De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OP WEG NAAR GOEDE VERKIEZINGEN 20-1-2015 DR.J. VAN DIJK-SILOS HET OKB IN PERSPECTIEF.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OP WEG NAAR GOEDE VERKIEZINGEN 20-1-2015 DR.J. VAN DIJK-SILOS HET OKB IN PERSPECTIEF."— Transcript van de presentatie:

1 OP WEG NAAR GOEDE VERKIEZINGEN 20-1-2015 DR.J. VAN DIJK-SILOS HET OKB IN PERSPECTIEF

2 Taken OKB Art 1 Kiesregeling ( Kieswet) : a. Toezicht houden op de algemene verkiezingen. b. De uitslag van de verkiezingen bindend vaststellen. Art.2 Kieswet: 1. Toezien dat de kiezerslijsten met zorg zijn samengesteld en doorlopend zijn bijgewerkt. 3a Toezien dat elke kiezer ten minste drie dagen voor de stemmings dag een oproepingskaart ontvangt. 3c Toezien dat door de DC de mogelijkheid wordt geschapen dat kiezers nog op de dag der stemming de oproepingskaarten kunnen afhalen.

3 Vervolg taken OKB 4a Toezien dat er zoveel mogelijke uniforme instructies mbt optreden stembureau’s worden gegeven en dat stembureaus op de dag der stemming op de voorgeschreven wijze hun werkzaamheden verrichten. 4d bij klachten omtrent een niet behoorlijk functionering van enig hoofdstembureau of stembureau treft het OKB onverwijld die maatregelen welke naar zijn oordeel noodzakelijk zijn.

4 Vervolg taken OKB Art. 7 Decreet Politieke Organisaties: Het bijhouden van een openbaar register voor Politieke Organisaties.

5 Wijze van de taakuitoefening Pre electoraal : a. Toezicht op en onderzoek van kiezerslijsten. b. Toezicht op de registratie bij het Centraal Hoofdstembureau ivm de registratie van de politieke organisaties. c. Toezicht op de kandidaatstellingen van politieke organisaties en observatie bij de vergaderingen van de hoofdstembureaus. d. Toezicht op alle voorbereidingen ivm de organisatie van de verkiezingen.

6 Vervolg wijze van de taakuitoefening Electoraal: a.Op de stemmingsdag observeren wat er op de stembureaus gebeurt. b. Het instellen van een informatie en klachten centrum op het hoofdkwartier van het OKB. Post electoraal: a. Observatie van de werkzaamheden na de stemming op de hoofdstembureaus. b. Observatie van de openbare zittingen van de hoofdstembureaus en het Centraal Hoofdstembureau. c. Aan de hand van de bevindingen van de totale observatie het resultaat van de verkiezingen al dan niet bindend vaststellen. d. Het eindverslag van de verkiezingen concipieren. e. Onderzoek van de kiezerslijsten.

7 Interne struktuur ivm verkiezingen A. Voorzitter Algemeen coordinator. B. OKB leden/plv leden : coordinator kiesdistrikten. C. coordinatoren ressorten. D. toezichthouders op stembureaus/hoofdstembureau’s

8 Vragen Presenteert de presidentskandidaat zijn programma en zijn regering voor of nadat hij gekozen is? Antwoord: In ons systeem zijn er geen rechtstreekse vekiezingen van de president. Dit betekent dat de President na zijn verkiezing het regeerbeleid en zijn regering prsenteert. Binnen welke periode na de verkiezingen moeten de president en de vice president gekozen worden? Dit is wettelijk niet geregeld. De praktijk is dat partijen direkt na de verkiezingen in onderhandeling gaan om een coalitie te vormen. Intussen moet het OKB binnen een maand na de verkiezingen haar rapport afmaken en de verkiezingen al dan niet bindend verklaren. Hierna vindt de beediging van de parlementsleden plaats die dan vervolgens de president en de vice president kiezen met 2/3 meerdeerheid. Indien deze meerderheid nietbfgehaald wordt gaat men naar de Verenigde Volks vergadering waarin de president en vice president met gewone meerderheid wordt gekozen.

9 Vervolg vragen Wanneer is de kandidaatsstelling? Antwoord: op 9 april 2015 vindt de kandidaatsstelling plaats. Is het correct te veronderstellen dat de president gekozen zal worden in augustus zoals in het geval was in 2010? Antwoord: alleen in het geval van een verkiezing in De Nationale Assemblee is augustus haalbaar. Zullen er engelse pagina’s zijn op de website: www.verkiezingen.sr? Antwoord: ik weet het niet.www.verkiezingen.sr Hoe laat zijn de stembureaus open en hoe laat sluiten ze? Antwoord van 7.00uur – 19.00 uur. Is de regering van plan om de OAS, Caricom en anderen uit te nodigen om de verkiezingen te observeren? Antwoord: de regering heeft reeds de OAS, Caricom en UNASUR uitgenodigd. Voor zover mij bekend heeft alleen de Unasur tot nu toe positief gereageerd.


Download ppt "OP WEG NAAR GOEDE VERKIEZINGEN 20-1-2015 DR.J. VAN DIJK-SILOS HET OKB IN PERSPECTIEF."

Verwante presentaties


Ads door Google