De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Witte donderdag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Witte donderdag."— Transcript van de presentatie:

1 Witte donderdag

2 Orgelspel

3 Kerkenraad komt binnen

4 Welkom en mededelingen

5 Aanvangslied: ELB 8

6 Evangelische Liedbundel 8

7 © Sovereign Music UK/Universal Songs (met toestemming van CCLicentie)
oorspr. titel: As a deer pants for the water

8 Bemoediging en groet

9 Inleidende woorden bij de Paascyclus

10 Voorbereidingsgebed

11 NLB 558: 1, 4, 5 en 6

12 NLB 558: 1, 4, 5 en 6 Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood die volbrengen 't recht van God, Kyrie eleison.

13 NLB 558: 1, 4, 5 en 6 Om het brood, Heer, dat Gij breekt, om de beker die Gij reikt, om de woorden die Gij spreekt, Kyrie eleison.

14 NLB 558: 1, 4, 5 en 6 Here, om uw bloedig zweet, als Ge alleen de wijnpers treedt, om de kelk vol bitter leed, Kyrie eleison.

15 NLB 558: 1, 4, 5 en 6 Om het zwijgen, het geduld, waarmee Gij de wet vervult, als men vrucht'loos zoekt naar schuld, Kyrie eleison.

16 Matth.26: 20-30 Gemeenschap (BGT)

17 20. ’s Avonds gingen Jezus en de twaalf leerlingen samen eten
20. ’s Avonds gingen Jezus en de twaalf leerlingen samen eten. 21 Onder het eten zei Jezus:’Luister goed naar mijn woorden: Eén van jullie zal mij uitleveren’. 22 De leerlingen werden heel verdrietig en ze vroegen allemaal aan Jezus: ‘Ben ik het? Nee toch, Heer!’ 23 Jezus antwoordde: ‘Eén van jullie nam net iets uit de schaal, tegelijk met mij. Dat is de man die mij zal uitleveren.

18 24 De mensenzoon zal sterven. Dat wordt al verteld in de heilige boeken. Maar wat een ramp zal dat zijn voor de man die mij uitlevert! Die man had beter niet geboren kunnen worden.’25 Judas, de man die Jezus ging uitleveren, zei: ‘Ben ik het, meester? Nee toch!’Jezus zei tegen hem: ‘Je zegt het zelf.

19 26 Tijdens het eten nam Jezus een brood
26 Tijdens het eten nam Jezus een brood. Hij dankte God, brak het brood in stukken en deelde het uit. Hij zei: ‘Kijk, dit is mijn lichaam. Eet ervan.’27 Daarna nam Hij een beker wijn. Hij dankte God en liet de beker rondgaan. Hij zei:’Drink allemaal uit deze beker. 28 Want dit is mijn bloed. Als ik gedood word, zal mijn bloed vloeien. Maar daardoor zullen veel mensen gered worden, want hun zonden worden vergeven.

20 Dat heeft God beloofd.’29 Jezus zei ook:’Luister naar mijn woorden: Vanaf nu zal ik geen wijn meer drinken. Ik zal pas weer wijn drinken als ik samen met jullie in de nieuwe wereld van mijn Vader ben’.’30 Toen zongen Jezus en zijn leerlingen een lied om God te danken. Daarna gingen ze op weg naar de Olijfberg.

21 Mediatief orgelspel

22 NLB 116: 1, 4 en 8

23 NLB 116: 1, 4 en 8 God heb ik lief, want die getrouwe Heer nam, toen ik riep, met toegenegen oren mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

24 NLB 116: 1, 4 en 8 O God, mijn God, die van de dood mij redt, mijn tranen afwist! Voor het oog des Heren mag ik weer vrij in 's levens land verkeren, geen steen die stoot waar ik mijn voeten zet.

25 NLB 116: 1, 4 en 8 Voor 't oog van al de zijnen zal ik Hem offers van dank naar mijn beloften brengen, in 's Heren voorhof mijn gejubel mengen met uw lofprijzingen, Jeruzalem.

26 Vormen van een kring

27 Inzameling van de gaven

28 Tafelgebed en Onze Vader

29 Delen van brood en wijn

30 Lofprijzing :Opw.733 Loof de Heer, o mijn ziel

31 Opwekking 733

32

33 Opwekking 733

34

35 Opwekking 733

36

37

38 Matth. 26: 36-45 Eenzaamheid (BGT)

39 31Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Vannacht zullen jullie mij allemaal in de steek laten. Want God zegt in de heilige boeken: «Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde zullen alle kanten op rennen.» 32 Maar luister goed: Ik zal opstaan uit de dood. En dan ga ik naar Galilea, en daar zullen jullie mij zien.’

40 36 Jezus ging met de leerlingen naar een plek die Getsemane heette
36 Jezus ging met de leerlingen naar een plek die Getsemane heette. Hij zei tegen de leerlingen: ‘Ik ga daar verderop bidden. Blijf hier wachten tot ik terugkom.’ 37 Jezus nam Petrus mee, en de broers Jakobus en Johannes. Jezus werd verdrietig en bang. 38 Hij zei: ‘Ik houd het niet meer uit van verdriet. Blijven jullie maar hier en blijf wakker, net als ik.’

41 39 Jezus liep nog een klein stukje verder
39 Jezus liep nog een klein stukje verder. Hij knielde op de grond en begon te bidden: ‘Mijn Vader, als het kan, zeg dan dat ik niet hoef te lijden. Maar doe alleen wat u wilt, niet wat ik wil.’ 40 Jezus ging terug naar de drie leerlingen. Ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: ‘Kunnen jullie niet eens een uur wakker blijven voor mij? 41 Blijf toch wakker! Bid God om kracht, zodat je geen verkeerde keuze maakt. Want jullie willen wel het goede kiezen, maar jullie zijn zwak.’

42 42 Jezus ging voor de tweede keer bidden
42 Jezus ging voor de tweede keer bidden. Hij zei: ‘Mijn Vader, als het niet anders kan, dan zal ik het lijden dragen. Wat u wilt, moet gebeuren.’ 43 Toen hij terugkwam, lagen de leerlingen alweer te slapen. Ze konden hun ogen niet openhouden. 44 Jezus liet hen daar liggen. Hij ging nog een keer bidden. En voor de derde keer zei hij dezelfde woorden.

43 45 Toen hij terugkwam bij de leerlingen, zei hij: ‘Liggen jullie nu nog steeds rustig te slapen? Het moment is bijna gekomen dat de Mensenzoon uitgeleverd wordt aan slechte mensen.’

44 Opw.717: Stil, mijn ziel

45 Opwekking 717

46 Opwekking 717

47 Opwekking 717

48 Opwekking 717

49 Opwekking 717

50 Opwekking 717

51 Opwekking 717

52 We verlaten in stilte de kerk


Download ppt "Witte donderdag."

Verwante presentaties


Ads door Google