigen) Als op niveau van het gezin: – Leefloon: standaard minimum € 5 – Leefloon + opleidingstraject VDAB of OCMW: € 3 – Als inkomen => nu tarief < € 5 + minstens halftijds werken : € 3 – Inburgeringstraject met attest onthaalbureau: € 3 Pleegkind: laagste tarief €1,56 (decreet pleegzorg) OCMW kent IVT toe: – ‘behartigenswaardig’ // sociaal tarief voorheen: mogelijkheden: 50% standaard min.(€ 5) Laagst mogelijk tarief (€ 1,56) – Uitzondering Brussel => opvang zelf Asielzoekers met enkel materiële/medische hulp: € 1,56 Categorieën individueel verminderd tarief (IVT)

9 Ingangsdatum 1 mei 2015: – Legistieke en politieke procedure (Vlaamse Regering, RvS,…) – Administratief ontwikkelingswerk K&G – Afstemming rond attesten (VDAB, Onthaalbureaus, …), etc is lopende We starten nu enkel met de nieuwe aanvragen voor een attest Op 1 januari 2016 gelden de bepalingen voor alle bestaande attesten. Andere bepalingen i.v.m. inkomenstarief

10 Totaal aantal attesten ikt toegekend via Mijn Kind en Gezin aangevraagd door de ouders: – 141.540 = 91.8% Totaal aantal attesten ikt toegekend via de manuele berekening of de Kind en Gezin-lijn: – 12.616 = 8.2% Totaal aantal attesten ikt: – 154.156 Enkele cijfergegevens 27/11/2014

11 Tarief Leefloon: – 229 Tarief OCMW: – 193 Tarief pleegkind: – 145 Tarief gedaald inkomen: – 4000, waarvan 759 na 1/4/2014 Sociaal tarief (voor 1/4/2014 toegekend door erkende sector): – 1471 verlengd tot juni 2015 Individueel verminderd tarief

12 Anderstaligen: 6 Kneldossiers: 10 Tarief gedaald inkomen (IVT): 390 Tarief leefloon (IVT): 20 Aanvragen loonfiches: 139 Tarief OCMW (IVT): 18 Aanvragen met aanslagbiljetten: 88 Tarieven pleegkind (IVT): 7 Backlog was er jammergenoeg …

13 leefloon249 OCMW-tarief211 Totaal460 Sociaal tarief1.471 Totaal OCMW 27.11.2014

14 Online berekenwijze: hoog bereik + 90% Maar: grote backlog en vertragingen: door controle voor uitreiking attest Plan van aanpak: Vernieuwde aanpak in 4 stappen: 1.Onlinemodule als de ‘hoofdweg’ met e-ID ouder 2. Ondersteuning door de opvang met e-ID ouder 3. Opvang toegang tot systeem: zelf attest aanmaken, op termijn ook voor OCMW 4. K&G backoffice: helpdesk voor de opvang, OCMW Onlinemodule => “speciale situaties’ – Directe aflevering attest ! – Aanvinklijst individuele verminderde tarieven – Verminderingen zoveel mogelijk forfaitair toepassingen – Ex-post controle – Bewijsstukken zo eenvoudig mogelijk Vernieuwde, aanvullende werkwijze voor het aanvragen van een attest

15 Drempels – Ouders – KO/ toeleiders Doorlooptijd voor beslissing Versnippering – Kader? – Valkuil!

16


Download ppt "Stand van zaken en wijzigingen inzake inkomenstarief Inkomenstarief Individueel verminderd tarief."

Verwante presentaties


Ads door Google