De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Standaardkostenberekening SAP Best Practices. ©2013 SAP AG. All rights reserved.2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen Doel  De wijzigingen in.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Standaardkostenberekening SAP Best Practices. ©2013 SAP AG. All rights reserved.2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen Doel  De wijzigingen in."— Transcript van de presentatie:

1 Standaardkostenberekening SAP Best Practices

2 ©2013 SAP AG. All rights reserved.2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen Doel  De wijzigingen in de prijzen van gekochte onderdelen, wijzigingen in arbeids- en overheadkosten en wijzigingen in stuklijsten en activiteiten doorvoeren die nodig zijn voor de productie van halffabrikaten en eindproducten. Voordelen  Prijzen worden in de betreffende artikelstamrecords bijgewerkt als toekomstige geplande kosten  Herwaardering van bestaande voorraad tegen de nieuwe standaardprijzen Belangrijke Processtappen  Calculatierun creëren  Calculatierun uitvoeren  Fouten controleren  Voorgestelde standaardprijzen analyseren  Scenario’s van jaarlijks operationeel plan herhalen  Calculatierun bewerken en uitvoeren  AOP – omzetkosten van inkomsten overboeken  Bevroren calculatierun creëren  Calculatierun uitvoeren  Markeren als toekomstig geplande prijs  Standaardcalculatie vrijgeven en voorraad herwaarderen aan begin van nieuw boekjaar

3 ©2013 SAP AG. All rights reserved.3 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen Vereiste SAP Toepassingen  Enhancement package 6 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen  Productkostencontroller

4 ©2013 SAP AG. All rights reserved.4 Gedetailleerde Procesbeschrijving Standaardkostenberekening  Jaarlijks worden de standaardkosten voor producten bijgewerkt als deel van de jaarlijkse operationele planning (AOP). Dit is nodig om de wijzigingen in de prijzen van gekochte onderdelen, wijzigingen in arbeids- en overheadkosten en wijzigingen in stuklijsten en activiteiten door te voeren die nodig zijn voor de productie van halffabrikaten en gerede producten.  Nadat de geplande prijzen voor gekochte onderdelen zijn bijgewerkt en prijzen van geplande activiteiten zijn berekend, wordt er een calculatierun uitgevoerd om de geplande nieuwe standaardprijzen van artikelen te berekenen. De berekende standaarden worden gecontroleerd. De verantwoordelijke personen wordt gevraagd om de benodigde correcties door te voeren, bijvoorbeeld in stamgegevens. Wanneer de berekeningen worden beschouwd als correct, worden de prijzen in de betreffende artikelstamrecords bijgewerkt als toekomstige geplande kosten.  Als het huidige jaar wordt gesloten, worden de gemarkeerde kostenopgaven vrijgegeven. Hierdoor wordt de bestaande voorraad opnieuw gewaardeerd tegen de nieuwe standaardprijzen.

5 ©2013 SAP AG. All rights reserved.5 Procesflowdiagram Standaardkostenberekening Gebeur- tenis Productkostencontroller Fouten? AOP - Omzetkosten van inkomsten overboeken (173) AOP Cost Center Planning (175) Toekomstig geplande prijs vrijgeven als huidige versie en voorraad herwaarderen Begin van nieuw boekjaar AOP = jaarlijkse operationele planning BEVROREN jaarlijks operationeel plan Jaarlijks operationeel plan AOP - Purchased Material Price Planning (174) Planning productie- kostenplaats (176) Fouten corrigeren, calculatierun bewerken en uitvoeren AOP- scenario’s herhalen, indien nodig Calculatierun bewerken en uitvoeren Fouten bekijken en onopgeloste fouten per e-mail versturen naar stamgegevensteam Calculatierun creëren en uitvoeren Toekomstige geplande prijs actualiseren Bevroren calculatierun creëren en uitvoeren Product- kosten correct? Fouten ? Voorgestelde standaardprijzen analyseren Ja Nee Voorraad debiteren/crediteren, herwaardering debiteren/crediteren Fouten bekijken en fouten in stamgegevens corrigeren Cost Controller e-mailen na oplossen van fout

6 ©2013 SAP AG. All rights reserved.6 Legenda SymboolOmschrijvingOpmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Komt overeen met een taakstap in het document. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. SymboolOmschrijvingOpmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Bedrijfsactivi- teit/event Eenheidsp ro-ces Subproces -referentie Proces- beslis- sing Extern naar SAP Processo unit à Afdruk/docu- ment Werkelijke financi ë n Budgetplan- ning Handm a-tig proces Bestaande versie/ gegevens Systee m- beslis- sing geslaag d/misluk t Diagramver binding

7 ©2013 SAP AG. All rights reserved.7 No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. National product specifications may vary. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Please see http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx#trademark for additional trademark information and notices.http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx#trademark


Download ppt "Standaardkostenberekening SAP Best Practices. ©2013 SAP AG. All rights reserved.2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen Doel  De wijzigingen in."

Verwante presentaties


Ads door Google