De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eerste aanvraagEerste aanvraag: start periode 3 jaar In aanvraag 3 maand Interne zelfcontrole In aanvraag Initiële controle geslaagd Attest behaald In.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eerste aanvraagEerste aanvraag: start periode 3 jaar In aanvraag 3 maand Interne zelfcontrole In aanvraag Initiële controle geslaagd Attest behaald In."— Transcript van de presentatie:

1 Eerste aanvraagEerste aanvraag: start periode 3 jaar In aanvraag 3 maand Interne zelfcontrole In aanvraag Initiële controle geslaagd Attest behaald In aanvraag geslaagd max. 3 maand Attest behaald Attest niet behaald Tweede controle geslaagd Attest behaald Attest niet behaald max. 6 maand Tweede aanvraag Aanvullende controle Uitbreidingscontrole Onaangekondigde controle Opvolgingscontrole GroepscertificatieGroepscertificatie: attestering ja nee na 3 à 9 maand

2 Groepscertificatie: attestering  De aflevering van een bewijsstuk (attest) door een controle centrum dat aangeeft dat een landbouwer voldoet aan de vereisten uit de IKKB Standaard voor de Plantaardige Productie via groepscertificatie  Soms ook optie 2 genoemd

3 Eerste aanvraag  De eerste aanmelding met betrekking tot registratie in het kader van een controle voor de IKKB Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie.  De landbouwer wordt opgenomen in de databank van Vegaplan.be en heeft als status “in aanvraag”in aanvraag  De landbouwer kiest een CC en stuurt een aanmeldingsformulier op naar deze CC

4 In aanvraag  Status in de databank van Vegaplan.be na een geldige aanvraag en vóór de initiële en eventueel aanvullende controle. ! Een geldige aanvraag impliceert de betaling van de Vegaplan.be bijdrage ! Men kan maximaal 12 maanden in aanvraag blijven

5 Interne zelfcontrole  De controle die de loonwerker zelf uitvoert aan de hand van de IKKB checklist van de IKKB Standaard voor de Plantaardige Productie, ter voorbereiding van de controle.  Periode van interne zelfcontrole: tot 3 maand na de aanvraag.

6 Initiële controle  De officiële controle van de lanbouwer door de OCI volgens de voorschriften van de IKKB Standaard voor de Plantaardige Productie.  Tussen de 3 à 9 maanden na de aanvraag.

7 Geslaagd Ja: geen non-conformiteiten van niveau 1 en minder dan 30% non-conformiteiten van niveau 2 Nee: één of meerdere non-conformiteiten van niveau 1 en/of meer dan 30% non- conformiteiten van niveau 2

8 Attest behaald  Status in de databank van Vegaplan waarbij de landbouwer een geldig attest heeft voor de IKKB Standaard voor de Plantaardige Productie.  Dit attest is geldig voor een periode van 3 jaar vanaf de aanvraag.  Tijdens deze looptijd kan een uitbreidingscontrole of een onaangekondigde controle plaatsvinden. uitbreidingscontrole onaangekondigde controle

9 Aanvullende controle  Wanneer bij de initiële controle de landbouwer niet geslaagd was dan worden binnen de 3 maanden na de initiële controle enkel de vereisten die niet in orde waren gecontroleerd (ter plaatse of administratief)

10 Attest niet behaald  Status in de databank van Vegaplan.be waaruit blijkt dat de landbouwer niet voldoet aan de voorwaarden van de IKKB Standaard voor de Plantaardige Productie.  Deze status blijft behouden tot het tegendeel wordt bewezen.

11 Tweede controle  Wanneer na de aanvullende controle het bedrijf niet in orde is kan na maximaal 6 maanden een tweede controle uitgevoerd worden (schriftelijk gemotiveerde uitzonderingen kunnen aanleiding geven tot een langere tijdspanne, bv. aanvraag bouwvergunning).  Alle voorschriften uit de IKKB Standaard worden opnieuw gecontroleerd.

12 Uitbreidingscontrole  Controle tijdens de geldigheidsduur van een attest. Enkel de vereisten van de bijkomende activiteit worden gecontroleerd.  Indien geslaagd: bestaand attest wordt uitgebreid met deze activiteit (looptijd verandert niet)  Indien niet geslaagd: de status van de landbouwer verandert niet

13 Onaangekondigde controle  Controle die steeksproefgewijs wordt uitgevoerd bij bedrijven die al een attest behaalden.  Indien geslaagd: status blijft “attest behaald”  Indien niet geslaagd: de status van de landbouwer wordt “attest geschrapt”

14 Tweede aanvraag  Aanvraag nadat het bedrijf niet in orde was na initiële, aanvullende én tweede controle.  Het bedrijf dient opnieuw een aanvraag in voor een controle voor de IKKB Standaard.  De status van het bedrijf blijft “attest niet behaald” tot het tegendeel bewezen is.

15 Opvolgingscontrole  Audit vanaf 9 maanden voor het vervallen van het bestaande attest.  Alle voorschriften voor de IKKB Standaard (die op dat moment van toepassing is) worden gecontroleerd.  Indien geslaagd: attest wordt met 3 jaar verlengd (start = einde bestaand attest + 1 dag)


Download ppt "Eerste aanvraagEerste aanvraag: start periode 3 jaar In aanvraag 3 maand Interne zelfcontrole In aanvraag Initiële controle geslaagd Attest behaald In."

Verwante presentaties


Ads door Google