De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inventaris Functie 4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inventaris Functie 4."— Transcript van de presentatie:

1 Inventaris Functie 4

2 Doelstelling Inventaris
Bevat het regionale zorgaanbod hiaten voor specifieke doelgroepen? Is er voldoende differentiatie inzake therapeutisch zorgaanbod? Is er voldoende spreiding van het zorgaanbod? Is in elke subregio voldoende aanbod voorhanden? Hoe lopen de patiëntenstromen? => Is er voldoende complementariteit binnen het regionale zorgaanbod?

3 Inhoudstafel (1) Kwantitatief luik Regionaal zorgaanbod
Vraag versus aanbod Herkomst, leefmilieu & instroom

4 Inhoudstafel (2) Kwalitatief luik Therapeutisch zorgaanbod
Ontslagbeleid en nazorg Verknoping met andere functies Nieuwe bewegingen i.k.v. vermaatschappelijking

5 Kwantitatief luik

6 Regionaal zorgaanbod

7 Residentieel aanbod voor volwassenen
Regio Brugge Regio Oostende Regio Veurne Doelgroep van volwassenen PZ OLV PC Sint-Amandus PTC Rusten-burg AZ Sint-Lucas AZ Sint-Jan Brugge* Zeno AZ Damiaan Sint-Jan Oostende Sint-Augustinus Aantal erkende bedden (operationele bedden) 243 (250) 204 72 (73) 30 (30) 80 (96) (47) 55 (55) (40) Totaal= 774 erkende bedden voor volwassenen (incl. EPSI, excl. K- en G- bedden & supraregionaal aanbod) of 155 bedden per inwoners (alle leeftijdscat.)

8 Aantal bedden per arrondissement
85 659 30

9 Aantal bedden voor volwassenen per 100.000 inwoners (alle leeftijdscat.) per arrondissement
220,8 60,8 49,3

10 Residentieel aanbod voor 18- en 65+ & supraregionaal doelpubliek
Voor de doelgroep van de ouderen zijn er in onze regio 149 bedden in PZ OLV, PC Sint-Amandus en AZ Sint-Jan. Voor de doelgroep van kinderen en jongeren zijn er 25 bedden in AZ Sint-Lucas. Tenslotte telt onze regio 136 supraregionale bedden in PC Sint-Amandus: Intensieve Behandeling: 16 Verstandelijke beperking: 32 Forensische: 16 Psycho-organische: 72 Kortom, los van leeftijd en doelpubliek (incl. K- en G-bedden en supraregionaal aanbod) telt onze regio erkende bedden of 217 psychiatrische ziekenhuisbedden per inwoners (alle leeftijdscat.)

11 Kencijfers regionaal zorgaanbod
Regio Brugge Regio Oostende Regio Veurne Doelgroep van volwassenen PZ OLV PC Sint-Amandus PTC Rusten-burg AZ Sint-Lucas AZ Sint-Jan Brugge Zeno AZ Damiaan Sint-Jan Oostende Sint-Augus-tinus Aantal opnames in 2013 (Totaal=6.202, excl. EPSI/CrEM) % Heropnames (indien >30d tussen 2 opnames) 721 (59.8%) 329 (57.5%) 204 (25.5%) 615 (10.7%) 1.250 (1.357 op EPSI/ CrEM) 768 (26%) 815 (64.7%) 800 (34%) 700 Gemiddelde ligduur (streefduur mbt max. ligduur) Crisisafd:19 d Opnameafd:47d Verblijfsafd:92 d Opnameafd:70 d Verblijfsafd:113 d 4.3 m (6 m) 14.7 d (1 m) 21-25 d 20 d 27.4d (3 m) 19.4 d (21 d) 19.5 d (2 m) Bezettingsgraad in 2013 86% 88.1% 88.6% 92.2% 101.6% 141% 90.3% 116% 103%

12 Aantal opnames per arrondissement
5141 1615 700

13 Aantal opnames per 100. 000 inwoners (alle leeftijdscat
Aantal opnames per inwoners (alle leeftijdscat.) per arrondissement 1722 1155 134 1152

14 Reflectie inzake beddencapaciteit
Aantal opnames/ aantal bedden: Regio Oostende & Veurne: hoge turnover Regio Brugge: lage turnover => Capaciteit wordt anders benut Vraagstelling: Hoe gaan we in toekomst om met deze ongelijke spreiding inzake intensieve behandelprogramma’s? Ter info: 9.2% van Veurnse patiëntenpopulatie wordt behandeld in H.Hart Ieper , terwijl % in OLV verblijft en 0.8% in PC Sint-Amandus

15 Aanbodzijde (dagkliniek)
Algemeen aanbod ZH’en PZ OLV PC Sint-Amandus PTC Rusten-burg AZ Sint-Lucas AZ Sint-Jan Brugge Zeno Sint-Jan Oostende AZ Damiaan Sint-Augustinus Aantal erkende stoelen (aantal cliënten op weekbasis) 74 (167) 44 (100tal per dag) - 8 (8) 18 (22) 10 (14 per dag) 5 (40)

16 Aanbodzijde (polikliniek)
Algemeen aanbod polikliniek ZH’en PZ OLV PC Sint-Amandus PTC Rusten-burg AZ Sint-Lucas AZ Sint-Jan Brugge AZ Zeno Sint-Jan Oostende AZ Damiaan Sint-Augustinus Aantal consultaties in polikliniek in 2013 4.826 Niet officieel, maar wel ambulante consultaties mogelijk 1.470 2.500 à 3.000 10.924 Gebeurt door psychiater en psycholo-gen, maar geen cijfers beschik-baar Gebeurt, maar geen cijfers beschik-baar Niet officieel, maar wel ambulante consulta-ties mogelijk

17 Vraag versus aanbod

18 Aanbod voor specifieke doelgroepen
Doelgroep van volwassenen PZ OLV PC Sint-Amandus PTC Rusten-burg AZ Sint-Lucas AZ Sint-Jan Brugge Sint-Jan Oostende AZ Damiaan AZ Zeno Sint-Augustinus Angst & Stemmings-stoornissen x Geen specifiek aanbod Psychotische stoornissen exclusie Persoonlijkheids-stoornissen Aanpassings-stoornissen Legaal middelengebruik exclusie indien primaire stoornis

19 Doelgroep van volwassenen PZ OLV PC Sint-Amandus PTC Rusten-burg
AZ Sint-Lucas AZ Sint-Jan Brugge Sint-Jan Oostende AZ Damiaan AZ Zeno Sint-Augustinus Illegaal middelen-gebruik Exclusie indien primaire stoornis x Afhan-kelijk v gradatie gebruik Max.3 pers. (exclusie van methadon-substitutie) Max 3 pers. (exclusie van IV) exclusie Max. 6pers. Exclusie van welbepaalde harddrugs (bv. heroïne) Eetstoornissen Geen specifiek aanbod Psycho-organische zorg x (enkel mannen) Gebeurt, maar geen specifiek aanbod Mentale beperking Forensische zorg Zelden opname, wel ambulant Onder strikte afspraken

20 Huidig gebruikersprofiel (vraagzijde)
Hoofddiagnose effectieve populatie ZH’en (alle leeftijden) PZ OLV PC Sint-Amandus PTC Rusten-burg AZ Sint-Lucas AZ Sint-Jan Brugge AZ Zeno Sint-Jan Oostende AZ Damiaan Sint-Augustinus Anst- & Stemmings-stoornissen 10% 7% 57% 25% 57.7% 41.3% 24.8% 43% Psychotische stoornissen 23% 33% - 15% 8.9% 7.4% 9.8% 8% Persoonlijk-heids-stoornissen 17% 37% 20% 11.2% 24% 3% Aanpassings-stoornissen 5% 6% 2.1% 6.4% 2% Legaal middelen-gebruik 26% (niet als primaire stoornis) 12.9% 36.5% 22.6% 40% Illegaal middelen-gebruik 7.2% 11% 1% Overige stoornis 21% 14% 13 % 18.4% 14.8% 18% 0%

21 Reflectie inzake vraag vs. aanbod
Consensus m.b.t. gegeven dat er onvoldoende capaciteit is inzake cognitieve stoornissen zoals NAH en Korsakov Consensus dat er geen nood is aan gespecialiseerd aanbod inzake eetstoornissen, gezien lage prevalentie en voldoende zorgaanbod buiten de eigen regio Vraagstelling of er voldoende specifiek aanbod voor adolescenten en jongvolwassenen tot 25 jaar is in de regio? Opmerking dat sociale problematiek binnen onze doelgroep stijgt en dat het netwerk hier functieoverstijgend een antwoord op dient te bieden

22 Herkomst, Leefmilieu & Instroom

23 Herkomst Doelgroep van volwassenen PZ OLV PC Sint-Amandus
PTC Rusten-burg AZ Sint-Lucas AZ Sint-Jan Brugge (op basis aanmeldin-gen EPSI) AZ Zeno Sint-Jan Brugge Sint-Jan Oostende AZ Dami-aan Sint-Augus-tinus Arr. Brugge 62.5% 46.7% 15.2% 76.6% 69.6%* (Zee)Brugge, Knokke, Heist, Blankenberge 5% 4% Arr. Oostende 18% 15% 13.7% 4.9% 7.2%* Oostende, Bredene, De Haan 80% 86% Arr. Veurne 2.7% 2.8% 0.5% 2.1% 14%* Vooral uit Koksijde, Veurne, De Panne, Nieuwpoort en Alveringem Andere West-Vlaamse steden 11.3% 19.3% 13.3% 8.6% 3% Regio Diksmuide Andere provincies 5.5% 16.2% 57.3% 7.8% 9.2%* Sluis, Middelburg, Maldegem

24 Leefmilieu voor opname
PZ OLV PC S-A PTC Rusten-burg AZ Sint-Lucas AZ Sint-Jan Brugge AZ Zeno AZ Sint-Jan Oostende AZ Damiaan AZ Sint-Augustinus Woont alleen 40% 31% 43.% 34% (geen geg. beschik-baar) meest 38.4% 42.2% Gezin 22% 52% 50% 29.9% 31.5% Samenwonen of inwonend 5% 6% 11% 24% 11.7% Residentiële setting 17% 3% 1% IBW of ander ZH of rusthuis 2.9% Geen vaste verblijfplaats 9% gebeurt 2%

25 Reflectie inzake instroom
Is er sprake van een getrapt systeem? Geen helder getrapt systeem PAAZ => PZ is geen standaardpatroon; men wordt ook rechtstreeks in PZ aangemeld Huisarts is belangrijke verwijzer, maar patiënten vinden zelf ook hun weg naar PZ of PAAZ (deels te verklaren doordat cliënten met GGZ-historiek reeds vertrouwd zijn met de sector) => PAAZ en PZ zijn beide relatief laagdrempelig (Cijfergegevens uit MPG m.b.t. verwijzers (“meerdere tussenkomende personen”) zijn onvoldoende betrouwbaar en zijn daarom niet weergegeven)

26 Kwalitatief luik

27 Therapeutisch aanbod

28 Therapeutisch aanbod: algemeen
PZ OLV PC Sint-Amandus PTC Rusten-burg AZ Sint-Lucas AZ Sint-Jan Brugge AZ Zeno Sint-Jan Oostende AZ Damiaan Sint-Augustinus Eclectisch (biopsycho-sociaal model, systeem-denken, cognitieve gedrags-therapie, herstel-ondersteunend) Eclectisch (dialectische gedrags-therapie, structurerend, herstel-ondersteunend) Psycho-analytisch Eclectisch (bio-medisch, psycho-sociaal, systemisch) Bio-psycho-sociaal, systemisch, oplossings- gericht Eclectisch (biomedisch, psycho-analytisch, gedrags-thera-peutisch) Systeem-georiën-teerd Kort- durend oplos-sings-gericht (Korzybski) Biomedisch, systeem-georiënteerd

29 Therapeutisch aanbod: specifiek
PZ OLV PC Sint-Amandus PTC Rusten-burg AZ Sint-Lucas AZ Sint-Jan Brugge AZ Zeno Sint-Jan Oostende AZ Damiaan Sint-Augustinus PEACe: polikliniek voor personen met psychose Vertrekken vanuit SRH-methodiek Focus op specifieke doelgroepen zoals NAH, forensische, mentale beperking, illegaal middelen-gebruik Behandeling van personen met depressie, angst-stoornissen en persoonlijk-heidsproble-matiek vanuit psycho-analytisch denkkader Urgentie-psychiatrie Veel aandacht voor individuele begeleiding Diagnostisch daghospitaal .. Acute psychotische stoornissen (Il)legaal middelen-gebonden stoornis Angst-en stemming-stoornissen Somatische stoornis of onverklaarbare lichamelijke klachten Ambulant ECT centrum & psycho-therapeutisch centrum Multi-disciplinaire zorgpaden ontwikkelen naar toekomst toe Specifiek therapie-program-ma voor psychotici Specifiek therapie-program-ma voor legaal middelen-gebruik Specifiek therapie-program-ma voor borderlineproble-matiek Inclusie van drugs-problematiek Referentie-verpleegkun-digen (o.a. middelen- gebruik, eetstoor-nissen) LIBERTAS project voor geïnter-neerden Suïcide-preventie psycho-educatie groepen depressie & alcohol-verslaving

30 Ontslagbeleid & nazorg

31 Ontslagbeleid en nazorg
Trajectmanagement na ontslag uit residentiële context Nazorgtraject Wat indien cliënt terug in crisis gaat en nieuwe opname vereist is

32 Trajectmanagement na ontslag uit residentiële context?
PZ OLV PC Sint-Amandus PTC Rusten-burg AZ Sint-Lucas AZ Sint-Jan Brugge AZ Zeno Sint-Jan Oostende AZ Damiaan Sint-Augustinus Systematisch overleg met betrokken hulpverleners uit 1e en 2e lijn en mantelzorgers bij ontslag Men is ontslag-procedure aan het herzien (meer outreachend te werk gaan bij ontslag-voorbereiding) Exit-groepen op afdeling Traject na ontslag wordt systematisch ontwikkeld Systematisch overleg met betrokken hulpverleners en mantelzorgers bij ontslag Ontslag-brief naar huisarts en ontslag-mana-gement door sociale dienst Men wil ontslag naar toekomst toe beter voor-bereiden i.s.m. andere partners Overleg met familie bij ontslag en overleg met hulp-verleners die in verhaal stappen Afspraken met thuis-zorg-diensten, dag- activiteiten-centra en andere bij ontslag Indivi-dueel bepaald

33 Nazorg via postkuur PZ OLV PC Sint-Amandus PTC Rusten-burg
AZ Sint-Lucas AZ Sint-Jan Brugge AZ Zeno Sint-Jan Oostende AZ Damiaan Sint-Augustinus In 2013 waren 102 cliënten in na-behandeling In 2013 waren 42 patiënten in na-behandeling 2 ambulante postkuur-groepen (voor 2*10 personen) Consultatie bij psychiater of aanbod van dagkliniek - Ambulante therapie (o.a. psycho-educatie, alcoholgroep, …) Ambulante psycho-therapie groepen (bv. mind-fulness) Consultatie bij psychiater/ psycholoog of aanbod van dagkliniek (max. 2d/week met een max. van 3 m (incl. opnameduur)) nagedacht over uitbreiden van kortdurende ambulante psycho-therapeutische nabehandeling

34 Vrijgehouden bedden i.k.v. crisis of Bed Op Recept (BOR)
PZ OLV PC Sint-Amandus PTC Rusten-burg AZ Sint-Lucas AZ Sint-Jan Brugge AZ Zeno Sint-Jan Oostende AZ Damiaan Sint-Augustinus Vrij-gehouden bedden? 7 vrij-gehouden bedden (i.k.v. BOR) Deze functie wordt opgenomen, maar is nog niet geforma-liseerd Neen, men neemt geen patiënten in crisis op 2 crisis-bedden Neen, ze kunnen terecht op EPSI min. 1 crisisbed vrij-gehouden Ja, men gebruikt hiervoor de 2 afzonderings-cellen of bedden op spoed Neen Doelgroep Indien het signalerings-plan dergelijke afspraak omvat Voor interne verwijzingen en door-verwijzingen van Spoed, EPSI en huisartsen Acute opname Iedereen Draagvlak om dit naar toekomst toe uit te bouwen? Ja Ja, denk-oefening m.b.t. 1 à 2 crisis-bedden (max. 72u)

35 Verknoping met andere functies

36 Verknoping met andere functies
Preventie en vroegdetectie (functie 1) Outreachend werken (functie 2) Rehabilitatie (functie 3 en 5)

37 Preventie en vroeginterventie
PZ OLV PC Sint-Amandus PTC Rusten-burg AZ Sint-Lucas AZ Sint-Jan Brugge AZ Zeno Sint-Jan Oostende AZ Damiaan Sint-Augustinus Inzet in MVIP Beeldvormings-initiatieven zoals Te Gek?! Bezoek van scholen KOPP-werking Diagnostisch dagziekenhuis Depressie-groep voor cliënten en familieleden Ontwennings-polikliniek (laagdrempelig, vrijblijvend) Initiatief rond ‘Te Gek!?’ voor scholen - Werkgroep GGZ in Koksijde met focus op suicidepreventie Wekelijkse mindfulness- sessies AA komt zich voorstellen in de groep alcoholverslaving

38 Outreachend werken PZ OLV PC Sint-Amandus PTC Rusten-burg
AZ Sint-Lucas AZ Sint-Jan Brugge AZ Zeno Sint-Jan Oostende AZ Damiaan Sint-Augustinus Investering in MCT en MBT Investering in MCT Supervisie en intervisie door personeels-lid CrEM - Personeels-inzet toegezegd voor alternatief langdurig zorgteam in Oostende (in opstartfase) Personeels-inzet in alternatief langdurig zorgteam in Veurne

39 Rehabilitatie PZ OLV PC Sint-Amandus PTC Rusten-burg AZ Sint-Lucas AZ
Sint-Jan Brugge AZ Zeno Sint-Jan Oostende AZ Damiaan Sint-Augustinus Rehabilitatie op vlak van ontmoeting en activering Inzet in De Werkmaat, WOK, de Gemper-steeg, Tender, Kunsthuis Rehabilitatie-afdeling Inzet in Kunsthuis Rehabilitatie-afdeling De Bron Inzet in Kunst-huis Van bij opname worden contacten gelegd om hierop in te zetten Oriën-teren naar Ingel-burch Dag-groep voor ex-cliënten rond dergelijke thema’s Sociale dienst neemt op Sociale dienst neemt op casus-niveau op Aandacht in dag-therapie voor bv. sollicitatie-training Inzet in activiteiten-centrum in Veurne Rehabilitatie op vlak van wonen Betrokkenheid bij project Brugwonen Betrokkenheid bij Wonen Welzijn Betrokken-heid bij project Brugwonen Campus-wonen

40 Nieuwe bewegingen i.k.v. vermaatschappelijking

41 Nieuwe bewegingen i.k.v. vermaatschappelijking
Ervaringsdeskundigheid Betrekken van familie en mantelzorgers Herstelondersteunend te werk gaan

42 Initiatieven inzake ervaringsdeskundigheid
PZ OLV PC Sint-Amandus PTC Rusten-burg AZ Sint-Lucas AZ Sint-Jan Brugge AZ Zeno Sint-Jan Oostende AZ Damiaan Sint-Augus tinus Pilootproject ED op rehabilitatie- en psychosen-afdeling Participatie van cliënten in het beleid wordt in de toekomst als thema opgenomen Traject-bespreking op individueel niveau Patiëntenraad op bepaalde afdelingen Programmatie bespreken en evalueren van socio-culturele dienst De Vleugel Leesgroep Herstelgroep Participatie aan werkgroep beeldvorming Thema opgenomen in beleidsplan Op indivi-dueel niveau Men zet in op delen van ervaringen Pilootproject van ervarings-deskundige op afdeling - Sessie op dagkliniek waar cliënten voorstellen kunnen doen Wekelijkse sessie voor /door patiënten met suïcide-problematiek Mogelijkheid van opstart zelfhulpgroep door cliënten Patiënten-overleg over afdelingsbeleid

43 Initiatieven inzake betrekken mantelzorgers
PZ OLV PC Sint-Amandus PTC Rusten-burg AZ Sint-Lucas AZ Sint-Jan Brugge AZ Zeno Sint-Jan Oostende AZ Damiaan Sint-Augustinus Pilootproject m.b.t. familieraad op afdeling psychosen-zorg Betrokken-heid bij De Stem (praatcafé) Familiegroep Wordt mee-genomen in de werking Op indivi-dueel niveau gesprek aangaan met familie van cliënt Contact-name + uitnodiging voor gesprek met cliënt + therapie-avond voor cliënt en familie Aanbod psycho-educatie Willen hen meer betrekken in toekomst Het netwerk rond de cliënt contac-teren Wekelijkse mogelijkheid tot overleg met arts Op individueel niveau gesprek aangaan met familie van cliënt

44 Initiatieven inzake herstelgericht werken
PZ OLV PC Sint-Amandus PTC Rusten-burg AZ Sint-Lucas AZ Sint-Jan Brugge AZ Zeno Sint-Jan Oostende AZ Damiaan Sint-Augustinus SRH-methodiek wordt gehanteerd door rehabilitatie- en psychosen afdeling Diverse medewerkers hebben SRH-opleiding gevolgd + Afname ROPI op bepaalde afdelingen Is aanwezig in attitudes hulp-verleners (geen methodiek) - Men vertrekt vanuit de resources/ sterktes die aanwezig zijn bij de cliënt Werken met herstel-traject van individu Artsen en psycholo-gen werken vanuit dat principe Wekelijkse sessie voor/door patiënten met suïcide-problematiek Vertrekken vanuit wat cliënten kunnen en hen zelf bepaalde taken in handen laten nemen

45 Vragen? Meer info? Mail naar


Download ppt "Inventaris Functie 4."

Verwante presentaties


Ads door Google