De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bidden: Les 5 God, hoort u mij?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bidden: Les 5 God, hoort u mij?"— Transcript van de presentatie:

1 Bidden: Les 5 God, hoort u mij?

2 Is je gebed wel eens verhoord?

3 Konig Hizkia

4 Koning Hizkia

5 Koning Hizkia Kijk maar in 2 Koningen 18:27. Daar wordt verteld dat de rabsake (een hoge functionaris van de Assyriërs) voor de muur van Jeruzalem staat te schreeuwen tegen de dienaren van koning Hizkia. Hij roept dat zijn leger Jeruzalem gaat vernietigen. De dienaren van de koning vragen hem om niet in het Judees te spreken, maar in het Aramees. Dat verstaan zij wel, maar het volk niet. De rabsake zegt dan: ‘Binnenkort zullen jullie je eigen stront eten en pis drinken.’

6 Koning Hizkia: brief voor God neergelegd

7 2 Kon 20:1-6 Hizkia’s ziekte en genezing [20] 1 Omstreeks dezelfde tijd werd Hizkia dodelijk ziek. De profeet Jesaja, de zoon van Amos, kwam naar hem toe en zei: ‘Dit zegt de HEER: Maak je laatste wilsbeschikking op, want je sterft. Je zult niet meer beter worden.’ 2 Hizkia draaide zijn gezicht naar de muur en bad tot de HEER: 3 ‘HEER, ik smeek u, neem toch in aanmerking dat ik me altijd oprecht en met heel mijn hart naar uw wil heb gericht en steeds heb gedaan wat goed is in uw ogen.’ Daarbij stortte hij bittere tranen. 4 Toen richtte de HEER zich opnieuw tot Jesaja, die de binnenste hof nog niet verlaten had, en zei: 5 ‘Ga weer naar binnen en zeg tegen Hizkia, de koning van mijn volk: “Dit zegt de HEER, de God van je voorvader David: Ik heb je gebed gehoord en je tranen gezien. Welnu, ik zal je genezen. Over drie dagen zul je in staat zijn naar mijn tempel te gaan. 6 Ik geef je nog vijftien jaar te leven, en ik zal jou en deze stad redden uit de handen van de koning van Assyrië. Omwille van mijzelf en omwille van mijn dienaar David zal ik deze stad beschermen.”

8 Gebedsverhoring Profeet Jesaja

9 Verhoort God altijd? 1 Sam 1:10,11,19 2 kor 12:7b-9b
Hand 4:23,24,29-31 1 Kon 19:3-9a Hand 12:1-8 Deut 3:23-26 2 Sam 12:13-18a

10 Jezus onverhoorde gebed?
Mt 26:39 39 Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’


Download ppt "Bidden: Les 5 God, hoort u mij?"

Verwante presentaties


Ads door Google