De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

M ASTER OF E NGINEERING : I NDUSTRIAL E NGINEERING & O PERATIONS R ESEARCH (IEOR) Master in de Ingenieurswetenschappen: Bedrijfskundige Systeemtechnieken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "M ASTER OF E NGINEERING : I NDUSTRIAL E NGINEERING & O PERATIONS R ESEARCH (IEOR) Master in de Ingenieurswetenschappen: Bedrijfskundige Systeemtechnieken."— Transcript van de presentatie:

1 M ASTER OF E NGINEERING : I NDUSTRIAL E NGINEERING & O PERATIONS R ESEARCH (IEOR) Master in de Ingenieurswetenschappen: Bedrijfskundige Systeemtechnieken en Operationeel Onderzoek (BKSY) http://ir18.ugent.be

2 O VERZICHT VAN DE OPLEIDING ( BACHELOR ) 16/9/2013 2 Algemene vakken (62 SP) Basis bedrijfskundige systeemtechnieken en operationeel onderzoek Keuzevakken (34 SP) ≥12 SP preferentiele keuzevakken ≤22 SP: Technische FEA mastervakken Minor Automotive Engineering Lijst “maatschappelijke vakken” MASTERPROEF (24 studiepunten) Masterproef gebaseerd op reële bedrijfsproblematiek 1 e masterjaar 2 e masterjaar http://ir18.ugent.be

3 Niet langer onderscheid tussen majors Industrial Engineering (IE): Ingenieursdiscipline voor het ontwerpen en beheren van bedrijfskundige systemen Operations Research (OR): Ingenieursdiscipline voor het ontwikkelen en oplossen van wiskundige modellen voor bedrijfskundige systemen Beide disiplines komen nu uitgebreid aan bod Combinatie creëert belangrijke meerwaarde De opleiding wordt geheel Engelstalig MSc Engineering: Industrial Engineering & Operations Research (IEOR) W IJZIGINGEN VANAF 2013-2014 ! 16/9/2013 3 http://ir18.ugent.be

4 Zie: http://studiegids.ugent.be/2013/NL/FACULTY/E/MABA/EMIEOR/EMIEOR.html http://studiegids.ugent.be/2013/NL/FACULTY/E/MABA/EMIEOR/EMIEOR.html IEOR: NIEUW PROGRAMMA 16/9/2013 4 http://ir18.ugent.be 1Inleiding tot bedrijfs- en productiebeheer6 2Inleiding tot operationeel onderzoek6 3Informatietechnologie en gegevensverwerking6 4Simulatie van bedrijfs- en productiesystemen6 5Financiële analyse en beheer4 6Tijd en methodestudie6 7Kwaliteitstechnieken en industriële statistiek6 Major IE 1Geavanceerde methodes in productie en logistiek6 2Operationeel ontwerp van bedrijfskundige systemen 6 3Kostprijsberekening en investeringsanalyse4 4Geavanceerde methodes in operationeel onderzoek 6 5Projectmanagement6 6Ergonomie en mensvriendelijk ontwerpen van bedrijfskundige systemen 4 Major OR 1Kennisgebaseerde systemen en artificiële intelligentie 6 2Toegepaste combinatorische optimalisatie en heuristieken 6 3Estimatie- en decisietechnieken4 4Netwerkmodellering en –ontwerp4 5Geavanceerde methodes in operationeel onderzoek 6 6Wachtlijntheorie6 IEOR general courses 62SP 1Introduction to Operations Research6 2Simulation of Manufacturing and Service Systems 6 3Introduction to Management of Companies and Operations 6 4Information Technology and Data Processing6 5Methods Engineering and Work Measurement6 6Design of Manufacturing and Service Operations6 7Quality Engineering and Industrial Statistics6 8Human Factors System Design4 9Advanced Methods in Operations Research6 10Advanced Methods in Production and Logistics6 11Heuristics and Search Methods4 1Introduction to Entrepreneurship3 2Estimation and Decision Techniques4 3Total Plant Automation [nl]6 4Network Modelling and Design4 5Computer Control of Industrial Processes6 6Queueing Theory [nl]6 IEOR ‘preferential’ elective courses ≥12SP

5 In principe: alle vakken die de OC toestaat → je curriculum wordt goedgekeurd door OC EMIEOR Module 2.1: preferentiele KV ≥12SP EMBKSY Module 3.1 (link): Minor Automotive Production Engineering ≥ 6SP met ref b, ≥ 6SP met ref c (diplomavermelding pas vanaf 2014- 2015)link EMBKSY Module 3.2 (link): Lijst maatschappelijke vakkenlink Alle technische mastervakken van FEA Eigen voorstellen: bvb. in kader van thesis, Erasmus, projecten, … contacteer OC ! IEOR: W ELKE KEUZEVAKKEN ? 16/9/2013 5 http://ir18.ugent.be !! Staat onvolledig aangegeven in officieel programmaofficieel programma

6 (!) Volg het keuzevak (verplicht in brugprogramma) “Financiele en Kostprijsberekening in Ondernemingen”  Bevat essenti ë le kennis voor IEOR-ingenieur ! Behalve als je reeds één van deze vakken volgde:  Financi ë le Analyse en Beheer  Kostprijsberekening en Investeringsanalyse OF indien kostprijsberekening reeds in vooropleiding zat contacteer OC IEOR: W ELKE KEUZEVAKKEN ? 16/9/2013 6 http://ir18.ugent.be

7 IEOR: INSTROOMPROGRAMMA I ND. I NG. 16/9/2013 7 http://ir18.ugent.be 1Mathematic Models [nl]6 2Applied Probability [nl]3 3Statistical Data Processing [nl]3 4Introduction to Operations Research6 5Simulation of Manufacturing and Service Systems6 6Introduction to Management of Companies and Operations6 7Information Technology and Data Processing6 8Methods Engineering and Work Measurement6 9Financiele en Kostprijsrapportering in Ondernemingen [nl]6 10Quality Engineering and Industrial Statistics6 11Design of Manufacturing and Service Operations6 12Human Factors System Design4 13Advanced Methods in Operations Research6 14Advanced Methods in Production and Logistics6 General courses 76SP ‘Preferential’ elective courses ≥8SP 1Introduction to Entrepreneurship3 2Estimation and Decision Techniques4 3Total Plant Automation [nl]6 4Network Modelling and Design4 5Computer Control of Industrial Processes6 6Queueing Theory [nl]6 Zie hier: http://studiegids.ugen t.be/2013/EN/FACUL TY/E/HORI/EHBKSY/ EHBKSY.html http://studiegids.ugen t.be/2013/EN/FACUL TY/E/HORI/EHBKSY/ EHBKSY.html 12SP KV over: te kiezen zoals op vorige slide

8 Het Nederlandstalig equivalent van Master IEOR bestaat nog steeds: EMBKSY: Master Bedrijfskundige Systeemtechnieken en Operationeel Onderzoek Programma is gelijkaardig aan dat van EMIEOR: http://studiegids.ugent.be/2013/NL/FACULTY/E/MABA/EMBKSY/EMBKSY.html http://studiegids.ugent.be/2013/NL/FACULTY/E/MABA/EMBKSY/EMBKSY.html N EDERLANDSTALIG EQUIVALENT : EMBKSY 16/9/2013 8 http://ir18.ugent.be

9 Beginnen aan master in 2013-2014 Schrijven zich in voor EMIEOR N IEUWE STUDENTEN M ASTER IEOR 16/9/2013 9 http://ir18.ugent.be

10 Ingeschreven voor EMBKSY in 2012-2013 Maken overgang naar EMIEOR: Reeds gevolgde vakken worden omgezet naar nieuw IEOR-programma Concordantie: Financiële Analyse en Beheer (4), Kostprijsberekening en investeringsanalyse (4), Projectmanagement (6) → in te brengen als keuzevak, ook als ‘preferentieel’ keuzevak Financiële Analyse en Beheer (4) → inzetbaar voor Financial and Cost Price Reporting in Companies [nl] (4SP) Toegepaste combinatorische optimalisatie en heuristieken (6) → inzetbaar voor Heuristics and Search Methods 1 E - JAARSSTUDENTEN 16/9/2013 10 http://ir18.ugent.be

11 Ingeschreven voor EMBKSY in 2011-2012 of vroeger Moeten typisch enkel nog masterproef en enkele vakken afleggen Maken GEEN overgang naar EMIEOR: Schrijven zich in voor EMBKSY en volgen verder het oude programma Krijgen diploma Nederlandstalige Master: “Bedrijfskundige Systeemtechnieken en Operationeel Onderzoek” zonder vermelding major ‘O UDERE ’ STUDENTEN 16/9/2013 11 http://ir18.ugent.be

12 Facultaire Richtlijnen: http://www.ugent.be/ea/nl/onderwijs/studentenadministratie/herinschrijvingplateau.docx http://www.ugent.be/ea/nl/onderwijs/studentenadministratie/herinschrijvingplateau.docx Om in te schrijven voor EMIEOR volgt u de werkwijze onder: 3) Inschrijven voor een Engelstalige Opleiding OOK als u eerder al EMBKSY volgde (lopende opleiding) of nieuwe masterstudent bent (vervolgopleiding) ! Volg dus niet 1) of 2) Kies de knop “ Nieuw diplomacontract ” en de opleiding “MSc Industrial Engineering and Operations Research” Instromers (Ind. Ing/HIR) reeds ingeschreven in 2012-2013, volgen 4) (mail sturen naar centrale studentenadministratie) Bij GIT (nog vakken uit Bachelor): volg in parallel ook werkwijze 5) of 6) I NSCHRIJVEN IN OASIS 16/9/2013 12 http://ir18.ugent.be

13 Wat als je voor 2013-2014 al bent ingeschreven voor EMBKSY en toch wil overschakelen naar EMIEOR? Stuur een mail naar studietrajectbelegeidster FEA: Katrien.Rotman@UGent.be Inschrijving EMBKSY wordt dan via centrale studentenadministratie ongedaan gemaakt. Katrien.Rotman@UGent.be Schrijf je via OASIS in voor EMIEOR W IJZIGEN INSCHRIJVING EMBKSY→EMIEOR 16/9/2013 13 http://ir18.ugent.be

14 EMIEOR module 1 Algemene opleidingsonderdelen EMIEOR module 2.1 6 ‘preferentiële’ keuzevakken EMIEOR module 2.2 ALLE andere keuzevakken: minor APE, maatschappelijke vakken, technische mastervakken FEA, … Geef geen vakken in in EMBKSY-modules! (!!) Je curriculum bestaat enkel uit vakken die je dit jaar volgt: geef nooit vakken in die je reeds hebt gevolgd. IEOR: CURRICULUM INGEVEN IN OASIS 16/9/2013 14 http://ir18.ugent.be

15 A LGEMENE VAKKEN o Introduction to management of companies and operations hoe werkt een bedrijf, wat zijn de voornaamste functionele domeinen, wat is de strategie van een bedrijf, hoe plannen we in een bedrijf. o Introduction to operations research welke basismodellen bestaan er om de werking van een organisatie of operationeel systeem te modelleren, en te optimaliseren naar doelmatigheid? o Information technology and data processing basiskennis omtrent het structureren en opslaan van gegevens, zodat men ze snel en doelgericht kan catalogeren, opvragen, verwerken. o Quality engineering and industrial statistics formele technieken om de kwaliteit van producten en processen te garanderen gesteund op statistische technieken, die ook worden gedoceerd. o Simulation of manufacturing and service systems grondige studie van simulatie als analysemiddel, modelleringsregels, en toepassingen met gebruik van een state of the art simulatie-omgeving. o Methods engineering and work measurement grondige studie van de ontwerpregels en analysetechnieken om werkposten en arbeidsorganisatie te ontwikkelen en te verbeteren. 16/9/2013 15 http://ir18.ugent.be

16 A LGEMENE VAKKEN 16/9/2013 16 http://ir18.ugent.be o Advanced Methods in Operations Research complexere modellen en meer geavanceerde optimalisatiemethodes, ook niet- lineair en stochastisch, gebruikt in logistiek, planning, productdesign o Advanced Methods in Production and Logistics diepere studie van productiesystemen, en van de logistieke netwerken van bedrijven die samen een product op de markt brengen o Human Factors System Design mensgebonden factoren, zoals ergonomie en mentale mogelijkheden, die in aanmerking moeten genomen worden bij het ontwerpen van werkposten en arbeidsprocedures o Design of Manufacturing and Service Operations de methodes en toepassingsdomeinen om operationele systemen te ontwerpen in productie en diensten, met inbegrip van systemen om de performantie te meten o Heuristics and Search Methods zoekalgoritmen die complexe optimalisatieproblemen aankunnen, zoals werkroosterplanning, data mining, enz. algoritmen voor het modelleren en oplossen van grootschalige problemen

17 P REFERENTIELE KEUZEVAKKEN (≥12SP) o Estimation and decision techniques formele berekeningsmethodes voor het evalueren van alternatieve beslissingen en toekomstige gebeurtenissen onder onzekerheid o Knowledge-based systems and artificial intelligence informatiesystemen gebaseerd op vage of ongestructureerde gegevens en redeneringsprocedures die hiermee kunnen omgaan o Network modelling and design hoe worden netwerken (voor telecommunicatie, wegen) best ontworpen voor diverse kenmerken (snelheid, betrouwbaarheid, redundantie, …) o Queueing theory wiskundige modellen die stochastische aankomstprocessen beschrijven, voor gebruik in telecommunicatie, verkeersmodellen, productiemodellen, dienstenmodellen o Introduction to entrepreneurship algemene kader over ondernemerschap, strategisch ondernemerschap, juridische aspecten van ondernemerschap en financiering ondernemingen o Total Plant Automation softwaresystemen en andere technologische hulpmiddelen die ingezet worden om het operationeel beheer - zowel op het vlak van productie, kwaliteit, voorraad als onderhoud - op de productievloer te ondersteunen en te optimaliseren 16/9/2013 17 http://ir18.ugent.be

18 Voor alle verdere vragen, zich wenden tot Stijn De Vuyst, Voorzitter opleidingscommissie (OCmaBS) Stijn.DeVuyst@UGent.be V ERDERE INFORMATIE 16/9/2013 18 http://ir18.ugent.be


Download ppt "M ASTER OF E NGINEERING : I NDUSTRIAL E NGINEERING & O PERATIONS R ESEARCH (IEOR) Master in de Ingenieurswetenschappen: Bedrijfskundige Systeemtechnieken."

Verwante presentaties


Ads door Google