De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sales & Operations Planning

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sales & Operations Planning"— Transcript van de presentatie:

1 Sales & Operations Planning
Johan Pols 4 november 2010

2 S&OP Scan (interactief) Bespreken resultaten S&OP Scan Best Practice
Programma Kennismaking Introductie S&OP S&OP Scan (interactief) Bespreken resultaten S&OP Scan Best Practice Afsluiting

3 Deel 1. Kennismaking

4 Kennismaking Technische Bedrijfskunde – HTS Rijswijk
Supply Chain Manager / Interim Professional sinds 2006. Projecten gedaan bij: Coca-Cola (Dongen) Kühne & Nagel (Raamsdonksveer) Unilever (Rotterdam) Syngenta (De Lier) Deelnemer van landelijk Yacht Expertteam S&OP

5 Strategisch voorraadbeheer Europees Aanbesteden Inkoop optimalisatie
Yacht Expertteams Strategisch voorraadbeheer Europees Aanbesteden Inkoop optimalisatie Warehouse management Process Improvement Sales & Operations Planning

6 Deel 2. Wat is S&OP? S&OP Financial Demand Supply Management Planning

7 Waarschuwingssignalen voor een gebrekkig S&OP
‘Meetbare’ signalen • Lage customer service graad, toename backorders. • Hoge en verkeerde voorraad eindproduct. • Fluctuerende productieniveaus, veel planningswijzigingen. • Langdurige, chaotische productintroducties • Afschrijvingskosten op voorraad M.b.t ‘softe’ aspecten • Geen samenwerking, maar blaming-cultuur • Slechte en ad-hoc communicatie • Verschillende talen; euro’s versus units • Beslissing/escalatie processen verlopen chaotisch en onbeheerst • Geen link tussen strategische plannen en dagelijkse werkzaamheden • Achterom en naar nu kijken, i.p.v naar de toekomst

8 Wat is S&OP? Sales & Operations Planning (S&OP) is a set of decision-making processes to balance demand and supply, to integrate financial planning and operational planning, and to link high level strategic plans with day-to-day operations. (T.F. Wallace) Operationele planning Tactische Strategische Dagelijks/wekelijks Tot eind van jaar v.a jaren S&OP 0-18 maanden minimaal

9 Waarom gebruiken bedrijven S&OP?
Het integreert de ‘business planning’ met de dagelijkse gang van zaken. Een gedegen S&OP proces stelt bedrijven in staat om tijdig en snel om te gaan met veranderingen. Het laat de diverse afdelingen binnen een organisatie op een gestructureerde manier met elkaar samenwerken, gebaseerd op 1 set van getallen.

10 Development: we can sell 200
Marketing: the promotion will sell 400 Customer Development: we can sell 200 Demand & Supply Planning Customer Development one consensus plan Sourcing Customer Service & Distribution Finance Finance: we have Budgeted 300 Manufacturing: they will only sell 150 Als je een bedrijf goed wilt besturen moet je 1 heldere koers hebben.

11 Wat betekent het invoeren van S&OP voor een organisatie?
Het maandelijks/periodiek doorlopen van een S&OP cyclus, gestoeld op data-verzameling, -analyse en bespreking Voorwaarden hiervoor zijn: beschikbaarheid en juistheid van informatie commitment en aanwezigheid van top-management bereidheid tot veranderen (delen van informatie etc.) Het invoeren van S&OP betekent met name het invulling geven aan een (nieuw) proces, met de nadruk om communicatie en veranderingsmanagement . Goed ingevoerd zal dit proces de ruggengraat van de organisatie blijvend beïnvloeden

12 Traditioneel komt S&OP uit de procesindustrie.
Waar vinden we S&OP? Traditioneel komt S&OP uit de procesindustrie. Voornamelijk bedrijven die fysieke producten voortbrengen, echter niet exclusief. Toepasbaar op bedrijf en/of gehele ketens. Coca-Cola, Unilever, DSM, Syngenta, Caterpillar, Procter & Gamble, Eli Lilly, Dow Chemical, Honeywell, Allied Signal, Pfizer, Newell-Rubbermaid, DuPont, Cisco Systems, ASML, Philips, FrieslandFoodsCampina, etc.

13

14

15 Deel 3. De S&OP Scan De S&OP Scan is een instrument ontwikkeld door het Expertteam S&OP voor het vaststellen van de ontwikkelfase waar een bedrijf zich in bevindt. A.d.h.v. de scan kan vervolgens een adviestraject in gang worden gezet om het bedrijf te helpen S&OP te implementeren. De scan bestaat uit een vragenlijst van circa 34 vragen verdeeld over 5 onderwerpen.

16 Voorbeeld van uitgevoerde S&OP scans

17 Zelf aan de slag met de Scan
Vereenvoudigde versie van de S&OP met 2 vragen per onderwerp In 4 groepjes van 3 gaan jullie gezamenlijk voor 1 van jullie bedrijven de S&OP scan invullen. Na het invullen, verzamelen we de resultaten en bespreken we deze.

18 Deel 4: Bespreken resultaten

19 Hoe ziet het dagelijkse leven eruit in een volwassen S&OP organisatie?
Deel 5. Best Practice Hoe ziet het dagelijkse leven eruit in een volwassen S&OP organisatie?

20 Een maand bij een S&OP topbedrijf
Werkdag 1 t/m 9: Review van Demand Plan Werkdag 10 & 11: Update Supply Plan Werkdag 14: Pre-S&OP review Werkdag 18: S&OP / Business review Opvolgen besluiten

21 Review van het Demand Plan (Sales / Customer Service)
De basis is een rollend 24 maanden plan. Maandelijks updaten Forecast technieken toepassen / evalueren Vroegtijdig marktontwikkelingen identificeren

22 Update Supply Planning (Supply Chain / Master Scheduling)
Demand data vertalen naar supply planning Impact op planning (c.q. keten) analyseren I.s.m. leveranciers potentiele knelpunten signaleren Pre-S&OP voorbereiden

23 Pre-S&OP (Master Schedulers & Middenkader)
Bespreken afwijkingen Bespreken te escaleren issues

24 S&OP / Business review (Executive)
Bespreken van high-level data Bespreken lopende issues Besluiten nemen over nieuwe issues.

25 Deel 6. Afsluiting Vragen?


Download ppt "Sales & Operations Planning"

Verwante presentaties


Ads door Google