De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Conceptuele modellen – Pilot grondwaterlichaam Zand-Maas WORKSHOP 3 maart 2010 Marcel van Uden, provincie Noord-Brabant.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Conceptuele modellen – Pilot grondwaterlichaam Zand-Maas WORKSHOP 3 maart 2010 Marcel van Uden, provincie Noord-Brabant."— Transcript van de presentatie:

1 1 Conceptuele modellen – Pilot grondwaterlichaam Zand-Maas WORKSHOP 3 maart 2010 Marcel van Uden, provincie Noord-Brabant

2 2 PROGRAMMA OpeningMarcel van Uden IntroductieSarie Buijze Europese kadersWilko Verweij Pauze Pilot Zand-MaasSophie Vermooten DiscussieMarcel van Uden Conclusies inhoudRemco van Ek Conclusies procesMichiel Zijp – 13.00AfsluitingMarcel van Uden Lunch

3 3 Conceptuele modellen – Pilot grondwaterlichaam Zand-Maas Introductie op de workshop 3 maart 2010 Sarie Buijze, provincie Noord-Brabant

4 4 Introductie op de workshop Aanleiding Doelstelling workshop Vervolgproces

5 5 Aanleiding Kaderrichtlijn Water (KRW, 2000) - bescherming van water voor drinkwater en ecologie - indeling in stroomgebieden - indeling in waterlichamen - doel: goede toestand van waterlichamen

6 6

7 7 Toestandsbepaling kwantiteit: Evenwicht onttrekking – aanvulling Intrusies Relatie met oppervlaktewater Relatie met beschermde natuur

8 8 Toestandsbepaling chemie: 1.Algemeen (EU- en NL-normen) 2.Passend onderzoek -Chemie -Intrusies -Relatie oppervlaktewater -Relatie terrestrische natuur -Relatie drinkwaterwinning

9 9 Stroomgebiedbeheerplan gereed, bevat: - doelen - problemen - maatregelen

10 10 Maas Schelde Rijn stroomgebieden

11 11 Grondwater- lichamen

12 12 Grondwaterlichamen Maasstroomgebied

13 13 Monitoringmeetnet kwantiteit

14 14 Oordeel toestand kwantiteit

15 15... toch maatregelen verdroging:

16 16 Monitoringlocaties kwaliteit

17 17 Oordeel toestand chemie

18 18 Maatregelen chemie -Nitraat: -> generiek mestbeleid -Intrusies – -Opp.water -> onderzoeken interactie (P, Ni) -Natuur -- -Drinkwater – [ bestrijdingsmiddelen -> regionaal aanvullend voorlichting in grondwaterbeschermings- gebieden ]

19 19 Maatregelen ‘prevent and limit’ Convenant Bodem: - prioriteit bij spoedlocaties - gebiedsgericht grondwaterbeheer - krw/gwr verplichtingen: –inventaris bijhouden, –‘uitzonderingen’ en monitoring

20 20 Hoe verder in KRW-traject: -6-jaarscyclus Stroomgebiedbeheerplan : maatregelen operationeel karakterisering, at risk bepaling e stroomgebiedbeheerplan

21 21 Aanleiding Waarom een Conceptueel model? Onderbouwing Interdisciplinair Communicatie

22 22 Doelstelling workshop 1.Inhoud CM –Gemeenschappelijk beeld van inhoud en kwaliteit conceptueel model. 2.Proces CM –Gemeenschappelijk beeld van werkproces 3.Vervolg: van pilot naar praktijk –Gemeenschappelijk beeld van vervolgstappen na de workshop

23 23 Discussie stramien Grondw.- lichaam Intrusies Relatie opp.- water Relatie natuur Relatie drink- water kwantiteit kwaliteit In elk onderdeel van het krw-proces:

24 24 Vervolgproces 1.Workshop verslag in rapport 2.Rapport in landelijke wg GW 3.Aanvullende notitie inhoud + werkproces 4.Rapport + notitie in RAG 5.Aan de slag 6.Ervaringen uitwisselen 7.Bijstellen


Download ppt "1 Conceptuele modellen – Pilot grondwaterlichaam Zand-Maas WORKSHOP 3 maart 2010 Marcel van Uden, provincie Noord-Brabant."

Verwante presentaties


Ads door Google