De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Master of Engineering: Industrial Engineering & Operations Research (IEOR) Master in de Ingenieurswetenschappen: Bedrijfskundige Systeemtechnieken en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Master of Engineering: Industrial Engineering & Operations Research (IEOR) Master in de Ingenieurswetenschappen: Bedrijfskundige Systeemtechnieken en."— Transcript van de presentatie:

1 Master of Engineering: Industrial Engineering & Operations Research (IEOR)
Master in de Ingenieurswetenschappen: Bedrijfskundige Systeemtechnieken en Operationeel Onderzoek (BKSY)

2 Overzicht van de opleiding (bachelor)
1e masterjaar Algemene vakken (62 SP) Basis bedrijfskundige systeemtechnieken en operationeel onderzoek Keuzevakken (34 SP) ≥12 SP preferentiele keuzevakken ≤22 SP: Technische FEA mastervakken Minor Automotive Engineering Lijst “maatschappelijke vakken” 2e masterjaar MASTERPROEF (24 studiepunten) Masterproef gebaseerd op reële bedrijfsproblematiek 16/9/2013

3 Industrial Engineering & Operations Research (IEOR)
Wijzigingen vanaf ! Niet langer onderscheid tussen majors Industrial Engineering (IE): Ingenieursdiscipline voor het ontwerpen en beheren van bedrijfskundige systemen Operations Research (OR): Ingenieursdiscipline voor het ontwikkelen en oplossen van wiskundige modellen voor bedrijfskundige systemen Beide disiplines komen nu uitgebreid aan bod Combinatie creëert belangrijke meerwaarde De opleiding wordt geheel Engelstalig MSc Engineering: Industrial Engineering & Operations Research (IEOR) 16/9/2013

4 IEOR: nieuw programma Zie: IEOR general courses 62SP 1 Inleiding tot bedrijfs- en productiebeheer 6 2 Inleiding tot operationeel onderzoek 3 Informatietechnologie en gegevensverwerking 4 Simulatie van bedrijfs- en productiesystemen 5 Financiële analyse en beheer Tijd en methodestudie 7 Kwaliteitstechnieken en industriële statistiek 1 Introduction to Operations Research 6 2 Simulation of Manufacturing and Service Systems 3 Introduction to Management of Companies and Operations 4 Information Technology and Data Processing 5 Methods Engineering and Work Measurement Design of Manufacturing and Service Operations 7 Quality Engineering and Industrial Statistics 8 Human Factors System Design 9 Advanced Methods in Operations Research 10 Advanced Methods in Production and Logistics 11 Heuristics and Search Methods Major IE 1 Geavanceerde methodes in productie en logistiek 6 2 Operationeel ontwerp van bedrijfskundige systemen 3 Kostprijsberekening en investeringsanalyse 4 Geavanceerde methodes in operationeel onderzoek 5 Projectmanagement Ergonomie en mensvriendelijk ontwerpen van bedrijfskundige systemen IEOR ‘preferential’ elective courses ≥12SP 1 Introduction to Entrepreneurship 3 2 Estimation and Decision Techniques 4 Total Plant Automation [nl] 6 Network Modelling and Design 5 Computer Control of Industrial Processes Queueing Theory [nl] Major OR 1 Kennisgebaseerde systemen en artificiële intelligentie 6 2 Toegepaste combinatorische optimalisatie en heuristieken 3 Estimatie- en decisietechnieken 4 Netwerkmodellering en –ontwerp 5 Geavanceerde methodes in operationeel onderzoek Wachtlijntheorie 16/9/2013

5 IEOR: Welke keuzevakken?
!! Staat onvolledig aangegeven in officieel programma In principe: alle vakken die de OC toestaat → je curriculum wordt goedgekeurd door OC EMIEOR Module 2.1: preferentiele KV ≥12SP EMBKSY Module 3.1 (link): Minor Automotive Production Engineering ≥ 6SP met ref b, ≥ 6SP met ref c (diplomavermelding pas vanaf ) EMBKSY Module 3.2 (link): Lijst maatschappelijke vakken Alle technische mastervakken van FEA Eigen voorstellen: bvb. in kader van thesis, Erasmus, projecten, … contacteer OC ! 16/9/2013

6 IEOR: Welke keuzevakken?
(!) Volg het keuzevak (verplicht in brugprogramma) “Financiele en Kostprijsberekening in Ondernemingen” Bevat essentiële kennis voor IEOR-ingenieur ! Behalve als je reeds één van deze vakken volgde: Financiële Analyse en Beheer Kostprijsberekening en Investeringsanalyse OF indien kostprijsberekening reeds in vooropleiding zat contacteer OC 16/9/2013

7 IEOR: instroomprogramma Ind. Ing.
General courses 76SP 1 Mathematic Models [nl] 6 2 Applied Probability [nl] 3 Statistical Data Processing [nl] 4 Introduction to Operations Research 5 Simulation of Manufacturing and Service Systems Introduction to Management of Companies and Operations 7 Information Technology and Data Processing 8 Methods Engineering and Work Measurement 9 Financiele en Kostprijsrapportering in Ondernemingen [nl] 10 Quality Engineering and Industrial Statistics 11 Design of Manufacturing and Service Operations 12 Human Factors System Design 13 Advanced Methods in Operations Research 14 Advanced Methods in Production and Logistics Zie hier: ‘Preferential’ elective courses ≥8SP 1 Introduction to Entrepreneurship 3 2 Estimation and Decision Techniques 4 Total Plant Automation [nl] 6 Network Modelling and Design 5 Computer Control of Industrial Processes Queueing Theory [nl] 12SP KV over: te kiezen zoals op vorige slide 16/9/2013

8 Nederlandstalig equivalent: EMBKSY
Het Nederlandstalig equivalent van Master IEOR bestaat nog steeds: EMBKSY: Master Bedrijfskundige Systeemtechnieken en Operationeel Onderzoek Programma is gelijkaardig aan dat van EMIEOR: 16/9/2013

9 Nieuwe studenten Master IEOR
Beginnen aan master in Schrijven zich in voor EMIEOR 16/9/2013

10 1e-jaarsstudenten Ingeschreven voor EMBKSY in 2012-2013
Maken overgang naar EMIEOR: Reeds gevolgde vakken worden omgezet naar nieuw IEOR-programma Concordantie: Financiële Analyse en Beheer (4), Kostprijsberekening en investeringsanalyse (4), Projectmanagement (6) → in te brengen als keuzevak, ook als ‘preferentieel’ keuzevak Financiële Analyse en Beheer (4) → inzetbaar voor Financial and Cost Price Reporting in Companies [nl] (4SP) Toegepaste combinatorische optimalisatie en heuristieken (6) → inzetbaar voor Heuristics and Search Methods 16/9/2013

11 ‘Oudere’ studenten Ingeschreven voor EMBKSY in of vroeger Moeten typisch enkel nog masterproef en enkele vakken afleggen Maken GEEN overgang naar EMIEOR: Schrijven zich in voor EMBKSY en volgen verder het oude programma Krijgen diploma Nederlandstalige Master: “Bedrijfskundige Systeemtechnieken en Operationeel Onderzoek” zonder vermelding major 16/9/2013

12 Inschrijven in OASIS Facultaire Richtlijnen: Om in te schrijven voor EMIEOR volgt u de werkwijze onder: 3) Inschrijven voor een Engelstalige Opleiding OOK als u eerder al EMBKSY volgde (lopende opleiding) of nieuwe masterstudent bent (vervolgopleiding) ! Volg dus niet 1) of 2) Kies de knop “Nieuw diplomacontract” en de opleiding “MSc Industrial Engineering and Operations Research” Instromers (Ind. Ing/HIR) reeds ingeschreven in , volgen 4) (mail sturen naar centrale studentenadministratie) Bij GIT (nog vakken uit Bachelor): volg in parallel ook werkwijze 5) of 6) 16/9/2013

13 Wijzigen inschrijving EMBKSY→EMIEOR
Wat als je voor al bent ingeschreven voor EMBKSY en toch wil overschakelen naar EMIEOR? Stuur een mail naar studietrajectbelegeidster FEA: Inschrijving EMBKSY wordt dan via centrale studentenadministratie ongedaan gemaakt. Schrijf je via OASIS in voor EMIEOR 16/9/2013

14 IEOR: curriculum ingeven in OASIS
EMIEOR module 1 Algemene opleidingsonderdelen EMIEOR module ‘preferentiële’ keuzevakken EMIEOR module ALLE andere keuzevakken: minor APE, maatschappelijke vakken, technische mastervakken FEA, … Geef geen vakken in in EMBKSY-modules! (!!) Je curriculum bestaat enkel uit vakken die je dit jaar volgt: geef nooit vakken in die je reeds hebt gevolgd. 16/9/2013

15 Algemene vakken Introduction to management of companies and operations
hoe werkt een bedrijf, wat zijn de voornaamste functionele domeinen, wat is de strategie van een bedrijf, hoe plannen we in een bedrijf. Introduction to operations research welke basismodellen bestaan er om de werking van een organisatie of operationeel systeem te modelleren, en te optimaliseren naar doelmatigheid? Information technology and data processing basiskennis omtrent het structureren en opslaan van gegevens, zodat men ze snel en doelgericht kan catalogeren, opvragen, verwerken . Quality engineering and industrial statistics formele technieken om de kwaliteit van producten en processen te garanderen gesteund op statistische technieken, die ook worden gedoceerd. Simulation of manufacturing and service systems grondige studie van simulatie als analysemiddel, modelleringsregels, en toepassingen met gebruik van een state of the art simulatie-omgeving. Methods engineering and work measurement grondige studie van de ontwerpregels en analysetechnieken om werkposten en arbeidsorganisatie te ontwikkelen en te verbeteren. 16/9/2013

16 Algemene vakken Advanced Methods in Operations Research
complexere modellen en meer geavanceerde optimalisatiemethodes, ook niet-lineair en stochastisch, gebruikt in logistiek, planning, productdesign Advanced Methods in Production and Logistics diepere studie van productiesystemen, en van de logistieke netwerken van bedrijven die samen een product op de markt brengen Human Factors System Design mensgebonden factoren, zoals ergonomie en mentale mogelijkheden, die in aanmerking moeten genomen worden bij het ontwerpen van werkposten en arbeidsprocedures Design of Manufacturing and Service Operations de methodes en toepassingsdomeinen om operationele systemen te ontwerpen in productie en diensten, met inbegrip van systemen om de performantie te meten Heuristics and Search Methods zoekalgoritmen die complexe optimalisatieproblemen aankunnen, zoals werkroosterplanning, data mining, enz. algoritmen voor het modelleren en oplossen van grootschalige problemen 16/9/2013

17 Preferentiele keuzevakken (≥12SP)
Estimation and decision techniques formele berekeningsmethodes voor het evalueren van alternatieve beslissingen en toekomstige gebeurtenissen onder onzekerheid Knowledge-based systems and artificial intelligence informatiesystemen gebaseerd op vage of ongestructureerde gegevens en redeneringsprocedures die hiermee kunnen omgaan Network modelling and design hoe worden netwerken (voor telecommunicatie, wegen) best ontworpen voor diverse kenmerken (snelheid, betrouwbaarheid, redundantie, …) Queueing theory wiskundige modellen die stochastische aankomstprocessen beschrijven, voor gebruik in telecommunicatie, verkeersmodellen, productiemodellen, dienstenmodellen Introduction to entrepreneurship algemene kader over ondernemerschap, strategisch ondernemerschap, juridische aspecten van ondernemerschap en financiering ondernemingen Total Plant Automation softwaresystemen en andere technologische hulpmiddelen die ingezet worden om het operationeel beheer - zowel op het vlak van productie, kwaliteit, voorraad als onderhoud - op de productievloer te ondersteunen en te optimaliseren 16/9/2013

18 Verdere informatie Voor alle verdere vragen, zich wenden tot
Stijn De Vuyst, Voorzitter opleidingscommissie (OCmaBS) 16/9/2013


Download ppt "Master of Engineering: Industrial Engineering & Operations Research (IEOR) Master in de Ingenieurswetenschappen: Bedrijfskundige Systeemtechnieken en."

Verwante presentaties


Ads door Google