De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Inventaris Functie 4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Inventaris Functie 4."— Transcript van de presentatie:

1 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Inventaris Functie 4

2 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Doelstelling Inventaris Bevat het regionale zorgaanbod hiaten voor specifieke doelgroepen? Is er voldoende differentiatie inzake therapeutisch zorgaanbod? Is er voldoende spreiding van het zorgaanbod? Is in elke subregio voldoende aanbod voorhanden? Hoe lopen de patiëntenstromen? => Is er voldoende complementariteit binnen het regionale zorgaanbod?

3 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Inhoudstafel (1) Kwantitatief luik Regionaal zorgaanbod Vraag versus aanbod Herkomst, leefmilieu & instroom

4 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Inhoudstafel (2) Kwalitatief luik Therapeutisch zorgaanbod Ontslagbeleid en nazorg Verknoping met andere functies Nieuwe bewegingen i.k.v. vermaatschappelijking

5 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Kwantitatief luik

6 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Regionaal zorgaanbod

7 Regio BruggeRegio OostendeRegio Veurne Doelgroep van volwassenen PZ OLV PC Sint- Amandus PTC Rusten- burg AZ Sint- Lucas AZ Sint- Jan Brugge * AZ Zeno AZ Damiaan AZ Sint- Jan Ooste nde AZ Sint- Augustinus Aantal erkende bedden (operationele bedden) 243 (250) 20472 (73) 30 (30) 80 (96) 30 (47) 55 (55) 30 (30) 30 (40) Residentieel aanbod voor volwassenen Totaal= 774 erkende bedden voor volwassenen (incl. EPSI, excl. K- en G- bedden & supraregionaal aanbod) of 155 bedden per 100.000 inwoners (alle leeftijdscat.)

8 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen 659 85 30 Aantal bedden per arrondissement

9 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen 220,8 60,8 49,3 Aantal bedden voor volwassenen per 100.000 inwoners (alle leeftijdscat.) per arrondissement

10 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Residentieel aanbod voor 18- en 65+ & supraregionaal doelpubliek Voor de doelgroep van de ouderen zijn er in onze regio 149 bedden in PZ OLV, PC Sint-Amandus en AZ Sint-Jan. Voor de doelgroep van kinderen en jongeren zijn er 25 bedden in AZ Sint- Lucas. Tenslotte telt onze regio 136 supraregionale bedden in PC Sint-Amandus: Intensieve Behandeling: 16 Verstandelijke beperking: 32 Forensische: 16 Psycho-organische: 72 Kortom, los van leeftijd en doelpubliek (incl. K- en G-bedden en supraregionaal aanbod) telt onze regio 1.084 erkende bedden of 217 psychiatrische ziekenhuisbedden per 100.000 inwoners (alle leeftijdscat.)

11 Regio BruggeRegio OostendeRegio Veurne Doelgroep van volwassenen PZ OLVPC Sint-Amandus PTC Rusten -burg AZ Sint- Lucas AZ Sint- Jan Brugge AZ Zeno AZ Damiaa n AZ Sint-Jan Oosten de AZ Sint- Augus- tinus Aantal opnames in 2013 (Totaal=6.202, excl. EPSI/CrEM) % Heropnames (indien >30d tussen 2 opnames) 721 (59.8%) 329 (57.5%) 204 (25.5%) 615 (10.7%) 1.250 (1.357 op EPSI/ CrEM) 768 (26%) 815 (64.7%) 800 (34%) 700 Gemiddelde ligduur (streefduur mbt max. ligduur) Crisisafd:19 d Opnameafd:47d Verblijfsafd:92 d Crisisafd:19 d Opnameafd:70 d Verblijfsafd:113 d 4.3 m (6 m) 14.7 d (1 m) 21-25 d (1 m) 20 d (1 m) 27.4d (3 m) 19.4 d (21 d) 19.5 d (2 m) Bezettingsgraad in 2013 86%88.1%88.6%92.2%101.6%141%90.3%116%103% Kencijfers regionaal zorgaanbod

12 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen 1615 700 Aantal opnames per arrondissement 5141

13 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen 134 1155 1152 Aantal opnames per 100.000 inwoners (alle leeftijdscat.) per arrondissement 1722

14 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Reflectie inzake beddencapaciteit Aantal opnames/ aantal bedden: –Regio Oostende & Veurne: hoge turnover –Regio Brugge: lage turnover => Capaciteit wordt anders benut Vraagstelling: Hoe gaan we in toekomst om met deze ongelijke spreiding inzake intensieve behandelprogramma’s? Ter info: 9.2% van Veurnse patiëntenpopulatie wordt behandeld in H.Hart Ieper, terwijl 3.9% in OLV verblijft en 0.8% in PC Sint-Amandus

15 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Aanbodzijde (dagkliniek) Algemeen aanbod ZH’en PZ OLV PC Sint- Amand us PTC Rusten- burg AZ Sint- Lucas AZ Sint- Jan Brugge AZ Zeno AZ Sint-Jan Oostende AZ Damiaan AZ Sint- Augustin us Aantal erkende stoelen (aantal cliënten op weekbasis) 74 (167) 44 (100tal per dag) -8 (8) 18 (22) -10 (14 per dag) 5 (40) -

16 Aanbodzijde (polikliniek) Algemeen aanbod polikliniek ZH’en PZ OLV PC Sint- Amandus PTC Rust en- burg AZ Sint- Lucas AZ Sint- Jan Brugg e AZ ZenoAZ Sint-Jan Oostende AZ Sint-Jan Oostende AZ Damiaan AZ Sint- Augusti nus Aantal consultaties in polikliniek in 2013 4.826Niet officieel, maar wel ambulante consultaties mogelijk 1.4702.500 à 3.000 10.924Gebeurt door psychiater en psycholo- gen, maar geen cijfers beschik- baar Gebeurt, maar geen cijfers beschik- baar Niet officieel, maar wel ambulan te consulta -ties mogelijk

17 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Vraag versus aanbod

18 Doelgroep van volwassenen PZ OLVPC Sint- Amandus PTC Rusten- burg AZ Sint- Lucas AZ Sint- Jan Brugge AZ Sint-Jan Oostende AZ Damiaan AZ Zeno AZ Sint- Augustinus Angst & Stemmings- stoornissen xGeen specifiek aanbod xxxxxxx Psychotische stoornissen xxexclusiexxxxxx Persoonlijkheids- stoornissen xGeen specifiek aanbod xxxxxxx Aanpassings- stoornissen xxxxxxxxx Legaal middelengebruik xxexclusie indien primaire stoornis xxxxxx Aanbod voor specifieke doelgroepen

19 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Doelgroep van volwassenen PZ OLVPC Sint- Amand us PTC Rusten- burg AZ Sint- Lucas AZ Sint-Jan Brugge AZ Sint-Jan Oostend e AZ Damiaan AZ Zeno AZ Sint- Augustinu s Illegaal middelen- gebruik Exclusie indien primaire stoornis xAfhan- kelijk v gradatie gebruik Max.3 pers. (exclusie van methadon- substitutie) Max 3 pers. (exclusie van IV) exclusieMax. 6pers. exclusieExclusie van welbepaald e harddrugs (bv. heroïne) Eetstoornis sen Geen specifiek aanbod Psycho- organische zorg exclusiex (enkel mannen) exclusiexxGebeurt, maar geen specifiek aanbod xGeen specifiek aanbod Mentale beperking exclusiex xGeen specifiek aanbod xx Forensische zorg exclusiex Zelden opname, wel ambulant Onder strikte afspraken xGeen specifiek aanbod

20 Hoofddiagnose effectieve populatie ZH’en (alle leeftijden) PZ OLV PC Sint- Amandus PTC Rusten -burg AZ Sint- Lucas AZ Sint- Jan Brugge AZ Zeno AZ Sint-Jan Brugge AZ Sint-Jan Oostende AZ Damiaan AZ Sint- Augusti nus Anst- & Stemmings- stoornissen 10%7%57%25%57.7%41.3%57.7%24.8%25%43% Psychotische stoornissen 23%33%-15%8.9%7.4%8.9%9.8%8%10% Persoonlijk- heids- stoornissen 17%8%37%20%11.2%24%3% Aanpassings- stoornissen 5%6% 10%2.1% 6.4%2%3% Legaal middelen- gebruik 24%26% (niet als primaire stoornis) 15%12.9%36.5%12.9%22.6%24%40% Illegaal middelen- gebruik -6% (niet als primaire stoornis) 2%7.2%11%1% Overige stoornis 21%14%13 %18.4%14.8%18.4%18%6%0% Huidig gebruikersprofiel (vraagzijde)

21 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Reflectie inzake vraag vs. aanbod Consensus m.b.t. gegeven dat er onvoldoende capaciteit is inzake cognitieve stoornissen zoals NAH en Korsakov Consensus dat er geen nood is aan gespecialiseerd aanbod inzake eetstoornissen, gezien lage prevalentie en voldoende zorgaanbod buiten de eigen regio Vraagstelling of er voldoende specifiek aanbod voor adolescenten en jongvolwassenen tot 25 jaar is in de regio? Opmerking dat sociale problematiek binnen onze doelgroep stijgt en dat het netwerk hier functieoverstijgend een antwoord op dient te bieden

22 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Herkomst, Leefmilieu & Instroom

23 Doelgroep van volwassenen PZ OLV PC Sint- Aman dus PTC Rusten -burg AZ Sint- Lucas AZ Sint-Jan Brugge (op basis aanmeldin- gen EPSI) AZ ZenoAZ Sint- Jan Brugge AZ Sint-Jan Oostende AZ Dami- aan AZ Sint- Augus- tinus Arr. Brugge62.5%46.7%15.2%76.6%69.6%*(Zee)Brugge, Knokke, Heist, Blankenberge 69.6%*5%4% Arr. Oostende 18%15%13.7%4.9%7.2%*Oostende, Bredene, De Haan 7.2%*80%86% Arr. Veurne2.7%2.8%0.5%2.1%14%* 5%4%Vooral uit Koksijde, Veurne, De Panne, Nieuwpoort en Alveringem Andere West- Vlaamse steden 11.3%19.3%13.3%8.6%5%3%Regio Diksmuide Andere provincies 5.5%16.2%57.3%7.8%9.2%*Sluis, Middelburg, Maldegem 9.2%*5%3% Herkomst

24 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Leefmilieu voor opname PZ OLV PC S- A PTC Rusten- burg AZ Sint- Lucas AZ Sint- Jan Brugge AZ ZenoAZ Sint- Jan Oostende AZ Damiaan AZ Sint- Augusti nus Woont alleen40%31%43.%34%(geen geg. beschik- baar) meest38.4%42.2%meest Gezin34%22%52%50%29.9%31.5% Samenwonen of inwonend 5%6%11%24%11.7% Residentiële setting 17%3%1%IBW of ander ZH of rusthuis 2.9% Geen vaste verblijfplaats 9%1%gebeurt2%

25 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Reflectie inzake instroom Is er sprake van een getrapt systeem? Geen helder getrapt systeem –PAAZ => PZ is geen standaardpatroon; men wordt ook rechtstreeks in PZ aangemeld –Huisarts is belangrijke verwijzer, maar patiënten vinden zelf ook hun weg naar PZ of PAAZ (deels te verklaren doordat cliënten met GGZ-historiek reeds vertrouwd zijn met de sector) => PAAZ en PZ zijn beide relatief laagdrempelig (Cijfergegevens uit MPG m.b.t. verwijzers (“meerdere tussenkomende personen”) zijn onvoldoende betrouwbaar en zijn daarom niet weergegeven)

26 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Kwalitatief luik

27 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Therapeutisch aanbod

28 PZ OLVPC Sint-Amandus PTC Rusten- burg AZ Sint- Lucas AZ Sint-Jan Brugge AZ ZenoAZ Sint-Jan Oostend e AZ Damiaan AZ Sint- Augustinus Eclectisch (biopsycho- sociaal model, systeem- denken, cognitieve gedrags- therapie, herstel- ondersteunend) Eclectisch ( dialectische gedrags- therapie, structurerend, herstel- ondersteunend) Psycho- analytisch Eclectisch ( bio- medisch, psycho- sociaal, systemisch) Bio-psycho- sociaal, systemisch, oplossings- gericht Eclectisch ( biomedisch, psycho- analytisch, gedrags- thera- peutisch) Systeem- georiën- teerd Kort- durend oplos- sings- gericht (Korzybski ) Biomedisch, systeem- georiënteerd Therapeutisch aanbod: algemeen

29 PZ OLVPC Sint- Amandus PTC Rusten- burg AZ Sint- Lucas AZ Sint-Jan Brugge AZ ZenoAZ Sint-Jan Oostend e AZ DamiaanAZ Sint- Augustinus PEACe: polikliniek voor personen met psychose … Vertrekken vanuit SRH- methodiek Focus op specifieke doelgroepen zoals NAH, forensische, mentale beperking, illegaal middelen- gebruik … Behandeling van personen met depressie, angst- stoornissen en persoonlijk- heidsproble- matiek vanuit psycho- analytisch denkkader … Urgentie- psychiatrie Veel aandacht voor individuele begeleiding Diagnostisch daghospitaal.. Urgentie- psychiatrie Acute psychotische stoornissen (Il)legaal middelen- gebonden stoornis Angst-en stemming- stoornissen Somatische stoornis of onverklaarbar e lichamelijke klachten Ambulant ECT centrum & psycho- therapeutisch centrum … Multi- disciplinaire zorgpaden ontwikkelen naar toekomst toe … Specifiek therapie- program- ma voor psychotici Specifiek therapie- program- ma voor legaal middelen- gebruik Specifiek therapie- program- ma voor borderline proble- matiek Inclusie van drugs- problematiek Referentie- verpleegkun- digen (o.a. middelen- gebruik, eetstoor- nissen) LIBERTAS project voor geïnter- neerden … Suïcide- preventie psycho- educatie groepen depressie & alcohol- verslaving … Therapeutisch aanbod: specifiek

30 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Ontslagbeleid & nazorg

31 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Ontslagbeleid en nazorg  Trajectmanagement na ontslag uit residentiële context  Nazorgtraject  Wat indien cliënt terug in crisis gaat en nieuwe opname vereist is

32 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Trajectmanagement na ontslag uit residentiële context? PZ OLVPC Sint- Amandus PTC Rusten- burg AZ Sint- Lucas AZ Sint- Jan Brugge AZ ZenoAZ Sint-Jan Oostend e AZ Damiaan AZ Sint- Augustin us Systematisch overleg met betrokken hulpverleners uit 1e en 2e lijn en mantelzorgers bij ontslag Men is ontslag- procedure aan het herzien (meer outreachend te werk gaan bij ontslag- voorbereiding) Exit-groepen op afdeling Traject na ontslag wordt systematisch ontwikkeld Systematisch overleg met betrokken hulpverleners en mantelzorgers bij ontslag Ontslag -brief naar huisarts en ontslag -mana- gement door sociale dienst Men wil ontslag naar toekomst toe beter voor- bereiden i.s.m. andere partners Overleg met familie bij ontslag en overleg met hulp- verleners die in verhaal stappen Afspraken met thuis- zorg- diensten, dag- activiteiten -centra en andere bij ontslag Indivi- dueel bepaald

33 Nazorg via postkuur PZ OLVPC Sint- Amandus PTC Rusten- burg AZ Sint- Lucas AZ Sint- Jan Brugg e AZ ZenoAZ Sint-Jan Oostende AZ DamiaanAZ Sint- Augustinus In 2013 waren 102 cliënten in na- behandeling In 2013 waren 42 patiënten in na- behandeling 2 ambulante postkuur- groepen (voor 2*10 personen) Consultatie bij psychiater of aanbod van dagkliniek -Ambulante therapie (o.a. psycho- educatie, alcoholgroep, …) Ambulante psycho- therapie groepen (bv. mind- fulness) Consultatie bij psychiater/ psycholoog of aanbod van dagkliniek (max. 2d/week met een max. van 3 m (incl. opnameduur)) nagedacht over uitbreiden van kortdurende ambulante psycho- therapeutische nabehandeling

34 PZ OLVPC Sint- Amandus PTC Rusten- burg AZ Sint- Lucas AZ Sint-Jan Brugge AZ ZenoAZ Sint-Jan Oostende AZ Damiaan AZ Sint- Augu stinus Vrij- gehouden bedden? 7 vrij- gehouden bedden (i.k.v. BOR) Deze functie wordt opgenomen, maar is nog niet geforma- liseerd Neen, men neemt geen patiënten in crisis op 2 crisis- bedden Neen, ze kunnen terecht op EPSI min. 1 crisisbed vrij- gehouden Ja, men gebruikt hiervoor de 2 afzonderings -cellen of bedden op spoed Neen DoelgroepIndien het signalerings -plan dergelijke afspraak omvat Voor interne verwijzingen en door- verwijzingen van Spoed, EPSI en huisartsen Acute opname Iedereen Draagvlak om dit naar toekomst toe uit te bouwen? Ja NeenJa, denk- oefening m.b.t. 1 à 2 crisis- bedden (max. 72u) Neen Vrijgehouden bedden i.k.v. crisis of Bed Op Recept (BOR)

35 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Verknoping met andere functies

36 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Verknoping met andere functies  Preventie en vroegdetectie (functie 1)  Outreachend werken (functie 2)  Rehabilitatie (functie 3 en 5)

37 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Preventie en vroeginterventie PZ OLVPC Sint-Amandus PTC Rusten -burg AZ Sint-LucasAZ Sint-Jan Brugge AZ Zeno AZ Sint -Jan Oos ten de AZ Dam iaan AZ Sint-Augustinus Inzet in MVIP Beeldvormings- initiatieven zoals Te Gek?! Bezoek van scholen KOPP- werking Diagnostisch dagziekenhuis Inzet in MVIP KOPP-werking Depressie- groep voor cliënten en familieleden Ontwennings- polikliniek (laagdrempelig, vrijblijvend) Initiatief rond ‘Te Gek!?’ voor scholen --Werkgroep GGZ in Koksijde met focus op suicidepreventie Wekelijkse mindfulness- sessies AA komt zich voorstellen in de groep alcoholverslaving

38 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Outreachend werken PZ OLVPC Sint- Amandus PTC Rusten- burg AZ Sint- Lucas AZ Sint-Jan Brugge AZ Zeno AZ Sint-Jan Oostende AZ Damiaan AZ Sint- Augustinu s Investering in MCT en MBT Investering in MCT Supervisie en intervisie door personeels -lid CrEM -Personeels- inzet toegezegd voor alternatief langdurig zorgteam in Oostende (in opstartfase) Personeels -inzet in alternatief langdurig zorgteam in Veurne

39 Rehabilitatie PZ OLVPC Sint- Amandus PTC Rusten -burg AZ Sint- Lucas AZ Sint-Jan Brugge AZ Zeno AZ Sint- Jan Oosten de AZ Damiaan AZ Sint- Augustinu s Rehabilitatie op vlak van ontmoeting en activering Inzet in De Werkmaat, WOK, de Gemper- steeg, Tender, Kunsthuis Rehabilitatie- afdeling Inzet in Kunsthuis Rehabilitatie- afdeling De Bron Inzet in Kunst- huis Van bij opname worden contacten gelegd om hierop in te zetten Oriën- teren naar Ingel- burch Dag- groep voor ex- cliënten rond dergelijke thema’s Sociale dienst neemt op Sociale dienst neemt op casus- niveau op Aandacht in dag- therapie voor bv. sollicitatie -training Inzet in activiteiten- centrum in Veurne Rehabilitatie op vlak van wonen Betrokkenheid bij project Brugwonen Betrokkenheid bij Wonen Welzijn Betrokken- heid bij project Brugwonen Campus- wonen Sociale dienst neemt op

40 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Nieuwe bewegingen i.k.v. vermaatschappelijking

41 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Nieuwe bewegingen i.k.v. vermaatschappelijking  Ervaringsdeskundigheid  Betrekken van familie en mantelzorgers  Herstelondersteunend te werk gaan

42 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Initiatieven inzake ervaringsdeskundigheid PZ OLVPC Sint- Amandus PTC Rusten- burg AZ Sint- Lucas AZ Sint-Jan Brugge AZ Zeno AZ Sint-Jan Oostende AZ DamiaanAZ Sint- Augus tinus Pilootproject ED op rehabilitatie- en psychosen- afdeling Participatie van cliënten in het beleid wordt in de toekomst als thema opgenomen Traject- bespreking op individueel niveau Patiëntenraad op bepaalde afdelingen Programmatie bespreken en evalueren van socio-culturele dienst De Vleugel Leesgroep Herstelgroep Participatie aan werkgroep beeldvorming Thema opgenomen in beleidsplan Op indivi- dueel niveau Men zet in op delen van ervaringen Pilootproject van ervarings- deskundige op afdeling -Sessie op dagkliniek waar cliënten voorstellen kunnen doen Wekelijkse sessie voor /door patiënten met suïcide- problematiek Mogelijkheid van opstart zelfhulpgroep door cliënten Patiënten- overleg over afdelingsbeleid -

43 Initiatieven inzake betrekken mantelzorgers PZ OLVPC Sint- Amandus PTC Rusten- burg AZ Sint- Lucas AZ Sint-Jan Brugge AZ ZenoAZ Sint-Jan Oosten de AZ DamiaanAZ Sint- Augustinus Pilootproject m.b.t. familieraad op afdeling psychosen- zorg Betrokken- heid bij De Stem (praatcafé) Familiegroep Betrokken- heid bij De Stem (praatcafé) Wordt mee- genomen in de werking Op indivi- dueel niveau gesprek aangaan met familie van cliënt Contact- name + uitnodiging voor gesprek met cliënt + therapie- avond voor cliënt en familie Aanbod psycho- educatie Willen hen meer betrekken in toekomst Het netwerk rond de cliënt contac- teren Wekelijkse mogelijkheid tot overleg met arts Op individueel niveau gesprek aangaan met familie van cliënt

44 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Initiatieven inzake herstelgericht werken PZ OLVPC Sint- Amandus PTC Rusten- burg AZ Sint- Lucas AZ Sint-Jan Brugge AZ ZenoAZ Sint-Jan Oostende AZ DamiaanAZ Sint- Augustin us SRH- methodiek wordt gehanteerd door rehabilitatie- en psychosen afdeling Diverse medewerkers hebben SRH- opleiding gevolgd + Afname ROPI op bepaalde afdelingen Is aanwezig in attitudes hulp- verleners (geen methodiek) -Men vertrekt vanuit de resources/ sterktes die aanwezig zijn bij de cliënt Werken met herstel- traject van individu Artsen en psycholo- gen werken vanuit dat principe Wekelijkse sessie voor/door patiënten met suïcide- problematiek Vertrekken vanuit wat cliënten kunnen en hen zelf bepaalde taken in handen laten nemen

45 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Vragen? Meer info? Mail naar Elise.Pattyn@netwerkggzregionw-vl.be


Download ppt "Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Inventaris Functie 4."

Verwante presentaties


Ads door Google