De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Major/Minor Productie en Logistiek 18 maart 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Major/Minor Productie en Logistiek 18 maart 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Major/Minor Productie en Logistiek 18 maart 2015

2 Thema’s  Bedrijfskundige en beheersmatige benadering van productie, voorraadbeheer en logistiek. Dit omvat:  materiaalbeheer  beheer van de productietechnologie  de fysische organisatie van de diverse productieprocessen  integrale kwaliteitsbeheersing  planning van de bedrijfscapaciteit  …

3  Toepassingen o Risicomanagement en projectplanning onder onzekerheid o Het plannen van operatiekwartieren in ziekenhuizen o Het opstellen van de werkplanning van verplegend personeel o Het ontwerp en de coördinatie van supply chains o Doorlooptijdreductie bij bedrijven o Het ontwerp van de fysische organisatie van het productieproces o Het opzetten van een forecasting systeem voor verschillende productcategorieën o Het ontwerpen van bestelpolitieken o Het schatten van de kostenparameters van voorraadmodellen (bestelkosten, voorraadkosten, tekortkosten) o Het opzetten van een kwaliteitsbeheersingssysteem in bedrijven o … Thema’s

4 Supply Chain Consultant Supply Chain Analyst Productieplanner Logistiek directeur Supply chain Manager Kwaliteitsmanager Plant manager Andere leidinggevende functies Beroepsuitwegen

5 TEWHandelsingenieur Bachelor. Supply chain Management. Organisatie van het productieproces 12 stp Minor. Supply chain management. Organisatie van het productieproces 12 stp Major/Minor Initiële Master 12 stp Minor. Project and Production Scheduling. Simulation theory and applications. Seminarie P&L. Operations Strategy in Manufacturing and Services Indien de bachelorvakken niet gevolgd zijn, eerst die vakken volgen en aanvullen met vakken uit de lijst hierboven 24 stp Major/Minor. Project and Production Scheduling. Simulation theory and applications. Seminarie P&L (VERPLICHT). Operations Strategy in Manufacturing and Services Indien de bachelorvakken niet gevolgd zijn, eerst deze vakken volgen en daarna aanvullen, waarbij evenwel het P&L seminarie altijd moet opgenomen worden. MasterproefNiet van toepassingMajor : masterproef Minor : niet van toepassing Opleidingsonderdelen

6 Supply Chain Management (6 pt) (E) o Beheer van de integrale logistieke keten, met aandacht voor strategische positionering, demand forecasting, ontwerp van de keten (locatie- en allocatiebeslissingen), voorraadbeslissingen (types voorraden, voorraadmodellen, optimale voorraadniveaus), geaggregeerde planning, coördinatieproblemen, sourcing contracten Organisatie van het productieproces (6 pt) o Facilities design: Layout design in job shop omgevingen, balancering van productielijnen, group technology en vormen van manufacturing cells o Dynamic behavior: operationele evaluatie van productiesystemen, algemene inzichten in dynamisch gedrag Operations strategy in manufacturing and services (6 pt) (E) o Operations and competitive advantage (+ DEA!) o Modellen voor bepalen van optimale grootte en timing van capaciteitsinvesteringen + optimale mix tussen dedicated en flexible resources (operational hedging) o Revenue management (overbooking, yield management, price segmentation) o Innovatie Opleidingsonderdelen HIR

7 Seminarie productie en logistiek (6 pt) o In groepjes van vier à vijf dienen de studenten een consultingopdracht in een reële bedrijfsomgeving uit te voeren. Dit gebeurt onder begeleiding van een contactpersoon uit het bedrijf en van een werkleider en de docent aan de kant van de universiteit. Het werk mondt uit in een presentatie van een vijftigtal minuten en een tekst van een twintigtal pagina's. Project and production scheduling (6 pt) (E) o Grondige studie van scheduling- en sequencing-problemen, zowel met toepassing in resource-constrained project scheduling (met volgorde- en hulpmiddelenbeperkingen) als machine scheduling (single-machine, parallel machine, flow shop en job shop omgevingen). Simulation theory and applications (6 pt) (E) o Concepten en methodologie van simulatie: studenten leren simulatie als tool te gebruiken voor het oplossen van optimalisatieproblemen in een bedrijfscontext. Hiervoor wordt een discrete event simulation tool (ARENA) gebruikt. Opleidingsonderdelen HIR


Download ppt "Major/Minor Productie en Logistiek 18 maart 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google